Çocuk genetik hastalıkları, bebek ve çocuklarda meydana gelen genetik hastalıklar ile ilgilenen branştır.

Folik asit, suda çözünen B vitaminidir, folik asidin kanda az olmasından kaynaklanan folik asit eksikliği hastalığı bu eksikliğin neden olduğu rahatsızlıkların giderilmesiyle  tedavi edilir.

Marfan sendromu, genetik geçişli olan bağ dokusunu etkileyen bir hastalık olup, kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Uygulanan medikal yöntemler hasta şikayetlerini azaltmaya yöneliktir.

Klinefelter sendromu, erkek çocuklarda fazladan X kromozomu ile doğması durumu olup cerrahi, fizik tedavi, sperm enjeksiyonu gibi yöntemler ile tedavi edilmektedir

Polisitemi, kemik iliğindeki kırmızı kan hücrelerinin aşırı üretimi sonucu oluşur. Polisitemiye neden olan hastalığı tedavi etmek amaçlanır.