Hamilelik Testi Nedir?

Hamilelik testi, kişinin gebe olup olmadığının kontrol edilmesini sağlayan bir testtir.

Hamilelik testi, bir kadının gebe durumda olup olmadığının saptanmasına ve kesinlik kazandırılmasına yarar. İdrarda ve kanda, buna bağlı olarak bazı belirteçler olur. Dolayısıyla gebelik testleri, söz konusu maddelerden bir tanesinin örneklenmesini (numune alınmasını) gerektirmektedir.

Gebelik testi, gebe olma şüphesi bulunan kadınların tereddütlerini gidermek ve kesin bir sonuca ulaşabilmek amacıyla yapılan testtir. Hamilelik testleri, anne adaylarının evde kolayca yapabilecekleri biçimde veya bazı tıbbi şartları gerektiren hastane, klinik vb. ortamlarda sağlık personelleri tarafından yapılabilecek biçimde gerçekleşebilen testlerdir.

Hcg hamilelik testi açısından ve hamileliğin belirlenebilmesi açısından kanda ve idrarda bakılan bir hormon değeridir. HCG, hamileliğin güvenilir görülen bir belirtecidir. Ancak buna karşın implantasyondan (rahim içine gömülmesi) sonrasına kadar belirlenemez. Eğer bu test, hamileliğin çok erken evrelerinde gerçekleştirilirse, yanlış negatif ya da yanlış pozitif sonuçlara yol açar. HCG hormonu, kişide yumurta döllenmesi gerçekleşmesinden 8 gün kadar sonrasında, kan yoluyla belirlenip tespit edilebilir.

En erken hamilelik testi, tıpkı başka gebelik testleri gibi kişinin vücudunda olan hCG hormon düzeyini ölçerek hamilelik olup olmadığını tespit eder. Hızlı gebelik testi ile ölçümü değerlendirilen bu söz konusu hCG hormonu, gebe olmayan bayanlarda bir miktar kadar bulunmaktadır. Ancak hamile olmayan kişilerde görülen hormon miktarı, 5 ila 10 mlU/ml aralığında olurken; hamile olan kadınlarda bu hormon miktarı, 10 değerinin üzerinde görülür.  

Hamilelik Testi Çeşitleri

Gebelik testi çeşitleri, temelde iki farklı şekilde değerlendirilebilir. Buna göre ev ortamında yapılabilen evde (idrarda) gebelik testi ve hastane ortamında yapılabilen kanda gebelik testi çeşidinden bahsedilebilmektedir. Farklı bir süreç olması bakımından tüp bebek tedavisinde yapılan gebelik testi de bu çeşitler arasında açıklanabilir. Ancak temelde iki tip test söz konusudur. Buna göre evde ve hastane ortamında uygulanan test çeşitleri ve süreçleri ile ilgili şunlar söylenebilir:

 • Evde gebelik testi: Diğer bir adıyla “idrarda gebelik testi” olarak adlandırılabilir. Bu test, hastane şartlarını gerektirmediği için hastaneye gitmeye gerek de olmamaktadır. Anne adayları, eczaneden sadece bir gebelik testi kiti satın alarak evde kendi idrar numuneleri ile bu testi yapabilirler. Süre bakımından daha avantajlıdır; çünkü 5 ila 10 dakikalık bir sürede sonuçlanması açısından neredeyse anında sonuç almayı mümkün kılar. Doğruluk oranı %90 gibi yüksek oranlarda olmasına karşın, kan gebelik testlerine nazaran hata verme ihtimali daha çoktur. Doğru sonuç vermesi, tamamen doğru zamanlama ve doğru uygulama ile aynı orantıdadır. 
 • Kanda gebelik testi: Bu test, hastane ortamını ve koşullarını gerekli kılar. Dolayısıyla herhangi bir sağlık kuruluşu bünyesinde sağlık personelleri tarafından gerçekleştirilebilir. Kişinin kendi kendine yapması ya da anında sonuç alması gibi avantajları yoktur. Ancak buradaki büyük avantaj ise kişiden numunesi alınan kandan yapılan bu testlerin, %98 ihtimalde doğru sonuç veriyor olmasıdır. 
 • Tüp bebekte gebelik testi: Bir test çeşidi olarak değerlendirilemez. Ancak tüp bebek tedavisi, farklı bir hamile kalma süreci olması bakımından test aşaması için de ayrıca bir açıklama getirilmesi daha doğru olabilir. Hem kanda gebelik testi çeşidi hem de idrarda gebelik testi tipi, tüp bebek tedavisinde uygundur. Bu noktada tüp bebek tedavisi sürecinde en son aşama, yumurta transfer aşamasıdır. Bu aşama sonrasında 12 gün kadar süre ardından kan testi ya da idrar testi yapılır ve gebelik durumuna bakılabilir. Eğer kişide gebelik oluşmuşsa kanama görülmez ve yapılan kan testi sonuçları da negatif şekilde çıkmaz. Pozitif sonuç alınması sonrasında da normal gebelik belirtileri görülmeye başlanır. 

Hamilelik Testi Hangi Durumlarda Hangi Anlama Gelir?

Hamilelik testinin farklı sonuçlar vermesi, test şartlarına göre söz konusu olabilmektedir. Başka bir deyişle, hamilelik testinin hangi durumlarda hangi sonuçlar verdiği, hangi durumlarda verdiği sonuçların ne anlamlara geldiği gibi noktalara değinmek gerekmektedir. Buna göre hatalı sonuca veya kafa karışıklığına neden olabilecek farklı gebelik testi sonuçları ve durumları şu şekilde örneklendirilebilir:

 • Gebelik testi pozitif çıktı ama adet oldum.” diyen birinin durumunda, biyokimyasal gebelik adı verilen durumun yaşanması söz konusu olabilir. Bu kimyasal gebelik olması hâlinde, embriyo kadınlarda rahme tutunur ve hormon salgılamaya başlar. Bu salgılama sebebiyle de hamilelik testi pozitif çıkabilir. Ancak birkaç gün kadar sonrasında hamilelik sağlıklı şekilde devam etmediğinden dolayı sonlanabilir, adet görülebilir.
 • Gebelik testi pozitif ama kanamam var.” diyen birinin durumunda, düşük olma ihtimali düşünülür. Ancak bu durum, kesinlikle düşük olduğu ya da olacağı anlamına gelmemektedir. Kanama görülmesi hâlinde hem ultrasonografik inceleme hem de B-hCG hormon değerlerinin takibi gerçekleştirilir. Bu inceleme ve takip ardından kişide normal bir gebelik olup olmadığı, düşük riski olan bir gebelik olup olmadığı gibi sonuçlar ortaya çıkar. Ayrıca kanama durumu, yalnızca normal gebeliklerde görülmez; dış gebelik olması hâlinde de görülebilmektedir. 
 • Hamilelik testi pozitif çıkıp hamile olmayanlar” için durum ise yalancı pozitif sonucuna neden olan bazı etmenlerdir. Buna göre hamile olmadığı hâlde testi pozitif olarak çıkan kişilerde, bu aldatıcı pozitiflik durumuna neden olan etmenler arasında şunlar yer alır: Kimyasal gebelik olması, plasenta tümörleri bulunması, çok erken bir dönem içerisinde test yapılması, testin talimatlara uygun bir biçimde yapılmaması, (tedavilerin hCG hormonu içermesinden dolayı) bazı doğum tedavileri.
 •  “Gebelik testi önce negatif sonra pozitif” çıktığı durumlarda, genellikle yanlış bir zamanlama söz konusudur. Gebelik testleri uygun zamanlarda yapılmazsa, hatalı sonuçlar ortaya koyabilir. Testin çok erken bir zamanda yapılması hâlinde, kişi hamile bile olsa test bu sürede negatif sonuç verebilir. Bunun akabinde 1 ila 2 hafta kadar bir süre beklenip tekrar test yapılması önerilir ki; bu süre zarfında tekrar edilen testin sonucu, bu kez de pozitif çıkabilir. Dolayısıyla yanlış zamanlama olduğu için ilk negatif sonucu, yanıltıcı olabilmektedir. 
 • Yerleşme kanamasından sonra gebelik testi” yapılan durumlarda, sonuç doğru çıkacaktır. Buna göre döllenmenin ardından 7-14 gün kadar süre geçmesi sonrasında hCG hormonu ölçen ve kişi tarafından evde uygulanabilen idrar testleri yapılabilir. Yerleşme kanamasının bitmesinin ardından birkaç gün geçtiğinde kan gebelik testleri ya da erken sonuç verebilen idrar gebelik testleri uygulanabilir. Bu şartlara bağlı olarak yerleşme kanaması sonrasında yapılan hamilelik testleri de doğru sonuç verecektir. 

Gebelik Testi Nasıl Yapılır?

Hamilelik testi yapılışı, iki farklı şekilde olabilmektedir. Buna göre ev ortamında ve hastane, klinik, sağlık ocağı gibi sağlık kuruluşları bünyesinde gerçekleştirilebilen iki şeklinden bahsedilebilir.

Evde yapılan test, eczaneden gebelik testi kiti alınarak idrar numunesi üzerinden kişinin kendi kendine kolayca yapabildiği bir testtir. Diğer bir yol ise hastane ortamında kan üzerinden yapılan gebelik testidir. Bu test ise tıbbi ortam ve şartların mevcut olmasını gerekli kılar. Buna göre evde idrarda gebelik testi yapılışı ve hastane ortamında kanda gebelik testi yapılışı, şu adımlardan oluşmaktadır:

Evde/İdrarda Gebelik Testi Uygulaması:

 • Eczaneden bir gebelik testi kiti alınır. Bu test kitleri markasına göre değişiklik gösterir.
 • Eczaneden temin edilen testi kiti içerisindeki talimatlar okunmalı ve bu talimatlara uygun bir şekilde hareket edilmelidir.
 • İdrar gebelik testleri, iki farklı şekilde olabilir. Buna göre iki farklı test kitinin uygulamaları şu şekilde özetlenebilir:

-Test kiti içerisinde yer alan gebelik test çubuğunun yapılan idrara tutulması gerekir.

-İdrar bir kap içine yapılır ve sonrasında kit içerisindeki bir çekme şırıngası ile idrardan örnek alınır. Ardından test çubuğunun idrar damlatma noktası üzerine birkaç damla kadar damlatılır.

 • Bu aşamadan sonrası aynı şekilde devam eder. 
 • Hamilelik test çubuğu üzerine artık idrar numunesi yerleşmiştir. Bu noktada test çubuğu düzgün ve normal sıcaklıkta olan bir zemin üstüne konulur.
 • Ardından test talimatına göre verilen süre kadar testin sonuçlanması beklenir.
 • Ortalama 5 ila 10 dakika kadar bir süre beklenmesi yazılı olmaktadır.
 • Sürenin tamamlanmasının ardından test çubuğu üzerinde çift ya da tek çizgi belirir. 
 • Buna göre tek çizgi ise negatif, çift çizgi ise pozitif sonucuna varılır.

Hastanede/Kandan Gebelik Testi Uygulaması:

 • Aç veya tok karnına bir şekilde gün içerisinde herhangi bir saatte kişiye hastane ortamında bu gebelik testi uygulanabilir.
 • Test için anne adayından kan numunesi alınması gerekir.
 • Kişinin kan numunesi, kolu üzerinde bir damar yolu üzerinden alınır.
 • Anne adayından alınmış olan kan örneği, incelenmek üzere laboratuvar ortamına gönderilir.
 • Kan numunesi üzerinde baz alınan ise kandaki hCG değerleridir. Bu değerlerin hangi aralıkta olduğuna bakılır. 
 • Bu aşamada hasta üzerinde yapılacak işlemler son bulmuş olur.
 • Testin sonuçlanması için en geç 10 gün kadar bir süre gerekir. 10 günlük süre sonunda bu gebelik testinden kesin olarak pozitif veya negatif şekilde sonuç alınabilir. 

Test Sonrası Gebelik Testi Sonuçları

Test sonrası hamilelik testi sonucu, idrar testi söz konusu olduğunda hamilelik testi çizgileri üzerinden değerlendirilmektedir. Buna göre eczaneden alınıp evde kişinin kendi idrar numunesini test çubuğuna damlatarak uyguladığı gebelik testlerinde pozitif ve negatif sonuçlar, test çubuğu üzerinde belirecek olan çizgi sayısına bağlıdır. Ayrıca pembe çizgi ya da mavi çizgi gebelik testi için kullanılan çizgi renkleridir. Buna göre testlerde mavi renkte de pembe renkte de çizgiler tercih edilmiş olabilir. Hamilelik testi sonuçları, iki farklı şekilde olmak üzere şu şekilde değerlendirilir:

 • Gebelik Testi Pozitif: Hamilelik testi pozitif çıkması, hamilelik var anlamına gelir. İdrar numunesi damlatılarak yapılan hamilelik testi çift çizgi vererek sonuçlandığında pozitif sonuç demektir. Buna göre test çubuğunda beliren çift çizgi, kişinin hamile olduğuna işaret eder.
 • Gebelik Testi Negatif: Hamilelik testi negatif çıkması, hamilelik yok anlamına gelir. İdrar numunesi damlatılarak yapılan hamilelik testi tek çizgi vererek sonuçlandığında negatif sonuç demektir. Buna göre test çubuğunda beliren tek çizgi, kişinin hamile olmadığına işaret eder.

Bu idrarda gebelik testlerinin verdiği sonuçlar ise idrar numunesindeki bazı değerlere göre belirlenir. Uygulanan idrar testinde, kişinin idrar numunesinde HCG hormonu ölçülmüş olur. Eğer bu hormon idrarda görülürse pozitif (hamilelik var) ama görülmezse negatif (hamilelik yok) şekilde sonuç ortaya çıkmış olur.

Hamilelik Testi Yanıltır mı? Hamilelik Testi Ne Zaman Doğru Sonuç Verir?

Hamilelik testi yanıltma olasılığı çok yüksek olmasa da bazı durumlarda yanlış sonuç verebildiği görülebilmektedir. Dolayısıyla genel olarak doğru sonuç ortaya çıkardığı görülür. Ancak yanlış sonuçlar verdiğinde bunlara da yalancı pozitif sonuçlar denilir. Hamilelik için yapılan testler, evde idrardan ve hastane ortamında kandan olacak şekilde iki yöntemde olabilir. Buna göre evde gebelik testi, anne adayları doğru zamanda doğru şekilde testi yaptıkları zaman testin doğruluk payı %90 orandadır. Diğer bir hamilelik testi ise kandan bakılır ve bu testteki doğruluk oranı ise %98 orandadır. Doktorun önerdiği zamanlama içerisinde yapıldığında doğru sonuç vermesi bu kadar yüksek ihtimal olarak değerlendirilir.

Hamilelik Testi Adet Gecikmesinden Kaç Gün Sonra Yapılır? Adet Günü Kaç Gün Geçerse Hamilelik Testi Yapılmalıdır?

Adetten önce gebelik testi yapılması önerilmemektedir. Adete yakın ya da adete 1 hafta kala gebelik testi yapıldığı zaman hormonlar yanıltıcı sonuçlar verebilir. Çünkü tam o dönem içerisindeyken kadınlardaki hormon düzeyleri yükselir. Bu hormonlarda yükselme başladığından dolayı da yapılan test, pozitif olarak sonuç verebilmektedir. Dolayısıyla önerilen adet döneminde bir gecikme olmasının beklenmesidir. Ayrıca test sırasında bekleme süresine uyulmaması da yalancı pozitif sonuç çıkmasına yol açabilir. Bu noktada gebelik testinin adet gecikmesinden kaç gün sonra belli olacağı konusu da kişinin adet düzenine bağlı olarak değişmektedir. Düzenli olarak adet olanlarda döllenmeden yaklaşık 2 hafta kadar sonrasında; yani kişi tarafından beklenen adet zamanından 1-2 gün kadar sonrasında yapılan testler, pozitif sonuç verebilecektir. Düzenli şekilde adet olmayan kişilerde bu süre biraz daha uzayabilmektedir.

Adetliyken Hamilelik Testi Yapılır mı? Adetliyken Gebelik Testi Pozitif Çıkar mı?

Gebelik idrar testleri, genellikle doğru sonuç veriyor olsa bile bazen de yanlış-hatalı sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu sonuçlar için ise yalancı pozitif ismi verilir. Örneğin çok erken dönemde düşük ile neticelenen hamilelikler, böyle bir sonuç ortaya çıkarabilir. Hamilelik testinin de çok erken bir dönemde, adetli durumdayken yapılması gibi durumlar, hormon seviyelerindeki değişim yüzünden yalancı sonuçlar verebilmektedir. Çünkü bu dönemde olan kadınların hormonlarında yükselme olur. Bu ise adetliyken yapılan testlerin yalancı da olsa pozitif çıkmasına neden olabilir. En doğrusu ise adet döneminin, normal seyrine göre gecikmiş olmasını beklemektir.

 

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın

Hamilelik Testi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Gebelik testi ne zaman yapılır? Gebelik testi günün hangi saatinde yapılmalı?

Gebelik testi, her şeyden önce hamilelik şüphesi ya da belirtileri taşıyan kadınların tereddütlerini ortadan kaldırmak amacıyla yapılır. Bu durumda adet gecikmesi, mide bulantısı, baş dönmesi, göğüslerde hassasiyet gibi kişiden kişiye göre değişebilen belirtiler görüldüğü zaman gebelik testi yaptırılabilir. Hamilelik testleri anne adaylarının test kiti alıp kendileri yapabileceği şekilde veya hastane ortamında kan numunesi üzerinden yapılabilecek şekilde gerçekleştirilebilir. Buna göre önerilen ise sabah erken saatlerde testlerin uygulanmasıdır.

Int. Dr. Sinem Köse

Evde gebelik testi kaç dakikada belli olur?

Hamilelik testi belli olma süresi, evde yapılan hamilelik testleri baz alındığında dakikalar içerisinde ifade edilebilir. Evde uygulanan hamilelik testlerinde, kuru ve temiz bir kap içerisine kişi, idrarını yapar. Damlalık kullanılarak idrarı damlatması istenen noktaya birkaç damla kadar idrar alıp damlatır. Bu evde uygulanan testin sonuçlanması ise 5 ila 10 dakika içerisinde gerçekleşir. Bu süreden daha önce ya da daha sonra sonucu değerlendirmek/okumak, yanlış bir yorumlamaya ve sonuca vardıracaktır.

Int. Dr. Sinem Köse

Gebelik testi fiyatı nedir?

Hamilelik testi fiyatı, alınacak olan teste göre değişir. Hemen her eczanede farklı birkaç gebelik testi kiti bulabilmek mümkündür. Bu testler farklı markalarda üretilmiştir. Bu testlerin gerek marka gerekse üretimi bakımından daha kaliteli olduğu düşünülenleri bulunur. Buna göre hamilelik şüphesi taşıyan kadının hangi markada bir gebelik testi kiti aldığına göre fiyatlar değişir. Ancak genel olarak çok düşük-ekonomik ücretlerle bu gebelik testlerinden alabilmek mümkün olmaktadır.

Int. Dr. Sinem Köse

Kanda gebelik testi değerleri kaç olmalıdır? Kanda gebelik testi ne zaman doğru sonuç verir?

Kanda gebelik testi değerleri, kanda bulunan hCG değerleri üzerinden değerlendirilir. Buna göre nicel hCG kan testleri, başka testlere nazaran kanda gebelik testinin doğru sonuç vermesi açısından en güvenilir test türüdür. Dolayısıyla kanda gebelik testi için nicel hCG kan testi yapıldığı zaman en doğru sonuç alınmaktadır. Niceliksel test de kanda bulunan hCG değerinin spesifik düzeyini ölçer. Buna göre testte çıkan hCG hormon değeri, gebe olmayan bir kişide 0-10 mlU/ml arasında olur. Yani bu değerin 10 üzerinde olması da gebelik olasılığını yükseltmektedir.

Int. Dr. Sinem Köse

Hamilelik testi ilişkiden kaç gün sonra yapılır? İlişkiden 7 gün sonra gebelik testi yapmak uygun mudur?

Hamilelik kan testi, genel olarak önce eczaneden alınıp kadınların evde uyguladığı test kitlerinin pozitif sonuçlanması sonrasında yaptırılmaktadır. Ayrıca kadınlar, hamile olduğundan şüphelendiği zaman da bu testleri yaptırırlar. Bu anne adayları tarafından ilişkiden 7 gün sonra gebelik testi yapılması, tam olarak önerilen tarihle örtüşmemektedir. Dolayısıyla kadınların ilişki yaşamalarından ortalama 10 ila 15 gün kadar süre sonrasında kan testi yaptırmak için sağlık kuruluşlarına başvurabilir; doktor kontrolünde testlerini yaptırabilirler.

Int. Dr. Sinem Köse

Çatlatma iğnesinden sonra gebelik testi olur mu? Aşılamadan kaç gün sonra gebelik testi yapılır?

Çocuk sahibi olunabilmesi amacıyla bir tedavi görülmüşse çatlatma iğnesinden sonra gebelik testi yapıldığı zaman bu testin pozitif çıkmasına neden olabilir. Bu iğnenin yapılmış olması, bu sonucu ortaya çıkarabilmektedir. Bu yüzden çatlatma iğnesi yapılmasından minimum 12 gün kadar süre sonraki sürece kadar hamilelik testi sonuçları, aldatıcı şekilde olabilir. Aşılamadan 12 ila 14 gün kadar sonra gebelik testi gerçekleştirilerek sonuç değerlendirilebilir. Kişide hamilelik bulunması hâlinde herhangi özel bir şekilde takip söz konusu yoktur. Normal şekilde kendiliğinden meydana gelen bir hamilelik gibi takibi yapılır.  

Int. Dr. Sinem Köse

Gebelik testi güvenilir mi?

Adet döneminin gecikme göstermesi, halsizlik olması, kokulara karşı hassasiyet oluşması gibi pek çok nedene bağlı olarak kadınlar, hamile olduklarını düşünebilirler. Bu durumda da hastaneye gidebilecek bir konumda değilseler gebelik testi alarak evde test uygulayabilirler. Eczanelerden gebelik testi kiti satın alınır. Evde hamilelik testi amaçlı verilen hamilelik testi çubuğu çeşit çeşit olabilir; farklılık gösterebilir. Bu hamilelik çubuklarının kullanım şekilleri de birbirinden değişiktir. Buna göre idrar test tiplerinin bazıları için test çubuğu üzerine idrar tutulması; bazıları için ise bir kap içerisine idrar yapılması ve kap içerisine bu test çubuğunun girdirilmesi gerekir. İki farklı tipte yapılabilen test kitlerinde talimatlar doğru bir şekilde uygulanmalı; tek çizgi ve çift çizgi belirmesine göre sonuca varılmalıdır.

Int. Dr. Sinem Köse

Hamilelik testi nasıl kullanılır? Kullanılmış gebelik testi tekrar kullanılır mı?

Hamilelik testi kullanımı 1 defaya mahsustur. Eczaneden alınan bu hamilelik testleri, sadece 1 kere kullanılır ve gerekli talimata göre bekleme süresinin tamamlanmasının, buna bağlı olarak da testin sonuçlanmasının ardından test çubukları atılır. Dolayısıyla kullanılmış olan bir gebelik testinin tekrar kullanılması mümkün değildir.

Int. Dr. Sinem Köse

Tüp bebek gebelik testi değerleri kaç olmalı?

BHCG hormonu, kadındaki döllenmeden yaklaşık olarak 7 ila 12 gün kadar sonrasında kanda görülür. Bu dönemde kanda hormon salgılanması başlamaktadır. Bu durumda hamilelikten şüphelenen kadınlarda veya tüp bebek tedavisi sırasında hamileliğin kesinleşmesi amacıyla kanda görülecek Beta HCG değerlerinin (yani tüp bebek gebelik testi değerleri), mutlaka minimum 5, hatta 10 mlU/ml üstünde bir değerde olması gerekmektedir.

Int. Dr. Sinem Köse

Hamilelik testinde ikinci çizgi silik olursa ne anlama gelir?

Hamilelik testinde ikinci çizgi silik görünmesi, çok sayıda anne adayının kafa karışıklığına düşmesine yol açar. Gebelik testi yapıldığı zaman çizgilerden bir tanesinin silik/daha silik gözükmesinde birkaç tane farklı sebep olabilir. Bunlar şu şekilde sıralanır: Gebeliğin henüz çok yeni gerçekleşmiş olması/Fazla su tüketimi sebebiyle yoğunluğunun azalması sonucunda seyrelmiş idrar görülmesi/Önce embriyonun rahim içine yerleştiği ama kısa sürede düşük meydana gelen kimyasal gebelik olması/Uyulması gereken talimatların düzgün/doğru şekilde gerçekleştirilmemesi.

Int. Dr. Sinem Köse

İdrarda hamilelik testi ne zaman yapılır?

Sabah uyanıldığı zaman, HCG konsantrasyon düzeyi, en yüksek-yoğun olduğu durumdadır. Sabah saatlerinde en yoğun seviyesine ulaşır. Bu saatler içerisinde çok fazla sıvı tüketimi yapmadan gerçekleştirilen testlerin daha net-doğru sonuçlar gösterme ihtimali çok daha yüksek olasılıktır. Çünkü kişideki fazla derecede su tüketimi, idrarda yoğunluk kaybı oluşmasına neden olur. Bu durum ise yapılan test ile kişideki HCG hormonu seviyesinin saptanmasını zorlaştırmaktadır. Ayrıca idrar testi sonucu, kişinin tüketeceği besinlerden de belli oranda etkilenmektedir. Dolayısıyla sabah saatlerinde uyanır uyanmaz testin uygulanması gerekir.

Int. Dr. Sinem Köse

Kanda hamilelik testi aç karnına mı yapılır? Gebelik testi sabah mı yapılır?

Kanda gebelik testi aç karnına ya da tok karnına şekilde yapılabilmektedir. Bununla ilgili bir sınır/kural yoktur. Ayrıca kanda hamilelik testleri, gün içerisinde herhangi bir saat diliminde de yapılabilir; herhangi bir saatte anne adayı test için kan verebilir. Test amaçlı olarak gereken kan örneği/numunesi, kişinin kol bölgesi damarından alınır. Ayrıca Beta hCG testinin net ve kesin bir sonuç verebilmesi adına adetin geciktiği bir zamanda bu testin yapılması gerekmektedir.

Int. Dr. Sinem Köse

Sağlık ocaklarında hamilelik testi kaç günde çıkar?

Sağlık ocaklarında hamilelik testi sonuçları, kısa sürede çıkabilmektedir. Buna göre sağlık ocağı bünyesinde gerçekleştirilen kan gebelik tahlillerinin sonuçlarının ertesi gün itibariyle alınabilmesi amacıyla saat 13.00 öncesinde anne adayı tarafından kan verilmesi önerilir. Başka bir deyişle tahlillerin öğlen 1 öncesinde yapılması durumunda sonuçlar ertesi gün alınabilmektedir. Ancak Cuma günü içerisinde gerçekleşen tahlil sonuçları, araya hafta sonu girdiği için pazartesi günü çıkar. Ayrıca tahlil verilmesinin ardından tahlil tüpünün üstünde yazılı olan numaranın hasta tarafından alınması gerekmektedir; unutulmamalıdır.

Int. Dr. Sinem Köse

Acilde gebelik testi yapılıyor mu?

Hamilelik testi acilde yapılabilmektedir. Bu noktada özellikle de hafta sonu zaman dilimi içerisinde belli hamilelik şüphesine sahip kadınların, ağrı, sancı, kramp gibi belirtileri gördüğü durumlarda acilde gebelik testi yaptırmaya karar verilmektedir. Hastaneden hastaneye değişmekle beraber acil bölümünde de gerçekleşen bu testlerin sonuç verme sürelerinde farklılıklar olabilmektedir.

Int. Dr. Sinem Köse

Sağlık ocağında gebelik testi yapılır mı? Sağlık ocağında hamilelik testi güvenilir mi?

Sağlık ocağında gebelik testi yaptırılabildiği gibi hastanede gebelik testi de yaptırılabilmektedir. Buna göre gebelik testleri için kadınlar, en yakın olan sağlık kuruluşuna başvurabilirler. Laboratuvar ortamında sağlık personeli tarafından anne adayından alınmış olan kan örneği ile testler gerçekleştirilmiş olur. Buna göre hastane, sağlık ocağı, laboratuvar veya kliniklerde bu tahliller gerçekleştirilebilir. Kanda gebelik testi, evde uygulanamaz. Ayrıca yapılan kanda gebelik testi sonucu, yine doktor tarafından yorumlanması gereken bulgular içerir; kişinin kendi kendine yorumlaması güvenilir olmayacaktır. Bu şartlar altında sağlık ocaklarında gerçekleştirilen hamilelik testlerinin %95-98 oranda doğruluk düzeyi söz konusudur.

Int. Dr. Sinem Köse

Gebelik testi nereden alınır?

Hamilelik testi eczane ile satın alabileceğiniz bir test tipidir. Gebelik belirtileri yaşayan ya da gebelik şüphesi bulunan kadınlar, herhangi bir eczaneden bu hamilelik testlerini satın alabilirler. Bu noktada hemen her eczanede gebelik testi bulunduğunu ve genel olarak da birkaç farklı markada seçenekler mevcut olduğunu söylemek mümkündür. Anne adayları, eczanelerden satın aldığı bu test kitlerini, üzerindeki talimata uygun olarak evde idrar örnekleriyle rahatlıkla uygulayabilirler.

Int. Dr. Sinem Köse

Kanda hamilelik testi kaç günde belli olur?

Kan üzerinden yapılan hamilelik testleri, başarılı şekilde gerçekleşen bir döllenme sonrasında yaklaşık olarak 10 kadar süre ardından sonuç vermektedir. Buna göre embriyonun rahim duvarı üzerine tutunma gerçekleştirmesinden 3 ila 4 gün kadar sonrasında yine testten başarılı sonuç alınabilir. Ayrıca kişide beklenen adet sürecine bağlı olarak kesin ve net sonuçlar isteyenler, adet süreçlerinin yaklaşık olarak 5 gün kadar önceki zamanı bekleyebilir.

Int. Dr. Sinem Köse