Bebeklerde Dil Bağı

Dilin hareketine engel olan ve dilin altındaki yapının normal standartlardan kısa kalması ile ortaya çıkan rahatsızlığa ise Dil Bağı adı verilmektedir. Tedavisi yalnızca cerrahi müdahale ile yapılmaktadır.

Bebeklerde Dil Bağı Nedir?

Bebeklerde doğuma kadarki süreçte bazen dil gelişimi sırasında sorunlar meydana gelmekte ve dilin olması gereken formuna gelememesi söz konusu olmaktadır. Dilin hareketine engel olan ve basitçe: frenulum adı verilen dilin altındaki yapının normal standartlardan kısa kalması ile ortaya çıkan rahatsızlığa ise Dil Bağı (Ankiloglossi) ismi verilmektedir. Dil bağı, hipertrofik frenulum linguale ve kısa frenulum şeklinde de isimlendirilebilmektedir.

Bebeklerde Dil Bağı Belirtileri Nelerdir?

Dil bağı, bebeğin doğumdan itibaren gösterdiği belirtilerle genelde kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Bebeklerde dil bağı rahatsızlığının yaygın belirtileri aşağıda belirtilmiştir:

 • Bebeğin memeyi tam kavrayamaması ya da kavradığında kavramaya devam etmekte güçlük çekmesi,
 • Bebekte devamlı açlık belirtileri ve kilo alma hızında yavaşlık olması,
 • Annenin meme ucunda tahriş, çatlak ya da ağrı olması, bazı durumlarda mastit (meme iltihaplanması) meydana gelmesi,
 • Bebeğin memeyi kavramakta güçlük çekmesinden kaynaklı olarak meme reddi,
 • Bebeğin dilini hareket ettirmekte ve damağına değdirmekte zorluk çekmesi,
 • Bebeğin emmeden sonra kusma eğilimi göstermesi,
 • Bebeğin V şeklinde dile sahip olması,
 • Bebeğin emzirme esnasında terlemesi,
 • Bebeğin emme aralıklarının kısa olması,
 • Emmenin normalden daha sesli olması

Sorunun bebeklikte saptanamaması durumunda çocukta görülen konuşma bozuklukları da dil bağının belirtilerinden olabilmektedir. Örneğin çocuğun dilinin ön tarafının dişlere değdirilmesi ile çıkarılması mümkün olan sesleri çıkaramaması (d, l, n, r, s, t, z gibi) dil bağının belirtisi olabilmektedir.

Bebeklerde Dil Bağının Nedenleri Nelerdir?

Bebeğin ana rahminde bulunduğu 4.haftadan itibaren dilinin uç kısmı gelişmeye başlar. Dilin uç kısmı ilk etapta iki parçadır ve zamanla bu iki parça orta noktada bir araya gelir. Dil bu süreçte ağızda henüz tabana yapışık durumdadır. Süreç içinde gelişim devam ederken dil ağız tabanından ayrılarak hareket edebilmeye başlar. Bu esnada oluşan sorunlara bağlı olarak dilin ağız tabanına bağlanmasını sağlayan frenulum yapısı kalınlaşır ve dilin hareketine engel olur.

Dil bağı doğuştan ortaya çıkan bir durumdur. Dilin bu gelişim bozukluğu sırasında frenulum, kalınlaşmakla beraber olması gerekenden kısa kalmaktadır ve bu durum farklı komplikasyonlara yol açabilmektedir. Bazen belirti göstermezken bazen dilin serbest hareket edememesinden kaynaklı olarak beslenme ve konuşma sorunlarına sebep olabilmektedir.

Bebeklerde Dil Bağı Teşhisi

Bebeklik döneminden daha büyük çocuklarda aile dil bağından endişe duyduğu takdirde yine Çocuk Hastalıkları Uzmanının muayenesi aracılığıyla bu durumun teşhis edilmesi mümkündür. Çocukta dil bağı olup olmadığını anlayabilmek amacıyla çocuktan dilini dışarı çıkarması, yukarı doğru kaldırması ve damağına değdirmeyi denemesi, “d, l, n, r, s, t, z” gibi dilin ucunun kullanılmasıyla çıkarılabilen sesleri çıkarmayı denemesi istenmektedir. Çocuğun bu hareketleri olması gerektiği gibi gerçekleştirememesi durumunda teşhis konulur.

Fiziksel Muayene: Dil bağı genelde emzirme esnasında bebeğin güçlük çekmesinden kaynaklı olarak anlaşılabilen ve bu sebeple de çoğu zaman erken teşhis edilebilen bir rahatsızlıktır. Zaten bebeğin ilk yeni doğan muayenesinde bu durumun tespit edilmesi oldukça kolaydır. Hekim muayene esnasında ışık veya dil basacağı ile V şeklindeki dil bağını görebilmektedir.

Bebeklerde Dil Bağı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hekim, dil bağının durumuna göre ciddi bir sorun olacağı fikrindeyse tedavi planını ebeveynlerle paylaşmaktadır. Bazı hekimler dil bağı ciddi seviyede değilse ve bebekte beslenme sorunlarına yol açmıyorsa müdahaleye gerek olmadığı görüşünde olabilmektedir. Fakat hekim dil bağının bebeğin yaşamının ilerleyen dönemlerinde ciddiyet kazanabilecek boyuta geleceğini düşünürse dil bağı yalnızca cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. Dil bağı için bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır.

Dil Bağı Tedavi Edilmezse Ne Gibi Komplikasyonlara Yol Açar?

 • Konuşma Bozuklukları: Dil bağı; çocuğun dilini damağına ve dişlerine değdirme hareketiyle çıkarması gereken birtakım sesleri çıkaramamasına sebep olmaktadır. Bu sebeple dil bağı kaynaklı olarak çocuğun konuşmasında anormallikler söz konusu olabilmektedir.
 • Beslenme Bozuklukları: Bebek emme sırasında dil bağından kaynaklı olarak annesinin memesini tam anlamıyla kavrayamamaktadır. Bu sebeple bebek alması gereken düzeyde besin alamamakta ve bazen bu sebepten yavaş kilo almakta ya da kilo alamamaktadır. Bebekler bu sebepten dilleriyle besini itemediklerinden emmeden sonra kusmaları da söz konusu olabilmektedir.
 • Psikolojik Problemler: Dil bağının tedavi edilmediği durumlarda çocukta meydana gelen konuşma bozuklukları zaman içinde çocuğun konuşmasında daha büyük sorunlara sebep olmakta ve çocuk iletişim konusunda sorunlar yaşayabilmektedir. Bu da çocukta özgüven eksikliği ve sosyal fobi gibi psikolojik problemlere sebep olabilmektedir.
 • Dilde Bozukluk: Frenulumun dilin normal formuna ulaşmasını engellemesinden kaynaklı olarak dilin şeklinde Çatal Dil gibi bozukluklar meydana gelmektedir. 
 • Çürük Diş: Dil bağı dil hareketlerinin kısıtlanmasından kaynaklı olarak çocuğun ağzının içini temizleyememesine sebep olmaktadır. Diş fırçalamanın gecikmesi ile beraber dişlerde çürümeler oluşabilmektedir.
 • Ağızda Koku: Aynı diş çürümesi gibi ağız içinin dil ile temizlenememesi yemek artıklarının ağızda birikmesine sebep olmakta, bu da ağız içinde bakterilerin oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Ağızda oluşan bu bakteriler ağız kokusuna sebep olmaktadır.

Bebeklerde Dil Bağı Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Dil bağı ameliyatı basit bir cerrahi müdahaledir. Genelde lokal anestezi yeterli olmakta ve küçük bir bistüri yardımıyla dil bağı kesilebilmektedir. İşlemin ardından ağrı ya da kanama görülmemektedir. Dil bağı çok büyükse veya çocuk işlem esnasında sabit tutulamayacak gibiyse bu işlem için nadir de olsa genel anestezi uygulanabilmektedir.

Lokal anestezi uygulanan durumlarda işlemin hemen ardından beslenme faaliyetlerine devam edilebilmektedir. Genel anestezi uygulanan durumlarda müdahale yöntemi lokal anestezidekiyle aynıdır. Ancak dil bağının büyüklüğüne ve genişliğine göre işlem sonrasında bölgeye dikiş atılması gerekebilmektedir.

Bahsedilen bu “bebeklerde dil bağı kesilmesi” işlemini ise Çocuk Cerrahisi Uzmanı gerçekleştirmektedir.

Bebeklerde Dil Bağı için Hangi Doktora Gidilir?

Dil bağı, doğuştan itibaren meydana gelen ve bebeklik ile çocukluk döneminde kendini gösteren bir sorundur. Bu hastalığın teşhis ve tedavisi için Çocuk Hastalıkları (Pediatri) Uzmanına danışılmalıdır. Bu rahatsızlık bebeğin gelişimini sebep olduğu beslenme ve konuşma bozukluklarından dolayı olumsuz etkileyeceğinden bebekte ya da çocukta hastalığa ait belirtilerin gözlemlenmesi durumunda kalıcı hasarlar meydana gelmeden bir uzmana danışmakta fayda vardır.

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın

Bebeklerde Dil Bağı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Bebeklerde dil bağı ne zaman kesilmeli?

Bu sorunun 3 yaşından küçük çocuklarda bazen net belirtiler vermediği düşünülebilmektedir. Bu nedenle 3 yaşından sonra yapılması önerilebilmektedir. Ancak çocuğun konuşma güçlükleri çekmesi ve bazen konuşmayı öğrenmede sorunlar yaşaması çocuğun gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple uzmanlar genelde sorunun fark edilmesini takiben işlemin en yakın sürede yapılması gerektiği görüşündedir. İşlem için belli bir yaşın beklenmesi gerekmemektedir ve bebek 6 aylık olduktan sonra ameliyat uygundur.

Dr. Hande Erölmez