evim.com

Gelişim Geriliği Nedir?

Gelişim geriliği dil gelişimi, bilişsel gelişim, sosyal gelişim ve motor gelişimi gibi farklı farklı pek çok alanda görülebilen; günümüz toplumunun sıklıkla karşı karşıya kaldığı bir durum olarak tanımlanabilir.

Gelişim; vücutta bulunan ve en küçük yapı taşı olarak nitelendirilen hücrelerin büyümesi ve büyürken de aynı zamanda düzgün bir şekilde sayılarının artmasını takiben fonksiyonel hale gelerek belli başlı bazı işlevleri yerine getirebilme kapasitesine erişim olarak nitelendirilebilir. Bu durum her yaşta ve cinsiyette farklı süreçler içerisinde gerçekleşir. Her yaş döneminde gelişimsel süreçler de değişiklik gösterecektir, yani bazen yavaşlar iken bazen hızlı olacaktır. Genellikle en hızlı büyüme süreci anne karnındaki dönemde, bebekliğin 2 yaş döneminde ve ergenlik döneminde gerçekleşir.

Gelişim geriliği ise genellikle dil gelişimi, bilişsel gelişim, sosyal gelişim ve motor gelişimi gibi farklı farklı pek çok alanda görülebilen; günümüz toplumunun sıklıkla karşı karşıya kaldığı bir durum olarak tanımlanabilir. Ancak asıl olan gelişim geriliği, bir diğer tabir ile büyüme geriliği; kız ya da erkek olarak cinsiyet ayrımı fark etmeksizin, çocuğun kendi akranlarına ve hemcinslerine göre beklenen düzeyde gelişim gösterememiş olması durumudur. Yine de yalnızca bedensel olarak görülen yani fiziksel gelişim geriliğinden söz etmek yerine zihinsel gelişim geriliği, sosyal gelişim geriliği, motor gelişim geriliği, dil gelişim geriliği ve duygusal gelişim geriliğinin de değerlendirilmesi oldukça önemlidir.

Her ülkenin veya içinde bulunulan her toplumun, büyüme normali olarak da adlandırılan ya da tabir edilen, aynı zamanda birbirinden farklılık gösterebilen değerleri vardır. Bu değerler “büyüme eğrileri” adı verilen çizgiler ya da grafikler ile şema haline getirilebilir. Eğer ki bir çocuk, yaşadığı ülkede ve içinde bulunduğu toplumda, normal olarak nitelendirilen değerlerden aşağı bir düzeyde seyretmekte ise gelişim geriliği söz konusu hale gelebilir.

Gelişim Geriliği Hastalığı Belirtileri

Gelişme geriliği hastalığının belirtileri;

 • Yaşa göre boy kısalığı varlığı
 • Yaşa göre zayıf olma hali
 • Cinsiyete göre boy kısalığı varlığı
 • Cinsiyete göre zayıf olma hali
 • Özgüven eksikliği varlığı
 • Sosyal gelişimde geri olma varlığı
 • Dikkat dağınıklığı varlığı
 • Düşük bağışıklık sistemine bağlı olarak sık sık hasta olma durumu
 • Düşük bağışıklık sistemine bağlı olarak hasta olunduğunda geç iyileşme hali
 • Zeka gelişiminde geri olma durumu
 • Zihinsel gelişimde geri olma durumu
 • Akademik açıdan başarısız olma durumu veyahut akademik başarıdaki düşüş hali şeklinde listelenebilir.

Gelişim Geriliği Hastalığı Nedenleri

Gelişim geriliği hastalığının nedenlerini 3 ana grup altında değerlendirmek mümkündür. Bunlar;

 1. Doğum öncesi döneme bağlı nedenler
 2. Doğum esnasında meydana gelen nedenler
 3. Doğum sonrası döneme bağlı nedenler olarak listelenebilir.

Genel olarak değerlendirme yapılır ise gelişim geriliğinin görülen yaygın nedenleri aşağıdaki gibidir.

Genetik faktörlerin aksine, çevresel faktörler en önemli sebepler arasındadır ve büyük rol oynamaktadır. Çünkü gelişimin sağlandığı ve “kritik dönem” adı verilen bu süreç içerisinde bebekler ya da çocuklar yeterli miktarda uyarana maruz kalmalılardır ve aynı zamanda da bu şekilde deneyimlemelerle karşılaşmalılardır. Aksi taktirde bir bebeğin kazanması gereken yetenekler, edinmesi gereken beceriler beklenen süre içerisinde tamamlanamaz ve bu durum da gelişimde geriliğin ilk aşamasına zemin niteliğinde olur. Bunlar;

 • Duyuların yetersiz olarak uyarılması
 • Anne ve babanın yani ebeveynlerin göstermekte oldukları aşırı koruyucu tavır
 • Anne ve babanın yani ebeveynlerin göstermekte oldukları baskıcı tutum
 • Bir bebeğin çıkarmakta olduğu seslere karşı duyarsız kalınması, herhangi bir tepki verilmemesi
 • Bir bebeğin motor becerilerinin yeterli bir şekilde desteklenmemesi – yürüme, oturma, ayağa kalkma gibi eylemler
 • Bir çocuğun isteklerinin sürekli olarak reddedilmesi ve yeterli ilgiden mahrum bırakılması
 • Bir çocuğun kendi akranları ile zaman geçirememesi, oyun oynayamaması gibi durumların içerisinde oluşu
 • Bir bebeğin temel bakım ihtiyaçlarının düzenli ve uygun bir şekilde yerine getirilmemesi olarak listelenebilir.

Gelişim Geriliği Hastalığı için Hangi Doktor ve Bölüme, Ne Zaman Gidilmeli?

Çocuğunuzda akranlarına göre boy kısalığı, zayıflık, bağışıklık sisteminin zayıflığı gibi gelişim geriliği belirtilerinden bir veya birkaçı görülüyorsa, gelişim geriliği olduğuna dair şüpheleriniz var ise hiç zaman kaybetmeden ivedilikle bir çocuk hastalıkları uzmanında yardım alınması gerekmektedir.

Çocuk hastalıkları uzmanı gerekli test ve tetkikleri yaptıktan sonra gelişim geriliğinin sebebini bulmaya yönelik çalışır. Gerekli gördüğü takdirde bir çocuk İmmünolojisi uzmanı ile de görüşmeniz gerekebilir. Çocuk immünolojisi uzmanı ile bağışıklık sisteminin zayıflığı üzerine görüşmeniz faydalı olacaktır.

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın

Gelişim geriliği dil gelişimi, bilişsel gelişim, sosyal gelişim ve motor gelişimi gibi farklı farklı pek çok alanda görülebilen; günümüz toplumunun sıklıkla karşı karşıya kaldığı bir durum olarak tanımlanabilir.

makaleyi incele

Teşhisi hemen konması gereken gelişim geriliği hastalığında, tedavi programı acilen yapılmalı ve dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır.

makaleyi incele