Kulak Arkasında Şişlik

Dışarıdan rahatlıkla fark edilebilecek olan kulak arkasındaki yumrular veya şişlikler çeşitli nedenlerle oluşabilmektedir. Antibiyotik tedavisi ve ileri vakalarda cerrahi tedaviler olabilmektedir.

Kulak Arkasında Şişlik Nedir?

Kulak arkasındaki yumrular veya şişlikler çeşitli nedenlerle oluşabilmektedir. Dışarıdan rahatlıkla fark edilebilecek olan bu tür şişlikler deri veya ilgili kemiklerdeki birtakım sorunlar sonucu oluşabilmektedir. Deri ve kemikteki problemlere ek olarak birtakım enfeksiyonlarda da bu bölgede şişlik hissedilebilmektedir.  

Nadir bir şekilde olsa da bazı kanser türlerinde de kulak arkası şişlik görülebilmektedir. Kulağın arkasında çeşitli nedenlerle oluşmuş olan bu şişlikler genellikle ciddi problemlere yol açmamaktadır. Genellikle tedavisiz bir şekilde düzelen kulak arkasındaki şişlik durumu, bazı enfeksiyonların sonucunda gelişebileceği için, bu durumda tedaviye de ihtiyaç duyulabilmektedir. 

Kulak Arkası Şişliğe Eşlik Eden Belirtiler Nelerdir?

Kulak arkasında oluşan şişlikler çeşitli nedenler oluşabilmektedir. Genellikle sivilce veya yağ bezelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilen kulak arkası şişlik durumu, enfeksiyonların bir sonucu olarak da sık bir şekilde karşımıza çıkabilmektedir. Altta yatan nedenlere bağlı olarak, kulak arkasındaki şişlikler, çeşitli belirtilere neden olabilmektedir. 

Kulak AkıntısıKulak arkasında şişliğe neden olabilecek durumların başında kulak enfeksiyonları gelmektedir. Otitis olarak da bilinen bu durum kulak bölgesinde akıntıya neden olabilmektedir. Bu durumlarda aynı zamanda kulak arkasında şişlik ve ağrı görülebileceği gibi kulak arkasında şişlik ve acı hissi de görülebilmektedir.

İşitme Kaybıİşitme kaybı durumu da tıpkı kulak akıntısı gibi kulak yolunun veya kulak zarının iltihaplanması sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Kulak zarının iltihabı sonucunda, kulak yolunda sıvı birikimi olabilmektedir. Bu durum sonucunda da işitme kaybı yaşanabilmektedir. Buna ek olarak tedavi edilmemiş kulak yolu enfeksiyonlarının ilerlemesi durumunda da işitme kaybı ortaya çıkabilmektedir.

Vücut Sıcaklığının Yükselmesi: Kulak arkasında şişlik oluşması durumu genellikle bir enfeksiyon sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Enfeksiyonların bir sonucu olarak ortaya çıkan bu durumda ise “vücut sıcaklığının yükselmesi” durumu görülebilmektedir. Vücut sıcaklığının yükselmesine ek olarak, şişlik oluşan bölgede de yerel bir sıcaklık artışı görülebilmektedir. Kulak arkasında şişen bu bölgenin kızarması ve sıcaklığının artması durumunda, bu bölgenin de iltihaplandığı yorumu yapılabilmektedir.

Kozmetik Problemler: Sol kulak arkasında şişlik veya sağ kulak arkasında şişlik durumunda bireyler kozmetik birtakım problemler yaşayabilmektedirler. 

Kulak Arkası Şişlik Nedenleri Nelerdir?

Kulak arkasında şişlik veya yumru oluşmasına neden olacak birbirinden farklı nedenler öne sürülebilmektedir. Post - aurikular bölge olarak da literatürde yerini alan bu bölgenin şişmesi için çeşitli mekanizmalar bulunmaktadır. Bu mekanizmaların başında sivilceler gelebilmektedir. Sivilcelere ek olarak yağ bezeleri, kistler veya enfeksiyonlar örnek olarak gösterilebilmektedir. 

Kulak Arkası Sivilceler

Akneler veya sivilceler vücudun çeşitli bölgelerinde meydana gelebileceği gibi kulak arkası bölgesinde de ortaya çıkabilmektedirler. Kulak arkasında da şişliğe neden olabilen akne durumunda, derideki gözenekler “sebum” adı verilen yağlı bir madde tarafından tıkanmaktadır. Sebum, saç köklerinin alt bölgesi yani taban bölgesinden salgılanan yağlı bir madde olarak literatürde yerini almaktadır.  

Kulak arkasındaki sivilce durumunda, yağlı bir madde halinde olan sebum, ölü cilt hücreleriyle karışmaktadır. Ölü cilt hücreleriyle karşılaşan sebuma, “komedon” adı verilmektedir. Küçük mikro – organizmaların komedona temas etmesi sonucunda ise, ilgili sivilce iltihaplanabilmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak da ilgili sivilceler büyüyebilmekte ve en şiddetli formu olan “akne kisti” yapısına bürünebilmektedir. 

Kulak Arkası Kistler

İçi sıvı dolu kesecik anlamına gelen kistler vücudun çeşitli bölgelerinde oluşabileceği gibi, kulak arkasında da oluşabilmektedir. İçi sıvı dolu bu kesecikler, ciltte kabarık ve kubbe biçiminde bir alan oluşturmaktadırlar. İçi sıvı dolu bu keseciklerin bazen tepe kısımlarında “punktum” adı verilen siyah bir nokta da bulunabilmektedir. Kulak arkasında meydana gelen bu kistler genellikle sabitlenememektedirler. Serbestçe hareket ettirilebilen bu kistler, çeşitli formlarda olabilmektedirler. 

Lipom

Lipomlar da tıpkı diğer nedenler gibi vücudun çeşitli bölgelerinde oluşabileceği gibi, kulak arkasında da oluşabilmektedir. Lipomlar, zararsız olup yağlı bir içeriğe sahiptirler. Lipomlar sanılanın aksine genellikle kanseröz bir yapıya sahip değillerdir. Genellikle yavaş bir biçimde büyüyen lipomların yayılma gibi bir özellikleri bulunmamaktadır.  

Deri altında herhangi bir bölgede rahatlıkla oluşabilecek olan lipomlar, ilk dokunuşta yumuşak bir his vermektedir. Lipomlar genellikle ağrıya neden olmamaktadırlar. Lipomlar yakınlarında bulunan sinirlerden birine baskı yaparlarsa eğer, ağrılı veya hassas bir yapıya bürünebilmektedirler. Genellikle belirli ve sınırlı bir sayıda ortaya çıkan lipomlar, nadir de olsa aynı anda ve birden fazla bölgede meydana gelebilmektedirler. 

Kulak Arkası Lenf Nodu Şişliği

Lenf nodları veya lenf düğümleri, bağışıklık sistemimizin bir parçası olarak görev almaktadır. Bağışıklık sistemimiz ile ilgili birtakım ürünleri veya dokuları boşaltan ve filtreleyen lenf nodları çeşitli nedenlerle büyüyebilmektedir. Kulak arkasında yer alan lenf düğümlerine “post – aurikular lenf nodları” ismi verilmektedir. Yabancı bir maddeye kalınması durumunda kulak arkasındaki lenf nodları veya lenf düğümleri büyüyebilmektedir. Yabancı maddeye örnek olarak, kulak arkasına yakın bir bölgede meydana gelen enfeksiyonlar gösterilebilmektedir. 

Enfeksiyonlar

Vücudumuz çeşitli dış uyaranlara karşı savaşmak için ilgili bölgeye WBC veya beyaz kan hücreleri adı verilen savaşçı hücreler göndererek tepkisini göstermektedir. İlgili bölgeye giden bu savaşçı hücreler, ilgili bölgede sıvı birikmesine veya ilgili bölgenin şişmesine sebep olabilmektedirler. Bu duruma verilebilecek önemli örneklerden bir tanesi “otitis veya kulak enfeksiyonu” durumudur. 

Kafatası kemiğimizin, kulak arkasında bulunan bölgesine mastoid adı verilmektedir. Bakterilerin kafatasının bu bölgesine ulaşması durumunda mastoidit adı verilen hastalık ortaya çıkabilmektedir. Mastoidit adı verilen bu durum çocuklarda daha sık bir şekilde görülmektedir. Kulak arkasında şişlik, kızarıklık ve hassasiyet ile kendini gösteren bu durum bazı durumlarda kulağın dışarı doğru itilmesine sebep olabilmektedir. 

Kulak Arkası Şişlik Teşhisi

Kulak arkasında oluşan şişlikler için genellikle herhangi bir görüntüleme yöntemi tercih edilmemektedir. Genellikle kendiliğinden gerileyen bu şişliklerin tanısının net konulması için bazı durumlarda birtakım işlemler uygulanabilmektedir. Şüpheli kitle durumlarında, kanser şüphesi olabileceği durumlarda veya net bir şekilde tanı konulması için ilgili kitlelerden birkaç doku alınması işlemi olarak bilinen biyopsi yöntemi tercih edilebilmektedir. 

İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi olarak bilinen bu yöntemle, ilgili kitleden emme – basma hareketleriyle birtakım hücreler kopartılmaktadır. Anesteziye genellikle gerek duyulmadan yapılan bu işlemde, 21 – 24 numaralı ince iğneler kullanılmaktadır.   

Kulak Arkası Şişlik Tedavisi

Kulak arkasında şişliğe neden olabilecek birbirinden farklı durumlar mevcuttur. Bu durumların tespit edilmesi tedavi açısından oldukça önem arz etmektedir. Genellikle kendiliğinden düzelen kulak arkasındaki şişlik durumu, bazı durumlarda kendiliğinden düzelemeyebilmektedir. Kulak iltihabına bağlı durumlarda ilgili antibiyotik tedavisiyle kulak arkasındaki şişlikler tedavi edilmektedir.  

Kulak arkasında şişliğe neden olan durumlardan bir tanesi de lipom adı verilen durumdur. Lipomlar genellikle herhangi bir tedaviye gereksinim duymamaktadır. Genellikle kozmetik sebeplerden dolayı, kısa bir ameliyatla çıkarılan lipomlar; kanser şüphesi durumunda da çıkarılmalıdırlar. Bu durum için lokal anestezi altında bir operasyon gerekmektedir.  

Kulak Arkası Şişlik Tedavi Edilmezse

Kulak arkasında oluşan şişlikler genellikle kendiliğinden düzelebilme eğilimdedir. Çoğu zaman herhangi bir tedaviye gerek duymayan kulak arkası şişlikler, enfeksiyon sonucunda oluştuğu durumlarda tedaviye ihtiyaç duymaktadır.  

Kulak iltihabının tedavi edilmemesi durumunda şişlikler uzun dönem kalabilmekte olup, kulak iltihabı ilerleyebilmektedir. İlerleyen kulak iltihabı durumunda ciddi işitme kayıpları gelişebilmektedir.  

Kulak Arkası Şişliğe Ne İyi Gelir?

Kulak arkası şişliği neden olarak önemli durumların başında kulak iltihabı durumu görülmektedir. Kulak iltihabından korunmak için çeşitli önlemler bulunmakta olup, bu önlemlerin başında kalabalık ortamlarda maske kullanmak örnek olarak gösterilebilmektedir.  

Bu durumlara ek olarak çocukların sigara içilen ortamlardan uzak tutulması oldukça önem arz etmektedir. Sigara dumanına maruz kalınması, özellikle çocuklar açısından orta kulak enfeksiyonu gelişimine zemin hazırlamaktadır. 

Kulak Arkası Şişliğe Ne İyi Gelmez?

Kulak arkası şişliğin önemli nedenleri arasın kulak iltihapları gelmektedir. Kulak iltihaplarının çoğu kalabalık ortamlarda, üst solunum yolları enfeksiyonunu takiben ortaya çıkmaktadır. 

Bu durumun önlenmesi adına, kalabalık ortamlarda maske kullanılması gerekmektedir. Maske kullanılmaması durumunda, üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bakteri ve virüslerin vücuda girme ihtimali artmaktadır. Bu durum sonucunda da kulak yolu enfeksiyonu gelişebilmekte olup, kulak arkası şişliğe neden olabilmektedir. 

Kulak Arkası Şişlik İlaçları

Kulak arkasında oluşan şişlikler enfeksiyonların bir sonucu olarak ortaya çıkmışlarsa, tedavilerinde birtakım antibiyotikler kullanılabilmektedir. Kulak arkası şişliklere neden olan önemli durumların başında kulak iltihabı gelmektedir. Kulak iltihabı veya otitis media durumunda “amoksisilin – klavulanik asit” ve “seftriakson” etken maddeli antibiyotikler kullanılabilmektedir. İlgili antibiyotik tedavisiyle ilgili şişliklerde birtakım gerilemelerin olması beklenmektedir. 

Amoksisilin – Klavulanik Asit: Amoksisilin – Klavulanik Asit etken maddeli antibiyotiklerin geniş bir etki alanı bulunmaktadır. Bu etken maddeli antibiyotikler pnömoni olarak bilinen zatürre hastalığının tedavisinde kullanılabilmekte olup, zatürreye ek olarak diğer birtakım hastalıklarda da kullanılabilmektedir. Zatürre dışında, orta kulak yolu enfeksiyonlarında ve tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılan bu ilaçların birtakım yan etkileri bulunabilmektedir. Bu ilaçlara başlamadan önce, doktorların hastalara bu ilaca karşı yan etkilerinin olup olmadığı sorulmalıdır. Penisiline karşı alerjisi olan bireylerde bu ilaçların kullanılması genel olarak önerilmemektedir. 

Seftriakson: Seftriakson etken maddeli antibiyotikler de tıpkı amoksisilin – klavulanik asit gibi orta kulak enfeksiyonlarında sıklıkla kullanılan ilaçlara örnek olarak gösterilebilmektedir. Penisilinde olduğu gibi, seftriakson etken maddeli ilaçları daha önceden kullanan bireylerde alerjik birtakım reaksiyonların olması dahilinde, bu ilaçların tekrardan kullanılması genel olarak önerilmemektedir. Bu durumlara ek olarak, normal doğum haftasından önce doğan, prematür bebekler tarafından da bu ilaçların kullanılması önerilmemektedir. Seftriakson etken maddeli ilaçların önemli yan etkilerinden bir tanesi safra kesesinde veya safra yolunda taş oluşumuna neden olmasıdır.   

Kulak Arkası Şişlik Ameliyatı

Kulak arkasında şişliğe neden olan durumlardan bir tanesi “lipoma” durumudur. Lipomalar genellikle bireylerde ciddi sıkıntılara yol açmamakta olup, kozmetik sorunlara yol açabilmektedirler. 

Lipomaların kesin tedavisi cerrahi olmakla birlikte, kanser şüphesi durumunda veya kozmetik durumlarda cerrahi yönteme başvurulabilmektedir. Bu durumlara ek olarak hızlı bir şekilde büyüyen lipomaların varlığında da cerrahi operasyon gerekebilmektedir. 

Lipoma cerrahisinde genellikle lokal anestezi yapılmaktadır. Genel anesteziye genellikle gerek duyulmayan lipoma ameliyatında, klinik bir şüphe olması dahilinde ameliyat esnasında doku örnekleri de alınabilmektedir. Lipoma ameliyatında, ilgili bölgenin dikilmesi estetik dikiş ile olmaktadır. Estetik dikiş ile en az derecede iz bırakılması hedeflenmektedir. 

Hamilelikte Kulak Arkası Şişlik

Kulak arkasında oluşan şişlikler gebelik döneminde de nadir bir şekilde olsa da görülebilmektedir. Bu şişlikler üst solunum yolu enfeksiyonlarını takiben oluşabilmekte olup, gebelik döneminde oluşan sivilcelerin bir sonucu olarak da görülebilmektedir. Bu durumun önlenmesi adına gebelerin vücut temizliğine oldukça önem vermeleri gerekmektedir. Gebelerin ilgili bölgedeki derilerini nemli tutmaları önem arz etmektedir. 

Çocuklarda ve Bebeklerde Kulak Arkası Şişlik

Çocuklarda ve bebeklerde kulak arkasında şişlik durumu nadir bir şekilde olmayan klinik durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuklar üst solunum yolları enfeksiyonlarına, erişkinlere göre daha yatkındırlar. Daha yatkın olmalarından dolayı, bu bireylerde kulak iltihaplarının gelişme ihtimali artmaktadır. 

Kulak iltihaplarının bir sonucu olarak bebeklerde veya çocuklarda kulak arkası şişlik durumu görülebilmektedir. Bu durumun önlenmesi adına çocukların aşırı kalabalık ortamlarda bulunmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. 

Anaokulu gibi kalabalık ortamlarda bulunan çocukların ise hijyen eğitimlerinin tam verilmesi gerekmektedir. Bu durumlara ek olarak çocukların yanında erişkinlerin sigara içmemesi gerekmektedir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, sigara dumanı orta kulak yolunun havalanmasını bozmaktadır. Bozulmuş orta kulak havalanması, kulakta enfeksiyonların oluşması için zemin hazırlamaktadır. 

Kulak Arkası Şişlik için Hangi Doktora Gidilir?

Kulak arkasında oluşan şişlikler çeşitli nedenler sonucunda oluşabilmektedir. Kulak arkasında şişlik dokununca acıyan bir yapıya sahipse, kulak arkasındaki şişlikte kızarıklık olduysa, kulak arkasındaki şişlikte hassasiyet varsa ve kulak arkası şişliğe akıntı eşlik ediyorsa doktora muayene olmak gerekmektedir. Bu durumlara ek olarak ilgili şişliğin değişmesi veya hızla büyümesi durumunda da doktora muayene olmak gerekmektedir. Tüm bu durumlara ek olarak aniden ortaya çıkan kulak arkası şişlik durumunda da doktora muayene olmak gerekmektedir. Kulak arkasında oluşan şişlikler için Kulak Burun Boğaz Uzmanına görünmeniz gerekmektedir. 

Makaleyi faydalı buldun mu?
7
1
Makeleyi Paylaşın