Çocuk nefrolojisi, çocukların reşit olmasına kadar oan sürede üriner sistem ve böbrek hastalıkları ile ilgilenen branştır.

FMF hastalığı, bağışıklık sistemindeki eksiklikten meydana gelen, ailesel geçişli, en çok görülen bulgusu ateş olan bir rahatsızlık olup tedavisi hastalığın etkisini azaltmak için uygulanır.

Ürik asit yüksekliği, insan metabolizmasında rol alan ürik asidin, idrar yoluyla atılamamasıyla vücutta birikip değerinin yükselmesidir. İlaç tedavisi ile tedavi edilmektedir.

Kreatinin yüksekliği, kas sisteminin günlük faaliyetleri sonucunda atık madde olarak ortaya çıkan kreatinin yüksek oranlı olmasıdır. Altta yatan hastalığa göre tedavi yöntemleri uygulanır.

Orak hücreli anemi hastalığı, kırmızı kan hücrelerinin damarlardan doğruca geçememesine neden olan bir kansızlık çeşidi olup, hasta için kesin tedavi kemik iliği naklidir.

Çocuk Nefrolojisi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Kreatinin vücudumuzda kas dokusunda enerji metabolizması sonucunda üretilen atık bir maddedir. Bu madde kan yoluyla böbreklere ulaşır ve burada süzüldükten sonra vücudumuzdan dışarı atılır. Böbreklerimizde fonksiyon kaybı olması veya kreatinin üretiminin fazla gerçekleşmesi sonucunda kreatinin değeri yükselebilir.

Kreatinin yüksekliğinin düşürülmesi için yapılması gereken esas tedavi altta yatan hastalığın tedavi edilmesidir. Ciddi hastalıklar sonucunda bu durum gerçekleşebileceği için kişinin tedavi edilmesi gerekir. Bazı basit önlemlerle ise kreatinin değeri bir miktar düşürülebilir. Bu önlemler protein alımının azaltılması, sıvı alımının artırılması, lifli yiyeceklerin tüketilmesi, egzersiz düzeylerinin düzenlenmesi gibi önlemlerdir.

Ürik asit yüksekliği kronik halsizlik ve yorgunluk yapabilir. Altta yatan neden böbrek hasarı, obezite, hipotiroidi gibi metabolik bir rahatsızlıksa bunlar da halsizlik ve yorgunluğa katkıda bulunacaktır. Altta yatan sebebin bulunup tedavi edilmesi ve belirli ilaçlarla kandaki ürik asit düzeyinin düşürülmesiyle halsizlik de ortadan kalkar, ciddi ve hayati tehdit oluşturacak bir sorun değildir.

Böbrek kistleri kendiliğinden geçmez. Kistlere yönelik ilaç tedavisi yoktur. Semptomsuz kistler için düzenli takip önerilir. Büyük kistler uzman doktor eşliğinde cerrahi olarak alınmalıdır.

FMF hastalığı yaşam boyu tedavi gerektiren bir hastalıktır.Hastalığın kişi üzerindeki yansıması çok sayıda faktöre bağlıdır.FMF hastalığının en önemli kötü sonucu amiloidozdur ve böbrekler üzerinde hasar bırakabilir aynı zaman da ölümcül de olabilir.Ama neyse ki Kolşisin tedavisiyle bu önlenebilir.

Böbrek kistleri kendiliğinden geçmez. Küçük çaplı kistler kimi zaman aynı boyutta kalabilir, büyüme eğilimi göstermez fakat kendiliğinden küçülmesi söz konusu değildir. Düzenli olarak takip edilmelidir. Büyüklük açısından ilerleme gösteren kistler için tedavi uygulanmalıdır.