Çocuk onkolojisi, çocuklarda gelişen kanser hastalıklarının teşhis, tedavi, takip süreçlerinden sorumlu olan branştır.

Nöroblastom, sempatik sinir sistemindeki kötü huylu tümör olup tedavisi için; kemoterapi, radyoterapi, kök hücre nakli gibi hastalığın evrelerine uygun tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Wilms tümörü, çocukluk çağında böbreklerde görülen bir kanser türü olup tedavisi evrelemeye göre yapılmaktadır.

Rabdomyosarkom, iskelet kas hücrelerinde görülen kanser türü olup; cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ve kök hücre nakli yöntemleri ile tedavi edilmektedir.

Bu kanserler genel olarak yumuşak doku kanserlerinin bir alt grubu olarak isimlendirilmekte olup, hastanın özellikleri göz önüne alınarak tedavi yöntemi belirlenir.