evim.com

Frankfurter Dikkat Testi Nedir?

Frankfurter dikkat testi, çocukların dikkat seviyesini ölçmek için sık sık başvurulan bir testtir.

Çocuklar dış dünyadaki uyaranlara maruz kalmaya başladıktan sonra dikkatlerini uyaranlardan bazıları üzerinde yoğunlaştırmaktadırlar. Bu yoğunlaşma sonucunda ise dış dünyayı ve çevreyi keşfedip öğrenmeye başlamaktadırlar. Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve dijital uyaranların sık sık karşımıza çıkmasıyla çocukların da bu dijital aygıtlara ilgileri artmaktadır. Ancak bu durum çocukların bilişsel süreçleri hakkında endişe duymaya neden olmaktadır. Bunun nedeni ise çocuklarda dikkat toplama ile ilgili sorunların ortaya çıkma ihtimalinin yükselmesidir.   

Dikkat sorunlarının erken dönemde teşhis ve tedavi edilmesi gelecekte oluşabilecek sorunların önüne geçmede önem kazanmaktadır. Çocuğun yaşam kalitesinin artması için özellikle 4 yaşından önce tedaviye başlanması tavsiye edilmektir. 

 • Frankfurter Dikkat Testi, çocukların dikkat seviyesini ölçmek için sık sık başvurulan bir testtir.
 • Test elma ve armut resimlerinde oluşmaktadır. 
 • Çocuktan elmaların içindeki 44 armut resmini bulup işaretlemesi beklemektedir. 
 • Bu test ile okul öncesi dönemde çocuğun konsantrasyon gücü ölçülmektedir. 
 • Frankfurter Dikkat Testi, 60 – 72 ay arası çocuklara uygulanabilmektedir. 

Neden Frankfurter Dikkat Testi Tercih Edilmektedir?

Bireylerin çocukluktaki gelişim hızları ve öğrenme süreçlerinin sorunsuz olması gelecek yaşantılarını doğrudan etkilemektedir. Kişinin sağlıklı ve başarılı bir hayat sürdürebilmesi için erken çocukluk döneminde gelişim süreçlerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bunun için de güvenilir ve geçerli testler ile değerlendirme yapılmaktadır. Bu testlerden elde edilen sonuçlara göre çocuğun dikkat durumu yorumlanmalı ve gerek görülürse müdahale edilmesi gerekmektedir. 

Değerlendirmeler erken çocukluk döneminde birebir yapılmaktadır ancak test süreleri nedeniyle çocuğun ilgi süresinin kısa olması ve uygulama zorlukları değerlendirme süreçlerini güçleştirmektedir. Frankfurter Dikkat Testi ise hem birebir uygulanması hem de uygulamanın 90 saniye gibi kısa bir süre içinde yapılabilen, kullanımı kolay, geçerli ve güvenilir bir test olması özellikleriyle öne çıkmaktadır. 

Frankfurter Dikkat Testi Nasıl Uygulanır?

Frankfurter Dikkat Testinin Tanımı

 • 60 – 72 aylık çocuklara birebir uygulanmaktadır.
 • Test sırasında çocuğun bulup işaretlemesi için 44 armut resmi bulunmaktadır.
 • Test anaokullarında, okullarda okul öncesi sınıflarda ve rehberlik merkezlerinde uygulanmaktadır.
 • Uygulama süresi 90 saniyedir. Ancak yönerge ve örnek verilmesi, egzersiz yapılmasıyla 8 – 10 dakika kadar sürebilmektedir.
 • Çocuklar okula başladıktan hemen sonra değil, en az 14 gün sonra test uygulaması yapılmalıdır. Bunun nedeni ise çocuk okula alıştıktan sonra test yapılmasının daha doğru sonuçlar elde etmeye etkisi olmasıdır.
 • Testi uygulayan kişi ile çocuk test öncesinde tanışmış olmalıdır.
 • Çocuk, testin uygulanacağı odayı daha önce görmüş olmalıdır. Bu, çocuğun dikkatinin dağılmasını engellemektedir.
 • Test uygulamasından bir önceki gün çocuğa renkli kalemlerle resim çizdirilmelidir.
 • Çocuğun test sırasındaki ruh hali, fiziki koşullar ve diğer ihtiyaçları sonucu doğrudan etkileyebileceği için en iyi ve en kötü ihtimallerdeki dikkat düzeyi de değerlendirilmelidir. En iyi ihtimal için değerlendirme sırasında son değere 7 eklenmeli, en kötü ihtimal için ise 7 çıkarılmalıdır.

Frankfurter Dikkat Testinin Uygulanması

Frankfurter Dikkat Testinin uygulama aşamaları aşağıdaki gibidir;

 • Test uygulaması sakin ve sessiz bir odada yapılmalıdır.
 • Rahatsız edilmeyeceğinden emin olunmalıdır.
 • Testin ön sayfasına çocuğun bilgileri yazılmalıdır. Bu bilgiler; çocuğun adı - soyadı, doğum tarihi, kronolojik yaşı, okulu ve velisinin mesleği olabilir.
 • Bu bilgilerin yanında test uygulamasının yapıldığı tarih ve testi yapan kişinin adı da yazılmalıdır.
 • Odada kronometre ve kırmızı kalem bulundurulmalıdır.
 • Eğer çocuktan test için oyun oynamayı bırakması istendiyse bir süre sohbet edilerek çocuğun rahatlaması sağlanır.
 • Testin yönergesi verilir. Bu aşamada çocukla göz teması kurmaya dikkat edilmelidir.
 • Alıştırma yapmak için bir örnek gösterilir ve çocuğun egzersiz yapması sağlanır.
 • Yanlış yaptığı noktalar gösterilir ve açıklama yaparak düzeltilir.
 • Bu aşamadan sonra test uygulamasına geçilir.
 • Uygulama sırasında çocuğun armutların üzerini çarpı şeklinde değil çizgi şeklinde işaretlemesi istenir.
 • Uygulama süresi 90 saniye olmalıdır. Çocuğun teste başlamasıyla kronometre başlatılır ve bitirmesine kadar geçen süreye dikkat edilir.
 • Test süresince çocuğun davranışları da gözlemlenmektedir.
 • Test sırasında çocuğun armutların üzerini nasıl çizdiği önem kazanmaktadır. Bu nedenle gelişigüzel mi yoksa sırayla mı çizdiğine dikkat edilmelidir.

Frankfurter Dikkat Testinin Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Frankfurter Dikkat Testinin değerlendirme aşamaları aşağıda sıralanmıştır;

 • Çocuğun test sırasında gösterdiği davranışlar not edilmelidir.
 • Çocuğun test sırasında işaretlediği armutların sayısı ham puanı oluşturur. Bu nedenle işaretlenen armutlar sayılır.
 • Bu sayı çizelgede ham puan bölmesine yazılır.
 • Ham puan diğer çocuklarla uygulama yapılan çocuğun dikkat düzeyini karşılaştırmak için yeterli değildir. Bu nedenle düzeltilmiş puan hesaplanmalıdır.
 • Yaş ve cinsiyet de sonucu etkileyebilmektedir. Bu nedenle çocuğun yaşı hesaplanır ve uygulayan kişinin elinde bulunan tablodan gerekli eklemeler yapılarak düzeltilmiş puana ulaşılır.
 • Değerlendirme tablosundan yüzde ve son değer bulunur. Son değer, yüzdeliği göstermektedir.
 • Değerlendirme tablosuna göre son değer 0 – 22 ise %26 ve ortalamanın altında demektir. Son değer 23 – 32 ise %49 ve ortalama/normal düzeyde demektir. Son değer 33 – 48 ise de %75 ve ortalamanın üzerinde dikkat düzeyine sahip denmektedir.
Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın

Frankfurter Dikkat Testi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Okul öncesi sınıflarda, anaokullarında ve rehberlik merkezlerindeki 5 -6 yaş grubu çocuklara uygulanmaktadır. Ancak çocuk okula başlar başlamaz değil, en az 2 hafta sonra uygulanmalıdır. Testin verimli geçmesi ve güvenilir sonuçlar elde edilmesi için çocuğun testin yapıldığı ortamdaki dış uyaranlara alışmış ve tanıyor olması gerekmektedir.  

Dikkat düzeyini ölçen her testte objektiflik sınırlıdır ancak her çocuğa aynı şartlar altında uygulama yapılmasıyla yüzde yüze yakın objektiflik sağlanabilmektedir. Her çocuğa aynı koşullarda test uygulanamayacağı için sonuçların birbiriyle karşılaştırılmaması gerekmektedir. Sonuçlar bireysel olarak değerlendirilmeli ve varsa dikkat eksikliği üzerine odaklanılmalıdır.