Diş Teli Nedir?

Ağız içerisinde birçok sebepten dolayı dişler, diş kavsi üzerinde olması gerektiği yerde olmayarak çapraşık bir görüntü oluştururken, diş teli tedavisi ile sadece dişlerin konumlarından kaynaklı bozukluklar düzeltilir.

Ortodontik tedavi çeşitlerinden biridir. Ağız içerisinde birçok sebepten dolayı dişler, diş kavsi üzerinde olması gerektiği yerde olmayarak çapraşık bir görüntü oluşturabilmektedir. Diş teli tedavisi ile sadece dişlerin konumlarından kaynaklı bozukluklar düzeltilir. Çene kemiklerinden kaynaklı bozukluklarda diş teli tedavisine ek olarak fonksiyonel tedaviler de uygulanır. Uzman ortodontist hekimler tarafından yapılan bu uygulamalar uzun süreli tedavilerdir.

Diş teli tedavileri ile hastaların estetik, fonksiyon ve konuşma bozuklukları tedavi edilerek hastalara uygun bir profil sağlanmış olunur. Diş teli tedavisinin birçok faydası vardır. Bunlar:

 • Dişlerin kapanış ve çiğneme ilişkilerini düzelterek beslenme faaliyetini kolaylaştırır.
 • Çapraşıklıklardan dolayı bazı sesler çıkarılamaz veya zorlanılır. Bu tedaviler ile daha uygun konuşma elde edilmiş olunur.
 • Dişler, diş kavsi üzerine olması gerektiği yerlere getirilerek estetik sağlanır. Hastaların bu tedavilere başvurmasındaki en büyük sebeptir.
 • Dişlerin yeni konumuyla birlikte iyi bir ağız hijyeni sağlamak daha kolay olur çünkü dental plak ve diş taşının kolay birikeceği yerler tedavi edilmiş olunur. Bu etkisiyle çürük oluşumunu azaltır.
 • İyi bir gülüş hattı sağlanarak hastalarda sosyal özgüvenin arttırılması amaçlanır.
 • Diş etlerinde de bu tedaviyle birlikte yeni konum ve şekil elde ederek, daha sağlıklı yapı ve görünüm elde edilir.
 • Bazı durumlarda dişlerin konum bozukluğu solunum problemlerine neden olur. Diş teli tedavisi ile bu problemlerin önüne geçilerek hastanın daha rahat nefes alıp vermesi sağlanır.
 • Dudak ve yanak desteği tekrardan sağlanarak yumuşak dokularda da estetik görünüm sağlanır.
 • Erken yaşlarda yapılan tedaviler ile ileriki yaşlarda cerrahi gereksinim ortadan kaldırılır.

Hangi Durumlarda Diş Teli Tedavisi Yapılır?

Diş teli tedavisi, diş çapraşıklarının tedavisinde kullanılır. İskeletsel maloklüzyonların (çene kemiklerinin bozukluğu) tedavisinde ise tek başlarına yeterli değildir. Bu durumlarda ekstradan hastanın yaşına göre fonksiyonel aparey veya ortognatik cerrahi yapılır.

Dental çapraşıkların sınıflandırılması rutinde 3 başlık altında incelenir. Bunlar;

 • Sınıf 1; çene kemiği ilişkileri ve karşılıklı azı dişi ilişkisi normal lakin diş kavsi üzerinde çapraşıklıklar, boşluklar, yamukluklar.
 • Sınıf 2; üst çene azı dişinin alt çene azı dişinden normalden daha önde olması durumudur. Profilden bakılınca alt çene geride gözükür. Aynı zamanda diş kavsi üzerinde çapraşıklıklar, boşluklar ve yamukluklar mevcuttur.
 • Sınıf 3; üst çene azı dişinin alt çene azı dişinden daha geride olmasıdır. Çene kavsi üzerinde çapraşıklıklar, boşluklar ve yamukluklar mevcuttur. Alt çene önde gibi gözükür.

Bunlar genel sınıflandırmadır. Diş kavislerini kendi içlerinde incelersek her türlü çapraşıklıkta, dişler arasında boşluklarda, eksik veya fazla dişe bağlı konum bozukluklarında, çene kapanış ilişkilerinin sağlanamamasında, ön dişlerin açık veya örtülü kapanmasında diş teli tedavileri uygulanabilmektedir.

Diş Teli Çeşitleri ve Tedavide Kullanılan Materyaller

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle diş tellerinde de birçok yenilikler meydana gelmiştir. Farklı diş teli çeşitleri, hastaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kullanılmaktadır. Günümüzde kullanılan diş tellerinin kullanım alanlarında da farklılıklar oluşmaktadır. Bu çeşitlilik braketlerin tipin göre belirlenir. Diş telindeki braket çeşitleri şunlardır:

 • Metal diş teli: En sık kullanılan diş braketi çeşididir. Tüm çapraşıklıkta kullanılmaktadır. Ağız içerisindeki görünümünden dolayı estetik değildir lakin dişe uygulanması gereken kuvvetleri iyi iletir.
 • Porselen diş teli: Seramikten üretilmektedir. Şeffaf diş teli olarak da bilinir. Diş rengine uygun bir şekilde seçilebilir. Bu sayede ağız içerisinde bir miktar estetik görünüm sağlanmaktadır. Lakin dişe gelen kuvvetleri istenilen düzeyde uygulayamadığı için her hastada kullanılamaz.
 • Lingual diş teli: Her hasta için özel olarak üretilen metal braketler dişlerin arka yüzeylerine yapıştırılır. Bu sayede ön bölgede estetik problemler gibi durumlara neden olmaz. Görünmez diş teli olarak da bilinir. Oldukça maliyetli sistemlerdir. Her hastada kullanımı uygun değildir. Çene kemiklerinin bozukluklarında ve aşırı çapraşıklık durumunda kullanımı kısıtlıdır.

Diş teli tedavisi için braketler yapıştırıldıktan sonra birçok materyal braket üzerinde kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları:

 • Teller: Diş telleridir. Diş kavsine uygun şekil vermek amacıyla düzenli olarak kalınlıkları değiştirilen materyallerdir. Nikel – titanyum veya çelik teller rutinde kullanılanlardır.
 • Lastik ligatürlerDiş tellerini braketlere sabitlemek için kullanılan materyaldir. Küçük, renkli lastiklerdir. Hastalar istediği renkleri seçebilir.
 • Tel ligatürler: Diş tellerini braketlere sabitlemek için kullanılan materyallerdir. Telden yapılırlar, renk seçenekleri yoktur ve gridir.
 • Diş Teli Lastikleri: Braket lastiklerinden farklıdır. Kullanımındaki amacı dişleri hareket ettirmektir. Farklı boyut ve tipleri vardır.
 • Tel Bükümler: Diş hekimi tarafından özel olarak elle bükülen tellerdir. Azı dişlerindeki tüplere (özel braketler) sabitlenir. Hastalar tarafından takılıp çıkarılamaz. Bunların amacı diş hareketi sağlamak, döndürmek, çene genişletmek, kuvvet ve destek almaktır. Kullanım süreleri uzundur.
 • Fonksiyonel apareyler ve teller: Büyüme gelişimi devam eden hastalarda çene kemiği bozukluklarını düzeltmek için kullanılan apareylerden bazıları diş telleri üzerine uygulanır. Bunlar sabit olabileceği gibi hastalar tarafından takılıp çıkarılan hareketli apareyler de olabilir.

Diş Teli Takılmadan Önce Yapılması Gerekenler

Diş telleri ağız içerisine yerleştirilmeden önce yapılması gereken bazı şeyler vardır. Bu uygulamalardaki amaç ortodontik tedavi sırasında karşılaşılabilecek hataları en aza indirgemektir. Bunlar:

 • Ağız içerisindeki bütün diş tedavilerinin tamamlanmış olması gereklidir. Bunlar; dolgu, kanal tedavisi, çekimler ve diş eti tedavileridir.
 • Hastanın ağız hijyeninin yeterli düzeye getirilmesi istenir.

Eğer bu durumlar sağlanmaz ise tedavi sırasında diş hareketleri istenildiği gibi olmaz ve diş teli tedavisi dental plak birikimi arttıracağından dolayı yeni diş çürüklerinin oluşması kaçınılmazdır. Çürük dişlere, diş teli tedavisi uygulanırsa destek kemiğin kaybına kadar giden durumlar olabilir.

Diş Teli Tedavisi Nasıl Yapılır?

Ortodontik tedaviler için başvuran hastalarda ilk olarak detaylı hasta hikayesi ve aile muayenesi yapılır. Buradaki amaç hastada mevcut olan bozukluğun kalıtsal durumunu incelemektir. Hastaların tedavi öncesi gerekli ağız bakımı yapıldıktan sonra kayıtlar alınmaya başlanılır. Bunlar:

 • Ağız içi ve dışı fotoğraflar
 • Ölçü alınarak bütün ağzın alçı modelleri elde edilir. Bu kayıtlar arşivlenir.

Daha sonra hastalardan sefalometrik ve panoramik radyografiler alınır. Hasta çocuksa ek olarak büyüme gelişim döneminin tespiti için el bilek röntgeni istenilir. Alınan kayıtlar, modeller ve radyografiler ile hastanın çene ve diş ilişkileri ayrıntılı analiz edilir. Tedavi planlaması yapılır.

Diş teli uygulama ve tedavi aşamalarına geçildiğinde ise şu işlemler sıra ile yapılır:

 • İlk olarak hastanın 1. büyük azı dişlerine bantlar yerleştirilir. Damak tel bükümleri (TPA gibi) gerekli ise bükümler yapılır ve bantlara yerleştirilir. Vakit varsa bonding işlemine geçilir yoksa hasta sonraki seansa çağırılır.
 • Bonding işlemi braketlerin dişlere yapıştırılması işlemidir. Bu uygulama sırasıyla;
 • Bütün dişlerin görünmesi için ekartörler kullanılır. Dişler kurulanır. Tükürük emici yerleştirilir.
 • Bütün dişler özel asitlerle pürüzlü hale getirilir. Yeterli süre beklenildikten sonra dişler yıkanır ve kurutulur.
 • Tek tek diş braketleri altlarına kompozitler konularak dişler üzerine konulur. Önceden planlandığı konumlarında ayarlanır. Bütün braketler uyum içerisinde olmalıdır.
 • Konumlar kesin olarak emin olduktan sonra braketlerin altındaki kompozit ışıkla sertleştirilir.
 • Diş telleri braketlere yerleştirilir. Lastik veya tel ligatürlerle sabitlenir.

Diş teli uygulandıktan sonra düzenli olarak hastalar kontrol seanslarına çağırılır. Bu seanslarda yapılan işlemler şunlardır:

 • Çene ve dişlerin; konum ve ilişkileri incelenir. Diş hareketleri kontrol edilir.
 • Diş telleri her seansta bir üst seviyeye kalınlaştırılır. En son tele kadar her seans bu işlem yapılır.
 • Farklı diş hareketi için farklı materyaller gerekebilir. Bu seanslarda farklı materyal ve tedavi prosedürleri uygulanır.
 • Seans bitiminde tekrardan lastik veya tel ligatürler ile diş telleri braketlere sabitlenir.

Son seansa kadar bütün diş hareketleri incelenir, diş ve çene ilişkileri kontrol edilir. Tedavi süresince birçok farklı materyal ve hareket tipleri ile dişler uygun pozisyona getirilerek tedavi sonlandırılır.

Diş Telinin Sökülmesi ve Tedavi Sonrası Uygulamalar

Son seans ve diş hareketinin tamamlanmasıyla diş tellerinin ve braketlerinin sökülmesine geçinilir. Braketler ve bantlar tek tek sökülür. Braketler çıkarıldıktan sonra dişler üzerinde bir miktar kompozit dolgular kalır. Özel frezler ile dişler üzerinden bütün kompozitler kaldırılır. Ardından hastaya diş eti tedavisi uygulanarak diş taşı temizleme işlemi yapılır. Aynı seans hastadan kayıtlar ve ölçüler alınır. Alınan ölçülerden alçı modeller oluşturulur.

Bundan sonra diş teli tedavisinin pekiştirme işlemine geçinilir. Bu tedavi dişlerin konumunu koruması için çok önemli uygulamalardır. Bu süreçte diş destek dokularının iyileşmesi amaçlanır. Diş teli tedavisi sonrası dişler eski haline dönme eğilimi vardır ve bunun önlenmesi için diş hekiminin söylediği her şey eksiksiz yapılması lazımdır. Pekiştirme tedavisinde 2 işlem yapılır. Bunlar:

 • Diş teli tedavisi sonrası üst çene için şeffaf plak yapılır. Hastalar, şeffaf plakları ilk 6 ay 24 saat boyunca takmalı, sadece yemek yerken çıkarmalıdır. 6. aydan sonra kullanımı diş hekimi kontrolünde azaltılabilir. Ortalama 2 yıl kullanılması gereklidir.
 • Retainerler, alt ve üst çenede köpek dişleri arasındaki ön bölge dişlerinin dil ve damağa bakan yüzeyine yapılan tellerdir. Bunlar kompozitler ile dişe sabitlenir. Dişlerin konumlarının bozulmasını önleyerek, sabit tutar.

Hastalar bu süreçte düzenli olarak 6 aylık kontrollere çağırılır. Şeffaf plağın kırılması veya kaybedilmesi sonucunda derhal ortodonti uzmanına haber verilmesi gerekir.

Diş Teli Tedavisi Esnasında ve Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Diş teli tedavisi sırasında teller ağız ortamını birçok açıdan değiştirir. Dental plak ve diş taşı oluşumunu arttırarak, diş eti hastalıklarına ve diş çürüklerine yakalanma ihtimalini yükseltir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken diğer durumlar şunlardır:

 • Sert gıdaların direkt tüketilmesi kesinlikle yasaktır. Dişler üzerindeki braketlerin kopmasına ve tedavinin uzamasına sebep olabilir. Bu gıdalar küçük parçalara bölünerek tüketilebilir. Elma, havuç gibi meyveler küçük dilimlenebilir; fındık, fıstık, badem gibi kuruyemişler iyice öğütülebilir. Kayısı, zeytin, erik gibi çekirdekli gıdalar çekirdeği çıkarıldıktan sonra rahatça tüketilebilir.
 • Sakız gibi yapışkan gıdalar yasaktır.  
 • Gıdalar büyük lokma şeklinde ısırılmamalıdır. Braketleri koparabilir. Bunun yerine küçük parçalar halinde tüketilebilir.
 • Asitli gıdalar tüketilmemelidir. Braketlerin altından dişleri çürütebilir.
 • Karbonhidratlı gıdaların tüketiminin azaltılması gereklidir. Karbonhidratlı gıdalara dental plak birikimini destekler niteliktedir.
 • Ortodonti hekiminin verdiği lastik ve apareylerin kullanımı kesinlikle aksatılmamalıdır.
 • Tedavi sürecinde braket ve teller yumuşak dokulara değerek kızarıklık, soyulma, ağrı ve şişlik yapabilir. Bu durumlarda ortodontik mumlar ile sivri yerler kapatılır ve birkaç gün içerisinde iyileşme görülür.
 • Kopan, kırılan braketleriniz olduğu durumlarda derhal ortodonti hekiminizle iletişime geçiniz.
 • Diş teli tedavileri uzun süren tedavilerdir. Sabır ve uyum başarıyı getirir.

Diş telleri çıktıktan sonra genellikle ilk 6 ay alışma süreci olur. Dişlerde sallanma hissi rahatsızlık verebilir. Tedavi sonrasında, dişlerin yeni yerlerine sabitlenmesi için pekiştirme tedavileri uygulanır. Şeffaf plakların pekiştirme tedavisinde yeri çok önemlidir. Hastalar ilk 6 ay günde 24 saat şeffaf plakları takmalıdır. Sadece yemek yerken çıkarılmaktadır. Her yemek yedikten sonra ve günde en az 2 kere olacak şekilde dişler fırçalanmalı, şeffaf plak temiz su altında yıkanmalıdır. Retainer teller dişlerin arkasına sabittir lakin aşırı kuvvet gelirse yerlerinden çıkabilir ve buna dikkat edilmelidir. Retainer tel yerinden çıkarsa derhal ortodonti hekiminizle iletişime geçiniz.

Diş Teli Tedavisinin Yan Etkileri ve Zararları

Ortodontik tedavide dişler hareket ettirilerek uygun pozisyonlarına getirilmeye çalışılır. Bu diş hareketi, dişin etrafındaki destek kemiğin eritilip tekrardan yapılması prensibine dayanılır. Dişe uygulanan her kuvvet bu prensibi uygulamaz. Aşırı kuvvetler sadece diş destek kemiği ve kök erimesine sebep olur. Bu prensiplerle ortodontik tedavinin olası yan etki ve zararları görülebilmektedir. Ortodonti uzmanının amaçlarından biri tedavi sürecini mümkün olduğunca en az yan etki ile bitirmektir. Olası yan etki ve zararlar şunlardır:

 • Diş destek kemiğinde ve diş köklerinde fazla erimeler olabilir. Bunun sebebi; fazla kuvvet ve hareket, tedavi sırasında karşıt dişlere aşırı temas, kötü ağız hijyeni ve çürükler olabilir. Bu erimelere bağlı olarak diş kök yüzeyi açığa çıkabilir.
 • Diş telleri dental plak ve diş taşı oluşumu ihtimalini artırır. Ortodontik tedavi gören hastalar yüksek çürük riski grubunda yer alırlar. Ağız hijyenine dikkat edilmezse diş çürüğü ve diş eti iltihapları kaçınılmazdır. Genellikle diş braketleri çıkarılınca atlarında beyaz, kahverengi lekelenmeler görülür. Bunlar durmuş çürüklerdir. Aynı zamanda kötü ağız hijyeni kötü tat ve kokuya neden olur.
 • Tedavi sürecinde dişlerin kapanış ilişkisi değişeceğinden, çene eklemi de bu değişikliklere uyum göstermelidir. Bu süreçte eklem rahatsızlıkları meydana gelebilir.
 • Hasta uyumsuzluklarında ve sürekli diş braketi kırılması durumunda tedavi süreci uzayabilir.
 • İyi analiz ve tedavi planlaması yapılmadığı taktirde istenmeyen sonuçlar elde edilemeyebilir.
 • Braketler veya tellerin sivri noktaları bazen dudak, yanak gibi yumuşak dokulara batarak yara yapabilir.

Diş Teli Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Ortodontik tedaviler uzun süreli uygulamalardır. Ortalama süreleri 1,5 ila 3 yıla kadar değişmektedir. Bu süreçte hastalar sürekli ortodonti hekimleri tarafından kontrol edilerek her seansta farklı bir işlem yapılmaktadır. Seanslar arası ortalama 3-5 haftadır. Gerektiğinde daha kısa ve fazla seans araları olabilmektedir.

Diş braketlerini yapıştırma işlemi (bonding uygulaması) her çene için 30 ila 60 dakika arasında değişmektedir. Tabi bu süre hastanın uyumu ve dişlerin çapraşıklığına göre değişir. Kontrol seanslarında süre, yapılacak işlemlere bağlı olarak ortalama 15 ila 60 dakika arasında değişir. Rutin tel değişimi yapılacaksa seanslar daha kısa sürerken ekstra tedavi prosedürleriyle seans süreleri uzayabilir.

Diş Teli Varlığında Ağız Bakımı Nasıl Yapılır ve Dişler Nasıl Fırçalanır?

Diş teli varlığında ağız bakımının önemi artmaktadır. Bu hastalarda rutin ağız bakımı günde en az 2 kere olacak şekilde her beslenme sonrasında dişler yapılmalıdır. Diş telli dişlerin fırçalanmasında özel ortodontik fırçaların kullanılması önerilir. Öncelikle diş fırçası diş – diş eti birleşimine 45 derecelik açı ile yerleştirilir. Bir miktar titreşim yapılır ve süpürme hareketi ile temizlenir. Diş ve braketlerin her tarafı tek tek fırçalanıp temizlenir. Her akşam ara yüz fırçaları ile braketlerin etrafı bir kez daha iyice temizlenir. Süper floss diş ipleriyle de dişlerin ara yüzeyleri temizlenir.

Diş Teli Takıldıktan Sonra Dişler Ne Zaman Düzelmeye Başlar? Diş Teli Etkisini Ne zaman Gösterir?

Diş teli takıldıktan sonra işlem etkisini hemen göstermektedir. Uygulanan kuvvetle dişler ilk olarak diş ile kemik dokusu arasındaki boşluk kadar hareket eder. Dişlerin çene kavsi üzerindeki hareketi ise ortalama 30-40 saat sonra başlar. Hareketle birlikte diş destek kemiğinde yıkım ve yapım olaylarıyla diş hareket eder. Gözle görünür diş hareketleri birkaç seans sonra kendini belli etmektedir. 

Diş Teli Kaç Yaşında Takılır? Diş Teli Yaş Sınırı Var mıdır?

Çocuklarda diş teli için ideal yaş 12’dir. Bunun sebebi 12 yaş itibariye artık bütün süt dişlerinin düşmüş olması gerekir ve halen gelişim dönemi devam ettiği için fonksiyonel apareylerin kullanımı için en uygun yaştır. 12 yaşından daha küçük çocuklara da diş teli takılabilir lakin önerilmez çünkü uyum sorunu gibi problemler olabilmektedir. 

Yetişkinlerde Diş Teli Tedavisinde Fark Var mıdır?

Yetişkin diş teli tedavilerinde çocuklara göre bazı farklılıklar vardır. Bunların başında çene kemiklerinde problem varsa bunların tedavisinde ortognatik cerrahi yapılır. Yetişkinlerdeki tedavi sırasında olan farklardan biri de doku cevabıdır. Yetişkinlerde doku cevabı azalıp, yavaşlayabilir. Bunun sonucunda da ortodontik tedavinin yan etki ve zararlarının görülme ihtimali artmaktadır. Özellikle tedavi sırasında ve sonrasında kemik ve diş kökü erimesi görülme ihtimali artar. 

Makaleyi faydalı buldun mu?
2
0
Makeleyi Paylaşın

Diş teli tedavisi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Diş teli tedavisi ağrı yapar mı? Diş teli tedavisinde ağrı nasıl geçer?

Diş teli tedavisi zaman zaman ağrı yapmaktadır. En çok ağrı, diş telinin takıldığı ilk hafta olmaktadır. Dişlere kuvvet gelerek dakikalar içerisinde ağrı başlar. İlk hafta ağrı zamanla azalarak kaybolur. Sonraki seanslarda diş telleri büyütüleceğinden dolayı dişlere gelen kuvvet yenilenir ve tekrardan ağrı oluşur. Belli bir süre bu tel değişimlerinden kaynaklı ağrılar devam eder ve artık hastalar zamanla herhangi bir ağrı duymamaya başlar. En çok ağrıyan dişler ise en çapraşık dişlerdir. Hastaların ağrıya uyum süreci ise bireyden bireye değişir. Diş hekimi tarafından reçete edilen ilaçlar ile ağrı kontrol altına alınır.

Dt. Mehmet Emre Kaya

Diş telini devlet karşılıyor mu?

Diş teli tedavileri SGK tarafından 18 yaşından küçük hastaların tedavi ücretlerini karşılamaktadır. Lakin 18 yaşından büyük hastalarda karşılamamaktadır. Yaş fark etmeksizin tedavi başlangıcında ve süresince bütün malzemeler (braketler, teller, mini vidalar, apareyler gibi) SGK tarafından karşılanmayıp, hastalar kendisi ödemesi lazımdır.

Dt. Mehmet Emre Kaya

Diş teli takılırken acır mı?

Diş teli takılma işleminde (bonding uygulaması) herhangi bir ağrı oluşumu söz konusu değildir ve lokal anestezi gerektirmez. Hastaların bu işlemler sırasında ekartörler ile ağızları tam açıldığından dolayı dudaklarda kurumalar ve çatlamalar olabilir. Bunlar içinde bonding işlemine başlamadan dudaklara nemlendirici ve kayganlaştırıcı krem sürülebilir. Lakin işlem sonrasında braketler üzerine diş teli takıldığında ağrı durumu dakikalar içerisinde başlar.

Dt. Mehmet Emre Kaya

Diş teli çene yapısını düzeltir mi?

Diş teli Çene yapısını bir miktar düzeltmektedir. Tamamen düzeltilmesi için fonksiyonel apareylerin kullanılması gerekmektedir. Diş telleri ile çene yapısında diş destek kemiği olan alveolar kemikte yapım yıkım olayları ile yeni şekil alabilir. Lakin çene darlığı, geriliği gibi durumların düzeltmesinde sadece diş telleri ile mümkün değildir.

Dt. Mehmet Emre Kaya

Diş teli dudak şeklini düzeltir mi?

Diş teli tedavisi ile dudak konumunun düzeltilmesi mümkündür. Doğal olarak üst ön dişler dudak desteğine sahiptirler. Ortodontik bozukluklarda bu destek kaybolarak dudak farklı şekillere girebilir. Diş teli tedavisinde üst ön dişler dudak desteği için konumu ayarlanıp, açılandırılarak dudaklar tekrardan dolgunluğuna kavuşabilir.

Dt. Mehmet Emre Kaya

Diş teli takanlar neler yememeli?

Diş teli takanlar braketlerini kırmaması için beslenme düzenine dikkat etmesi gerekir. Hastaların bu süreçte yememesi gereken gıdalar şunlardır; elma, armut, havuç gibi sert meyveler ısırılmaması, hamburger, dürüm gibi gıdalar tek parça şeklinde ısırılmaması, fındık, badem, ceviz gibi kuruyemişlerin tüketilmemesi, asitli içeceklerin kesinlikle uzak durulması, aşırı karbonhidratlı beslenme yapılmaması gerekir. Sert meyveler ve dürüm, hamburger gibi gıdalar küçük parçalara bölünüp tüketilebilir.

Dt. Mehmet Emre Kaya

Diş teli çıktıktan sonra beyazlatma yapılır mı?

Diş teli sürecinde dişler ister istemez diş taşı sebebiyle bir miktar sarı renge bürünür. Diş teli çıkarıldıktan sonra öncelikle kompozitler temizlenir ardından diş taşları temizlenerek, dişler üzerine polisaj (cila) işlemi yapılır. Cila işlemi ile dişler yüzeysel olarak sarı – siyah renklenmelerden temizlenerek tekrardan beyaz ve doğal haline yaklaştırılabilir.

Dt. Mehmet Emre Kaya

Diş teli olmadan dişler düzelir mi?

Diş teli sürecinde dişler ister istemez diş taşı sebebiyle bir miktar sarı renge bürünür. Diş teli çıkarıldıktan sonra öncelikle kompozitler temizlenir ardından diş taşları temizlenerek, dişler üzerine polisaj (cila) işlemi yapılır. Cila işlemi ile dişler yüzeysel olarak sarı – siyah renklenmelerden temizlenerek tekrardan beyaz ve doğal haline yaklaştırılabilir.

Dt. Mehmet Emre Kaya

Diş teli ne zaman çıkar?

Diş telinin çıkarılmasına karar verilmesinde bazı durumlara bakılır. Bunlar; dişlerin kapanış ilişkisine, diş kavsi üzerindeki konumuna, boşlukların giderilmesine, açılarına, kök yerleşimlerine, ikili ilişkiler ve orta hatta bakılır. Ortodontist hekim tarafından bütün değerlendirmeler yapılır ve diş telinin çıkarılmasına karar verilir.

Dt. Mehmet Emre Kaya

Diş teli çıktıktan sonra lekeler nasıl geçer?

Diş teli çıktıktan sonra braketler etrafında ve altında lekelenmeler olabilir. Braketler etrafında olanlar genellikle diş taşı iken braketler altında beyaz lekelenmeler meydana gelmiş ise bunlar durmuş, yeni başlamış çürüklerdir (White spot lezyon). Diş taşları için detertraj ve ardından cilalama işlemi yapılarak temizlenirken, beyaz noktalar için ağız hijyenine dikkat edilirse geri dönüşümlü olabilmektedir. Beyaz lezyonlar sadece kuru bir şekilde incelendiğinde görülebilir. Üzerinde tükürük varsa fark edilemez.

Dt. Mehmet Emre Kaya

Diş teli nerede takılır?

Diş teli tedavileri; özel klinikler ve hastaneler ile devlet hastanesi ağız, diş sağlığı merkezleri ve üniversite araştırma hastanelerinde takılabilmektedir. Bunun için tek şart ortodonti uzman hekiminin ilgili sağlık kuruluşunda olması yeterlidir. Ortodonti uzmanları dışındaki hekimlerin diş teli tedavileri yapması mümkün değildir.

Dt. Mehmet Emre Kaya

Diş teli ile MR çekilir mi?

Diş teli varlığında MR çekimi gereken yerin konumu önemlidir. Baş boyun dışındaki bölgeler MR çekimi gerekli ise diş telleri herhangi bir probleme neden olmayacaktır. Lakin baş boyun bölgesinde MR çekimi gerekli ise diş tellerinin çıkarılması gerekir. Çünkü diş telleri görüntüyü bozar. Pekiştirme tedavisinde kullanılan retainer teller de MR çekimine engel olmaz.

Dt. Mehmet Emre Kaya

Kopan braketi yutarsam ne olur?

Yemek yeme esnasında diş braketleri kopabilir. Çok nadir olarak kopan braketler yutulabilirler. Çünkü braketler lastik veya tel ligatürler ile diş teline sabittirler. Kopan braketin yutulursa sindirim sistemi yolundan dışarı atılır çünkü braketler paslanmaz çelikten yapılırlar. Bu durumlar meydana gelirse hemen ortodonti uzmanı ile iletişime geçilmelidir.

Dt. Mehmet Emre Kaya

Diş telinin kırılmasında ne yapılır?

Diş braketlerinin kırılıp dişten ayrılması sonucunda tekrardan kullanılabilir. Bunun için braketin şeklinin bozulmaması lazımdır. Sökülen braketlerin 3-4 defa tekrardan yapıştırma imkânı vardır. Lakin her defasında yerinden çıkması daha kolaylaşacağından birkaç defa yapıştırılan braketin yerine yeni braket kullanılarak kırılmanın önüne geçilebilir. Kırılan braketin altı ve diş üzeri temizlenir. Tekrardan bonding işlemi yapılarak braket uygun bir şekilde yapıştırılır.

Dt. Mehmet Emre Kaya

Diş teli çıktıktan sonra dişler bozulur mu?

Diş teli çıkarıldıktan sonra dişler bir miktar bozulma eğilimindedir. Bunun önlenmesi için ortodonti hekimleri tarafından pekiştirme tedavisi yapılır. Pekiştirme tedavisi kapsamında hastalara şeffaf plaklar verilir ve retainer teller dişlerin arkasına yapıştırılır. İlk 6 ay şeffaf plağın kullanılması dişlerin yerini korumasında çok önemlidir. Bazen diş teli sonrası periodontoloji uzmanları ile birlikte diş eti cepleri içerisinden bisturiler ile kesiler yapılabilir. Bunun amacı dişin etrafında lifler vardır ve bu lifler dişi ilk konumuna döndürmeye meyillidir. Yapılan kesi ile lifler dişten koparılıp iyileşme sürecinde dişe yeni konumundan bağlanarak, dişin eski halin dönmesine engel olunur.

Dt. Mehmet Emre Kaya

Diş teli varken diş taşı temizliği yapılır mı?

Diş teli varken diş taşı temizliği yapılabilir ve düzenli olarak yapılması lazımdır. Çünkü diş telleri dental plak ve diş taşının birikimini arttırır. Diş taşı temizliği (detertraj) öncesinde diş telleri çıkarılarak sadece braketler ağız içerisinde bırakılır. Diş hekimi tarafından cavitron aleti (ultrasonik titreşim yapan alet) ile diş taşları dikkatlice temizlenir. Bu işlem sırasında braketlerin yerinden çıkmamasına özen gösterilmesi lazımdır. Tedavi bitince de tekrardan diş teli braketler üzerine sabitlenir.

Dt. Mehmet Emre Kaya

Diş teli yaraları nasıl geçer?

Diş telleri ve braketlerinin sivri noktaları dudak, yanak ve dile batarak yaralar oluşturabilir. Genellikle ortodonti hekimi bu sivri noktaları her seans kontrol eder lakin ağız ve dudak kuruluğu olduğu zaman ister istemez bu yaralar oluşabilir. Bu yaraların için öncelikle sivri noktaların önüne geçilmesi lazımdır. İlk olarak uzman hekim sivri noktaları kontrol eder ve düzeltilecek herhangi bir şey yoksa ortodonti mumları hastaya verilerek sivri noktaların üzerine konulması istenilir. Mum konulduktan sonra birkaç gün içerisinde yaralar iyileşir. Eğer yaralar ağrı yapıyorsa tuzlu su ile gargara yapılarak şişliği ve ağrısı azaltılabilir.

Dt. Mehmet Emre Kaya

Sigara ve alkol diş teline zarar verir mi?

Bazı alkollü gıdalar asitli olduğundan dolayı diş teli tedavisinde tüketilmemesi gerekmektedir. Asit hem dişlere ve braketin altındaki bölgeye zarar vererek diş teli çıkarıldıktan sonra dişlerde kalıcı lekelenmelere neden olabilmektedir. Eğer asitli gıdalar alındığı takdirde ardından hemen dişlerin fırçalanması lazımdır. Sigara ise dişlerde sararmalara yol açar. Ağız yapısını bozar.

Dt. Mehmet Emre Kaya

Diş teli yüz şeklini değiştirir mi?

Diş teli tedavileri ile yüz şeklinin değiştirilmesi mümkün değildir. Yüz şeklinin değiştirilmesi ortodontik tedavilerin çene genişletmesi kapsamında ve diğer estetik cerrahiler ile mümkün olabilmektedir. Diş teli tedavilerinde sadece üst ön dişlerin konumu düzeltilerek üst dudağın olması gereken dolgunluğu sağlanır. Ortodonti tedavilerinde hasta büyüme gelişim döneminde fonksiyonel apareyler kullanılırken, büyüme gelişim dönemi sonrasında sadece ortognatik cerrahiler ile çene şekli ve konumu değiştirilerek yüz şekline etkisi olabilir.

Dt. Mehmet Emre Kaya

Diş teli hangi bölüme girer?

Diş teli tedavileri, ortodonti bölümüne girerek uzman ortodontist hekimler tarafından yapılan tedavilerdir. Bu tedaviler için özel eğitim ve tecrübe gerekirken, ortodonti uzmanı olmayan hekimlerin yapması mümkün değildir. Ortodonti uzmanlığı; yıllarca süren eğitim ve tecrübenin ardından kazanılmaktadır. Herhangi bir sertifika ile tedavinin yapılması da mümkün değildir.

Dt. Mehmet Emre Kaya

Diş teli diş eti şişmesi yapar mı?

Diş telleri varlığı ağız içerisinde dental plak ve diş taşı oluşumunu artırır. Ağız hijyenine dikkat edilmediği takdirde diş etlerinde enfeksiyona neden olarak diş etlerinde büyüme, şişliğe ve kanamaya neden olabilir. Ağız hijyenin tekrardan sağlanması ile diş eti şişliklerinin önüne geçilebilir. Özellikle dişlerin ara yüzeylerindeki diş eti papillaları için ara yüz fırçası ve süper floss diş ipi kullanılarak o bölgelerin temizliği yapılabilir.

Dt. Mehmet Emre Kaya

Diş teli sadece üst dişlere takılır mı?

Diş tellerinin tek çeneye takıldığı durumlar olabilmektedir. Sadece üst ve alt çene diş telleri takılması için karşıt çenedeki dişlerin dizilimi ve konumu uygun olması gerekmektedir. Aynı zamanda bu tedavilerin mümkün olması için hastaların çene kemiklerinde bir bozukluk olmaması gerekmektedir.

Dt. Mehmet Emre Kaya

Diş teli ağız yapısını değiştirir mi?

Diş tellerinin tek çeneye takıldığı durumlar olabilmektedir. Sadece üst ve alt çene diş telleri takılması için karşıt çenedeki dişlerin dizilimi ve konumu uygun olması gerekmektedir. Aynı zamanda bu tedavilerin mümkün olması için hastaların çene kemiklerinde bir bozukluk olmaması gerekmektedir.

Dt. Mehmet Emre Kaya

Diş teli konuşmayı engeller mi?

Diş teli takıldıktan sonra belli bir uyum süresi vardır. Bu sürede konuşmada ve bazı seslerin çıkarılmasında zorlanılabilir lakin kısa süre içerisinde ağız ve dil, diş teline alışarak bu problemler ortadan kaldırılır. Diş teli tedavisinin amaçlarından biri de konuşma problemlerini önlemektir. Tedavi sonrasında hastalara uygun fonasyonu (konuşma) sağlar.

Dt. Mehmet Emre Kaya

Diş teli çıktıktan sonra diş sallanması ne zaman geçer?

Diş teli çıkarıldıktan sonra dişler bir miktar sallanır. Bu durum ilk zamanlarda hastayı rahatsız edecek düzeyde olabilmektedir. Bu yüzden ortodonti hekimleri tarafından pekiştirme tedavileri yapılarak bu sallanmanın ve dişlerin tekrardan bozulmasının önüne geçilir. İlk 6 aylık dönemde şeffaf plakların kullanımına dikkat edildiği takdirde diş sallanmalarının büyük çoğunluğu azalıp, geçecektir. Ama halen bazı dişler bir miktar sallanmaya devam ederek pekiştirme tedavisinin sonuna kadar bu durum ortadan kalkar.

Dt. Mehmet Emre Kaya

Diş teli tedavileri sırasında dental implant yapılır mı?

Diş teli çıkarıldıktan sonra dişler bir miktar sallanır. Bu durum ilk zamanlarda hastayı rahatsız edecek düzeyde olabilmektedir. Bu yüzden ortodonti hekimleri tarafından pekiştirme tedavileri yapılarak bu sallanmanın ve dişlerin tekrardan bozulmasının önüne geçilir. İlk 6 aylık dönemde şeffaf plakların kullanımına dikkat edildiği takdirde diş sallanmalarının büyük çoğunluğu azalıp, geçecektir. Ama halen bazı dişler bir miktar sallanmaya devam ederek pekiştirme tedavisinin sonuna kadar bu durum ortadan kalkar.

Dt. Mehmet Emre Kaya

Ciddi diş eti hastalıkları olanlar siş teli taktırabilir mi?

Ciddi diş eti hastalıkları olanlarda (periodontitis) diş destek kemiği erimesi sonucu dişlere tel tedavi mümkün olamamaktadır. Çünkü bu rahatsızlıkların tekrarlanma ihtimali yüksektir. Bu hastalıkların (periodontitis) varlığında diş teli tedavide uygulanırsa dramatik sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Dişler etrafındaki kaybedilmiş kemik daha da azalarak hem diş hem de kemik kaybı meydana gelir.

Dt. Mehmet Emre Kaya

Diş teli tedavisi gören hastalar spor yapabilirler mi?

Diş teli tedavisi gören hastalarda spor yapabilmektedir. Özellikle yüze darbe gelmesi muhtemel sporlarda koruyucu plaklar yapılarak dişler ve teller korunabilmektedir. Bunun için ortodonti uzmanına başvurularak hastalara özel plaklar yapılabilmektedir.

Dt. Mehmet Emre Kaya

Diş teli takılırken anestezi yapılır mı?

Diş teli takılırken iğne ile anestezi yapılmasına gerek yoktur. Çünkü bu işlem sırasında hastalar herhangi bir ağrı duyumu olmamaktadır. Lakin hastalar diş teli varlığında diğer işlemler için iğne ile lokal anestezi yapılmasında sakınca yoktur.

Dt. Mehmet Emre Kaya