Diş Eti Ameliyatı Nedir?

Diş eti hastalıklarını tedavi etmek veya doğuştan olan ya da sonradan oluşabilen diş etinin estetik bozukluklarını düzeltmek için diş eti ameliyatı gerekebilir.

Bazen diş eti iltihabı, periodontitis gibi bazı diş eti hastalıklarını tedavi etmek veya doğuştan olan ya da sonradan oluşabilen diş etinin estetik bozukluklarını düzeltmek için periodontal cerrahi gerekebilir. Bu tür ameliyatlar diş eti ameliyatı olarak adlandırılır.

Prosedür, diş eti hastalığının neden olduğu herhangi bir hasarı tedavi etmeyi, önlemeyi ve düzeltmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

 • Diş eti hastalıklarından dolayı desteksiz kalan dişlerin hareketi ve bunun zamanla ilerlemesi ile görülen diş kayıplarını önlemek
 • Siyah üçgenler olarak bilinen dişler arasındaki diş eti boşluklarını düzelterek bu bölgeye besin sıkışmasını ve kötü estetik durumu ortadan kaldırmak
 • Diş eti ve çevresine yerleşmiş zararlı mikroorganizmaları temizleyerek enfeksiyonu ortadan kaldırmak
 • Bakterilerin yerleşebileceği yerleri yeniden şekillendirerek olası enfeksiyonlara karşı önlem almak
 • Azı dişlerinin kök birleşim yerlerinde (furkasyon) iltihaba bağlı kemik erimesi varsa ve üzeri yumuşak doku ile kaplı ise bu bölgenin temizlenmesi zordur ve sürekli iltihap kapar. Cerrahi ile yumuşak dokuyu kaldırıp temizlenebilir alan yaratılır.
 • Diş boyunu uzatmak
 • Kullanılan ilaçlara bağlı olan diş eti büyümelerini düzeltmek
 • Diş eti konturlarını düzeltmek
 • Diş eti çekilmelerini düzeltmek
 • Sağlıksız diş eti dokusu uzaklaştırılarak yerine sağlıklı diş etinin oluşmasını desteklemek 

Diş Eti Ameliyatı Çeşitleri

Cerrahi Prosedür Türleri

Bir diş hekiminin hangi ameliyatı yapacağı, diş eti hastalığının türüne ve şiddetine bağlıdır.

Ameliyattan önce bir diş cerrahı diş etlerini derinlemesine temizleyebilir. Diş eti iltihabının kazınması (küretaj) olarak bilinen bir prosedür, tartarı ve bakterileri diş etlerinden uzaklaştırabilir.

Kök yüzey temizliği olarak bilinen başka bir prosedür, diş köklerinin yüzeysel birikintilerinin uzaklaştırılması ve enfekte kök yüzeyinin temizlenmesini ifade eder. Bu prosedür aynı zamanda kökte bulunan tartarı da giderir. 

Küretaj ve kök yüzey temizliği genellikle aynı anda gerçekleşir. Cerrahi prosedür türleri aşağıdaki gibidir:

Flep Ameliyatı

Kan akımı bozulmadan dokunun kaldırılması işlemi flep ameliyatı olarak adlandırılır ve özellikle ameliyatı derin ceplerinde tartar birikimi olan yüzeyin direkt olarak açılmadan temizlenemeyeceği kişiler için faydalıdır. Prosedür, tartar oluşumunu gidermek için diş etlerinin dişlerden kaldırılıp bölgenin görülerek ve tam olarak temizlenmesini içerir. Bu yöntem ile diş yüzeyi eklentilerden ve normal yapısı bozulmuş yumuşak kök yüzeyinden kurtulur. Geriye sadece sağlıklı dokular bırakılır.

Cerrah, alanı temizledikten sonra, diş etlerini dişlerin tamamen etrafını saracak şekilde yerine dikmektedir. Bazen bu işlem sırasında kemiğin de yeniden şekillendirilmesi gerekebilir.

Kemik Aşılama

Dişin kökünü çevreleyen kemik hasar gördüğünde veya yok edildiğinde kişinin kemik greftine ihtiyacı olabilir. Bu prosedür, hasarlı kemiğin yeni kemikle değiştirilmesini içerir. Bu kemik; kişinin kemiği, üretilmiş bir kemik veya bağışlanmış kemik olabilir. Kemik aşılamasının amacı dişi yerinde tutmak ve yeniden fonksiyon görmesine yardımcı olmaktır. 

Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu

Bu prosedür sırasında, diş cerrahı, bir kişinin kemiği ile dişeti dokusu arasına ağ benzeri küçük bir parça yerleştirecektir. Materyal, diş çevresindeki kemiği olması gereken yere yönlendirerek kemiğin ve bağ dokusunun yeniden büyümesini sağlar.

Doku Aşılama

Yapılan ameliyatın türü, diş etlerinin durumu ve kullanılacak dokunun elde edilme yeri gibi birkaç faktöre bağlı olacaktır. Diş eti çizgisinde gerileme olarak bilinen diş eti çekilmeleri, diş eti dokusunun kaybından kaynaklanır. Açıkta kalan kökte oluşabilecek hasarların riskini azaltmak ve estetik problemleri düzeltmek için yumuşak doku aşılaması gerektirebilir.

Bu prosedür sırasında, diş cerrahı tipik olarak dokuyu vücudun bir bölümünden çıkarır ve diş etinin çekildiği alana yeniden bağlar. Bağlanacak olan doku ağız içinden farklı bölgelerden alınabilir ancak genellikle üst çenenin damak kısmından alınır.

Doku aşılaması yalnızca dişte oluşabilecek daha fazla hasar riskini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda açıkta kalan kökleri de kapatarak daha estetik bir görünüm oluşturur.

Diğer tedavi seçenekleri şunları içerir:

 1. Lazer tedavisi: Diyot lazerler diş eti ceplerin boyutunu küçültmek ve hasarlı bağ dokusunu eski haline getirmek için uyarıcı olarak kullanılabilirken, diş hekimliğinde kullanılmak üzere geliştirilen özel lazerler ise diş eti cerrahisinde diş etinin şekillendirilmesi veya kesilmesi gibi birçok farklı alanlarda kullanılabilir. 
 2. Doku uyarıcı proteinler: Bu prosedür, kemik ve doku büyümesini uyarmak için protein içeren bir jelin kullanılmasını içerir. 
 3. Tünel Operasyonu: Azı dişlerinin kök birleşim yerlerinde (furkasyon) iltihaba bağlı fazla kemik erimesi varsa, yumuşak doku kaldırılır, aynı bir tünel gibi furkasyon bölgesi açılarak karşı tarafına geçilir. yumuşak doku ise yeni duruma uygun şekilde kapatılır. 

Diş Eti Ameliyatı Öncesi Hazırlık 

Bir kişi diş eti ameliyatı geçirmeden önce, diş hekimi ameliyatın güvenli olduğundan emin olmak için ameliyat öncesi muayene yapacaktır. Bu muayene sırasında diş hekimi:

 • Hasta hikayesini alır.
 • Tıbbi geçmiş incelemesi yapar.
 • Durum ve sağlığı kontrol etmek için dişleri, ağzı ve çeneyi inceler.
 • Diş eti ameliyatı sonrası iyileşmeyi daha karmaşık hale getirebilecek herhangi bir sistemik hastalık, enfeksiyon, apse veya diğer durumları kontrol eder.
 • Operasyonun risklerini ve faydalarını hasta ile paylaşır, durumu düzeltmek için yapılacak olan her türlü ameliyat ve müdahale için hastadan izin veya onay alır.

Prosedürden birkaç hafta önce aspirin, ağrı kesiciler ve kan sulandırıcılar gibi bazı ilaçları bırakılması gerekebilir. Çoğu diş hekimi işlemden en az 24 saat önce sigara içmemeyi veya alkol almamayı tavsiye eder.

Diş hekimi, enfeksiyon geliştirme ihtimalini azaltmak için işlemden önce alınması gereken bir antibiyotik reçete edebilir.

Prosedür bittikten sonra kişinin eve dönebilmesi için refakatçi ayarlanması gerekebilir. İşlem sırasında alınacak anestezi, sedasyon veya diğer ilaçlar bir süre daha kişiyi etkileyebilir. Bu, daha sonra araç kullanmanın güvenli olmayabileceği anlamına gelir. Ameliyatınıza nasıl hazırlanacağı konusunda hasta doktorunun özel talimatlarını uygulamalıdır.

Diş Eti Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Prosedürün türüne bağlı olarak yapılış aşaması değişiklik gösterse de genel olarak aşağıdaki adımlar izlenir:

 • Bazı durumlarda, ameliyat sırasında kişinin tamamen veya kısmen uykuda olması gerekebilir. Diğer zamanlarda ameliyat sadece diş etlerini uyuşturmak için lokal anestezik kullanılmasını içerir. Uyuşturan ilacın enjeksiyonu hafif derecede rahatsız edici olabilir.
 • Prosedür sırasında, diş cerrahı enfeksiyon riskini azaltmak için aletler ve örtüler dahil olmak üzere steril ekipmanlar kullanır.
 • Diş eti hattı boyunca küçük kesiler yaptıktan sonra diş hekimi diş etlerini dişlerden uzaklaştıracaktır. Bu, diş hekiminin kökleri daha iyi görmesini sağlar. Böylece tartar, plak veya enfeksiyonu çıkarabilir ve temizleyebilir.
 • Bu derinlemesine temizliğin ardından diş cerrahı, diş etini yeniden şekillendirme, kemik rejenerasyon prosedürleri veya diğer planlı prosedürler gibi birçok prosedürleri aynı anda uygulayabilir.
 • Planlanan diş cerrahisi tamamlandıktan sonra, cerrah diş etlerini uygun ipler kullanarak dikişleri atarak yerine dikmektedir. Diş eti ameliyatı dikişleri diş hekimi tarafından, ameliyattan yaklaşık 7 ila 10 gün sonra alınır.

Diş Eti Ameliyatı Sonrası Yapılması Gerekenler

Diş eti dokusunun uygulama ameliyatı sonrası diş hekiminin verdiği talimatlar izlenmelidir. Diş eti ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki gibidir:

 • Kanama için, eczaneden alınabilecek temiz gazlı bir bez nemlendirilerek işlem bölgesine doğrudan baskı uygulanarak kontrol edilebilir. Ancak genellikle hekimin o bölgeye uyguladığı pansumanın kalması yeterlidir.
 • Diş eti ameliyatı olanlar ameliyattan sonraki ilk 24 saat ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmalıdır.
 • Yarayı görmek için kişi dudaklarını çekmekten kaçınılmalıdır. Ağzı fazlaca açarak yara bölgesini görmeye çalışmamalıdır. Ameliyat olan kişi dilini bölgeden uzak tutmalı ve pansumanı çıkarmamalıdır.
 • Birkaç gün sıcak, küçük tanecikli yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalı, ilk hafta yumuşak yiyecek ve içecekler tüketilmeye özen gösterilmelidir. Düzenli bir diyete dönüldüğünde, ameliyat yerinin yakınında çiğnerken dikkatli olunmalıdır mümkünse yara yerinden uzak taraf ile çiğneme yapılmalıdır.
 • Ameliyattan hemen sonra tükürme yapılmamalıdır ve pipet ile bir şey içilmemelidir.
 • Ameliyat olduktan sonra işlem bölgesi hemen fırçalanmamalı, ağız içinde herhangi bir şey çalkalanmamalıdır.
 • Bakterileri öldürmek, enfeksiyon riskini azaltmak için ameliyat sonrası ilk 24 saatten sonra kişi ağzını diş hekimin önerdiği bir ağız çalkalama suyu ile çalkalamalıdır.
 • Dişleri fırçalanmaya başlandığında aşılama bölgesinin yakını yaklaşık bir ay boyunca fırçalanmamalıdır. Bu süreden sonra çok yumuşak bir diş fırçası ile nazik hareketler yapılarak fırçalanmalıdır.
 • Tüm süreç boyunca diş hekiminin uyarıları ve talimatlarına uyulmalıdır.

Diş Eti Ameliyat Sonrası İyileşme

Herhangi bir diş prosedürünün ardından diş hekimi, mümkün olan en iyi iyileşmeyi nasıl başarılacağına dair ayrıntılı talimatlar verecektir. Tipik olarak, insanlar diş eti ameliyatından sonraki günlerde ağrı kesici ilaçlara ihtiyaç duyabilir. Diş hekimi, cerrahi müdahalenin ardından kişinin gereksinim duyacağı ilaçları reçete edecektir.

Diş hekimleri ayrıca şunları da önerebilir:

 • Alanı temiz tutmak ve enfeksiyonu önlemek için antiseptik bir gargara kullanmak
 • Yorucu egzersizden kaçınmak
 • Ameliyatı takip eden günlerde yumuşak ve soğuk olan yiyecekler yemek
 • Sigara içmemek

Diş hekimi, 1-2 hafta süreyle kontrol için bir randevu ayarlayacaktır. Bu randevu sırasında cerrah diş etlerinin nasıl iyileştiğini kontrol edecek ve gerekirse dikişleri alacaktır.

Kişinin diş etleri ameliyattan sonra farklı görünecek ve farklı hissedilmektedir. Diş etleri ve dişler iyileşecek, sıkılaşacak ve daha sıkı ve daha güçlü hale gelecektir. Bazı insanlar, sıcak veya soğuğa karşı diş hassasiyetine sahip olabilir bu kişiler hassasiyet giderici diş macunu kullanarak rahatlama bulabilir.

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın

Diş Eti Ameliyatı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Bir ile iki hafta içinde bir diş eti greftinde kısmen iyileşmiş olur. Prosedürden yaklaşık bir hafta sonra periodontitis (diş eti ve hastalıkları uzmanı) ile bir takip randevusu planlanması gerekir. Böylece iyileşmenin doğru ve greftin başarılı olduğundan emin olunur. Yaklaşık 2 ile 4 hafta sonrası, tekrar fırçalamaya başlanabilir ve diş hekimi de uygun görürse diş ipi kullanabilir. Greft bölgesinin tam olarak iyileşmesi, genel sağlık durumu ve iyileşme sırasında ağız içine ne kadar iyi bakıldığına bağlı olarak bir ay veya daha uzun sürebilir.

Diş eti ameliyatının fiyatının belirlenmesi hastanın tedavi ihtiyacına göre değişiklik göstermektedir. Diş eti muayenesinden sonra hangi diş eti tedavisinin uygulanacağına bakılarak diş eti tedavisi fiyatları belirlenmektedir. Yapılacak işleme, kullanılacak malzemelere göre ve kurumdan kuruma fiyatlarda değişiklik göstermektedir.

Diş eti ameliyatı süresi, yapılacak işlemin çeşidine ve boyutuna bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte ortalama 2 saat içerisinde tamamlanmaktadır. Muayenenin ardından diş ve diş çevresine yapılacak işlemler planlanmaktadır. Planlamanın ardından diş eti ameliyatı süresi hakkında bilgi verilmektedir.

Ameliyattan sonra en az 5 gün sigara içilmemelidir. Ameliyat sonrası muayeneye kadar sigara içme mümkün olduğunca sınırlandırılmalıdır. Ne kadar çok sigara içilirse greftin tutunamama olasılığı o kadar artar çünkü sigara yara yerinin iyileşmesini geciktiren en önemli nedenlerden birisidir.

Diş eti ameliyatı sonrası şişlik beklenir. Genellikle 3. günde zirve yapar ve 7. günde geçer. Şişliği azaltmak için ameliyatın yapıldığı yerin ağız dışında karşılığı olan bölgeye buz torbası koyulabilir ancak çok uzun süre sabit tutulmamasına dikkat edilmeli, aralıklarla buz uygulaması yapılmalıdır. Deride bir miktar şişme, renk değişikliği özellikle mor görünüm olması yaygındır ve paniğe neden olması gerekmez. Ancak üç gün sonra şişlik artarak büyümeye devam ederse veya şişme kırmızı ise diş hekimi ile iletişime geçilmelidir.