Kalp Pili Nedir?

Kalpteki fonksiyonların etkisi yitirdiği hastalarda kalp ritmini düzenlemesi için kalp pili kullanılır.

Kalp pilleri, kalbin çalışma fonksiyonlarının bozulduğu hastalarda kullanılır. Kalp ritmini düzenleyen, intrakardiyak şok uygulayabilen bu piller sayesinde insanlar hayatlarını devam ettirebilirler. Kalp pili takılmasındaki amaç kalbin çalışmasında bir problem olması nedeniyle meydana gelebilecek olumsuz sonuçları önlemektir.

Kalpte meydana gelen ritim bozukluğu her zaman kalbin hızlanması şeklinde görülmez. Kimi zaman kalp daha yavaş atabilir. Lokal anestezi ile yapılabilen pil takma olayı sonrasında hasta tedavi edilir. Kalp yetmezliğinde kalp pili takılarak kalbe uzun süreli bir koruma sağlanmış olunur.

Kalp pilleri, yurt dışından getirilmekte ve MR uyumlu olmalarına özen gösterilmektedir. Yurtdışından gelen pek çok ürün gibi kalp pili SGK tarafından karşılanmamaktadır. Ancak MR uyumlu olmaması ve normal pillerden takılması istenirse o zaman devlet hastanelerinde ücretsiz bir şekilde hasta taktırabilmektedir.

Pacemaker

Kalp pilinin bir diğer ismi olan Pacemaker kelimesinin İngilizcesi ritim düzenleyici olarak geçer. Bu anlamı nedeniyle akla ilk olarak kalp pili gelmektedir. Kalbe elektriksel bir uyarı göndererek kasılmasının düzenlenmesini sağlar. Kalbin doğal yapısında da 2 farklı Pacemaker bulunur.

 • Kardiak Pacemaker: Kalp kasını aksiyon potansiyeli ismi ile anılan bir elektriksel uyarı ile yapan ritim düzenleyicidir. Kalbin ritmini aksiyon ile sinir ağlarını direkt olarak hedef alır.
 • Artificial Kardiak Pacemaker: Burada kullanılan elektrotlar kalbe uyarı verir. Bu pil yapay kalp pili olarak geçer. Bu piller kalbin yavaş çalıştığı fark edildiğinde kullanılır.

Pacemaker cihazı, hastanın bir cihaza bağlanarak antitaşikardik durumlarda otomatik olarak uyarı almasını sağlar. Bu şekilde uyarı geldiğinde kalp pili devreye girer ve kalbe elektriksel uyarı gönderme görevini üstlenir.

Pacemaker potansiyeli aksiyondur. Bu aksiyon potansiyelinin çalışması sonrasında sinir ağlarına doğrudan sinyal gönderebilir. Böylelikle hem hızlı bir cevap alınabilmekte hemde kalbin yavaş çalıştığı durumların süresi çok daha kısalabilmektedir. Buda insan sağlığı açısından en kritik durumu oluşturur. Bu doğru çalışmadığı durumlarda Pacemaker endikasyonları oluşur.

Kalp Pili Çeşitleri

Kalp pilleri, çalışacağı öngörülen süreye göre farklılık gösterir. Bazı durumlarda kısa süreliğine ihtiyaç duyulan piller, kimi zamansa kalbin tek başına asla çalışamayacağı öngörülerek uzun süreler boyunca ihtiyaç duyulabilmektedir.

 • Geçici Kalp Pili: Kalp ritminin elektriksel nedenlerden dolayı çalışmasını kısmi bir süre boyunca yerine getiremeyeceği durumlarda kullanılır. Ortalama olarak 10 – 14 gün süre içerisinde kullanımı tamamlanır. Bazı durumlarda acil müdahale için hızlı bir şekilde takılır ve daha kısa sürede kullanılabilir.
 • Kalıcı Kalp Pili: Geçici olmayarak kalıcı bir şekilde doktor tarafından pillerin kullanılmasına karar verildiği durumlarda takılır. . 1 tane elektrot ile işlev gören kalp pili ortalama 10 – 30 gram ve 5 cm genişliğinde bir hacme sahiptir. Birkaç tane çeşidi bulunur. Bunlar:
  1. VVİ kalp pilleri
  2. DDD kalp pilleri
  3. İmplante edilebilen kardiyoverterler
  4. CRT (kablolu) kalp pilleri
 • Biotronik Kalp Pili: Kalbe takılan bir cihaz kalbin çalışmasını devamlı olarak denetler. Bu denetim sonrasında ritmin yavaşladığı durumlarda kullanılır. Batarya ve elektrik devrelerinden oluşan ufak ve basit bir cihazdır.
 • Giyilebilir Kalp Pili: Kalp, akciğer ve diyaframın hareketlerinden elektrik enerjisi üretilebilmektedir. Üretilen bu enerji pile verilerek onun yeniden dolmasını sağlar. Kalıcı piller arasında en başarılı olanlardan bir tanesidir.
 • ICD Kalp Pili: Kalp yetmezliği ve kalp işlevselliği azalmış olan hastalarda ICD kullanılır. Genellikle 3 tane elektrota sahip olsalar da bazı özel durumlarda bu sayı arttırılabilir. ICD’lerin tamamının Pacemaker özelliğine sahip olsa da ICD ve Pacemaker arasındaki fark ICD’ler aynı zamanda genç bireylerde görülen birden ölümlerin birincil derecede önlenmesinde kullanılmasıdır.

Kalp pili çeşitleri özellikle kalıcı ve geçici olarak göze batmaktadır. Ancak teknolojinin gelişmesi ile birlikte giyilebilir cihazlar elde edilmiş ve kalıcı kalp pillerinin ömrünün daha da uzatılması sonrasında insan vücudundan elektrik elde edilmeye başlanmıştır.

Kalp pili markaları da günümüzde çok sayıda bulunmaktadır. Ancak bunların içerisinden özellikle Avrupai denilen ve ithal edilen pillerin kullanılması revaçtadır. Bu seçimler tamamen hastanın kendi inisiyatifinde ve doktorun tavsiyesine bağlı seçimler olarak öne çıkmaktadır.

Kalp Pili Ameliyatı

Modern yöntemlerle yapılan kalp pili takılması için hastanın köprücük kemiğinin alt kısmında bulunan toplardamardan içeriye giriş yapılır. Buradan ulaşılan kalp boşluklarının içerisine teller konularak bu göğüs kasının ardına yerleştirilen pillere bağlanır. Genellikle 2 tane odacığa bağlanan elektrotların sayısı kimi zaman 3 adete de çıkartılabilir. Kalıcı kalp pili ameliyatı için yapılan bu işlemler, geçici kalp pili ameliyatında da benzer şekillerde yapılmaktadır.

Kalp pili takıldıktan sonra vücudun bu pillere alışması gerekir. Sonuç olarak göğüs kafesine ortalama 20 gram ağırlığında bir cisim yerleştirilmekte ve kalbe elektrik kabloları bağlanmaktadır. Vücudun kalp pili takıldıktan sonra ağrı hissedilmesinin durumu vücudun pillere ve kablolara alışma süresi içerisinde olmasından dolayıdır. Bir müddet sonra geçen bu ağrı eğer günlerce devam ederse doktor ile iletişime geçilmelidir.

Kalp Pili Fiyatları

Kalp pilleri devlet hastanesinde ücretsiz bir şekilde takılmaktadır. Özel hastanelerde kalp pili ameliyatı fiyatı da bu pillere eklendiğinden dolayı kişinin özelde mi yoksa devlette mi ameliyat olacağına karar vermesi beklenir. Oldukça basit olan bu işlemlerde insanların kendileri için en doğru doktoru bulması ve ona kendisini emanet etmesi yeterli olacaktır.

Kalp pili çeşitleri ve fiyatları her yerde farklılık gösterir. Kimi hastaneler pil takımından sonra daha fazla ilgilenirler ve VİP servis sağlayabilirler. Kalp pili takılması ne kadar basit bir operasyon olsa da pil takıldıktan sonra gösterilen ilgiye kadar her şey bu fiyatların içerisinde bulunmaktadır.

Kalp pili çeşitleri arasında bulunan ICD kalp pili fiyatları da diğer kalp pilleri ile aynıdır. Devlet hastanelerinde yapıldığında doktorlardan hangi kalp pilinin takılacağı konusunda net bilgiler alınabilir ve gerekirse hasta pili kendisi de tedarik edebilir. 

Kalp Pili Takılması Gerektiren Durumlar

Kalp pili takılan hastalar için belirli sebepler aranır. Bunlar yapılan muayene ve testler sonrasında özellikle kalbin çalışmasının yavaşladığı durumlarda uygulanır. Genel olarak pilin takılmasını gerektiren durumlar şunlardır:

 • Kalp krizi atlatmış olan hastalarda
 • Taşikardisi olan ve bu durumu devam eden hastalarda
 • Açık kalp ameliyatı geçirmiş hastalarda
 • Kalbinin yavaş çalıştığı teşhis edilen hastalarda
 • Yürürken nefes nefese kalıp kalp ritmi bozulan hastalarda

Kullanılır. Kalp pili takılan hastalar belirli periyotlar eşliğinde muayeneye giderler. Özellikle kalıcı olarak pil takılan kimselerde kalp pili ömrü sürekli takip edilir ve bazen kalp pili değişimi yapılabilir.

Kalp pili yaşam süresi uzattığını bilinir. Kalbin çalışmasının düzenlenmesi, insanın tekrar sağlığına kavuşması vb. durumlardan dolayı insanlar daha uzun süre boyunca yaşayabilirler. Ancak baz şeylere çok dikkat etmeleri ve yaşamlarından uzaklaştırmaları gerekir.

Kalp Pili Takıldıktan Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kalp pili takıldıktan sonra bazı şeylere çok dikkat edilmesi gerekir. Hastaların vücutları içerisinde metal bir şey bulunduğunu, ona alışmaya çalışacağını kesinlikle bilmesi gerekir. Kalp pili riskleri arasında da değerlendirilebilen bu unsurlar şunlardır:

 • Pil takıldıktan sonra vücudun 12 saat boyunca dinlendirilmesi gerekir. Dinlendirme işlemi yatakta sürdürülür.
 • Pil takıldıktan sonra vücudun pil ile olan bütünlüğü kontrol edilmesi için bir takım testlerin doktor tarafından yapılması gerekir. Bunlar göğüs radyografisi ve pil takılması için kalbe girilen yerlerdir.
 • Pilin takıldığı bölgeye baskı uygulanması tehlikelidir.
 • Pil takıldıktan sonra ilk 30 gün içerisinde yüzüstü yatılmamaya dikkat edilmeli aynı şekilde kalp pili cinsel yaşam dengesi de bu süreç içerisinde korunmalıdır.
 • Kalp pili takıldıktan sonra nefes darlığı görülebilir. Bu durum geçici olmakla birlikte birkaç gün art arda devam ediyorsa acilen doktor ile görüşülmelidir.
 • Pil takılması itibari ile elektronik aletlerden mümkün mertebe uzak durulmalıdır. Mıknatıslı aletlerde buna dâhildir.
 • AVM, havaalanı vb. yerlere girerken detektör taramasından uzak durulmaya çalışılmalıdır.
 • Hastanelerde radyografi, MR, BT gibi cihazlara pil takılanların girmesi son derece tehlikelidir. Bu durum doktora bildirilmesi gerekir.
 • Kalp pili takıldıktan sonraki şikâyetler arasında bulunan ve pil takılan bölgede görülen akıntı, kızarıklık gibi durumlarda doktora başvurulması önem arz eder.
 • Pil takıldıktan sonra yapılacak olan spor faaliyetlerine dikkat edilmeli, vücudu çok yoran ve kalbin çalışmasını arttıran sporlardan kaçılmalıdır.

Kalp pili takılan hastaların ömrü yukarıdaki maddelere dikkat ettikleri müddetçe uzayacaktır. Ancak vücutta her an yeni bir elektronik devrenin olduğu bilinmeli ve ona göre davranılmaya özen gösterilmelidir.

Kalp Pili Olanlar Nasıl Beslenmeli

Kalp pili takılmış olan hastalar, beslenme düzenlerine son derece dikkat etmelidirler. Sıvı, besin ve diğer almaları, aksatmamaları gereken yiyecek ve içecekler şunlardır:

 • Günde ortalama 1,5 – 2 litre su tüketimi yapılmalıdır. Bu yaklaşık olarak 8 bardak suya tekabül eder.
 • Günlük su alımı devamlı takip edilmeli, bazı durumlarda idrar söktürücü olarak kullanılan ve dışarı atılan sıvının fazlalığına kanılarak ekstra su alınmasının önüne geçilmelidir.
 • Günlük tüketilen tuz miktarı da önemlidir. Bu miktar 5 gramın üzerine çıkmamalıdır. Bir çay kaşığı tuza eşit olan bu miktarda silme çay kaşığı ile tuz ölçülebilir.
 • Yağlı yiyeceklerden gazlı içeceklerden uzak durulmalıdır. Çok yağlı ve gazlı içecekler kalp ritmini bozan en temel şeylerdir. Kızartma, cips, çekirdek vb. maddelerden kesinlikle uzak durulmalıdır.
 • Sebze, meyve ve kepekli besinlerin tüketimine özen gösterilmelidir. Çeşitli yiyecekler ile farklı vitamin ve minerallerin alınması önemlidir.
 • Balık tüketimi yapılmalıdır. Haftada en az 1 kere balık yenilmelidir.
 • Potasyum ve magnezyum içeren besinlerin tüketimi önem arz etse de bu yiyeceklerdeki denge korunmalıdır.
Makaleyi faydalı buldun mu?
6
0
Makeleyi Paylaşın

Kalp Pili ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Pacemaker (Kalp Pili) nedir?

Pacemaker, kalp pilini İngilizce olarak ifade eden kelimelere denir. Pacemaker, insanlara takılan ve kalbin ritim akışını düzenleyen bir sistemdir. Bu sistemde piller kullanıldığı için Türkçe’de kalp pili olarak ifade edilir. Kalp pilinin yanında aynı zamanda elektrik kabloları da vardır. Bunlar kalbin kasılmasını sağlayan bir sistem bütünüdür.

Dr. Murat Doğru

Kalp pili takılan hastalar ne kadar yaşar?

Kalp pili takılan hastalar, vadesi gelene kadar yaşar. Ancak kalıcı olarak takılsa da bu pillerin zaman içerisinde değişmesi gerekir. Eğer ki değiştirilmezse ortalama 5 – 6 yıl içerisinde kişi kalp yetmezliğine bağlı semptomlar eşliğinde vefat eder. Bu nedenle kalp pili değiştirildiği müddetçe herhangi bir tehlike yokken kalp pili değiştirilmezse kişiyi birçok tehlike bekler.

Dr. Murat Doğru

Kalp pili neden takılır, ne işe yarar?

Kalp pili özellikle kalp yetersizliği görülen hastalarda kalbin çalışmasını düzene sokmak için takılır. Kalbi izler ve yeri geldiğinde elektrik vererek onu uyarır. Böylelikle kalbin her zaman aynı ritimde çalışılmasına özen gösterilir. Kalbin sürekli aynı tempoda çalışması vücuda gereken kanın pompalanmasını sağlar ve diğer tüm sistemlerinde düzenli olarak çalışmasını sağlar.

Dr. Murat Doğru

Kalp pili takılmazsa ne olur?

Kalp pili, kişinin kalp aktivitelerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Eğer takılmazsa;

 • Kişide kalp yetmezliği baş gösterir.
 • Kalp ritmi yavaşlar ve hayati fonksiyonları yerine getirmemeye başlar.
 • Kişinin vücut dengesi alt üst olur.

Kalp kan pompalamak gibi en hayati görevi yerine getiren organdır. Bu nedenle kan pompalanmasının ve temiz kan yerine kirli kanın vücutta dolaşmasının tehlikeleri büyüktür. Vücudun tüm organları bir anda iflas edebilir.

Dr. Murat Doğru

Kalp pili kimlere, hangi durumlarda, ne zaman takılır?

Pil takılması için öncelikli olarak bazı belirtiler gösterilmesi gerekir. Bunlar;

 • Kişide sürekli çarpıntı olması,
 • Kişinin her gün halsiz ve bitkin olması,
 • Doktorlar tarafından muayene edilerek bazı teşhislerin belirlenmesi,
 • Kalp yetmezliği, kalp ritim bozukluğu gibi belirtilerin teşhis edilebilmesidir.
Dr. Murat Doğru

Kalp pili ne kadar?

Kalp pili çeşitleri fazla olmasından dolayı fiyat aralığı da oldukça geniştir. Devlet hastanesinde veya özelde yapılacak ameliyat sonrası takılan bu pillerde fiyatlarda özel ve devlet arasında değişiklik gösterebilir. Özellikle ameliyattan sonra hastane yatağında kalma süresi bu pilin fiyatını belirleyen etkenlerin başında gelir.

Dr. Murat Doğru

Kalp pili neden alarm verir?

Piller, kalbin çalışmasını sürekli kontrol ederler. Bu kontrol esnasında yaşayacakları olumsuz durumlarda ise alarm vererek insanları uyarır. Özellikle kalpte görülen ritim bozuklukları bu uyarının çalması için yeterlidir. Bunun haricindeki sebeplerde genellikle alarm vermez.

Dr. Murat Doğru

Kalp pili ameliyatı kaç saat sürer?

Kalp pili takılması oldukça kolay bir işlemdir. Hastadan hastaya ve durumun aciliyetine göre değişse de ortalama 30 dakika sürer. Bu sürecin sonunda hasta hemen ayağa kalkamaz ve en az 12 saat boyunca yatak istirahati yapar. Yani hastanede yapılan 30 dakikalık işlemin akabinde ertesi günü genellikle taburcu olunur.

Dr. Murat Doğru

Kalp pili nasıl çalışır?

Kalbe takılan bir sistem olan kalp pili, kalbin çalışmasını devamlı kontrol eder. Kalbe gönderdiği elektriksel uyarılar vasıtası ile kalbin yavaş çalıştığı durumlarda onu uyarır. Bu uyarı sonrasında kalbin kan pompalama hızı daha da artar. Pil, kalbin çalışmadığı veya yavaş çalıştığı durumlarda devreye girer ve durum daha da ciddileşirse kişiye uyarı vererek bir şeylerin ters gittiğini anlatır.

Dr. Murat Doğru

Kalp pili nereye takılır?

Kalp pili, insanlardaki toplardamardan girilerek kalbe kadar iletilen kablolar vasıtası ile çalışır. Bu kablolar kalbin çalışmasını ve ritminin düzenlenmesini sağlar. Elektrik kabloları ise göğüs bölgesinde bulunan pillere takılır. Giyilebilir kalp pilleri gibi teknolojik cihazları vasıtası ile vücuttan elde edilen elektrikler bu pilleri besler ve pil ömrünü uzatabilir.

Dr. Murat Doğru

Kalp pili takıldıktan sonra kaç gün hastanede kalınır?

Kalp pili takıldıktan sonra en az 12 saat yatar vaziyette istirahat yapılması gerekir. Bu istirahat süresi hastanede başlar. Pil takımının ertesi günü hasta doktor kontrollerinin ardından çıkış yapabilir. Ancak evde de ilk 5 gün yatar vaziyette istirahat yapılması sonrasında ise kalbi yormayacak şekilde günlük hayata yavaş yavaş dönülmelidir.

Dr. Murat Doğru

Ameliyatsız kalp pili nasıl takılır?

Kalp pili, göğüs kaslarına arkadan bağlanan pil vasıtası ile vücuda entegre edilir. İnsanların köprücük kemiğinin alt kısmında bulunan toplardamardan giren elektrik kabloları ise bu pile bağlanır. Kalbin çalışmasını izleyen bu sistem yeri geldiğinde kalbi elektriksel olarak uyarır.

Dr. Murat Doğru

Kalp pili olanlar engelli raporu alabilir mi?

Kalp pili olan kimselere engelli raporu verilmemektedir. Kalp normal çalışmasına devam ettiği ve herhangi bir engel bulunmadığı için hastalara rapor verilmez. Ancak hasta bu rapor olmamasına rağmen kendisini yoracak işlerden de uzak durmalıdır. İnşaat, maden ve diğer ağır işler hastaya zarar verebilir.

Dr. Murat Doğru

Kalp pili kaç yılda değişir?

Kalp pilleri ortalama 5 – 6 yıl kadar dayanıklıdır. Ancak bazı durumlarda takılan geçici kalp pilleri 2 hata süre ile hastada kalabilir. Pilin bitmesine yakın zamanlarda insanlara uyarı verdiği görülür. Kalp pili olan hastalar her  ayda bir doktora muayeneye gittiklerinden dolayı bazı zamanlarda muayene sonucuna göre kalp pili değişimine de karar verilebilir.

Dr. Murat Doğru

Kalp pili olanlar uçağa binebilir mi?

Kalp pili olan hastalar uçağa binebilir. Ancak uçakta kalbe baskı yapılmaması önemlidir. Heyecanlanmak, stres yaşamak gibi psikolojik unsurlar kalbi yorar. Ayrıca havaalanlarındaki manyetik kapılardan geçilmemelidir. Bu kapılar pillerin çalışma düzenini bozacağından dolayı güvenlik görevlileri ile görüşülmeli ve hastalarda olan kalp pilinin raporları gösterilmelidir.

Dr. Murat Doğru