evim.com

Grup Terapisi Nedir?

Bireysel yapılan terapilerin birden fazla kişiyle uzmanların kontrolünde yapılması işlemine grup terapisi denilmektedir.

Bireysel terapinin, birden fazla kişi ile yapılmasına grup terapisi adı verilmektedir. Grup terapisi, adından da anlaşılacağı üzere bir psikoterapi yöntemidir. Kişilerin; düşünce, duygu, davranış, konuşma, ilişki kurma gibi özellikleri uzmanlar yardımıyla, psikoterapi ile değiştirilmekte ve iyileştirilmektedir. Psikoterapide uzmanlar, hastalarla olumlu bir ilişki içerisinde, özel teknikler kullanılarak çalışma yapmaktadır. 

Grup terapisi; psikiyatristler, klinik psikologlar, uzun süre psikopatoloji eğitimi almış tıp doktorları, konuya ilişkin eğitimi olan sosyal hizmet uzmanları ve yüksek hemşireler önderliğinde yapılmaktadır. Grup terapisi eğitimi almayan kişiler, uzman olsalar da seanslara danışmanlık yapamamaktadır.  

Grup terapisi konuları, danışanların ortaklaşan problemleri üzerine belirlenmektedir. Örneğin, alkol kullanımına ilişkin ortak problemi olan danışanlara bir grupta, özellikle ana problem olan konu üzerine seans yapılmaktadır. Bu durumda her grup terapisi konuları birbirinden farklılık göstermekte ve o grubun ihtiyaçlarına yönelik olarak belirlenmektedir.

Grup Terapisi Türleri Nelerdir? 

Grup terapisinin birden çok türü bulunmaktadır. Bu çeşitler, grup terapisi yapılırken kullanılan psikoterapi metodundan yola çıkılarak isimlendirilmektedir. Grup terapisi çeşitleri şu şekildedir;

 • Destekleyici grup terapisi
 • Çözümleyici (analitik) grup terapisi 
 • Psikodrama grup terapisi (psikodramatik)
 • Sosyometrik grup terapisi
 • Davranışçı-bilişsel grup terapisi
 • İlişkisel grup terapisi
 • Etkileşimsel grup terapisi
 • Gestalt grup terapisi
 • Transaksiyonel grup terapisi 

Bu terapi türlerinin yanı sıra aile ve eş grupları ile yapılan aile grup terapisi de bulunmaktadır. Ayrıca eğitsel, eğitimsel ve kendine yardım gruplarının aldığı, kişisel gelişimi artıran ve destekleyen grup terapileri de mevcuttur. 

Grup Terapisi Hangi Durumlarda Kullanılır? 

Grup terapisi, pek çok farklı hastalığın tedavisinde kullanıldığı gibi, ayrıca kişisel gelişimi artırmak amacıyla da yapılmaktadır. Grup terapisinden faydalanılan durumlar şu şekildedir; 

 • Obsesif kompulsif bozukluk (OKB)
 • Sosyal fobi
 • Anksiyete 
 • Stres bozuklukları 
 • Sınav kaygısı 
 • Sosyal fobi 
 • Depresyon 
 • Bipolar bozukluk (iki uçlu duygudurum bozukluğu)
 • Yeme bozuklukları 
 • Cinsel problemler 
 • Madde ve alkol kullanım bozuklukları
 • Çocukluk dönemi travmaları 
 • İkili ilişki sorunları (eş, aile, çocuk, işyeri vb.)
 • Kişilik bozuklukları 
 • Kayıp travmaları
 • İstismar ve şiddet 
 • Kronik fiziksel rahatsızlıklar
 • Ebeveynlik eğitimi
 • Kronik hastalığı bulunan kişilere yardım
 • Çatışma çözümü ve farkındalık 
 • Kişisel gelişim

Grup Terapisi Nasıl Yapılır? 

 • Grup terapisinin en önemli özelliği, danışanların kendi problemlerine benzer sıkıntıları olan kişilerle bir arada terapi görmesidir. 
 • Bu terapiler, psikoterapist eşliğinde gerçekleşmektedir. 
 • Grup terapisinde seanslar genellikle 6 ile 12 kişi arasında katılımla yapılmaktadır. 
 • Kişilerin ihtiyaçlarına göre seans süreleri değişiklik gösterse de ortalama olarak 90 dakika sürmektedir. 
 • Grup terapisi haftada bir kez olmak üzere, 12 hafta boyunca devam etmektedir. 
 • Grup terapisine katılmak isteyen kişilere, seanslardan önce birtakım psikometrik testler uygulanmaktadır. 
 • Bu testler sayesinde kişilerin doğru grupla birlikte terapi almaları sağlanmaktadır. 
 • Kurulan gruplar, gerçek hayattaki sosyal ortamın küçük bir prototipini oluşturmaktadır. Böylelikle kişilerin, grup içerisinde kurdukları ilişkiler de değerlendirilmektedir. Grup terapisi bu yönüyle avantajlara sahiptir. Çünkü, kişilerin toplumda yaşadıkları problemler, bireysel terapiye nazaran grup terapisinde daha net bir şekilde gözlemlenebilmektedir. 
 • Bunun yanı sıra grup terapisine başlamadan önce kişilere, ön bilgilendirme yapılmakta ve gerekli eğitimler verilmektedir. Bu durum, danışanların terapi sırasında kendilerini rahat hissetmelerini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. 

Grup Terapisi Avantajları ve Dezavantajları

Grup terapisinin, bireysel terapiye göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir;  

Grup Terapisi Avantajları 

Grup terapisinin danışanlara sunduğu pek çok farklı avantaj vardır. Bu avantajlar şu başlıklar altında toplanmaktadır; 

 1. Grup Desteği 
 • Sosyal fobi grup tedavisi ile aşılabilen problemler arasında yer almaktadır. Kalabalık bir grupta kişilerin sorunlarını anlatması, birtakım sosyal çekincelin ortadan kalkmasını sağlamaktadır. 
 • Grup terapisinde sağlanan grup desteği sayesinde, kişilerin sosyal becerilerinin gelişmesine yardımcı olmaktadır. 
 • Alkol ya da farklı zararlı maddeleri kullananlar grup desteği ile sorunlarını daha kolay aşmaktadır. 
 • Kişiler, kendilerinin dışında aynı problemlerle mücadele eden farklı insanları gördüğünde rahatlamaktır. Ayrıca bu durum sorunların çözümünde kişilere umut olmaktadır. 
 • Bireysel terapi sırasında konuşulmaya çekinilen sorunların, topluluk içinde diğer kişiler tarafından da paylaşılması, kişilerin problemlerini daha rahat ifade etme olanağı sunmaktadır. 
 • Başkalarının aynı problemlerle mücadele etme yöntemini görmek, kişileri kendi hayatlarında alternatif yollar denemeye yöneltmektedir. 
 1. Ekonomik Fayda 
 • Grup terapilerinin çıkış amaçlarından birisi de ekonomik olarak yetersiz olduğu için, bireysel psikoterapi alamayan kişilere kolaylık sağlamaktır. 
 • Bunun yanı sıra bazı kendi kendine yardım grupları bulunmaktadır. Bu gruplar ise tamamen ücretsizdir. 
 1. Güvenli Ortam Deneyimi
 • Grup terapisinde oluşturulan kitleler, gerçek hayatın bir prototip niteliği taşımaktadır. Bu sayede danışanlar, bir uzmanın gözetiminde kendilerini ifade etme imkanı bulmaktadır. 
 • Grup terapisi almak isteyen kişiler, gerçek hayatta yapmak istediklerinin provasını seans sırasında yapabilmektedir. 
 • Grup terapisinde güven ve kabul ortamı oluşturulmaktadır. 
 • Benzer sorunlara sahip kişiler, grup terapisi sayesinde kendilerini daha anlaşılır hissetmektedirler. 
 • Değişik insanların, benzer problemlere sahip olması yaşanan sorunların normalleştirilmesine ve danışanların kabullenişinin daha kolay olmasına yardımcı olmaktadır. 
 1. Geri Dönüşüm Alınması 
 • Grup terapisinin, bireysel terapiden en önemli farklarından biri geri dönüşümün yalnızca psikoterapist tarafından değil, aynı zamanda gruptaki diğer kişiler tarafından da sağlanmasıdır. 
 • Grup terapisi sayesinde psikoterapistler danışanların, sosyal ortamdaki durumlarını gözlemleme imkanı bulunmaktadır. 
 • Bir grup terapisi, birden fazla psikoterapistin gözetiminde yapılabilmektedir. Böylelikle danışanların farklı uzmanların görüşünü alma şansı bulunmaktadır. 
 • Terapi sırasında diğer danışanların olumlu ve pozitif geri dönüşleri, tüm grubu iyi yönde etkilemektedir. 

Grup Terapisi Dezavantajları 

Grup terapisinin avantajlarının yanı sıra birtakım dezavantajları bulunmaktadır. Bu dezavantajlar şu şekilde sıralanabilir; 

 • Grup terapilerinin organize edilmesi zaman almaktadır. Bu nedenle danışanlar, terapiye başlamak için bir süre beklemek zorunda kalabilmektedir. 
 • Kalabalık olan grup terapilerinde kişilere söz hakkı gelmesi zaman almaktadır. 
 • Kişilerin tam olarak sorunlarına yönelik grup terapisi bulunması zordur. 
 • Grup terapisi sırasında farklı bireylerin görüş farklılıkları yüzünden çatışma olabilmektedir. 
 • Grup terapisi sırasında sorunlarını paylaşan danışan, diğer kişiler tarafından istediği ve beklediği tepkiyi alamazsa kırılabilmektedir. 
 • Grup terapisine ilk katılan üyeler ile sonradan katılan üyeler arasında bir gruplaşma söz konusu olabilmektedir. 
Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın