evim.com

Eritema Nodozum Nedir?

Eritema nodozum, deri altı yağ dokusunda meydana gelen iltihaplanma sürecidir

Eritema nodozum deri altı yağ dokusunda meydana gelen inflamasyon (iltihaplanma) sürecidir. Toplumda özellikle erişkin kadınlarda sık görülmektedir. Çocuk yaş grubunda ise 2 yaş altındaki çocuklarda nadir görülse de 8 yaşından sonra görülme oranı artmaktadır. Ergenlik öncesi dönemde kız ve erkeklerde hemen hemen eşit oranlarda görülse de ergenlikten sonra kızlarda görüme oranı artmaktadır. 

Eritema nodozum genellikle kendiliğinden gerileyen ve ortalama 3-6 hafta devam eden bir hastalıktır. Toplumda daha çok nedeni bilinmeyen(idyopatik) bir nedenle görülmektedir. Eritema nodozum genel olarak bacakların ön yüzünde görülen, 1 cm ile 6 cm arası büyüklüklerde olabilecek ağrılı, dokunmaya hassas kırmızı döküntüler görülür. 

Eritema Nodozum Belirtileri

Eritema nodozumun klasik lezyonu tibia (alt bacak kemiği) ön yüzünde beliren ve birkaç haftada kendiliğinden gerileyen yaklaşık 1-6 cm çapları arasında görülebilecek, ciltten kabarıklık oluşturmuş ağrılı, kırmızı nodüllerdir. 

Kişide en sık olarak eritema nodozum lezyonlarına ek olarak ateş görülebilmektedir. Ateşe; boğaz ağrısı, servikal lenfadenomegali (boyun bölgesinde şişlik), öksürük, ishal eşlik edebilir. Cilt lezyonlarına ek olarak görülebilecek belirtilerde genellikle altta yatan neden önemlidir. 

Tularemiye bağlı olarak görülebilecek eritema nodozumda ateş, boğazda ağrı ve boyunda şişlik sık görülürken akciğer tüberkülozuna bağlı olarak görülen eritema nodozumda ön plandaki şikayet öksürüktür. Salmonella gastroenteritinde genel olarak ateş ve ishal eritema nodozuma eşlik eder. Tonsillofarenjite bağlı görülebilecek eritema nodozumda ise sıklıkla ateş ve boğaz ağrısı hakimdir. 

Eritema nodozum seyri iyi olan ve kendini bir süre sonra sınırlayabilen türden bir hastalıktır. Eritem nodozum başlangıçta kırmızı renkteyken daha sonraki günlerde renginde sarıdan yeşile doğru geçişler görülür. 

Altta yatan nedene bağlı olarak birçok şikayetin eşlik edebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle kişide eritema nodozuma eşlik eden şikayete bağlı olarak altta yatan hastalık ekartasyonu da yapılabilmektedir. 

Eritema Nodozum Nedenleri

Eritema nodozum bacaklarda görülen, simetrik lezyonlar olarak ortaya çıkmaktadır. Hastalığın altında birçok farklı neden olabileceği gibi nedeni bilinmeyen bir şekilde de ortaya çıkabilmektedir. Hastalığın nedeni sıklıkla A grubu Beta Hemolitik Streptokok enfeksiyonunu takiben görülse de birçok nedenle oluşabilmektedir.

Eritema nodozuma neden olabilecek durumlar şöyledir;

  • Hastaların çoğunluğunda etmen streptokok bakterilerinin enfeksiyonuna bağlı gelişen streptokokal farenjittir. 
  • Bakteriyel enfeksiyon dışında virüslere bağlı olarak veya mantarlar nedeniyle oluşabilecek enfeksiyonlardan sonra da görülebilir. Viral enfeksiyonlarda en sık epstein-barr virüsü(EBV) rol alır. 
  • Salmonella gastroenteritine bağlı olarak da eritema nodozum görülebilmektedir. Bu durumda genel olarak lezyonlara ateş ve ishal eşlik etmektedir. 
  • Akciğer tüberkülozu sonrasında da eritema nodozum görülme ihtimali artmaktadır. Tüberküloza bağlı eritema nodozum görülme sıklığı zaman içerisinde azalmıştır. Lezyonlara sıklıkla öksürük eşlik ettiği görülür. Akciğer tüberkülozuna bağlı olarak görülebilecek eritema nodozum lezyonları genellikle tüberküloz bakterisi ile karşılaşmadan sonraki 4-8 hafta arasındaki süreçte yani tüberkülin deri testinin pozitifleştiği süreçte görülür. 
  • Sarkoidoz hastalığına bağlı olarak da eritema nodozum görülebilmektedir. 
  • Mide barsak hastalıklarından olan inflamatuar barsak hastalığı sonrasında eritema nodozum görülebilir.
  • Kollajen doku hastalıkları sonrasında da eritema nodozum lezyonlarının görülmesi artar. 
  • Lösemi ve lenfoma gibi bazı kanserlere bağlı olarak da eritema nodozum görüldüğü bilinmektedir. 
  • Kişide bazı ilaçların kullanımı eritema nodozum hastalığına neden olabilmektedir. Özellikle bazı antibiyotik gruplarına (amoksisilin, sülfonamid) bağlı olarak görülebilecekken parasetamol gibi daha hafif ilaç formlarında da görülebilmektedir. 
  • Behçet hastalığına bağlı eritema nodozum görülebilir. Bu durumda cilt lezyonlarına göz tutulumu, ağız içi yaralar eşlik edebilir. 

Eritema Nodozum için Hangi Doktor ve Bölüme, Ne Zaman Gidilmeli?

Eritema nodozum altta yatan nedene bağlı olarak birçok farklı sahada görülebilecek bir hastalıktır. Kişideki karakteristik eritema nodozum lezyonlarına bağlı olarak tanısı konabilir. Bacak ön yüzdeki simetrik, dokunmaya duyarlı, ağrılı nodüller kendiliğinden iz bırakmadan ve yara oluşturmadan geçebilse de özellikle nedeninin belirlenmesi ve nedene yönelik tedavi verilmesi gerekir. 

Eritema nodozum çocukluk döneminde görülüyorsa Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümü tarafından teşhisi konabilir. 

Lezyon özellikle cilt altı yağ dokusunda meydana geldiği için Dermatoloji bölümünde teşhis ve tedavi uygulanması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Hastalık enfeksiyona bağlı geliştiyse Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü tarafından da teşhisi yapılabilir. 

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın

Eritema nodozum, deri altı yağ dokusunda meydana gelen iltihaplanma sürecidir

makaleyi incele

Eritema nodozum hastalığı seyri iyi olan ve kendiliğinden gerilemenin olduğu bir hastalıktır. Eritema nodozum lezyonları tedaviye gerek duymadan 3-6 hafta içerisinde kendiliğinden gerileyen lezyonlardır.

makaleyi incele