evim.com

Kırmızı Göz Tedavisi

Kırmızı göz hastalığı evde tedavi ile iyileşebileceği gibi bazı durumlarda medikal tedavilerede ihtiyaç duyulur.

Kırmızı Göz Hastalığı Teşhisi

Kırmızı göz pek çok nedenden kaynaklanabilen bir durumdur. Hastada bu görünüme sebep olan, altta yatan nedeni tespit edebilmek için hastaya sorulması gereken bazı sorular, uygulanması gereken bazı fizik muayene yöntemleri ve istenmesi gereken bazı tetkikler vardır. Cevaplandırılan her soru, fizik muayenede bulunan her bulgu, testlerden gelen her sonuç kırmızı gözün altında yatan sebebi belirlemek için doktora fikir verir. Hastanın klinik durumunu bu bilgilerle sentezleyen uzman kırmızı gözü oluşturan asıl sebebi tespit eder ve tedavisine başlar.

Hastanın hikayesinde yol gösterici noktalardan birkaç örnek vermek gerekirse;

 • Hastanın görüşü etkilenmiş mi sorgulanmalıdır. Kırmızı göz oluşmadan önceki görüş alanı ve netliğiyle, kırmızı göz oluştuktan sonraki arasında bir fark var mı? Hastanın görüş alanı ve netliği etkilenmişse bu ciddiye alınması gereken bir kırmızı göz vakasıdır.
 • Hastanın gözündeki kızarıklık bir an da mı oluşmuş yoksa zaman içerisinde mi? Ya da oluştuktan sonra gerilemiş mi, ilerlemiş mi? Bunların da sorgulanması altta yatan sebep hakkında fikir verecektir.
 • Hasta gözünde onu rahatsız eden bir cisim hissediyor mu? Bu da sorgulanması gereken önemli noktalardan biridir. Ama burada şu ayrıma dikkat edilmelidir. Alerjik nedenli, viral nedenli konjonktival iltihabi reaksiyonlarda hasta gözünde kum varmış hissi tarifler. Ancak bu subjektif bir tariftir ve gerçekte gözde yabancı bir cisim yoktur.
 • Hastanın ışığa karşı hassasiyeti olup olmadığı sorgulanmalıdır. Işığa karşı hassasiyet kornea hastalıkların, yabancı cisim, iritis gibi hastalıkların kırmızı göz yapabileceğini düşündürür.
 • Hastanın kırmızı göz oluşmadan önce spesifik bir oluşum sebebinin olup olmadığı da tabi ki sorgulanmalıdır. Tenis oynarken tenis topu çarptı, kardeşim parmağını gözüme soktu ya da arkadaşımın dirseği gözüme çarptı gibi travma hikayeleri alınabilir hastadan. Ya da kimyasal maddelerle gözün teması hastanın hikayesinde sorgulanarak öğrenilebilir.
 • Hastanın düzenli kontakt lens kullanıcısı olup olmadığı, lenslerin hijyenini nasıl sağladığı, günlük çıkartıp çıkartmadığı gibi bilgiler de kırmızı gözün altında yatan sebebi aydınlatabilir.
 • Kırmızı gözün yanı sıra hastanın gözünden sıvı gelmesi var mı? Varsa normal göz yaşı kıvamında mı yoksa daha yoğun mu? Bu sorularda yine altta yatan kırmızı göz sebebi hakkında ciddi fikirler verecektir.
 • Madde kullanımı kırmızı göz için önemlidir. Özellikle esrar kullanıp kullanılmadığı hastanın güveni kazanıldıktan sonra sorgulanabilir.
 • Bilindik bir eklem hastalığının kendisinde ya da ailesinde olup olmadığı olmadığı sorgulanmalıdır. Bazı eklem hastalıklarının gözde de kırmızı göz gibi bulguları vardır. 
 • Kronik bir akciğer hastalığının (KOAH gibi) olup olmadığı sorgulanmalıdır.
 • Hastanın yine güveni kazanıldıktan sonra sorulması gereken sorulardan biri de şüpheli cinsel ilişkinin olup olmadığıdır. Özellikle tedaviye dirençli vakalarda sonradan da olsa bu sorunun cevabı klinisyeni doğru tanıya götürebilir.

 Hastanın fizik muayenesinde saptanabilecek bulgulara ve vereceği fikirlere birkaç örnek vermek gerekirse;

 • Hastanın tek gözünde mi kırmızı göz var yoksa her ikisinde mi? İlk olarak fizik muayenede değerlendirilmesi gereken noktalardan birisi budur. Sistemik hastalık kaynaklı kırmızı göz hastalarında genelde çift taraflı kırmızı göz saptanırken, çevresel faktör nedenli kırmızı göz hastalarında çoğunlukla tek taraflı kırmızı göz görülür. 
 • Hastanın gözündeki kırmızılığın şeklinin belirlenmesi çok önemlidir. Genelde ışık kalemi yardımıyla yapılan muayenede kırmızılığın yaygın mı tek bir alana mı lokalize ya da kesintisiz mi yoksa noktacıklar şeklinde mi? Bu soruların cevabı klinisyenin kafasındaki ön tanıları birer birer eleyip doğru tanıya gitmesine yardımcı olacaktır.
 • Yine gözdeki kırmızılığın göz kapaklarının altlarında da devamlılık gösterip göstermediği önemlidir. Konjonktival iltihabi reaksiyonlarda gözde yaygın ve göz kapaklarının iç kısımlarına da yayılan kırmızılıklar görülür. Ancak gözün renkli kısmının çevresinden başlayan halkasal kırmızılıklar uyarıcı olmalıdır. Klinisyeni iritis, kornea iltihabi reaksiyonları, açı kapanma glokomu gibi ciddi nedenlere yaklaştırır.
 • Hastanın görüş alanı ve netliğiyle alakalı değişiklikler her ne kadar hastanın hikayesi alınırken sorulsa da objektif bir bulgu olması açısından hastanın görme alan ve görme keskinliği muayenesi yapılır. İki göz arasında fark olup olmadığı, hastanın daha önceki görüşüyle arada bir fark olup olmadığı sorgulanır.
 • Hastanın gözünde yabancı cisim hissi tariflemesi durumunda gözle görülür bir şey olmayabilir gözde. Uzmanın elinde biyomikroskop imkanı varsa biyomikroskopla daha detaylı bir göz muayenesi yapılabilir. Buna rağmen yabancı bir cisim görülmüyorsa gözün üzerinde, kobalt mavisi filtreyle yapılacak muayenede hastanın korneasında çizgilenmeler görülebilir. Bu gerçekten de gözde yabancı bir cisim olduğunu gösterir. Üst göz kapağının iç kısmında bulunan bir olukta sıklıkla yabancı cisimler sıkışır ve muayenede bulunamaz. Onun için üst göz kapağı da ters çevrilerek iç kısmı muayene edilmelidir.
 • Hastanın göz kapakları ve göz çevresinde herhangi bir yara, kitle, içi sıvı dolu kesecikler bulunup bulunmadığı dikkatlice incelenmelidir.
 • Hastanın sadece gözüyle sınırlı kalmayıp genel olarak gözlem sırasında fark edilen başka bir problemi olup olmadığını da bakılmalıdır. Mesela burun akıntısı olan, burun üstünde kaşımaya bağlı çizgilenmeleri olan, vücudunda kaşıntılı  yaraları olan hastalar alerjik konjonktival iltihabi reaksiyona bağlı kırmızı göze sahip olmaları muhtemeldir. Ya da çocuk bir hasta, cildindeki soluk beyaz görünüm, saçlarının kırmızı, beyaz renklerde olması, hastanın vücudundaki renk verici elemanlarda bir bozukluk olduğunu düşündürüp okulokutanöz albinizm tanısını koymamızı sağlayabilir. 
 • Açı kapanması glokomundan şüphelenilen hastaların gözleri kapatılıp dokunulduğunda tahta gibi serttir. Bu hastalarda göz tansiyonu ölçümü yapılarak tanıları konulabilir.
 • Hastanın göz bebeğinin altında birikmiş kırmızı ya da kahverengi renkli, seviye veren materyal birikimleri de tanı açısından önemlidir.
 • Hastanın eklem muayenesi de yapılmalıdır. Eklemlerinde bulunun bir eklem iltihabi reaksiyon bulgusu kırmızı gözün de sebebi olabilir.
 • Kırmızı göz şikayetiyle gelen hastalara oftalmoskopla gözün iç kısmının muayenesi oldukça zordur. İltihabi reaksiyondan dolayı hastaların göz bebekleri küçüktür ve birçoğunda ışığa hassasiyet vardır. Ama durumu elverişli olanlarda yapılarak görme sinirinin hasarlanıp hasarlanmadığı, gözün arka duvarı kontrol edilebilir.

 Hastanın kırmızı gözünün altında yatan sebebi belirlemek amacıyla yapılabilecek laboratuvar testlerine birkaç örnek vermek gerekirse;

 • Kırmızı göz hastalarında uygulanabilecek pek fazla test yoktur.
 • Bakteriyel nedenli konjonktival iltihabi reaksiyonlardaki akıntılardan örnekler alınıp bakteri saptanabilir. Buna göre spesifik tedavi verilebilir hastaya.
 • Kuru gözden şüphe edilen hastaların göz yaşları biyokimyasal olarak incelenebilir. Göz yaşı kalitesi hakkında fikir sahibi olunabilir.
 • Romatolojik bir hastalıktan şüpheleniliyorsa eğer hastada, hasta kanından şüphelenilen hastalığa özgü faktörler bakılabilir.

Kırmızı Göz Hastalığı Tedavisi

Kırmızı gözün tedavisi tamamen altta yatan sebebin tedavi edilmesine bağlıdır. Bazı durumlarda basit birkaç uygulamayla evde bile tedavi edilecek bu dramatik tablo, bazı durumlarda ise bir göz uzman doktoru tarafından acilen müdahale edilmesini gerektirebilir.

Altta yatan nedenlere göre tedavinin nasıl şekillendiğiyle alakalı birkaç örnek verecek olursak;

 • Öksürük, kusma gibi refleksler sonrası oluşan konjonktiva altı kanamalar için ekstra bir tedaviye gerek yoktur. Hasta ılık baskı uygulayarak gözünün üzerinden damar dışına çıkan kan elemanlarının tekrardan emilmesini hızlandırabilir. 7-10 gün içerisinde kendiğinden geçecektir.
 • Alerji nedenli konjonktival iltihabi reaksiyonlarda en önemli tedavi yöntemi alerjiyi tetikleyen etmenin saptanması ve ondan uzak durulmasıdır. En kesin çözüm alerjik reaksiyona sebebiyet vermemek iken bundan kaçınılamadığı durumlarda hastaların rahatsızlıklarını gidermek için yapay göz yaşı damlaları ve ikinci nesil antihistaminik ilaçlar kullanılabilir.
 • Viral nedenli konjonktival iltihabi reaksiyonlar ile akut bakteriyel konjonktival iltihabi reaksiyonlar klinikle genellikle tamamen ayırt edilemez. Viral enfeksiyonlarda antibiyotik tedavi gerekmezken,  bakteriyel enfeksiyonlarda gerekmektedir. Bu durumda klinisyen risk değerlendirmesi yapar. Hasta sağlık çalışanı gibi hastalarla ilgilenen bir meslek yapıyorsa ve onları enfekte etme ihtimali varsa, okul çocuğu ise, eşlik eden durumu daha kötüye götürecek bir hastalığı varsa, kontrollere gelemeyecekse gibi yüksek risk gruplarına direkt antibiyotik tedavi başlanır.
 • Viral nedenli enfeksiyonlar için soğuk bası uygulama, yapay göz yaşı uygulama ve damarları kasarak gözdeki iltihabi reaksiyonu baskılayan göz damlaları yeterlidir. Viral enfeksiyon tablosunun üzerine bakteriyel enfeksiyon eklenmesi sıklığı nadirdir. 7-10 gün içerisinde belirtilerin tedavisiyle son bulur. Herpes Simpleks Virüs enfeksiyonlarının tedavisi için ise antiviral tedavi gerekir. Yönetimi normal viral enfeksiyon tedavisinden farklıdır. Mesela adenovirüs kaynaklı viral konjonktival enfeksiyon tedavisinde uzman kontrolünde steroid uygulanabilirken, HSV de kesinlikle steroid tedavi kullanılmamalıdır.
 • Kronik bakteriyel enfeksiyonlar, 4 haftadan uzun belirtileri devam eden durumları tarif eder. Geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine yanıt alınamayan kronik bakteriyel enfeksiyon durumlarında bakteri tipi  belirlenerek türe özgü antibiyotik tedavisi verilmelidir.
 • Standart antibiyotik tedavisine yanıt alınamayan dirençli bakteriyel enfeksiyonlarda klamidya enfeksiyonlarını da akılda tutmak gerekir. Klamidya enfeksiyonu tespit edilen hastalara antibiyotikli göz kremlerinin yanı sıra ağızdan antibiyotik tedavisi de verilmelidir. Hastanın eşi de risk altında olduğundan hastanın eşine de tedavi başlanır.
 • Kuru göz nedenli kırmızı göz hastalarının tedavisi uzun vadelidir ve hasta tarafından düzenli uygulama gerektirir. Bu hastalar için göz yaşlarının yerine konması ve göz yaşı buharlaşmasının minimuma indirilmesi daha kötü sonuçlar doğmaması için çok önemlidir. Kuru göz hastaları, gün boyu yapay göz yaşı damlalarıyla gözlerinin nemli yapısını korurken geceleri yatmadan kayganlaştırıcı merhemler kullanarak buharlaşmayı azaltmaları gerekir. Bazı hastalarda siklosporine yanıt alındığı görülmüştür.
 • Kirpik köklerinin iltihabi reaksiyonu olan blefarit hastaları, göz kapağı temizliklerine çok dikkat etmelidirler. Göz kapaklarına uygulayacakları hafif masaj ve ılık bası tedavilerine fayda sağlayacaktır. Tedaviye cevapsız durumlarda hastalara sırasıyla antibiyotikli krem tedavisi ve steroidli merhem tedavileri başlanabilir.
 • Episklerit kaynaklı kırmızı göz hastaları için ise yine yapay göz yaşı damlaları tedavide kullanılır. Ağır vakalarda iltihabi reaksiyonu azaltmak için steroidli kremler tedavide kullanılabilir.
 • Kırmızı gözün nedeni korneanın hasarlanmasıysa eğer bu hasarlanmayı yapan etken ortadan kaldırılır ve hastanın ağrısını dindirme amacıyla krem formunda ya da ağızdan alınabilen ağrı kesiciler kullanılır.
 • Kırmızı gözün nedeni açı kapanması glokomu ise eğer bu hastalarda hemen krem, merhem gibi yerel etkili ya da sistemik etkili basınç azaltıcılarla göz içi basınç düşürülmelidir. Göz içi basıncın düşürülemediği durumlarda laser iridotomi denilen operasyona hasta derhal alınmalıdır.

Kımızı Göz Hastalığı Tedavi Edilmezse

Kırmızı göz genellikle tedavi edilmediğinden kendiliğinden geçen, kaybolan nedenlerden ileri gelmektedir.

Ancak;

 • Enfeksiyon nedenli konjonktival iltihabi reaksiyonlar, korneaya yayılım göstererek orada iltihabi reaksiyonlara neden olabilirler. Bu da görmede kalıcı bulanıklık, kayıp gibi sonuçlar doğurabilir.
 • Alerjik reaksiyonlar tedavi edilmezse eğer sürekli kaşınan gözün elle teması sonucu eldeki mikroorganizmalar göze taşınır ve hastadaki basit alerjik konjonktival iltihabi reaksiyon daha kompleks bir hal alabilir. 

Alerjinin tedavi edilmemesinin istenmeyen bir sonucu da göz kapağı düşüklüğüdür. Zaman içerisinde azar azar travmaya uğrayan göz kapağı ilerleyen süreçte düşük göz kapağı durumunu doğurabilir.

 • Hiperakut bakteriyel enfeksiyonlar hızlı ilerleyen bakteriyel enfeksiyonlardır. Tedavi edilmediği durumlarda hastaların göz yüzeyinde yaralar oluşturur. Gittikçe derinleşen bu yaralar gözün ön duvarının delinmesine ve göz içi sıvısının dışarı boşalmasına neden olabilir.
 • Yabancı cisim saptanan kırmızı gözlü hastaların gözlerindeki yabancı cisim çıkarılmazsa eğer hastanın gözü hasar almaya devam edecek, hastanın şikayetleri artacak ve bu yabancı cismin üzerine enfeksiyon eklenecektir. Körlüğe kadar gidebilen sonuçları olacaktır.
 • Açı kapanma glokomu olan hastalar acil müdahale gerektiren hasta grubudur. Çok hızlı artan göz içi basınç gözün arkasında bulunan görme sinirine bası uygulayabilir, hasta geri döndürülemez bir şekilde görme yetisini kaybedebilir.

Kımızı Göz Hastalığına Ne İyi Gelir?

 • Göz yorgunluğu çeken bireylerin bilgisayar, okuma gibi göz yorgunluklarını arttıracak aktivitelere ara vermesi kırmızı gözlerinin düzelmesini sağlayacaktır.
 • Birçok kırmızı göz hastası altta yatan neden göre ılık ya da soğuk bası uygulayarak kırmızı gözlerinin tedavisine katkı sağlayabilirler.
 • Alerjik konjonktival iltihabi reaksiyonları olan hastalar alerjilerini neyin tetiklediğini biliyorlarsa şayet bu etkenden uzak durmaları kırmızı gözlerinin geçmesine yardımcı olacaktır.
 • Kontakt lens kullanıcılarının lens kullanımına ara vermeleri, lens hijyenlerine dikkat etmeleri kırmızı gözlerinin geçmesine yardımcı olacaktır.
 • El hijyenine dikkat etmek, sık ve düzgün bir şekilde yıkamak viral konjonktival iltihabi reaksiyon kaynaklı kırmızı göz hastalarına iyi gelecektir.
 • Yatmadan önce yüze uygun antibakteriyel özellikli sabun ve losyonlarla göz ve çevresinin temizliği kırmızı göz hastalarının belirtilerini geriletebilir.
 • Omega 3 yağ asidi tüketiminin kuru göz hastalarına iyi geldiği bazı çalışmalarda gösterilmiştir.
 • Kuru göz hastalarının özel güneş gözlüğü kullanmaları göz yaşı buharlaşmasının büyük ölçüde önüne geçebilir.
 • Okulokutanöz Albinizmli hastalar için ultraviyole korumalı kıyafetler deri kanserinden korunma adına çok önemlidir.

Kırmızı Göz Hastalığına Ne İyi Gelmez?

 • Viral konjonktivitli bireylerin evde ortak kullanılan havluları kullanması diğer bireyleri etkileyecektir.
 • Viral konjonktivitli hastalar, sağlık çalışanı, aşçı, okul çocuğu gibi bulaştırma riski yüksek gruplarsa çalışma ortamlarına gitmeye devam etmeleri başka bireyleri de enfekte edecektir.
 • Ortak havuzların kullanımı ve buralarda göz ile suyun temasını engelleyecek ekipmanların kullanılmaması viral konjonktivit görülme olasılığını arttıracaktır.
 • Kontakt lens kullanıcılarının lenslerini günlük olarak çıkarıp gözlerini dinlendirmemeleri yine kırmızı göze davetiye çıkaracaktır.
 • Üst solunum Yolu Enfeksiyonu hastalarıyla aynı ortamda bulunan kişilerin hasta bireyin öksürüğünden gözlerini koruyamaması yine kırmızı göz için risk faktörüdür.
 • Korunmasız ve çok sayıda partnerle yaşanan cinsel ilişkiler klamidya ve neisseria isimli bakterilerin yayılmasını kolaylaştırır.
 • Antikolinerjik ilaç kullanımı kuru göz görülme sıklığını arttırır.
 • Okulokutanöz Albinizmli hastalar deri kanseri açısından yüksek riskli hasta gruplarıdır. Güneş ışığına maruz kalmak deri kanseri gelişme riskini çok çok arttıracaktır.

Kırmızı Göz Hastalığı İlaçları

Kırmızı göz hastalığında altta yatan her neden için ilaç tedavisi verilmez. İlaç tedavisi verilmeden de hastalığın atlatıldığı büyük bir grup vardır. Ancak yine de bakteriyel enfeksiyon nedenlilerde antibiyotik, viral enfeksiyon nedenlilerde antiviral, alerjik nedenlilerde antihistaminik ilaçların kullanıldığı da bir gerçektir.

Kullanılabilecek bazı antibiyotikler;

 • Eritromisin
 • Gentamisin
 • Azitromisin
 • Trimetoprim Sülfametaksazol
 • Tobramisin
 • Siprofloksasin
 • Ofloksasin

Alerjik nedenli konjonktival iltihabi reaksiyonlar için kullanılabilecek ilaçlar;

 • Histamin H1 resaptör antagonistleri (Azelastin, Emedastin)
 • Mast hücre stabilizatörleri (Kromolin sodyum, Lodoksamid)
 • Her iki etkiye de sahip ilaçlar (Ketotifen, Olopatadin)

Ağrı  kesiciler;

 • Non-steroidal antienflamatuar ilaçlar (Ketorolak)

Damar kasıcılar;

 • Nafazolin

Kesinlikle doktorunuz tavsiyesi dışında öneriyle ya da internet bilgileriyle ilaç kullanmayınız. İlaçların hepsinin dozunda ve yerinde kullanılmadığı müddetçe zehir yerine geçebileceğini unutmayalım.

Kırmızı Göz Hastalığı Ameliyatı

Kırmızı göz hastalığında cerrahinin kullanıldığı çok alan yoktur. Pek çok hastalık kendiliğinden sınırlanıp kaybolurken, kalan kısmı da ilaç tedavileriyle iyileştirilebilmektedir. Cerrahinin gerekli olabildiği iki durum vardır kırmızı göz hastalığında. 

Hastada eğer tedavi edilmeyen bir enfeksiyondan dolayı korneaya enfeksiyon yayılımı gerçekleştiyse ve burada kalıcı bulanıklık ve görme kaybı yaratacak bir yara dokusu oluştuysa bunun tedavisi kornea naklidir.

İkinci cerrahinin gerekli olduğu nokta ise göz içi basıncın kontrol altına alınamadığı açı kapanması glokomudur. Hastada hızlı gelişen bir göz içi basınç artışı varsa ve kontrol altına alınamıyorsa hasta acilen lazer iridotomi diye adlandırılan bir operasyona alınır. Bu operasyonda yapılan işlem hastanın görünün renkli kısmı olan irisinin üst kısmından bir delik açılması ve bu sayede gözün içindeki basıncın göz içi sıvı döngüsüne katılarak düşürülmesidir.

Makaleyi faydalı buldun mu?
1
0
Makeleyi Paylaşın