Çocuk nefrolojisi, çocukların reşit olmasına kadar oan sürede üriner sistem ve böbrek hastalıkları ile ilgilenen branştır.

FMF hastalığı, bağışıklık sistemindeki eksiklikten meydana gelen, ailesel geçişli, en çok görülen bulgusu ateş olan bir rahatsızlık olup tedavisi hastalığın etkisini azaltmak için uygulanır.

Ürik asit yüksekliği, insan metabolizmasında rol alan ürik asidin, idrar yoluyla atılamamasıyla vücutta birikip değerinin yükselmesidir. İlaç tedavisi ile tedavi edilmektedir.

Kreatinin yüksekliği, kas sisteminin günlük faaliyetleri sonucunda atık madde olarak ortaya çıkan kreatinin yüksek oranlı olmasıdır. Altta yatan hastalığa göre tedavi yöntemleri uygulanır.

Orak hücreli anemi hastalığı, kırmızı kan hücrelerinin damarlardan doğruca geçememesine neden olan bir kansızlık çeşidi olup, hasta için kesin tedavi kemik iliği naklidir.