Bağırsak Hastalıkları

Bağırsak hastalıkları birçok nedene bağlı gelişen hastalıklar bütünüdür. Tedavide medikal, cerrahi ve radyoterapi gibi seçenekler hastalığın seyrine göre tercih edilmektedir.

Bağırsak Hastalıkları Nedir?

Bağırsaklar sindirim sistemimizde bulunan ve temel işlevi sindirim ve emilim olan mide ile anüs arasındaki kısımdır. Bağırsak yapısı normal sağlıklı insanlarda ve diğer sağlıklı olan memeli canlılarda ince ve kalın bağırsak olmak üzere iki ana bölümden meydana gelmektedir.

İnce bağırsaklar insanda bulunan organlar içinde vücuttan direk dışarıya açılan en büyük yüzeyi oluşturmaktadır. Normalde ince bağırsakların birkaç metre uzunluğunda olmasının aksine ince bağırsak yapısı insanda bulunan mide ya da kolon gibi diğer sindirim sistemi organlarına kıyasla daha nadir hastalık oluşturmaktadır. İnce bağırsak hastalıkları sıklıkla hastaların geçirdiği ameliyata ya da yapışıklığa bağlı tıkanıklık durumları, bağırsakta gözlenen inflamatuar durumlara bağlı gelişen hastalıklar ve bağırsağın iskemisine (kanlanma eksikliği) bağlı hastalıklardır. Tüm bunların dışında da ince bağırsak hastalıkları bulunmakla birlikte bu duruma kanser, radyasyon ya da doğumsal anomaliler neden olmaktadır.

Kalın bağırsaklar ince bağırsaklardan sonra gelen bölüm olup anüsle sonlanmaktadır ve ortalama 1,5 ila 2 m arasındadır. Kalın bağırsak yapısı anatomik olarak rektum, çekum ve kolon kısımlarından meydana gelmekle beraber asıl görevi sindirilmiş gıda maddelerindeki suyu ve tuzu emerek geri kalan posa yapısını anüse iletmektir. Kalın bağırsaklarda ortaya çıkan hastalıklar da aynı ince bağırsak hastalıklarında olduğu gibi birçok nedene bağlı ortaya çıkabilmektedir.

Bağırsak Hastalıkları Çeşitleri Nelerdir?

İnce bağırsaklar duodenum, jejenum ve ileum olmak üzere; kalın bağırsaklar da rektum, çekum ve kolon olmak üzere 3 kısımdan oluşan bir organ yapılarıdır. İnce ve kalın bağırsaklarda görülen hastalıklar bu kısımlarda anormalliklere yol açarak ortaya çıkmaktadır. Bağırsak hastalıkları isimleri şu şekilde sıralanabilir;

İnce Bağırsak Hastalıkları Nelerdir? 

 • İnce Bağırsak Obstrüksiyonu: İnce bağırsaklarda meydana gelebilen mekanik ince bağırsak obstrüksiyonlarının iki sık nedeni bulunmaktadır. İnce bağırsak obstrüksiyonları sıklıkla önceden hastaların olduğu ameliyatlara bağlı gelişen ya da sıkışmış ince bağırsak bölümünün fıtıklaşması sonucunda meydana gelmektedir.
 • Paralitik İleus (Adinamik İleus): Paralitik ileus tablosu hastalarda meydana gelebilen ince bağırsak kaslarının felç olması sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Hastalarda paralitik ileus geliştikten sonra ince bağırsak peristaltizminde durma ortaya çıkacağından dolayı tıkanmalar olabilmektedir.
 • İntestinal Psödo – Obstrüksiyon: Tekrarlayan karında hava ve sıvı birikimi sonucu ortaya çıkan intestinal psödo – obstrüksiyon hastalarda uzun süreli gelişim sürdüren bir durumdur. Gerçekleşen bu duruma sıklıkla ishal ve kusma gibi semptomlar eşlik etmekle birlikte intestinal psödo – obstrüksiyon ince bağırsaklardansa insan kolon organında daha sıklıkla hekimlerin karşısına çıkmaktadır.
 • Crohn Hastalığı: İltihabi bağırsak hastalıkları olarak ifade edilebilen chron hastalığı bağırsaklarda gözlenen inflamatuvar bağırsak hastalıklarının ince bağırsaklarda görülen formdur. Crohn hastalığı iltihaplı bir bağırsak hastalıklarından biri olmakla birlikte hastalarda ağız bölgesinden anüs bölgesine kadar tüm sindirim sistemi organ yapılarını tutabilen iltihabi lezyonların görülebildiği bir hastalıktır tipidir.
 • İnce Bağırsak Fistülleri (intestinal – Enterik Fistül): Fistüller insan sindirim sistemindeki içi boş organ yapılarında meydana gelebilen anormal yolaklardır. Enterik fistüller hastalarda oldukça ciddi sorunlar meydana getirip ölüm oranlarını yükseltebilmektedir. Hastalarda meydana gelen fistül yapıları sıklıkla geçirilen karın ameliyatları sonucunda oluşmaktadır.
 • İnce Bağırsak Tümörleri: İnce bağırsaklarda adeno karsinom, lenfoma ve sarkom gibi çeşitli kanserler meydana gelebilmektedir. Bunlara ek olarak lipom ya da leomiyom gibi iyi huylu tümör tipleri de bulunmakradır. İnce bağırsaklarda tümör oluşumu çok sık oluşan bir durum olmamakla birlikte tümör gelişimi sonucunda ortaya çıkan semptomlar tümör hastalığına spesifik olmadığı için tanı konulması zor bir durumdur.
 • Radyasyon EnteritiTüm sindirim sistemi organlarında olabildiği gibi ince bağırsaklarda da radyoterapi sebepli kalınan radyasyon etkisiyle çeşitli hasarlar meydana gelebilmektedir.
 • Meckel DivertikülüMeckel divertikülü anne karnındaki gelişim safhalarında bulunan ancak sonradan kaybolması gereken bir kanalın artığı olarak oluşmaktadır. İnsanlarda en sık karşılaşılan konjenital (doğumsal) gastrointestinal sistem anomali olan meckel divetikülü erkeklerde kadınlara oranla iki kat daha fazla gözlenmektedir.
 • Mezenterik İskemi: İnce bağırsakların ihtiyaç duyduğu kanlanmanın kesilmesi sonucunda mezenterik iskemi başka bir ifadeyle ince bağırsaklarda kangren gelişmesi olarak da tanımlanabilir. Ölümcül bir hastalık çeşidi olan mezenterik iskemi yaşlı kadınlarda daha sık karşılaşılan bir hastalık durumudur.
 • Kısa Bağırsak Sendromu: İnce bağırsakların normalde olması gereken uzunluktan kısa olmasına kısa bağırsak sendromu adı verilmektedir. Bu hastalarda alınan gıdaların ince bağırsak kısalığı nedeniyle emilimi yeterince yapılamadığı için çeşitli gastrointestinal sistem semptomları gelişmektedir. 

Kalın Bağırsak Hastalıkları Nelerdir?

 • KolitKolit hastalığı ince bağırsak yapısının sonlanmasından itibaren kalın bağırsak yapısının tamamının ya da bir bölümünün iltihaplanması ile oluşan bir bağırsak hastalığıdır.
 • Bağırsak Tıkanması: Bağırsak tıkanmaları kalın ve ince bağırsak yapılarının iç içe girmesi ile, bağırsakların oluşan fıtık kesesi içinde sıkışıp boğulması ile, bağırsak yapılarının tümör ile tıkanması ile ya da gaz ve dışkıların dışarı çıkamaması sonucu ortaya çıkabilen hastalıklar durumudur.
 • Spastik Kolon: Spastik kolon hastalığı kişilerde meydana gelen çevresel ve duygusal etkenler sonucunda sinir sisteminde meydana gelen bozulma sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Spastik kolon hastalığı halk arasında strese bağlı bağırsak hastalıkları ya da psikolojik bağırsak hastalıkları olarak da bilinebilmektedir.
 • Crohn Hastalığı: İnflamatuar bağırsak hastalıklarından biri olan crohn ince bağırsaklar gibi kalın bağırsaklarda da ortaya çıkabilen bir hastalıktır.
 • Kolon ve Rektum (Kolorektal) Kanseri: Hastalarda ortaya çıkabilen kolon ve rektum kanserleri sıklıkla kolon ve rektum bölgelerinde oluşum gösteren tümöral yapılardan kaynaklanmaktadır.
 • Rektal Prolapsus: Rektal prolapsus hastalığı rektumun tüm katmanları ile birlikte anüsten sarkması sonucunda oluşan hastalıktır.
 • Proktit: Proktit rektumda gerçekleşen inflamasyonu ve tahrişi ifade eden bir hastalık durumudur.

Bağırsak Hastalıkları Belirtileri Nelerdir?

Bağırsak hastalıkları sıklıkla hastaların geçirdiği ameliyata ya da yapışıklığa bağlı tıkanıklık durumları, bağırsakta gözlenen inflamatuar durumlara bağlı gelişen hastalıklar ve bağırsağın iskemisine (kanlanma eksikliği) bağlı hastalıklardır. Hastalarda görülen bu hastalıklar neticesinde birçok semptom ortaya çıkabilmekte ve bu semptomlar hem kalın bağırsak hastalıklarında hem de ince bağırsak hastalıklarında ortak semptomlara neden olabilmektedir. Gözlenen bu belirtiler bazı hastalık tiplerinde aniden ortaya çıkabilen ve hastalarda acil müdaheleler sebebiyet veren durumlar oluşturmaktadır.

İnce bağırsak hastalıkları belirtileri ve kalın bağırsak hastalıkları belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

 • İshal,
 • Karın ağrısı,
 • Bağırsak krampları,
 • Kabızlık,
 • Kramp tarzı ağrı,
 • Dışkıda kan gözlenmesi,
 • Ateş,
 • Halsizlik ve yorgunluk,
 • Ciltte ve gözde sararmalar meydana gelmesi,
 • Bulantı ve kusma,
 • İstemsiz kilo kaybı,
 • Dışkının renginin normalden farklı olması,
 • Ciltte kızarıklar meydana gelmesi,
 • Gaz ve kaka çıkışının olmaması
 • Taşikardi
 • İdrar çıkışında azalma
 • Hipotansiyon
 • Kanama
 • Mineral dengesinde bozukluk
 • Anal akıntı

Bağırsak Hastalıkları Nedenleri (Risk Faktörleri) Nelerdir?

Bağırsakta meydana gelen patolojik durumlara bağlı olarak bağırsak hastalıkları meydana gelmektedir. Bağırsak hastalıklarının birçok dış etkenler sebebiyle oluşabileceği gibi doğumsal olarak da gelişebilmektedir. Tüm bunlarla birlikte bağırsak hastalıklarına neden olabilecek durumlar şu şekilde sıralanabilir;

 • İntestinal Lümeninin Obstrüksiyona Uğraması: İntestinal lümenin obstrüksiyona uğraması tümör, safra taşı ileusu, taşlaşmış dışkı, saç yutulması sonucunda bağırsaklarda birikip yumak oluşturması gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişmekte ve bağırsak hastalıklarına yol açmaktadır.
 • Yapılan Cerrahi Girişimler: Hatalara uygulanan karın içi cerrahi girişimler neticesinde bağırsaklarda fistül, daralma, divertikül ve fıtıklaşma gibi çeşitli hastalıklar gelişebilmektedir.
 • Kemoterapi ve Radyoterapi Tedavisi: Birçok hastalık durumlarında hastalara uygulanabilen tedavi yöntemlerinden olan kemoterapi ve radyoterapi hastalarda bağırsak hastalıklarının gelişimine neden olabilmektedir.
 • Tütün ve Tütün Ürünleri Kullanımı: Sigara, puro ve benzeri tütün ve tütün ürünleri kullanımı birçok hastalıkta olduğu gibi bağırsak hastalıklarının da oluşumunda başrolde yer almaktadır.
 • Karın Zarı İltihabı Gelişimi (Peritonit): Karın zarlarında iltihaplanma görülmesi hastalarda paralitik ileus gibi bağırsak hastalıklarının da oluşumuna neden olabilmektedir.
 • Karın Travması: Hastaların maruz kaldığı karın travmaları bağırsakları etkileyerek çeşitli semptomlar oluşturmakta ve bağırsak hastalıklarının da oluşumuna neden olabilmektedir.
 • Bağırsak İskemisiBağırsağın iskemisi (kanlanma eksikliği) ince bağırsak ve kalın bağırsağı beslenmesinde ve emilen besinleri kana verilmesinde problemler yaratarak bağırsak hastalıklarının da oluşumuna neden olabilmektedir.
 • Genetik Yatkınlık: Yapılan çalışmalar neticesinde bazı ince bağırsak hastalıklarının oluşumunda genetik yatkınlığın bulunduğu ve bu genetik yatkınlığın genetik bağırsak hastalıklarının gelişimine neden olduğu belirlenmiştir.
 • İlaç ya da Yasaklı Madde Kullanımı: Bazı hastalarda ince bağırsak hastalıklarının gelişmesinde ilaç ya da yasaklı madde kullanımı da sebep olarak gösterilmektedir. Kişilerin kullandığı antikolinerjik ilaçlar ve morfin gibi maddeler bağırsak hastalıklarının da oluşumuna neden olabilmektedir.
 • Arter Embolisi: Superior mezenterik arter de emboli oluşumu hastalarda bağırsak hastalıklarının oluşumuna neden olabilmektedir.
 • Arter Trombozu: Superior mezenterik arter de trombozu durumunun oluşumu hastalarda bağırsak hastalıklarının oluşumuna neden olabilmektedir.
 • Gelişen Alerjik Durumlar: Anne, baba ya da akrabada ince bağırsaklarla alakalı alerji öyküsünün bulunması veya bebeklik çağında gelişen alerjik durumlar kişilerde bağırsak hastalıklarının oluşmasına neden olabilmektedir.

Bağırsak Hastalıkları Teşhisi Nasıldır?

Genel cerrahi ve Dahiliyenin gastroenteroloji bölümleri kişilerde ortaya çıkan bağırsak Hastalıklarının teşhis ve tedavisini gerçekleştirmektedir.

Hekim teşhis amacıyla şu yöntemlere başvuruda bulunabilmektedir;

 • Anamnez: Anamnez hastanın şikayetlerini dile getirmesi durumudur. Hasta hekime başvuruda bulunduğunda hekim hastada ishal meydana gelmesi, kramp tarzında karın ağrısı olması, bağırsak krampları, kabızlık, dışkılama esnasında tuvalette kan gözlenmesi, ateşlenme, halsizlik ve yorgunluk, ciltte ve gözde sararmalar meydana gelmesi, bulantı ve kusma, istemsiz kilo kaybı oluşması, dışkının renginin normalden farklı olması, gaz ve kaka çıkışının olmaması gibi mide ve bağırsak hastalıkları belirtileri olup olmadığını dinleyip not ederek teşhis yöntemlerin ilk basamağını gerçekleştirmektedir. Ayrıca hekim hastanın aile öyküsünü, akraba evliliği mevcudiyetini ve ailede devamlı hastalık olup olamadığı gibi durumları da anamneze eklenir. Ardından hekim fizik muayeneye geçer.
 • Fizik Muayene: Fizik muayenede hastanın ateşi, solunum sayısı, nabzı, tansiyonu, kanındaki oksijen saturasyonu (doygunluğu) değerleri not edilir. 

Ardından hekim hastanın boyu ve kilosu da ölçülerek not edilir. Bunun dışında hekim hastanın;

 • Genel duruma bakar ve ekstremite (el – ayak) muayenesi ile şişlik ve hassasiyet durumunu inceler,
 • Herhangi bir cilt döküntüsü ya da başka cilt bulgusu olup olmadığını, ödemini
 • Detaylı baş – boyun muayenesini yapar,
 • Batın (karın) muayenesi ile karaciğer ve dalakta büyüme var mı bakar, 
 • Lenf düğümlerinde herhangi bir büyüme olup olmadığını inceler,
 • Akciğer seslerini ve solunumu dinler,
 • Karın üstüne stetoskopu koyarak bağırsak hareketlerini dinler, 
 • Kalp seslerini dinledikten sonra laboratuvar tetkiklerine geçer.
 • Laboratuvar Tetkikleri: Laboratuvar tetkiklerinde ise hastadan kan, idrar, kemik iliği kültürleri alınır ve beyin – omurilik sıvısı incelemesi yapılır. Laboratuvarda hastanın kan hücresi değerleri, protein ve kan şekeri seviyesinin yanı sıra, böbrek fonksiyon göstergeleri, mineral düzeyleri, enfeksiyon varlığına dair antikor mevcudiyeti ya da yokluğu değerlendirilir. Yapılan diğer kültür testleri ile hastalık sebebi belirlenmeye çabalanır.
 • Radyolojik Görüntüleme: Radyolojik görüntüleme yöntemlerinde hekimler hastalarda gözlenen hastalık durumunun tanı ve tedavisinin yapılabilmesi için radyasyon, yüksek frekanslı ses dalgaları, ya da manyetik alan kullan çeşitli görüntüleme aletlerini kullanarak hastalığı tespit etmeye çalışmaktadır. 

Hekim radyolojik görüntülemede;

 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR): Bu yöntem, manyetik alan kullanarak görüntünün oluşturulduğu bir görüntüleme yöntemidir. Fizik muayene ve Laboratuvar sonuçlarıyla tam anlaşılamayan durumlarda veya ek bir hastalık varlığını mevcudiyetini saptamak ve ayırıcı tanı yapmak için kullanılabilir. Bu görüntüleme yöntemiyle ince bağırsak hastalıkları oluşumunun teşhisi konulabilir.
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT): Bağırsak hastalıkları teşhisinde abdominal bilgisayarlı tomografi kullanılmaktadır. Bağırsak hastalıkları teşhisinde kullanılan abdominal bilgisayarlı tomografinin hastalıkların teşhisinden en önemli katkısı özellikle kanser durumlarında yapılacak olan evrelemenin yapılabilmesini sağlamaktır. Abdominal bilgisayarlı tomografi sayesinde kanserlerin metastaza uğrayıp uğramadığı, lenf nodlarını tutup tutmadığı ve ince bağırsağın nerelerini etkilediği gözlemlenebilmektedir.
 • Pozitron Emisyon Taraması (PET): Bağırsak hastalıklarında kullanılan pozitron emisyon taraması sayesinde birçok bağırsak hastalığı tespit edilebilmektedir.  Pozitron emisyon taramasında hastaların kanına radyoaktif özellikleri bulunan bir şeker verilmektedir. Kana verilen bu şeker hücreler tarafından kullanılır. Eğer bir hücre grubunda aşırı büyüme durumu mevcutsa o hücre grubu diğerlerine oranla daha fazla radyoaktif şeker tüketimi gerçekleştirmektedir. Bu hücre grubunda oluşan radyoaktivite alanları pozitron emisyon taramasına özgü kamera çeşitleri ile tespit edilerek görüntülenebilmekte ve hastalığın hangi bölgede olduğu bulunabilmektedir.
 • Ultrasonografi (USG): Ultrasonografi ses dalgaları kullanılarak görüntünün oluşturulduğu bir görüntüleme yöntemidir. 
 • Kolonoskopi: Kolonoskopi hekimin gerekli gördüğü durumlarda kullandığı on iki parmak bağırsağı ve kalın bağırsağı incelediği tetkik yöntemlerinin genel adıdır. Bu yöntemle hekim hastanın ince bağırsak ve kalın bağırsak hastalıklarını detaylı bir şekilde kamerayla görebilmekte ve herhangi bir fıtıklaşma var mı yok mu görebilir. 
 • Direkt Karın Grafisi: Bağırsak hastalıklarında kullanılan direkt karın grafisi ile hastalara herhangi bir kontrast madde verme ihtiyacı duymadan X – ışınları yardımıyla karın bölgesinin görüntüsü röntgen filmi yardımıyla tespit edilebilmektedir. Hastalarda meydana gelebilecek çeşitli ince bağırsak sorunlarında ilk başvurulabilecek yöntemlerden biridir. 
 • Biyopsi: Yapılan diğer tanı tetkikleri sonucunda ince bağırsak hastalıkları sebep olan asıl sebep teşhis edilemediyse hekimler şüpheye düşüp buralardan biyopsi isteyebilirler. Biyopsi aracılığı ile alınan küçük doku örnekleri değerlendirilerek nodülün ya da özofagus dokusunun kötü ya da iyi huylu olup olmadığı araştırılır.  Bu yüzden biyopsi ince bağırsak hastalıkları sık kullanılan tanı yöntemlerinden biridir. 

Bağırsak Hastalıkları ve Tedavileri

Kalın - ince bağırsak hastalıkları ve tedavileri; bağırsak hastalığına yol açan etkenlerin bulunup bu etkenlere yönelik tedavi uygulanması ile yapılmaktadır. Bağırsak hastalıkları tedavisinde laparatomi, nazogastrik dekompresyon (sonda takılması), sıvı elektolit düzenlenmesi; steroid antibiyotik, immünmodülator tedavi uygulanması ve biyomedikal tedavi gibi çeşitli medikal tedavi yöntemlerle yapılabilmektedir. Ayrıca bağırsak hastalıklarında cerrahi ve radyoterapi de çok sık uygulanan tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır.

Hastalar ayrıca hekimlerin önerisi dahilinde bağırsak hastalıklarında beslenmesine önem vermeli ve buna uygun bir beslenme programı uygulamalıdır. Bu sayede hastalık tedaviye daha erken yanıt verebilmektedir. 

Bağırsak Hastalıkları Tedavi Edilmezse Ne Gibi Komplikasyonlara Yol Açar?

İnsanlarda ortaya çıkabilen birçok bağırsak hastalığı tipi bulunmaktadır. Bu tespit edilebilen bağırsak hastalıklarına da neden olabilen birçok faktör tespit edilmiştir. Eğer bağırsak hastalıklarında gerekli uygun görülen tedavi yapılmaz ise hastalar için mortal (ölümcül) olabilecek komplikasyonların ortaya çıkması işten bile değildir.

Bunun dışında bağırsak hastalıklarının tedavisi yapılmaz ise hastalarda karın ağrısı, bağırsak krampları, kabızlık, halsizlik ve yorgunluk, ciltte ve gözde sararmalar meydana gelmesi, istemsiz kilo kaybı, taşikardi (kalp atımında artma) , idrar çıkışında azalma, hipotansiyon, kanama ve mineral dengesinde bozukluk artarak devam ederek hastaların hayat kalitelerini oldukça düşürecektir.

Bağırsak Hastalıkları Ameliyatı

Bağırsaklar insan sindirim sisteminde bulunan temel organlardan biri olup kişilerin tükettiği gıda maddelerinin sindirim ve emilim işlevlerinin gerçekleştirilip kana verildiği ana merkezdir. Bağırsakların bu görevine ek olarak özellikle ince bağırsakların birçok çeşitli görevi bulunmaktadır. Bu sebeplerle bağırsak hastalıklarının insan yaşamı için tedavisi elzemdir. Bağırsak hastalıklarının tedavisinde cerrahi uygulamalar çok sık bir şekilde yapılmaktadır.

Bağırsak hastalıkları cerrahi tedavileri arasında hastalıklara göre değişebilmekle birlikte laparotomi (karnın açılarak bakılması ve tedavi yapılması), cerrahi drenaj (sıvı boşaltılması) ve cerrahi rezeksiyon (bir organın tamamını ya da bir bölümü çıkarma) ile çeşitli ameliyat teknikleri uygulanarak ince ve kalın bağırsak hastalıklarının tedavisi yapılmaktadır.

Gebelikte Bağırsak Hastalıkları

Bağırsak hastalıklarının gebelik döneminde ortaya çıkması ya da daha önceden tedavi edilmiş bağırsak hastalıklarının nüks (tekrarlaması) etmesi hamilelik döneminde gözlenebilecek durumlardır. Bu hastalıklardan bir olan crohn hastalığında eğer gebelik öncesinde gerekli tedavi uygulanmış ise bebeklerde sorun meydana gelmemektedir. Ancak crohn hastalığı anne adaylarında gebelik sürecinde tekrarlayabilmekte ve bebek üzerinde sıkıntılı sonuçlar yaratabilmektedir. Bu sebeple gebelerde erken doğum sorunu ortaya çıkabilmekte ve prematür bebekler (erken doğmuş) meydana gelebilmektedir.

Bebek ve Çocuklarda Bağırsak Hastalıkları

Bebek ve çocuklarda da aynı diğer yetişkinlerde olduğu gibi semptomlar vererek gelişen bağırsak hastalıkları oluşabilmektedir. Bebek ve çocuklarda bağırsak hastalıkları geliştiği takdirde hastalığın teşhis ve tedavisini çocuk cerrahisi bölümü üstlenmektedir. Bebeklerde bağırsak hastalıkları belirtileri aynı yetişkinlerde olduğu gibi semptomlar vermektedir. 

Çocuk cerrahisi uzmanı nedeni doğumsal ince bağırsak hastalıkları anomalileri olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilen bağırsak hastalıkları durumunda hastalara yetişkinlerde olduğu gibi tedavi seçeneklerinden en uygun tedavi seçeneğini tedavi dozlarını da ayarlamak suretiyle bebek ve çocuklar için uygulayabilmektedir.

Bağırsak Hastalıkları için Hangi Doktora Gidilir?

Bağırsak hastalıkları ile asıl olarak ilgilenen hastalıkların tanı ve teşhisini yapıp tedavi eden ve hastaların takiplerini sağlayan Genel Cerrahi bölümü ve Dahiliye bölümünün Gastroenteroloji dalı olmak üzere iki bölüm ilgilenmektedir.

Hastalarda İshal, karın ağrısı, bağırsak krampları, kabızlık, kramp tarzı ağrı, dışkıda kan gözlenmesi, ateş, halsizlik ve yorgunluk, ciltte ve gözde sararmalar meydana gelmesi, bulantı ve kusma, istemsiz kilo kaybı, dışkının renginin normalden farklı olması, ciltte kızarıklar meydana gelmesi, gaz ve kaka çıkışının olmaması, taşikardi, idrar çıkışında azalma, hipotansiyon, kanama ve anal akıntı gibi semptomlar varlığında hastaların mutlaka Genel Cerrahi uzmanı hekime ya da Dahiliye bölümünün Gastroenteroloji uzmanı gibi bağırsak hastalıkları uzmanı hekimlere görünmesinde fayda vardır.

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın

Bağırsak Hastalıkları ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Bağırsak hastalıkları sırt ağrısı yapar mı?

Bazı bağırsak hastalıklarının ağrısının sırta vurabildiği bilinmektedir. Ancak bu durum gelişen komplikasyonlara bağlı ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple genelleme yapılamamaktadır.

Dr. Latif Mustafa Uyguner

Bağırsak hastalıkları kasık ağrısı yapar mı?

Bazı bağırsak hastalıklarının ağrısının kasık ağrısı yapabildiği bilinmektedir. Özellikle mesane dolu olduğunda ortaya çıkabilen bu ağrı hastadan hastaya farklılık gösterebilir.

Dr. Latif Mustafa Uyguner

Bağırsak hastalıkları mide bulantısı yapar mı?

Bağırsaklar ve mide birbiriyle bağlantılı sindirim sistemi organlarıdır. Bağırsakta gözlenen patolojik durumlar sonucunda hastalarda mide bulantısı ve kusma semptomları ortaya çıkabilmektedir.

Dr. Latif Mustafa Uyguner