EQ Testi Nedir?

EQ testi ile ölçülebilen duygusal zeka, kişinin yorum, yönetim ve kontrol becerilerini belirleyen testtir

Duygusal zeka EQ testi ile ölçülebilen ve kişinin yorum, yönetim, kontrol becerilerini belirleyen bir testtir. Dünyada EQ testi (Emotional Quotient) olarak bilinir. Doktorlar tarafından geliştirilen bu test için toplamda 100.000 adet soru üretilmiştir. 

EQ testi zekayı farklı bir şekilde değerlendirerek kişinin duygusal zeka yönünü ortaya çıkartır. Bu yönün ortaya çıkması için kişiye;

 • Öz farkındalık
 • Öz yönetim
 • Kendi kendine motivasyon
 • Sosyal olaylara farkındalık
 • Beşeri ilişkilerin yönetimi çerçevesinde bir yaklaşım sergiler.

Duygusal zeka, bir liderde en çok aranan niteliklerden arasındadır. Bu testte başarılı olan bireyler, sosyal hayatı idame etme konusunda diğer kişilere göre %40 - %122 daha fazla başarı sergilerler. Bu test ise insanlarda bazı şeylerin farkındalığına varılmasını sağlamaktadır. 

Duygusal Zeka Kullanım Alanları

Duygusal zekası yüksek olan kişiler, zekanın getirdiği farkındalık ve davranışlarla toplumdaki diğer kişilerden bir adım öne çıkmaktadır. Toplam 13 sayfadan oluşan EQ testi sonucunun yüksek çıktığı kişilerde şu özellikler görülür:

 • Liderlik Vasfı: EQ testi yüksek olan kişiler, toplumda lider olarak gösterilir. Çevrelerine sözlerini ve düşüncelerini aktarabilme potansiyeline sahiptir. Bu kişilerin sözleri dikkate alınır.
 • Güven: Liderlik vasfından sonra gelen özellik ise güvendir. Bu kişiler etraflarındakilere güven hissi verirler. Bu rahatlıkla kişinin çevresi ve uzak gözler tarafından fark edilen bir durumdur.
 • Sosyal İlişkiler: Sosyal konularda EQ testi yüksek çıkan kişiler oldukça başarılıdır. Yaklaşımları, hareketleri ve tavırları ile sosyal olaylara farklı ve samimi bir bakış açısı katarlar.
 • Siyaset: Duygusal zekası yüksek olan kişiler, mantıksal zekası yüksek kişilere oranla daha fazla takip edilir, destek görür. Bu kişiler insanların duygularına hitap eder ve onları derinden etkiler.
 • Empati: Duygusal zekaya sahip olan kişilerin empati yetenekleri de gelişmiştir. Toplumu yönetmek, onları idare etmek ve sosyal konulara bakış katabilmek için bir insanın kendisini karşısındakinin yerine koyabilmesi gerekir.
 • Mücadele: Bu kişiler, problemler ile nasıl mücadele edeceklerini bilirler. Mücadele kapasitesi ve güçleri son derece yüksektir.
 • Davranış: Davranış bilimine göre de duygusal zekanın yeri, önemi ve yüksekliği ayrı bir yer taşır. Neden sonuç ilişkisini başarılı bir şekilde kurabilen bu kişiler, davranışlarını büyük ölçüde belirli sebepler ile açıklarlar.
 • Farkındalık: Kişinin kendini anlama konusunda var olan kabiliyeti, onun ruh halinin ve duygularının fark edilmesini sağlar. Ancak öncelikli olarak kişi kendi içerisinde bunu yapmalı sonra karşıdaki ile empati halinde iletişim kurmalıdır.
 • Kişisel Denetim: Kendi yaptıklarınızın farkındalık sürecinden sonra tavır, hareket ve davranışların denetim ve sorgulama kısmı başlar. Bu esnada kişi kendisini yargılar.
 • Motivasyon: Hedef ve arzulara para, ödül gibi şeylerden uzakta kişinin sırf istediği için ulaşma çabasıdır. Bu kişideki motivasyonu gösteren yegane kanıttır.

Bu maddeler incelendiğinde sadece mantıksal zekanın değil aynı zamanda duygusal zekanın da önemli olduğu görülmektedir. Bireylerin hangi zeka türünde ön plana çıktıklarını öğrenebilmeleri için EQ testinden yararlanma olanakları vardır.

EQ Testi Soruları ve Değerlendirme

EQ testi soruları, 5 farklı konu başlığında bireylerin karşısına çıkmaktadır. Soru ve cevapların değerlendirmesi diğer testlerden farklıdır. Bu soruların hepsi bir puan değildir. Değerlendirme aşamasında sorulara sabit cevaplar verilmektedir ve aşağıdaki gibi puanlanmaktadır:

 • Kesinlikle katılmıyorum – 1 puan
 • Çoğunlukla katılmıyorum – 2 puan
 • Kısmen katılmıyorum – 3 puan
 • Katılıyorum – 4 puan
 • Çoğunlukla katılıyorum – 5 puan
 • Kesinlikle katılıyorum – 6 puan

Her soru, yukarıdaki cevaplardan oluşmaktadır. Soruda geçen durum ve olaya karşı cevabınız, yanındaki puanı almanızı sağlamaktadır. Buna göre soruların konu başlıklarına göre dağılımları şu şekildedir:

 • Duygusal farkındalık – 6 soru
 • Duyguları yönlendirebilme – 6 soru
 • Oto hareket etme – 6 soru
 • Empati kurabilme – 6 soru
 • Karşısındaki kişilerin duygularını eğitme – 6 soru

5 farklı kategoride toplamda 30 adet soru bulunmaktadır. Bu sorular ise daha önce hazırlanan, sistem veya testi yapan firma tarafından seçilen 100.000 sorunun içerisinden çıkmaktadır. Buna göre EQ testi en yüksek puan her konu için 36’dır. Toplamda ise alınabilecek maksimum puan 180’dir.

Bu puanlama sisteminin ardından değerlendirmeler farklı gruplar halinde yapılır. Kişinin bir kategorideki zeka yapısı ve düşünceleri genellemeye tabi tutulmaz, her konu için ayrı ayrı değerlendirmeler yapılır.

 • Duygusal Farkındalık
  1. 31 puan ve üzeri yüksek zeka
  2. 26 – 30 puan gelişime açık
  3. 25 ve daha aşağısı ise düşük sonuç demektir.
 • Duyguları Yönlendirme
  1. 32 puan ve üzeri yüksek zeka
  2. 27 – 31 puan gelişime açık
  3. 26 ve daha aşağısı ise düşük sonuç demektir.
 • Oto Hareket Etme
  1. 31 puan ve üzeri yüksek zeka
  2. 27 – 30 puan gelişime açık
  3. 26 ve daha aşağısı ise düşük sonuç demektir.
 • Empati Kurabilme
  1. 31 puan ve üzeri yüksek zeka
  2. 26 – 30 puan gelişime açık
  3. 25 ve daha aşağısı ise düşük sonuç demektir.
 • Karşısındaki kişilerin duygularını eğitme
  1. 30 puan ve üzeri yüksek zeka
  2. 25 – 29 puan gelişime açık
  3. 24 ve daha aşağısı ise düşük sonuç demektir.

EQ testi seviyeleri altında yapılan değerlendirme süresince kişinin zeka seviyesi tespit edilir ve kişiye bu durum açıklanır. Sorular her konu başlığı için sabit olduğundan puanlama sistemi de evrensel olarak tanımlanır. Dünyanın her yerinde yapılan bu testler sonrasında kişilerin duygusal zekaları puanlanarak elde edilen sonuçlar değerlendirmeye tabi tutulur. Bu testi yaptıran kişiler, istedikleri takdirde yeni bir teste daha tabi tutulurlar. Ancak bu yeni testin yapılması için eski testten en az 6 ay gibi bir süre geçmesi gereklidir.

Makaleyi faydalı buldun mu?
2
1
Makeleyi Paylaşın