Da Vinci Robotik Cerrahi Nedir?

Da vinci robotik cerrahi, uzman doktorun bilgisayar konsolunu kullanarak komutlarını ameliyata yansıtmasını sağlayan cerrahi yöntemdir.

Da vinci robotik cerrahi, uzman doktorun bilgisayar konsolunu kullanarak komutlarını ameliyata yansıtmasını sağlayan cerrahi yöntemdir. 1997 yılından itibaren kullanılmaya başlayan bu yöntem, teknolojik yeniliklerden yararlanarak gelişmesini sürdürmektedir ve her geçen yıl ameliyatlarda kullanım oranı artmaktadır.

Robotik cerrahi sisteminde 3 boyutlu kameralar kullanılarak ameliyat bölgesinden görüntü alınmaktadır. Net ve doğru görüntülere kolaylıkla ulaşan hekimler, ameliyat bölgesinin derinliğini algılayarak başarı müdahalelerde bulunurlar. Kulak burun boğaz, genel cerrahi, kalp damar hastalıkları, jinekoloji ve üroloji başta olmak üzere pek çok ameliyat sırasında başarılı sonuçlar vermektedir. Açık ameliyat olarak adlandırılan geleneksel ve laparoskopik girişimlere kıyasla daha hassas ve başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Operasyonların robot tarafından gerçekleştirildiği algısı yanlıştır. Bu sistem, da vinci robotu, cerrah konsolu ve hasta konsolu olmak üzere üç farklı parçadan oluşur. Cerrah konsolunun bulunduğu noktadan verilen komutlar, aynı anda da vinci robotuna aktarılır. Robotik cerrahi pek çok kolaylık sağlasa da ameliyatın kontrolü uzman doktorun elindedir.

İşlemin başlangıcı sırasında vücut üzerine küçük bir kesi uygulanır. Kesinin açıklığından yararlanılarak üç boyutlu görüntüleri bilgisayar ortamına aktaracak optik görüntüleme sistemi ameliyat bölgesine sokulur. Kameralar ile vücuttan üç boyutlu görüntüler alınır. Görüntülerin çözünürlük kalitesi yüksektir. Böylece cerrah, ameliyat bölgesini daha yakından ve daha kaliteli görür.

Ameliyat bölgesinden görüntülerin alınması ile cerrah, robotik cerrahinin kollarını ilgili bölgeye yerleştirir. Hekim konsolundaki uygulamalar anlık olarak robotik cerrahiye aktarılır ve robotik cerrahi bu işlemleri hasta bedenine uygular. Robotik cerrahi 720 derecelik dönüş açısına sahip olmakla birlikte insan elinden daha hassastır ve bazı durumlarda yapılması mümkün olmayan hamleleri kolaylıkla yapabilir. Ameliyat sırasında titreme gibi olası risk durumları bu cerrahide yaşanmaz. Hata payı mümkün olan en düşük seviyededir.

Da Vinci Robotik Cerrahinin Özellikleri

Robotik teknoloji, ameliyat yöntemleri içerisinde en hassas ve başarı oranı yüksek tekniklerden biridir. Ameliyatlar sırasında doktora ve hastalara önem boyutu yüksek avantajlar sunmaktadır.

Hasta İçin Avantajlar

 • Vücutta büyük kesiler yapılmasına gerek duyulmadığı için kozmetik açıdan hasar oluşturmaz. İşlem sonrası iz kalma riski bulunmaz.
 • Ameliyat sırasında kanama olma ihtimali azdır.
 • Kanama ihtimalinin az olması nedeniyle ameliyat öncesinde kan hazırlığının yapılmasına gerek duyulmaz.
 • İşlemler hassas şekilde yapıldığı için hasta çok az ağrı duymaktadır. Bazı durumlarda hiç ağrı yaşanmamaktadır.
 • Ameliyat sonrasında hastanın hastanede kalış süresi kısadır.
 • Ameliyat sonrasında vücudun kendini toparlama süresi kısadır.
 • Hastanın iş ve sosyal yaşantısına dönmesi kısa sürmektedir.
 • Günümüzde pek çok ameliyat için robotik cerrahiden yararlanılmaktadır. Robotik cerrahinin faydaları ameliyatın niteliğine göre değişiklik göstermektedir.

Cerrah İçin Avantajlar

 • İşlem sırasında uygulanacak kesi boyutu rahatsızlığın boyutuna bağlı olarak değişse de genellikle küçük kesiler yapılmaktadır.
 • Cerrah, 15 kat daha büyük görüntülere ulaşır ve bu görüntüler yüksek çözünürlüğe sahiptir.
 • Görüntülere 3 boyutlu şekilde ulaşılır ve cerrah için derinlik avantajı bulunur.
 • Robotik kollar son derece hassastır. El titremesi ve yanlış kesi gibi olası risklerin oluşma ihtimali yoktur. 
 • 720 derecelik dönme açısına sahiptir ve milimetrik işlemler kolaylıklar yapılabilir.
 • Ameliyat sonrasında kesiyi kapatmak için farklı açılar kullanılabilir.

Da Vinci Robotik Cerrahi Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Da vinci robotik cerrahi kullanım alanı her geçen gün genişlemektedir. Cerrahi müdahale gerektiren pek çok rahatsızlığın tedavisi için robotik cerrahiye başvurulmaktadır. Da vinci robotik cerrahinin kullanıldığı hastalıkların bazıları aşağıdaki gibidir:

 • ASD kapatılması
 • Kalp tümörleri
 • Aritmi ameliyatları
 • Koroner bypass
 • Mitral kapak tamiri
 • Mitral kapak değişimi
 • Obezite cerrahisi
 • Pankreas kanseri
 • Dalak operasyonları
 • Safra yolları ve safra kesesi operasyonları
 • Dalak rahatsızlıkları ve koruyucu ek cerrahiler
 • Pankreas ve çevresindeki tümörler
 • Nöroendokrin cerrahisi
 • Prolapsus ameliyatları
 • Rektum kanserleri
 • İnce bağırsak tümörleri
 • İnce bağırsak darlıkları
 • Yemek borusu alt uç darlıkları (akalazya)
 • Mide fıtığı
 • Reflü cerrahisi
 • Mide kanseri
 • Endometriozis
 • Miyom cerrahisi
 • Rahim ağzı kanseri
 • Rahim kanseri
 • Çocuklarda nörojen mesane
 • Çocuklarda böbrek üstü bezi cerrahisi
 • Çocuklarda çift böbrek anomalileri
 • Çocuklar vezikoüreteral reflü cerrahisi
 • Çocuklarda UPJ darlığı
 • Böbreğin çıkarılması (nefrektomi)
 • Erkek ve kadınlarda idrar kaçırma tedavileri
 • Böbrek çıkışının darlığı
 • Testis kanseri
 • Mesane kanseri
 • Böbrek tümörleri

Da Vinci Robotik Cerrahi Nasıl Uygulanır?

Robot yardımlı laparoskopik cerrahi yönteminin başlıca üç özelliği bulunmaktadır. İlk özellik görüntüleme sistemidir. Hastanın vücudundaki görüntü bu özellik sayesinde daha yakın ve net olarak bilgisayar sistemine aktarılır. Görüntüler üç boyutludur ve cerrahın derinlik algısını hissederek işlem yapmasına olanak sağlar. Görüntü akışı sırasında titreme yoktur ve hata payı azdır. Özellikle ameliyata ihtiyaç duyulan doku ve organlara yoğunlaşarak doğru görüntüler alır.

Cerrah bu sırada robotu kontrol eder ve yönlendirir. Görüntülemenin ardından robot kolları hastada ameliyata ihtiyaç duyulan bölgeye yerleştirilir.

Üroloji Alanında Da Vinci Robotik Cerrahi

Robotik cerrahinin yaygın olarak kullanıldığı alanların başında üroloji gelmektedir. 2001 yılından itibaren tüm dünyadaki prostat kanseri operasyonlarının çoğunda robotik cerrahi görev almıştır ve testis, mesane, böbrek kanserlerinde de başarılı sonuçlar vermektedir.

En çok 50 yaşın üstündeki erkeklerde görülen prostat kanseri, robotik cerrahi ile tüm tedirginlikleri ortadan kaldırmaktadır. Ameliyat sonrasında kişinin sosyal yaşantısını olumsuz etkileyen idrar kaçırma problemleri ve cinsel fonksiyon bozukluğu riskleri en aza indirgenir. Geleneksel prostat ameliyatları sırasında penis sertleşme sinirleri ve idrar tutma kasları hasar görebilirken robotik cerrahide bu alanlar iyi korunmaktadır. Bu bölgelerin hasar görmemesi sebebiyle idrar kaçırma ve penis sertleşme sorunları ile karşılaşma riski azalmaktadır. Ameliyat sonrasında hastaların cinsel aktivitelerde sorun yaşama riski de azdır.

Prostat ameliyatları sırasında robotik cerrahinin ayrıcalıkları:

 • Robotik cerrahi sonrasında hastaların hastanede kalış süreleri 1-2 gündür. Hastaların yaklaşık olarak %95’i ameliyatın ikinci günü evlerine dönmektedir.
 • Diğer ameliyat yöntemlerine kıyasla robotik cerrahi müdahalesi sonrasında kan kaybı azdır. 
 • İşlem sonrasında ağrı az düzeydedir ve buna bağlı olarak yüksek oranda ağrı kesici kullanılması gerek kalmaz. Da vinci robotik cerrahi sonrası ağrı hiç duyulmayabilir.
 • Açık cerrahi uygulamasının ardından takılan sondanın 2-3 hafta takılı kalması gerekirken bu süre robotik cerrahi ameliyatları için 4-6 gün arasındadır.
 • Hastaların yaklaşık olarak %90’ı, ameliyatın ardından üçüncü gün rutin hayatlarına dönebilmektedir.

Böbrek Tümörü Ameliyatlarında Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi kullanılarak uygulanan böbrek tümörü ameliyatlarında kanserin kontrolü en iyi şekilde sağlanmaktadır. Yalnızca böbrekteki tümör dokuları çıkarılmakta ve böbreğin sağlıklı bölümlerine dokunulmamaktadır. Böbrekten üç boyutlu görselin alınması sayesinde, tümörün etki ettiği doku içinde derinlik hesabı yapılmaktadır. Bu sayede böbreğin sağlıklı yapısı hasar görmemektedir. Tümör alındıktan sonra ilgili bölge hızlı ve ince işçilik ile onarılır. Böbreğin tamamen çıkarılması gereken durumlarda da başarıyla uygulanmaktadır.

Robotik cerrahinin böbrek cerrahisinde hastaya sağladığı ayrıcalıklar:

 • Hastanın hastanede gözetim altında kalma süresi oldukça kısadır ve iyileşme süresi hızlıdır.
 • Ameliyat sonrasında ağrı az veya hiç duyulmamaktadır. Buna bağlı olarak hastanın ağrı kesici kullanmasına gerek yoktur.
 • Hasta günlük aktivitelerine kısa süre içerisinde dönüş yapmaktadır.
 • Ameliyat sırasında küçük kesiler uygulanır. Estetik görüntü bozulmaz.

Robotik Cerrahi ile Böbrek Nakli

Böbrek nakilleri sırasında robotik cerrahiden yararlanılır. Nakil işlemleri ve sonrasında hasta için üst seviye konfor sağladığı gibi ameliyatın başarılı şekilde geçmesine de olanak tanımaktadır. Nakil sonrasında hasta, kısa süre içerisinde toparlanarak sosyal yaşantısına devam edebilmektedir.

Robotik Cerrahi ile Testis Kanseri Ameliyatı

Testis kanseri ameliyatı açık ameliyat tekniği ile yapıldığında iman tahtası olarak bilinen kemikten başlanarak leğen kemiğine kadar kesi açılır, bağırsaklar vücuttan dışarı çıkarılır ve büyük damarların çevresinde yer alan lenf bezleri temizlenir. Robotik cerrahi ile testis kanseri ameliyatı ise testis bölgesine birkaç küçük delik açılması ile yapılır.

Robotik cerrahi ile yapılan testis kanseri ameliyatının avantajları:

 • Büyük kesiler sonucunda oluşan yaraya bağlı riskler, enfeksiyon ve ağrı durumu robotik cerrahide daha az seviyededir.
 • Hastanın bağırsaklarının dışarıya çıkarılmasına gerek duyulmaz. Dışarı çıkarılmayan bağırsaklarda kuruma ve enfeksiyon gibi durumlar yaşanmaz.
 • Cinsel fonksiyonları etkileyen sinirsel yapılara hasar verilmez.
 • Ameliyat sonrasında çocuk sahibi olmak isteyen kişiler daha az güçlük çeker.

Robotik Cerrahi ile Mesane Kanseri Ameliyatı

Yapılan araştırmalara göre mesane kanseri, erkeklerde en çok görülen dördüncü, kadınlarda ise yedinci kanser türüdür. Da vinci robotik cerrahi ile uygulanan ameliyatlarda vücut üzerine büyük kesi oluşturulmamaktadır. Açık ameliyat tekniğinin uygulanması sırasında göbeğin 5 cm yukarısından başlanarak leğen kemiğine kadar kesi yapılır, mesane ve lenf bezleri temizlenir, bağırsak kullanılarak yapılan yapay mesane idrar kanalına bağlanır. Ameliyat sonrası ise hastaların idrar torbası ile yaşamaları gereklidir.

Robotik cerrahi ile mesane kanseri ameliyatı ise iki farklı ilke ile uygulanır. İlk ilke, mesane ve lenf bezlerinin robotik yöntem ile çıkarılması ve bağırsaklardan yapılan yeni mesanenin açık ameliyat tekniği ile tamamlanmasıdır. Bu ilke sırasında da büyük kesi gerekmektedir.

Robotik cerrahide uygulanan diğer ilke de ise ameliyat tamamen kapalı yöntemle gerçekleştirilir. Mesanenin vücuttan dışarıya alınması, büyük damarların çevresinde yer alan lenf bezlerinin temizlenmesi, bağırsaklardan mesane yapılması ve idrar kanalının bu yapay mesaneye bağlanması sürecinde tamamen robotik cerrahi kullanılmaktadır.

Robotik cerrahi ile yapılan mesane kanseri ameliyatının hastaya sağladığı avantajlar:

 • Ameliyat sırasında çok büyük kesilere gerek kalmaz. Ameliyat, 8-15 milimetrelik boyutlara sahip 6 deliğin açılması ile yapılır.
 • Kesi yerinde fıtıklaşma, kesi yerinde dikişlerin açılması ve bazı sorunlar nedeniyle yeniden ameliyat olma gereksinimi ortadan kalkar.
 • Ameliyat esnasında ve sonrasında kanama olma ihtimali azalır.
 • Tamamen robotik cerrahi ile yapılan ameliyat sonrasında bağırsaklar vücut dışına alınmadığı için bağırsaklarda kuruma, enfeksiyon ve ısı kaybı görülmez.
 • Ameliyat sonrasındaki iyileşme süreci daha kısadır.
 • Mesane kanseri ameliyatlarında mesanenin yanı sıra prostat da vücut dışına alınır. Robotik cerrahi uygulaması sırasında prostat vücut dışına alınırken cinsel fonksiyonları sağlayan sinirler ve idrar tutma mekanizması daha iyi korunur.
 • Mesane kanseri ameliyatı sonrası hastalar ikinci gün itibariyle beslenmeye başlayabilirler. Bağırsak hareketlerinin normal işlevlerini kazanması ile ortalama bir hafta içinde evlerine dönebilirler. 3 haftalık süreçte sonda kullanılır ancak daha sonrasında sondadan kurtulurlar.
 • Kadınlara uygulanan mesane kanseri ameliyatları sırasında rahim ve yumurtalıklar alınır. Doğum kanalının tamiri sırasında yine robotik cerrahiden yararlanılır.

Robotik Cerrahi ile UPJ Darlığı İşlemleri

UPJ olarak adlandırılan böbrek çıkışının darlığı, robotik cerrahi ile sadece küçük kesilerin oluşturulması ile düzeltilmektedir. Robotik cerrahi ile uygulanan UPJ darlığı operasyonlarda başarı oranı %97 seviyesindedir. Ameliyat sonrasında böbrek çıkışındaki daralma tamamen tedavi edilmektedir.

Robotik Cerrahi ile İdrar Kaçırma Sorunlarının Tedavisi

Kadınlarda idrar kaçırma problemlerinin en büyük nedeni mesane sarkmasıdır. İdrar kaçırmaların yaşanmadığı ancak mesane sarkmalarının yaşandığı durumlarda da robotik cerrahiden yararlanılır. Da vinci robotik cerrahi kullanılarak uygulanan ameliyatlarda mesanenin doğal haline getirilmesi başarıyla sağlanmaktadır. Bu işlemler sırasındaki başarı oranı %100’e yakındır.

Mesanenin sarkmasına neden olan bağ ve dokuların zayıflaması, sentetik kumaşlar kullanılarak onarılmaktadır. Da vinci robotik cerrahinin 720 derece dönebilmesi, hızlı ve başarılı dikişler atabilmesi sonucunda ameliyattaki başarı oranı yükselmektedir.

Da Vinci Robotik Cerrahi ile Jinekolojik Ameliyatlar

Robotik cerrahi, genel cerrahi ve üroloji bölümlerinin yanı sıra kadın hastalıklarının tedavisinde de sıklıkla kullanılmaktadır. Kadın hastalıklarında robotik cerrahinin kullanılması ameliyat öncesinde, sırasında ve sonrasında pek çok avantaj sunduğu gibi büyük oranda başarılı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, her yeni yıl itibari ile kullanım oranı artmaktadır.

Onkolojik, ürojinekolojik ve jinekolojik ameliyatlar, cerrahilerin en zorları arasında gösterilmektedir. Da vinci robotik cerrahisi, yumurtalık kanserinin ileri evresinin dışında kalan tüm jinekolojik kanser türlerinde kullanılmaktadır. Rahim kanserinin tüm evrelerinde ve rahim ağzı kanserinin cerrahi müdahale ile tedavi edilebileceği tüm durumlarda bu teknolojiden yararlanılmaktadır.

Robotik cerrahi sayesinde çevre dokular zarar görmezken kanserden etkilenen diğer organ ve dokularda kolaylıkla temizlenmektedir. Ameliyat bölgesinde kolaylıkla hareket edebildiği için bölgenin kontrolü cerrah için avantaj sağlamaktadır.

Da Vinci Robotik Cerrahi ile Genel Cerrahi Ameliyatları

Robotik cerrahi, minimal invaziv kullanılarak yapılan ameliyatlar içerisinde ilk sırada yer almaktadır. Bu nedenle genel cerrahi ameliyatlarında da kullanım oranı artmaktadır. Teknolojik sistem sayesinde ameliyat noktasından 3 boyutlu görüntüler alınır, robotik kollardan yararlanılarak titreme gibi en ufak hatalara yer verilmeden ameliyat yürütülür. Görüntüler sayesinde organların en az 10 kat daha fazla net görüntülenmesi, cerrah için konfor sağlamaktadır.

Kanser Cerrahisinde Da Vinci Robotik Cerrahi

Üst sindirim sisteminde oluşan kanserin tedavisinde doku ayırma sütürleme tekniklerinin başarıyla uygulanması sebebi ile da vinci robotik cerrahiden yararlanılmaktadır. İşlemler güvenlidir, hasta ve doktor için konfor sağlar. Mide kanseri başta olmak üzere reflü cerrahisi, mide fıtığı ve yemek borusu darlıkları için de kullanılır.

Robotik cerrahiden ince bağırsak tümörlerini temizlemek amacıyla da yararlanılmaktadır. Diğer yöntemler ile bağırsaklar net olarak görüntülenemezken robotik cerrahi sayesinde bölgeden net görüntüler alındığı için tümörler eksiksiz şekilde temizlenmektedir. Kansere ek olarak ince bağırsak darlıkları için de robotik cerrahiden yararlanılır.

Kolorektal Cerrahi

Robotik cerrahi, prolapsus, rektum kanserleri ve kolon kanserleri için tercih edilmektedir. Ameliyat bölgesinde yapılacak işlemlerin üstün el becerisi gerektirmesinden kaynaklı olarak robotik cerrahinin hassas yapısından yararlanılmaktadır. Bu yöntem sayesinde cerrahın daha büyük kesi yapmasına gerek kalmaz.

Kolorektal cerrahi sırasında da vinci robotik cerrahinin sağladığı avantajlar:

 • Vakaların incelenmesinde ilgili bölgede daha iyi klinik veriler sunar.
 • Bağırsak fonksiyonlarının daha hızlı şekilde düzelmesini sağlar.
 • Hastanın normal beslenmeye geçişi daha hızlıdır.
 • Hasta daha az ağrı duyar.
 • Daha az kan kaybı yaşanır.
 • Büyük kesi yapılmadığı için yaraya bağlı enfeksiyon oluşma riski azdır.
 • Hastanede kalış süresi daha kısadır.
 • Hasta daha kısa sürede sosyal hayatına döner.

Karaciğer – Pankreas – Safra Yolları Cerrahisinde Robotik Cerrahi

Karaciğer, pankreas ve safra yollarında yaşanan yaralanmalarda veya çeşitli rahatsızlıklarda onarım amaçlı kullanılan da vinci robotik cerrahi ile bölgeye daha büyük kesi yapılmasına gerek kalmazken işlemler hassas şekilde yürütülmektedir. Da vinci robotik cerrahi:

 • Dalak operasyonları
 • Safra yolları ve safra operasyonları
 • Dalak koruyucu cerrahiler
 • Pankreas tümörleri
 • Nöroendokrin cerrahilerinde kullanılmaktadır.

Karın içinde yer alan kanserler arasında en tehlikelileri arasında pankreas kanseri yer almaktadır. Pankreas kanserinin tehlikeli sayılmasının nedeni bulunduğu konumdur. Vücutta gizlenmiş bir organ olarak sayılır ve cerrahi olarak müdahale edilmesi oldukça zordur. Da vinci robotik cerrahi ile pankreasa müdahale edilmektedir.

Pankreas kanseri ameliyatlarında robotik cerrahinin sunduğu avantajlar aşağıdaki gibidir:

 • Da vinci robotik cerrahi ile pankreas kanserine daha detaylı müdahalede bulunulduğu gibi kanser daha hızlı kontrol altına alınmaktadır.
 • Vücutta büyük kesiler açılmadığı için kesiye bağlı enfeksiyon riski azalmaktadır. Hasta, ameliyat sonrasında daha konforludur.
 • Vücut içerisindeki konumu sebebiyle pankreasa ulaşmak zordur. Robotik cerrahi ile pankreastan daha net görüntüler alınabildiği için ameliyatın başarı oranı yükselmektedir.
 • Ameliyat esnasında dalağa zarar verilmemektedir.
 • Ameliyat sonrasında daha az ağrı, daha az kanama ve daha az tahribat görülür. Bu nedenle hasta kısa süre içerisinde sosyal hayatına geri dönebilir. Ameliyat bölgesinde kesi izi kalmaz.

Da Vinci Robotik Cerrahi ile Obezite Ameliyatları

Obezite hastalarında cerrahi uygulamalar daha fazla hassasiyete ihtiyaç duymaktadır. İhtiyaç duyulan bu hassasiyet robotik cerrahi ile sağlanmaktadır. İşlemin gerçekleştirileceği bölgenin çevresinde yer alan organ ve dokulardan daha net görüntülerin alınması ile bölgenin korunması sağlanmaktadır. Obezite işlemleri uygulanırken bölgede küçük kesilerin açılması sebebiyle cilt üzerinde kesi izi de kalmamaktadır.

Son dönemlerde popülerlik kazanan tüp mide ameliyatı sırasında robotik cerrahiden yararlanılmaktadır. Tüp mide ameliyatına ihtiyaç duyulan ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan hastaların ameliyat sırasında ihtiyaç duydukları hassasiyet da vinci robotik cerrahi ile sağlanmaktadır. Obezite ameliyatları sırasında elde edilen avantajlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Robotik cerrahi ameliyatları sırasında vücuda sadece birkaç delik açıldığı için organların hava ile temas etmesi minimum düzeydedir ve bu nedenle enfeksiyon riski azdır.
 • Obezite ameliyatları sırasında ilgili bölgeyi çevreleyen sinir, damar, kas ve dokular korunmaktadır. Bu sayede çevre dokularda oluşabilecek komplikasyonların önüne geçilmektedir.
 • Obezite ameliyatı sonrasında hastanın vücudunda kesi izi kalmaz, estetik kaygılar oluşmaz.
 • Hastanın iyileşme süreci kısadır. Beslenmeye ve aktivitelerini yapmaya daha kısa süre içerisinde başlar. Sosyal hayatı etkilenmez.

Çocuk Ürolojisinde Da Vinci Robotik Cerrahi

Alt yaş gruplarında uygulanacak ameliyatlar daha fazla hassasiyete ihtiyaç duyduğu için zorlu geçmektedir. Günümüzde bebek ve çocukların ameliyatları sırasında da vinci robotik cerrahi kullanılmaktadır. Bu cerrahi pek çok avantaj sunarken ameliyatın başarı oranını da artırmaktadır.

Da vinci robotik cerrahisinin çocuk ürolojisinde kullanıldığı alanlar aşağıdaki gibidir:

 • Nörojen mesane durumunda
 • Böbrek üstü bezi cerrahisinde
 • Çift böbrek anomalilerinde
 • Vezikoüreteral reflü cerrahisinde
 • UPJ darlığında
 • Nefrektomi olarak adlandırılan böbreğin çıkarılması işleminde

Kalp Ameliyatlarında Da Vinci Robotik Cerrahi

Da vinci robotik cerrahisi 2000’li yılların başından itibaren kalp için uygulanan ameliyatlarda yer almaktadır. Robotik cerrahideki görüntüleme ve aşırı hassasiyet, kalp ameliyatlarında ihtiyaç duyulan gereksinimleri azaltmakta ve doktora büyük avantaj sağlamaktadır. Robotik cerrahinin uygulanmasında herhangi bir sakınca görülmeyen hastalar, bu avantajlardan yararlanabilmektedir.

Da vinci robotik cerrahinin kullanıldığı kalp ameliyatları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Kalp içi iyi huylu tümörlerin çıkarılması
 • Kalp deliklerinin kapatılması
 • Kalp kapağının değiştirilmesi
 • Bypass
Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın

Da Vinci Robotik Cerrahi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Da vinci robotik cerrahi hangi hastanelerde var?

Da vinci robotik cerrahi yapan hastaneler arasında özel ve vakıf hastaneleri yer almaktadır. Bazı büyük devlet ve üniversite hastanelerinde de bulunmaktadır. Robotik cerrahi 1997 yılında ortaya çıkmış olmasına rağmen Türkiye’de kullanıma geçmesi 2000’li yıllar itibariyle başlamıştır. Kullanıldığı alanlar ise her geçen gün genişlemektedir. Hastaların, da vinci robotik cerrahi yapan hastaneler hakkında bilgi almaları için bölgelerindeki sağlık kuruluşlarını araştırmaları önerilmektedir.

Int. Dr. Sinem Köse

Robotik cerrahi sırasında ameliyatı robot mu yönetir?

Robotik cerrahi sırasında ameliyatı robotun yönettiği yanlış bir algıdır. Robotik cerrahi, uzman doktorun yardımcısı görevindedir. Ameliyatı uzman doktor yönetir ve konsol doktorun kontrolü altındadır. Daha hassas ve başarılı işlem yapılabilmesi için robot teknolojisinden yararlanılması söz konusudur.

Int. Dr. Sinem Köse