Koroner yoğun bakım bölümü, kalp sağlığının bozulması nedeniyle hayati riski bulunan hastaların tedavi ve takiplerinden sorumlu tıp branşıdır.

Koroner Yoğun Bakım ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular
Yoğun bakım ünitesi nedir?

Yoğun bakım üniteleri, hayati risk yaratan her türlü sağlık sorunu karşısında tedavi ve hasta takibi yapmaktan sorumlu olan tıp branşıdır. Bu sağlık sorunları geçirilen yaralanmalar, alınan travmalar ya da altta yatan sağlık sorunları nedeniyle meydana gelebilir. Kendi arasında kardiyovasküler cerrahi, koroner, pediatrik, dahili, cerrahi ve yenidoğan yoğun bakımı gibi alt dalları bulunmaktadır. Aynı zamanda hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak 1., 2. ve 3. basamak hizmetleri sunulmaktadır. Ünitelere getirilen her hasta detaylı bir şekilde değerlendirildikten sonrasında ilgili bölüme yatırılır ve ihtiyaç duyduğu yaşam desteğini alır.

Koroner yoğun bakım hemşireliği nedir? Koroner yoğun bakım hemşireliği görevleri nelerdir?

Koroner yoğun bakım hemşireleri, kalp sağlığında görülen bozulmalar nedeniyle hayati risk taşıyan hastaların takip ve tedavilerinde uzman hekimle iş birliği kuran sağlık personelleridir. Hasta konforunun ve güvenliğinin sağlanması, hasta takibinin yapılması, gözlem formlarının doldurulması, hekim tarafından istenen tetkik ve tedavilerin uygulanması, acil müdahale gerektiren durumlar için gereken hazırlıkların yapılması, müdahale anında uzman hekime destek sunulması, hastane enfeksiyonlarını engellemek için gereken uygulamaların yapılması, hastanın monitörize edilmesi, hasta bakımından sorumlu olan personeller ile sürekli iletişim halinde kalınması, hasta beslenmesinin doğru ve uygun şekilde sağlanması, kullanılan tüm alet ve cihazların sterilizasyonun sağlanması, hasta yakınlarına bilgi verilmesi ve diğer tüm hemşirelik bakımlarının sürdürülmesi gibi görevleri bulunmaktadır.