Cümle Tamamlama Testi Nedir?

Cümle tamamlama testi, bireyin sağlıklı bir şekilde ifade edemediği duygu ve düşüncelerden sonra bireyi tanıma amaçlı uygulanan projektif bir testtir.

Cümle tamamlama testi, bireyi tanıma amaçlı uygulanan projektif testler arasında yer almaktadır. Bireyin sağlıklı bir şekilde ifade edemediği duygu ve düşünceler, testin uygulanmasının ardından daha net olarak yorumlanabilmektedir. Testlerdeki eksik bölümün birey tarafından doldurulması ile tamamlanan cümle tamamlama testi, bireyin hayata, yaşama ve çevresine karşı takındığı tutum hakkında çıkarımlar yapılmasına olanak sağlar. Bu çıkarımlar düşünceleri, duyguları, istekleri, sıkıntıları, beklentileri, arzuları, tutumları ve ilgileri kapsar.

Test sırasında bireyden eksik cümleleri tamamlaması istenir. Bu sırada birey cevapladığı sorularda genel ve iç durumunu yansıtan ifadeler ile cümleleri tamamlar. Test sırasında yöneltilen sorular bireyi zorlayacak nitelikte değildir. Herkesin rutin şekilde cevaplayabileceği ölçüttedir. Testin uygulama ve yorumlama aşaması uzman psikolog tarafından yapılmalıdır. Kişinin ruhsal durumu hakkında yorumlamaların yapılabilmesi için uzmanlık eğitiminin alınmış olması gereklidir. Bu sayede sorunlar tespit edilerek tedavi için gerekli adımlar atılabilir.

Cümle Tamamlama Testi Çeşitleri

Psikologlar tarafından en çok tercih edilen 2 test bulunmaktadır. Bunlar Beier Cümle Tamamlama Testi ve Rotter Cümle Tamamlama Testi’dir. Beier cümle tamamlama testi kendi içerisinde A ve B formu olarak ikiye ayrılmaktadır. Testlerin özellikleri aşağıdaki gibidir:

Beier Cümle Tamamlama Testi

Beier cümle tamamlama testi, bireyin duygu ve düşüncelerini anlamak amacıyla uygulanan en popüler testlerden biridir. Tutum ve kaygıların kısa sürede öğrenebilmesine olanak sağlamaktadır. Projektif bir test olduğu için uygulama ve yorumlama aşamasında uzmanların bulunması gereklidir. Değerlendirme aşamasında cevaplar doğru-yanlış, az-çok ya da iyi-kötü şeklinde değerlendirilmediği için bireyler tarafında kısa sürede ve kolaylıkla cevaplanmaktadır. Genellikle çocuk ve ergenlere uygulanan bu test neticesinde geçmiş, gelecek ve yeteneklerin yanı sıra okula, işe, ebeveynlere ve karşı cinse karşı tutumlar öğrenilebilir. Güven, suçluluk, kaygı ve korku gibi durumlara karşı düşüncelerini öngörmek için de tercih edilmektedir.

Beier cümle tamamlama testi A ve B olmak üzere 2 formdan oluşmaktadır. Bu sınıflandırma, yaş grupları için yapılmaktadır. A formu, 8-16 yaş grubuna hitap ederken toplam 56 cümleden oluşmaktadır. B formu ise 16 yaşın üstündeki bireylere uygulanır ve toplam 67 soru barındırır. Test sırasında bireye, eksik olan cümleler gösterilir ve her birini okuyarak tamamlaması istenir. Bu sırada birey, mümkün olduğunca aklına gelen ilk şeyleri kullanarak eksik cümleleri tamamlamalıdır.

Test sırasında psikolog veya dışarıdan bir başka kişi tarafından yönlendirme yapılmaz. Birey tamamen kendi duygu ve düşüncelerini kullanarak aklına ilk gelen şeyler ile cümleyi tamamlamalıdır. Bu sayede bireyin tutum ve davranışları hakkında yorumlamalar yapmak mümkündür.

Rotter Cümle Tamamlama Testi

Rotter cümle tamamlama testi, toplam 40 eksik cümleden oluşmaktadır. Beier testi gibi yarı projektifdir. Bireyin kişilik özellikleri, cinsel ve sosyal tutumları, ebeveynlerine karşı tutumları hakkında bilgi edinilmesini sağlar. Çocuklara, üniversite öğrencilerine ve yetişkinlere uygulanabilmesi için farklı formları bulunur. Ortalama 30-40 dakika içerisinde tamamlanan bu testte genel amaç, uyum sorunu olan öğrencileri tespit etmektir.

Uyum sorunu olabileceği düşünülen kişiler bu test ile tespit edildikten sonra diğer bazı testlerin uygulanması için yönlendirilmektedir. Daha sonraki süreçte bu kişilerin psikolojik danışmanlığa ihtiyaçları olur ise rotter cümle tamamlama testi onların durumunu belirten bir belge görevi görür.

Cümle Tamamlama Testi Nasıl Uygulanır?

Bu teknikte en çok Rotter ve Beier cümle tamamlama testlerinden yararlanılmaktadır. İki testte de yaş gruplarına özel formlar bulunmakta ve uygulanış biçimleri benzerlik göstermektedir. Cümle tamamlama testi uygulama aşaması aşağıdaki gibidir:

 • Cümle tamamlama testi, özel uzmanlık gerektiren bir uygulamadır. Bu nedenle, uzman olmayan kişiler tarafından uygulanması ve yorumlanması, sağlıklı sonuçların elde edilmesini engeller.
 • Uygulama sırasında bireyin ilgisini dağıtacak nesneler odadan uzaklaştırılmalıdır. Oda sessiz olmalı ve birey rahat hissetmelidir. Bu sayede bireyin odak noktası test olacaktır.
 • Bu test bireysel olarak uygulanabileceği gibi aynı standartları taşıyan gruplara da yapılabilir.
 • Cümle tamamlama testi, formların bireye dağıtılması ve uzmanın test hakkında açıklama yapmasının ardından başlar.
 • Bu sırada bireylerin, testteki açıklamaları okuyarak eksik bırakılan cümleleri hızlı bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Cümle tamamlama testi uygulanırken dikkat edilmesi gereken durumlar ise şu şekildedir:

 • Testten doğru sonuçlar elde edebilmek için bireyin soruları okuduktan sonra soruları hızlı bir şekilde yanıtlaması gereklidir. Bu sayede cümle, akla ilk gelen düşünceler ile tamamlanmaktadır.
 • Bireyler kendi düşüncelerini ifade etmelidir. Olması gerekeni değil, var olanı yazmalıdır. Bireyin kendini daha rahat ifade etmesi, sonuçların daha iyi değerlendirilmesini sağlar.

Cümle Tamamlama Testinde Değerlendirilen Durumlar

Bu testte değerlendirilen konular aşağıdaki başlıklar altında toplanır:

 • Geleceğe karşı tavırlar
 • Geçmişe karşı tavırlar
 • Arkadaşlara karşı tavırlar
 • Otoriteye karşı tavırlar
 • Okul ve işe karşı tavırlar
 • Ev ve aile ilişkilerine karşı tavırlar
 • Babaya karşı tavırlar
 • Anneye karşı tavırlar
 • Benlik duygusu ve kendi kabiliyetlerine karşı tavırlar

Cümle Tamamlama Testi Nasıl Değerlendirilir?

Bireyin cümle tamamlama testini tamamlamasının ardından eksik bırakılan sorulara verdiği yanıtlar değerlendirilir. Bu test projektif test grubunda yer aldığı için uygulamanın ancak davranış dinamiğine hakim bir uzman tarafından yapılması gereklidir. Cümlelere verilen cevaplar nötr, pozitif ve negatif olarak işaretlenir. Bu ayrım ise şu şekildedir:

 • Pozitif: Tamamlanan cümledeki duruma olumlu duygusal ifadelerin yapıldığını belirtmektedir. Örneğin: Büyüdüğüm zaman topluma faydalı bir öğretmen olmak istiyorum.
 • Negatif: Tamamlanan cümledeki duruma olumsuz duygusal ifadelerin yapıldığını belirtmektedir. Örneğin: Yaramazlık yaptığım zaman annem beni cezalandırır, bende ağlarım.
 • Nötr: Eksik cümleye yapılan eklemelerin pozitif ve negatif olarak ayırt edilemeyen belirsiz ifadeler olduğunu belirtmektedir. Örneğin: Arkadaşlar yakınımda otururlar.

Cümle tamamlama testindeki her soru öncelikle kendi içinde, ardından bir bütün olarak değerlendirilir. Her eksik cümle, farklı bir davranış dinamiğine karşılık geldiği için ifadelerin tek tek incelenmesinde yarar vardır.

Değerlendirmeye alınan her bölüm için 5 soru bulunmaktadır. Bu sorulara verilen yanıtlar pozitif, negatif, nötr ve yanıtsız olarak sınıflandırıldıktan sonra toplam sonuca aktarılmaktadır.

Bir uzman tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından hastanın duygu, düşünce ve tutumları hakkında bilgi edinilmektedir. Bu bilgiler kişinin karakterine ve psikolojisine ışık tuttuğu için, daha sonraki süreçte psikolojik destek alması gerektiğine karar verilebilir.

Makaleyi faydalı buldun mu?
2
0
Makeleyi Paylaşın

Cümle Tamamlama Testi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Cümle tamamlama testi kimler tarafından uygulanabilir?

Cümle tamamlama testi, projektif bir test olduğu için uygulama ve değerlendirme aşamalarında kesinlikle bir uzman bulunmalıdır. Pedagoglar, psikologlar ve psikolojik danışmanlar cümle tamamlama testi için gerekli eğitimi almış kişilerdir. Uzman bir kişi tarafından uygulanmayan ve değerlendirilmeyen testlerin geçerliliği bulunmamaktadır. Başarılı sonuçların alınma ihtimali azdır.

Int. Dr. Sinem Köse

Cümle tamamlama testi ne için yapılır?

Cümle tamamlama testi, bireyi gerçekten tanımaya fırsat veren tekniklerden biridir. Bireyin kolaylıkla ifade edemediği duygu ve düşüncelerine bu test sayesinde ulaşılabilir. Bazı durumlarda bireyin iç dünyası hakkında da bilgilere ulaşılabilir. Bireysel uygulanabildiği gibi grup çalışmalarında da yapılabilir. Bu nedenle okul ve işyeri gibi etkileşimin olduğu sosyal ortamlarda grup çalışması olarak uygulanmakta ve sonrasında bireyler değerlendirilmektedir.

Int. Dr. Sinem Köse

Cümle tamamlama testi nerede yapılır?

Cümle tamamlama testi devlet ve özel sektörde yer alan hastanelerde yapılmaktadır. Vakıf hastaneleri, özel sağlık merkezleri ve özel klinikler de bu listede yer almaktadır. Cümle tamamlama testinin yapılabilmesi için testi uygulama ehliyeti bulunan uzmanlara gerek duyulmaktadır.

Int. Dr. Sinem Köse

Cümle tamamlama testi kaç dakika sürer ve sonuçları ne zaman çıkar?

Cümle tamamlama testi ortalama 30-40 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Bireyin verdiği cevaplar, uzman tarafından değerlendirilerek varsa ihtiyaç duyulan soruna karşı tedavi seçeneklerine başvurulmaktadır. Uzman, test sonuçlarını seans içerisinde değerlendirebilir veya bir sonraki seansa kadar tamamlayarak bireye tedavi seçeneklerini sunar.

Int. Dr. Sinem Köse

Cümle tamamlama testi sorular zor mudur? Herkes cevaplayabilir mi?

Cümle tamamlama testi, bireyleri zorlayacak sorulardan barındırmamaktadır. Testte yer alan cümleler soru olarak nitelendirilmesine rağmen soru değil, eksik cümlelerdir. Kişilerin bu eksik cümleleri hızlı bir şekilde tamamlamaları istenir. Örneğin “Büyüdüğüm zaman …” şeklinde eksik olan cümlenin tamamlanması gereklidir.

Int. Dr. Sinem Köse