İnfluenza B

İnfluenza B, kişide grip hastalığının oluşmasına neden olan bir grip virüsüdür. Hastalığın tedavisinde istirahat, şikayetlere yönelik tedaviler ve antiviral ilaç tedavisi yer almaktadır.

İnfluenza B Nedir?

İnfluenza B, kişide grip hastalığının oluşmasına neden olan bir grip virüsüdür. İnfluenza virüsleri solunum yollarına bulaşarak kişide grip şikayetleri oluşturur. Sıklıkla karşılaşılan grip virüsleri influenza A, influenza B ve influenza C olup bunlardan A ve B daha sık hastalık oluşturur. 

İnfluenza diğer solunum yolu hastalıklarına göre kişide daha ağır şikayetler oluşturur. Belli mevsimlerde toplumda grip vakaları artış gösterir. Özellikle kış ve bahar aylarında toplumda oldukça yaygın şekilde grip vakaları ortaya çıkar. 

İnfluenza B virüsü insandan insana bulaş gösteren bir virüs olup insanların ağız ve burun salgıları ile yayılım gösterir. Damlacıkların doğrudan ya da çevreden kişiye bulaşmasıyla kişide grip hastalığı meydana gelebilir. Grip hastalığı kişide çeşitli şikayetler oluşturur. Hastalık belirtileri ani meydana gelir ve kişide ateş, kas ağrıları, baş ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, titreme gibi şikayetler oluşur. Bu şikayetlerin yanında boğaz ağrısı ve öksürük de kişide oluşabilir. Bu şikayetler genellikle solunum yolu şikayetleri olup hastalığın seyrine göre farklılık gösterebilir. Grip hastalığı basit soğuk algınlığı şikayetlerine nazaran daha şiddetli bir tablo oluşturur hasta üzerinde. İnfluenza B virüsünün altta yatan başka hastalığı bulunan kişilere ya da bağışıklık sistemi zayıf kişilere bulaşması sonucunda kişilerde oluşan şikayetler daha şiddetli olup hastalığın seyri daha kötü seyredebilir. 

İnfluenza B virüsünün teşhisinde ise hasta öyküsü ve fizik muayene önemli yer kaplar. Gerektiğinde hastalık teşhisi için tanısal testler uygulanabilir ve influenza b pozitif çıktı ise hastaya uygun tedaviler uygulanır. 

İnfluenza B virüsünün tedavisinde farklı yöntemler uygulanabilir. Hastanın durumuna göre bu tedavi seçenekleri belirlenir. Şikayetlere yönelik tedaviler, viral ilaç tedavileri, korunmak için aşı tedavisi influenza B virüsü için uygulanan tedaviler arasındadır. 

İnfluenza B Belirtileri Nelerdir?

İnfluenza B virüsü kişide grip hastalığı oluşmasına neden olan bulaşıcı bir mikroorganizmadır. İnfluenza B virüsleri oldukça bulaşıcı olup özellikle kış ve bahar aylarında oldukça yaygınlık gösterirler. Virüs enfekte kişinin ağız ve burun salgılarından çıkan damlacıklarla yayılır. 

İnfluenza B enfekte kişiden kişiye bulaştıktan sonra bir süre kişide kuluçkaya yatar. Bu dönemde hastada belirti oluşmaz. Bu süre yaklaşık olarak 2 – 3 gün civarındadır. Bu kuluçka sürecinden sonra kişide ani şekilde belirtiler başlar. Kişide ateş yükselir, baş ağrısı ve kas ağrısı başlar. Kişide boğaz ağrısı ve öksürük meydana gelir. Bunun yanında halsizlik, burunda dolgunluk hissi, ishal, kusma, mide bulantısı, gözde yaşarma ve ağrı gibi belirtiler de oluşabilir. Bu şikayetler kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Genellikle şiddetli bir seyir gösteren bu şikayetlerin oluşturacağı şiddet de kişiden kişiye değişebilir. 

İnfluenza B Nedenleri Nelerdir?

İnfluenza B ortomiksoviridae virüs ailesinin bir üyesi olup insanlarda grip hastalığı oluşmasına neden olur. İnfluenza virüsleri üç tipe ayrılmıştır. Bunlar influenza A, influenza B ve influenza C tipleridir. İnfluenza A ve B toplumda oldukça çok sık hastalık oluştururlar. Oldukça bulaşıcı olan bu virüslerden influenza A virüsünün farklı hayvan konakları da vardır. İnfluenza A kuş ve memelilerde de hastalık özelliği gösterebilmektedir. İnfluenza B virüsünün ise bilinen bir hayvan konağı yoktur. 

İnfluenza virüsleri insanın solunum sisteminde bulunan hücreleri enfekte ederek hastada şikayetler oluşmasını sağlar. Kişide özellikle solunum yolu şikayetleri oluşur. Genel bulaşıcı bir hastalık olması nedeniyle kişide sistemik sorunlara da neden olmaktadır. 

İnfluenza B virüsünün oluşturduğu şikayetler uygun şekilde tedavi edilerek hastalar şifalarına kavuşur. Hastalığın tedavisinden daha önemli olan konu ise riskli hastaların aşılanmasıdır. Riskli hastaların hastalığın yayıldığı mevsimlerden önce aşılanması ile hastaları influenza B ve diğer influenza virüslerinden korumuş oluruz. 

İnfluenza B Teşhisi

İnfluenza B virüsü bulaştığı kişide grip hastalığına neden olur. Grip kişide şiddetli şikayetler gösteren mevsimsel bir bulaşıcı hastalıktır. İnfluenza B virüsünün oluşturduğu grip hastalığının tanısında hasta öyküsü, fizik muayene, hastalığın yakalanıldığı zaman dilimi önemli yer kaplar. Özellikle kış ve bahar aylarında grip vakaları artış gösterir. Hastanın var olan şikayetleri ve hastanın muayenesinde edinilecek bulgular influenza b tanısının konulmasına katkı sağlar. 

Gerekli görüldüğü takdirde kesin tanı ise laboratuvar testleri ile konulur. Polimeraz zincir reaksiyon testi (PCR), immünfloresan antijen testi, hemoaglütinasyon inhibisyon testi ve kültürde üretme testi kullanılabilir. Hekimin ve sağlık kurumunun durumuna göre test gerekliliği ve çeşidi farklılık gösterir.

İnfluenza B Tedavisi

İnfluenza B virüsü bulaştığı kişide grip hastalığı oluşmasına neden olan bir hastalıktır. Hastalığın tedavisinde istirahat, şikayetlere yönelik tedaviler ve antiviral ilaç tedavisi yer almaktadır. 

Grip bir viral kaynaklı hastalık olması nedeniyle tedavisinde antiviral ilaçlar kullanılır. Hastaların durumuna göre hekim hastaların antiviral ilaç kullanmasını isteyebilir. Zanamivir, oseltamivir, rimantadin, amantadin grip tedavisinde kullanılan antiviral ilaçlardandır. Bu ilaçların etki gösterebilmesi için hastalarda şikayetler başladıktan en fazla ilk 2 gün içinde ilaçlara başlanılması gerekir. Bu nedenle hastaların hekime erken dönemde başvurmaları ve tedaviye başlamaları önemlidir. 

Antiviral ilaç tedavisinin dışında hasta istirahat etmelidir. Hastalar bol sıvı tüketmelidir. Şikayet durumuna göre hekim hastanın ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaç kullanmasını isteyebilir. 

Hasta hastalık boyunca dinlenmeli ve hastalığı etrafına bulaştırmamaya dikkat etmelidir. Eğer hastanın şikayetleri artıyorsa hastanın hastanede yatışı gerekebilir. 

Hastalar kış ve bahar aylarında grip hastalığına yakalanmamak için grip aşısı olabilir. Özellikle risk grubunda yer alan hastalar için grip aşısı koruyucu olup hastaları grip hastalığının olası komplikasyonlarından korur. 

İnfluenza B Tedavi Edilmezse Ne Olur?

İnfluenza B virüsü kişide grip hastalığı oluşmasına neden olan bir virüstür. Oldukça bulaşıcı bir mikroorganizma olan influenza B virüsü özellikle kış ve bahar aylarında toplumda yaygın şekilde hastalık oluşturur. 

İnfluenza B kişide grip şikayetleri oluşturup bu şikayetler genellikle şiddetli seyreder. Hastanın sağlık durumuna ve bağışıklığına göre hastalığın seyri ile şiddeti farklılık gösterir. Hastalık tedavi edilmediği takdirde bağışıklığı güçsüz veya başka kronik rahatsızlıkları olan hastalarda komplikasyonlar görülebilir. Hastalığın en ciddi komplikasyonlarından biri zatürre olup hasta kişinin ölümüne neden olabilir. Risk gruplarında yer alan bireylerin grip virüslerinden korunmaları sağlıkları adına çok önemlidir. 

İnfluenza B İçin Ne İyi Gelir?

  • İnfluenza B virüsü bulaştığı kişide grip hastalığı oluşmasına neden olan bir mikroorganizmadır. Özellikle kış ve bahar aylarında toplumda oldukça fazla grip vakaları ortaya çıkar. Grip özellikle kronik rahatsızlığı bulunan veya bağışıklık sistemi zayıf kişilerde olumsuz şikayetler oluşturur. Bu nedenle bu tür kişiler grip vakalarının arttığı mevsimlerde grip aşısı olmalıdır. 
  • İnfluenza B virüsüyle enfekte olup grip hastalığı yaşayan kişiler hastalık sürecince dinlenmelidir. İstirahat hastanın hastalığı daha rahat atlatmasını sağlar. 
  • Grip hastalığını yaşayan hastalar tedavi süresince sıvı ve besin alımlarına dikkat etmeliler. Hastalık boyunca hastalar vücuttan fazla miktarda sıvı kaybeder. Bu açığın yerine konulabilmesi için hastalar bol bol sıvı tüketmelidir. 

İnfluenza B İçin Ne İyi Gelmez?

  • İnfluenza B virüsü grip hastalığına neden olan virüslerden biridir. Hastalarda şiddetli solunum yolu şikayetleri oluşmasına neden olurlar. Hastalık hastada bazı ciddi komplikasyonlara da neden olabilir. Özellikle bulaşıcı hastalıklar konusunda risk grubunda yer alan hastalar influenza virüslerine karşı kendini korumalıdır. Kış ve bahar aylarında kapalı kalabalık ortamlardan uzak durmalı ve bulundukları ortamları sık sık havalandırmalıdırlar. 
  • İnfluenza B virüsü bulaşıcılığı yüksek bir virüstür. Hasta kişinin ağız ve burun salgılarından çevreye yayılır. Hasta kişiden çıkan damlacıklar çevre yapılarda tutunabilir. Bireylerin bu çevre yapılara temas etmesi halinde hastalık kişiye bulaşabilir. Bu nedenle kişilerin el, yüz ve vücut hijyenine dikkat etmeleri önemlidir. 
  • İnfluenza B virüs viral kaynaklı bir hastalıktır. Hastalığın tedavisinde antiviral ilaçlar kullanılır. Grip hastalığında antibiyotik ilaçların hiçbir faydası yoktur. Bu nedenle grip hastaları antibiyotik ilaçları kullanmamaları gerekir. 

İnfluenza B İlaçları

İnfluenza B virüsü bulaştığı kişilerde grip hastalığı oluşmasına neden olan bir mikroorganizmadır. Oldukça bulaşıcı olan influenza b virüsü özellikle kış ve bahar aylarında oldukça yaygınlık gösterir ve birçok insanın grip olmasına neden olur.

Grip hastalarına çeşitli tedaviler uygulanmakta olup uygulanan tedaviler içinde antiviral ilaç tedavisi de vardır. Başlıca dört antiviral ilaç grip hastalığında kullanılır. Bunlar amantadin, rimantadin, zanamivir, oseltamivir ilaçlarıdır. Amantadin ve rimantadin ilaçları M2 inhibitörü ilaçlarındandır. Zanamivir ve oseltamivir ilaçları ise nörominidaz inhibitörü ilaçlardandır. Bu ilaçlar hastalığın geçiş sürecini kısaltmakta olup daha iyi ve faydalı etki edebilmesi için şikayetler başladıktan sonra en fazla 2 gün içinde başlanmalıdır. Zanamivir ve oseltamivir ilaçları diğer ilaç gruplarına göre daha az komplikasyon gelişmesine neden olduğu için daha sık tercih edilir. 

Hamilelerde İnfluenza B

İnfluenza B virüsü bulaştığı kişilerde grip hastalığı oluşmasına neden olan bir virüstür. Enfekte kişilerin solunum salgıları yoluyla bulaşan influenza B virüsü özellikle kış ve bahar aylarında toplumda grip vakalarının artmasına neden olur. 

Grip hastalığı solunum yolu hastalıkları içinde gösterdiği şikayetleri en şiddetli olan hastalıklardan biridir. Genellikle kişide yoğun ağrı ve halsizlik oluşmasına neden olur. Bunun dışında her yıl grip virüsü birçok insanın da hayatını kaybetmesine neden olur. Bu nedenle riskli bireylerin grip mevsimi öncesinde aşılanması önemlidir. 

Grip hastalığına karşı risk grubunda yer alan bir kesim de hamilelerdir. Hamilelerin grip hastalığına yakalanması sonrasında gerek bebek ve gerek anne için hastalık süreci zor olabilmektedir. Hastalığın komplikasyonlarıyla karşılaşmamak ve hastalıktan korunmak için hamileler sorumlu doktorlarına danışarak grip aşısı olabilirler.  

İnfluenza B için Hangi Doktora Gidilir? 

İnfluenza B, insanlarda grip hastalığı oluşturan bir virüstür. Kişide ateş yüksekliği, boğaz ağrısı, öksürük ve diğer grip şikayetleri oluşmasına neden olur. Özellikle kış ve bahar aylarında oldukça fazla bulaşıcılık gösterir. 

İnfluenza B virüsü kişide grip şikayetleri oluşturduktan sonra kişiler tedavi için aile hekimlerine ya da acil servislere başvurabilirler. Hastada var olan şikayetlerin şiddetine ve hastanın klinik durumuna göre başvuru yeri değişebilir. Hastada kronik medikal bir hastalık varsa ve hastanın durumu kötüye doğru bir seyir gösteriyorsa hastanın hastaneye yatışı gerekebilir. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı hastanın klinik seyrini kontrol eder. 

Hastalığın belirtileri oluştuktan sonra ve hastada şikayetler şiddetlendikten sonra hastalar sağlık kurumuna başvurabilir. Belirtiler oluştuktan sonra erken dönemde sağlık kurumuna başvurmak tedavi açısından önemlidir. Özellikle altta yatan başka hastalığı bulunan veya bağışıklığı düşük riskli bireylerin grip mevsiminden önce sağlık kurumuna başvurup grip aşısı olması hasta sağlığı açısından önemlidir. Bunun sayesinde hasta hastalıktan korunmuş olur.

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın

İnfluenza b ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

İnfluenza B virüsü grip hastalığına neden olan bir mikroorganizmadır. Bulaşıcılığı yüksek olan influenza B belli dönemlerde toplumda grip vakalarının oluşmasına neden olur. Grip hastalığına neden olan influenza B gibi influenza A ve influenza C gibi virüsler de bulunmaktadır. 

İnfluenza B virüsü insanlarda hastalık yapma özelliği olup hayvanlarda hastalık oluşturan bir rezervuarı yoktur. İnfluenza A virüsünün ise özellikle kuş ve domuz olmak üzere hayvanlarda da bulunan rezervuarları bulunmaktadır. Bu nedenle domuz gribine influenza B virüsü neden olmamaktadır.