Çocuk kardiyolojisi, çocukların kalp ve damar sağlığı ile ilgilenen tıp branşıdır.

Akciğer atardamarı ile aort arasında geçiş sağlayan bir damar bağlantısının doğumdan sonra açık kalmasıdır. Tedavisinde çeşitli yöntemler kullanılarak, açık kapatılmaya çalışılır.

Kalp büyümesi, kalbin genişlemesi veya kasların kalınlaşması sonucunda kanı düzgün pompalayamaması durumudur. Nedeni araştırılarak nedene göre tedavi uygulanır.

Derinin bazı bölgelerinin, oksijen gitmemesi sonucunda mavi-mor rengini alması durumu olan Siyanoz, altta yatan hastalığa bağlı olarak tedavi edilmektedir.

SVT, kalp atım hızının bazı zamanlarda normalin üstünde olması durumu olup medikal, kalp pili ve radyofrekans yöntemleri ile tedavi edilebilmektedir.