Evlilik Öncesi Danışmanlık Nedir?

Flört eden, sözlü veya nişanlı olan yani kısacası evlenme sürecine girmiş olan çiftler için uzman desteği ile yapılan terapi seansına evlilik öncesi danışma adı verilir

Evlenme sürecinde olan kişilere, uzman desteği ile yapılan terapi seansına evlilik öncesi danışmanlık adı verilmektedir. Evlilik öncesi danışmanlık terapisinden; flört eden, sözlü veya nişanlı olan yani kısacası evlenme sürecine girmiş olan tüm çiftler faydalanabilmektedir. Bu seanslarda çiftler, uzman psikologlar eşliğinde evlilik kurumuna hazırlanmaktadır. Evlilik öncesi danışmanlık, çift olarak yapılabildiği gibi, tek tek bireylere de uygulanabilen bir terapi türüdür. 

Evlilik öncesi danışmanlığın, kesinlikle profesyonel kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Psikoterapist, psikolog, aile danışmanı ya da psikolojik danışman eşliğinde gerçekleşmeyen seanslardan tam olarak istenilen verim alınamamaktadır. Evlilik öncesi danışmanlık eğitimi alan kişiler, belirli kuramsal yaklaşımlar odağında terapi yapmaktadır. 

Evlilik Öncesi Danışmanlık Hangi Amaçla Uygulanır?

 • Evlilik öncesi danışmanlık, çiftler için eğitici bir süreci kapsamaktadır. 
 • Çiftlerin birlikte ya da bireylerin tek başına alındığı evlilik öncesi danışmanlık seanslarının asıl amacı, eşlerin evlilik kurumuna hazır hale getirilmesidir. 
 • Danışmanlık boyunca kişilere kendileri, partnerleri ya da eşleri ve evlilik ile ilgili yeni bakış açılarının kazandırılması amaçlanmaktadır. 
 • Evliliğe dair korku ve kaygılar gerçekler ışığında uzman psikolog tarafından kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. 
 • Kişilerin evliliğe ve ikili ilişkilere dair gerçekten uzak olan tüm düşünceleri, danışmanlık sırasında rehabilite edilmektedir. 
 • Evlilik öncesi danışmanlık seanslarının en önemli hedeflerinden biri ise evlilik kurumu içerisinde ortaya çıkabilecek sorunlara sağlıklı bir bakış açısı oluşturmaktır. Böylelikle kişilerin evliliğe ilişkin farkındalıkları artırılmaktadır. Evlilik öncesi danışmanlık alan kişiler, uzmanlar eşliğinde sorunlarını açıklıkla konuşmakta, göz ardı edilen tüm problemler değerlendirilmekte ve çözüme ulaşması sağlanmaktadır. 
 • Evlilik sürecine girmiş olan kişilerin, yalnızca olumlu ihtimalleri değerlendirmesi ve olumsuzluklardan kaçması sonucunda gelecekte yaşanacak problemlere bugünden ışık tutmak, evlilik öncesi danışmanlık yapan uzman kişinin amaçları arasında yer almaktadır.
 • Aynı şekilde evliliğe dair olumsuz düşünceleri daha baskın olan ve kaygı sorunu artmış olan kişiler için de olumlu düşüncelerin yerleştirilmesi, evliliğe dair duyulan anksiyetenin en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Danışmanlık seansları sırasında yapılan gerçekçi değerlendirmeler sayesinde, evlilik sürecinde yaşanabilecek problemlere ön alınmaktadır. 

İkili ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlayan evlilik öncesi danışmanlık sürecinde, yalnızca olumsuzluklar değil, var olan iyi durumların da değerlendirilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Var olan iyi yaklaşımların, daha iyi hale getirilmesi evlilik öncesi danışmanlığın amaçları arasında yer almaktadır. 

Evlilik Öncesi Danışmanlık Nasıl Yapılır?

Evlilik öncesi danışmanlığın ilk seansında, öncelikli olarak problemlerin belirlenmesi sağlanmaktadır. Ardından kişilerin ikili ilişkilerinden ve evlilik kurumundan beklentileri netleştirilmektedir. Bazı durumlarda kişiler sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla bir uzman desteğine ihtiyaç duyarken, bazı durumlarda ise yalnızca var olan ilişkinin daha da iyileştirmesi amaçlanabilmektedir. Bu nedenle evlilik öncesi danışmanlık alan kişilerin bu durumu uzman ile doğrudan paylaşmaları, seanstan en olumlu sonuçların alınabilmesi için büyük önem arz etmektedir. Böylelikle, tarafların birlikte yol almalarını sağlayacak hedefler uzman tarafından oluşturulmaktadır. 

Evlilik öncesi danışmanlıkta, her vaka kendine özgüdür. Danışmanlığın genel geçer hedefleri olsa da kişilere özgü yöntemler ve yönelimler belirlenmesi oldukça önemlidir. Kişilerin ihtiyaçları belirlendikten sonra uzmanlar, psikoterapi ya da psikolojik danışmanlık yöntemlerinden yararlanarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Çift görüşmelerinde, belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için öncelikli olarak sağlıklı bir ilişkinin uzman eşliğinde geliştirilmesi gerekmektedir. Sağlıklı kurulan ilişkiler sayesinde, her iki taraf da kendilerini uygun yöntemlerle ifade edebilmekte ve karşı tarafı daha doğru anlama potansiyeline sahip olabilmektedir. Kısacası, evlilik öncesi danışmanlık yapılırken en önemli adım öncelikle ilişkilerin doğru bir hal kazanmasıdır.

Evlilik öncesi danışmanlık seanslarında aşağıda sıralanan konular ele alınabilmektedir;

 • Evlilik kurumuna duyulan beklentilerin açıkça netleştirilmesi,
 • Kişilerin birbirlerine karşı duydukları beklentilerin açığa kavuşması,
 • Çiftlerin düğün zamanı ve mekanı gibi konular hakkında netleşmesinin sağlanması,
 • Kişilerin karşılıklı olarak iş yaşantısına dair beklentilerinin netleştirilmesi,
 • Kişilerden birinin ya da ikisinin planladığı bir akademik kariyer varsa, bu sürecin karşılıklı olarak planlanması,
 • Çiftlerin çocuk konusundaki beklentilerinin anlaşılması. Çocuk yapma zamanı ve çocuk sayısı gibi isteklerin konuşulması,
 • Çocuk yetiştirme tarzına yönelik fikirlerin açıkça dile getirilmesi,
 • Çiftlerin cinselliğe karşı bakış açılarının değerlendirilmesi,
 • Kişilerin boş zaman ve tatil gibi konulardaki beklentilerinin anlaşılması,
 • Evlilik kurumu içerisindeki rollerle ilgili olan yaklaşımların değerlendirilmesi ve netliğe kavuşturulması,
 • Her iki tarafın aile bireyleri (anne, baba, kardeşler gibi) ile olan ilişkilerinin anlatılması,
 • İlerleyen yaş ve emeklilik gibi süreçler hakkında kişilerin fikirlerinin öğrenilmesidir.

Yukarıda sıralanan evlilik öncesi danışmanlık konuları yalnızca örnek teşkil etmektedir. Daha önce de değinildiği gibi, evlilik öncesi danışmanlık süreci, çiftlere göre özel olarak belirlenmektedir. Her çiftin konuşmaya ihtiyaç duyacağı konu farklılık göstereceği için, terapi sırasında konular da değişebilmektedir. 

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın

Evlilik Öncesi Danışmanlık ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Evlilik öncesi danışmanlık yalnızca çift olarak mı uygulanmaktadır?

Evlilik öncesi danışmanlıkta, uzmanlar tarafından önerilen çiftlerin birlikte seanslara katılmasıdır. Ancak her çift kendine özel olgular içermektedir. Eğer kişilerin evlilik öncesi danışmanlıktan tek başına alınacakları verimin daha yüksek olduğu düşünülürse, birebir seanslar halinde de uygulanabilmektedir.

Dr. Deniz Gölgeli

Evlilik öncesi danışmanlık kim tarafından yapılmaktadır?

Evlilik öncesi danışmanlık eğitimi almış olan psikologlar; psikoterapistler, aile danışmanları ve psikiyatristler seansları uygulayabilmektedir. Evlilik öncesi danışmanlığın mutlaka uzman kişi eşliğinde yapılması gerekmektedir. Uzmanlar kişilerin psikolojik durumları ve yaklaşımları hakkında daha net tanılar koyabilecekleri için, rehabilitasyon süreci de daha sağlıklı geçmektedir.

Dr. Deniz Gölgeli

Kimlerin evlilik öncesi danışmanlıktan faydalanmaları gerekmektedir?

Evlilik sürecine giren herkes, evlilik öncesi danışmanlıktan yararlanabilir. Bunun haricinde evliliğe dair yoğun anksiyete yani kaygı yaşayan kişilerin özellikle bu danışmanlık hizmetinden faydalanmaları önerilmektedir. İkili ilişkiler ya da aile ilişkilerinde problem olan çiftler de evlilik öncesi danışmanlık alabilmektedir.

Dr. Deniz Gölgeli