Burdon Dikkat Testi Nedir?

Burdon dikkat testi, özellikle 10 ila 20 yaşları arasında olan kişilerin dikkat gücü ve kapasitelerini ölçmek için uygulanan bir testtir.

Burdon dikkat testi, özellikle 10 ila 20 yaş aralığında bulunan bireylere, dikkat gücünü ve kapasitesini ölçebilmek amacı ile uygulanan bir tür testtir. 

Dikkat; nesnel açıdan değerlendirildiğinde, bellek - hafıza içerisine yerleştirilmiş halde bulunan bilgiler arasından, sonraki zamanlarda kullanmak amacı ile spesifik yani özel bir bölümü seçme gerekliliğini doğuran; düşünce gücünü o spesifik nokta üzerinde yoğunlaştırabilme kabiliyeti olarak tanımlanabilir. 

Bu kabiliyet, zihinsel düzenleyicilerin merkezi niteliğindedir ve davranışlar ile öğrenme durumunu kontrol etmekle görevlidir. DEHB olarak bilinen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun bilinen en belirgin özelliklerinden bir tanesini dikkat süresindeki kısalıktır. Bu kısalık geçici olabileceği gibi, daha yoğun bir şekilde sürekli ve kalıcı olarak görülür. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yani DEHB; özellikle 10 ila 20 yaş arasındaki çocukları hem psikiyatrik, hem akademik, hem de sosyal açıdan oldukça olumsuz etkileyebilmektedir. Aynı zamanda aile ve içerisinde bulunulan çevre de bu durumdan olumsuz yönde etkilenebilir. 

Burdon Dikkat Testinin Uygulaması

Test esnasında ilgili bireye, bir kağıt üzerinde karışık olarak dizilmiş halde bulunan harfler verilmektedir. Ardından belirli bir yönerge sunulur ve sunulan yönergede belirtilen harflerin altını çizerek tespit etmesi istenir. Verilen yönergeye göre yapılacak olan şeylerin, teste tabi tutulan kişi tarafından iyi bir şekilde kavranması gerektiği unutulmamalıdır ve bunun için minik bir deneme yapılabilir. Testin süresi, uygulandığı kişinin yaş durumuna göre artış ya da azalma şeklinde değişiklik gösterebilir. 

Burdon dikkat testinin yorumlaması ve değerlendirilmesi için ise; testin uygulandığı kişinin kağıt üzerinde çizmiş olduğu çizgilere genel olarak bakılır.

Burdon Dikkat Testi Kimlere Uygulanabilir?

Bu test bireysel olarak tek bir kişiye uygulanabileceği gibi; aynı zamanda da sınıf – grup gibi kalabalık kişilerin bulunduğu ortamlar içerisinde dikkat dağınıklığı problemi olan bireyleri tespit etmek amacı ile de toplu bir şekilde uygulanabilir. Özellikle 10 ila 20 yaş arası bireylerde kullanılmaktadır. 

Burdon Dikkat Testinin İçeriği Nedir?

Burdon dikkat testinin içeriğini harfler oluşturmaktadır. Testin uygulanacağı kişiye bir kağıt üzerine gelişigüzel bir şekilde fakat eşit aralıklarla dizilmiş halde harfler verilir. Bu harflerin içerisinden yönergede verilmiş olanların bulunması, sayısının tespit edilmesi ve altının çizilmesi talep edilir. Kağıt üzerinde bulunan her harfin sayısı daha önceden belirlenmiş şekildedir. 

Burdon Dikkat Testinin Değerlendirilmesi, Hesaplaması Ve Yorumlanması 

Burdon dikkat testi, bireysel açıdan ele alınarak değerlendirilir, hesaplanır ve yorumlanır. Örneğin testin uygulandığı herhangi yaş grubundan bir çocuğun testinde ilk satırlarda hata sayısının az olması fakat ilerleyen satırlarda hata sayısının artarak gidiyor olması, dikkatin uzun süreli olarak bir noktada tutulamadığının göstergesi olarak değerlendirilir. Veyahut başka bir çocuğun testinde ilk satırlarda hata sayısı çok görülürken, ilerledikçe azalmalar mevcut halde ise başlangıçta odaklanma problemi yaşadığı fakat sonraki süreçte odaklanabildiği, pekiştireçler yardımı ile destek olunulması gerektiği belirtilir.

Burdon Dikkat Testi Uygulama Yerleri

Burdon dikkat testi daha çok eğitim alanında kullanıldığı için, genellikle kurumların rehberlik servislerinde ve rehberlik öğretmenleri tarafından uygulanmaktadır. Buna ek olarak ise çeşitli psikolojik danışma merkezlerinde ve rehberlik araştırma merkezlerinde de uygulandığı bilinmektedir. 

Burdon Dikkat Testi Taraması Neden Yapılmalıdır?

Burdon dikkat testi taraması;

  • Özellikle öğrenci topluluklarının dikkat düzeyini ölçebilmek ve gerekli olması halinde öğrenci, sınıf ve okul bazında çeşitli tedbirler alabilmek için,
  • Bireylerin özelliklerini kavrayabilmek ve onların bireysel özelliklerine göre en uygun olan yöntemi belirleyerek başarılarının artmasına katkıda bulunabilmek için,
  • Bireysel başarı oranını arttırarak genel başarı oranlarının yükselmesini sağlamak için uygulanmalıdır.

Burdon Dikkat Testinin Bölümleri Neyi İfade Eder, Neleri Kontrol Eder?

Burdon dikkat testi üzerinde farklı farklı bölümler bulunmaktadır. Her bölümün çözümlenmesi için belirli bir süreye ihtiyaç duyulacaktır. Bu süre, uygulamaya tabi tutulan kişinin özellikleri göz önünde bulundurularak değişiklikler gösterebilir. Genel olarak bölümlerini değerlendirilecek olur isek;

  • Burdon dikkat testi birinci bölümü; çalışmaya başlama esnasındaki dikkat ve odaklanmayı,
  • Burdon dikkat testi ikinci bölümü; çalışmayı sürdürme esnasındaki dikkat ve odaklanmayı,
  • Burdon dikkat testi üçüncü bölümü; çalışmayı sonlandırma esnasındaki dikkat ve odaklanmayı ölçmeye yönelik olarak hazırlanıp değerlendirilmektedir şeklinde ifade edilebilir. 

Testin uygulandığı bireyin çalışma esnasındaki dikkat ve odaklanmasının bölümler arasındaki değişimi, birey ile ilgili bilgiye ulaşılmasına yardımcı olacaktır. 

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın

Burdon Dikkat Testi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Burdon dikkat testinin uygulanması için özel bir zaman var mıdır?

Burdon dikkat testinin uygulanması için özel bir zaman olmamakla birlikte, yaş aralığının önemli olduğu göz ardı edilmemelidir. Özellikle 10 ila 20 yaş arası bireylere uygulanması önerilen bu testte, testin çözülmesi için verilecek olan süre kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Unutulmaması gereken en önemli noktalardan bir tanesi ise; testi çözecek olan kişinin testi yapmaya istekli olmasıdır. Aksi taktirde; istenmeden, motivasyonsuz bir şekilde yapılan her şeyde olduğu gibi hata yapma ihtimali ve dikkatini verip odaklanamama durumu da söz konusu hale gelecektir.

Int. Dr. Sinem Köse

Burdon dikkat testi nerelerden temin edilebilir?

Burdon dikkat testi, genellikle okullar, rehberlik araştırma merkezleri ve psikolojik danışma merkezlerinin online sayfalarından örnek şeklinde temin edilebilir. Fakat örnek sayfalar gerçek bir değerlendirme için yeterli olmayacaktır ve mutlaka alanında uzman kişiler tarafından uygulanmasında fayda vardır. Böylelikle test verimli bir şekilde amacını yerine getirecek ve gerçek bir sonuca ulaşılması daha kolay olacaktır.

Int. Dr. Sinem Köse

Burdon dikkat testi ne tür bir testtir?

Burdon dikkat testi uygulanan bireyin dikkat seviyesini, odaklanma süresini ve zaman içerisindeki hata artış ya da azalış durumunu kontrol etmeyi amaçlayan bir tür kalem testi niteliğindedir. Buna ek olarak ise; genellikle okullarda uygulanan bir test olması göz önünde bulundurulursa öğrenci performans testi olarak da sınıflandırılması mümkün hale gelebilir.

Int. Dr. Sinem Köse