Anne Karnındaki Bebeğin Bacak Boyunun Kısa Olması

Bebeğin anne karnındaki hareket alanının dar olması nedeniyle alacağı oksijen miktarında azalma olacağından bebekte kalp, organ ve uzuv gelişimi yetersizliğine yol açar. İlaç ve cerrahi müdahale gibi tedavi yöntemleri vardır.

Anne Karnındaki Bebeğin Bacak Boyunun Kısa Olması Nedir?

Hamilelik döneminde belli aralıklarla ultrason ve fiziksel muayene yapılarak bebeğin gelişiminde herhangi bir gerilik olup olmadığı kontrol edilir. Anne karnındaki bebeğin gebelik haftasına göre olması gereken kilo ve uzunlukta olmaması halinde bebekte gelişme geriliği görülür. Bu durum çoğu zaman bebeğin bacak boyunun kısa olması halinde kendini gösterir.

Anne karnındaki her 100 bebeğin 8’inde bacak boyu kısalığı meydana gelir. Bebeğin anne karnındaki hareket alanının dar olması nedeniyle bebeğin alacağı oksijen miktarında azalma olur. Bu durum bebekte kalp, organ ve uzuv gelişimi yetersizliğine yol açar. Simetrik ve asimetrik gelişme geriliği olmak üzere 2 farklı şekilde bacak boyu kısalığı görülür.

 • Simetrik Gelişme Geriliğine Bağlı Bacak Boyu Kısalığı: Gebelik döneminde annenin geçirdiği enfeksiyon hastalığı, annenin gebelik döneminde sigara kullanması, annenin gebelik döneminde yetersiz beslenmesi, anatomik problemler ve kromozom sayılarındaki anormal durumlar nedeniyle simetrik gelişme geriliği yaşanır. Gebeliğin erken döneminde ultrasonda fark edilen bu durum baş, gövde ve bacak boyu kısalığına neden olur.
 • Asimetrik Gelişme Geriliğine Bağlı Bacak Boyu Kısalığı: Gebelik döneminde annede görülen diyabet ve yüksek tansiyon hastalığının yol açtığı asimetrik gelişim bozukluğu gebeliğin son aylarına doğru fark edilir. Anne karnında bebeğe ulaşan kanın yetersiz kalması halinde bebeğin bacak, kol, baş ve karın bölgesinin normal ölçümlere göre daha kısa ve küçük olması durumudur.

Anne karnındaki bebeğin bacak boyu kısalığı her zaman iki bacakta birden görülmeyebilir. Bir bacak diğerinden daha kısa olabilir. Bu durum gerçek ve fonksiyonel bacak boyu eşitsizliği olarak 2 farklı şekilde ortaya çıkar.

 • Gerçek Bacak Boyu EşitsizliğiYapısal ve anatomik eşitsizlik bacağın birinde ya da bir bölümünde görülür.
 • Fonksiyonel Bacak Boyu Eşitsizliği: Leğen kemiği ya da omurgadan kaynaklı olarak ortaya çıkar.

Anne Karnındaki Bebeğin Bacak Boyunun Kısa Olması Belirtileri

Anne karnındaki bebekte görülen bacak boyu kısalığı yapılan muayene ve ultrason sonucunda ortaya çıkar. Anne adayında herhangi bir belirti göstermeyen bu anormal durumu fark etmek için gebelik döneminde düzenli olarak gebelik kontrollerine gidilmesi önemlidir.

Ultrasonda fark edilen başlıca belirtiler şunlardır;

 • Bebeğin bacak boyunun normal gelişim ölçümlerine göre kısa olması
 • Bebeğin her iki bacak boyu arasında fark olması
 • Bebeğin baş, kol, karın ve gövde ebatlarında anormalliklerin görülmesi
 • Anne karnındaki bebeğin normalden daha az kiloya sahip olması 
 • Bebeğin anne karnındaki pozisyonu ve beslenme düzenindeki anormallikler
 • Anne adayının gebelik döneminde çok az kilo alması

Anne Karnındaki Bebeğin Bacak Boyunun Kısa Olması Nedenleri

Anne, bebek ve plasentadan kaynaklı olan gelişme geriliği %75 oranında fiziksel, %25 oranında zihinsel olarak ortaya çıkar. Hamilelik döneminde bebeğin bacak boyunun kısa olması nedenleri şunlardır:

Anneye bağlı nedenler:

 • Gebelik döneminde annenin fazla kilo alma korkusu nedeniyle yetersiz ve sağlıksız beslenmesi
 • Gebelik öncesi, gebelik ve emzirme dönemi boyunca annenin sigara ve alkol kullanması
 • Anne adayının hamilelik sürecinde kimyasal maddelere maruz kalması
 • Anne adayında gebelik öncesi ve gebelik döneminde görülen romatizma, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, enfeksiyon hastalıkları ve genetik hastalıklar
 • Gebelik döneminde annenin aşırı fiziksel aktivite yapması
 • Anne adayının gebelik döneminde aşırı stres ve depresyon yaşaması
 • Anne adayının zayıf olması
 • Anne adayının gebelik döneminde az kilo alması

Bebeğe ve plasentaya bağlı nedenler:

 • Bebeğin anne karnında kızamıkçık ya da enfeksiyon geçirmesi
 • Annenin aldığı besinlerin bebeğe aktarımında yaşanan plasenta kaynaklı sorunlar

Her iki bacak boyu arasındaki eşitsizlik nedenleri:

 • Konjenital (doğuştan): Proksimal femur yetmezliği (uyluk kemiği kısalığı), tibia hemimelia (doğuştan kaval kemiğinin olmaması), fibula eksikliği (baldır kemiği kısalığı), hemiatrofi (doku, kas, kemik ve kıkırdakların erimesi)
 • Gelişim Yetersizliği: Nörofibromatozis (sinir hücresi büyümesi), osteokondromatozis (tümör nedeniyle kemiklerde şekil bozukluğu olması), enkondromatozis (kemik içi plaklarda tümör oluşumu), çarpık bacak
 • Posttravmatik: Radyasyon, enfeksiyon, kırıklar, perthes hastalığı (uyluk kemiğindeki kan akışının durması), inflamatuar artrit (eklem iltihabı), blount hastalığı (kaval kemiğinin büyüme plağındaki anormal durum)

boyunda kısalığın görülmesi halinde hemen tedaviye geçilmesi gelecekte yaşanacak olan sorunları önler.

Anne Karnındaki Bebeğin Bacak Boyunun Kısa Olması Teşhisi

Anne karnındaki bebeğin bacak boyunun kısa olması, gebelik sürecinde yapılan rutin muayeneler sonucunda teşhis edilmektedir. Ebeveynlerin fark edebileceği düzeyde herhangi bir belirti göstermediği için bu muayeneler büyük önem taşımaktadır.

Teşhis için aşağıdaki aşamalar izlenmektedir:

 • Hasta Öyküsü: Anne adayının geçirmiş olduğu hastalıklar ile anne adayında bulunan kalıtsal hastalıklar hakkında bilgi edinilir. Hipertansiyon, gebelik şekeri, diyabet, kansızlık, enfeksiyon hastalıkları, romatizma hastalığı gibi hastalıklar ne sıklıkta, ne zaman ve hangi şiddette yaşadığı araştırılır.
 • Gebelik Muayenesi: Anne adayının kaç haftalık hamile olduğu, gebelik boyunca aldığı kilo ve gebelik döneminde ortaya çıkan sorunlar fizik muayene edilerek hastaya hangi tahlil ve tetkiklerin yapılması gerektiğine karar verilir.
 • Ultrason ve Renkli Doppler Çekimi: Hamilelik döneminin başlamasından itibaren her ay düzenli olarak ultrason yapılarak bebeğin anne karnındaki durumu kontrol edilir. Yapılan renkli doppler çekimi esnasında olası anormal bir durumun yaşanması halinde hemen müdahale edilerek ciddi sorunların yaşanmaması için gerekli tedbirler alınır. Anne karnında bebeğin bacak boyunun kısa olması ve bebeğin anne karnında yaşadığı sorunların net bir şekilde teşhis edilmesi için gerekli bir yöntemdir.
 • NST Muayenesi: Bebeğin kalp atışlarının takibi ve bebeğin anne karnında fiziksel ölçümlerinin yapılması için gerekli uygulamadır. NST muayenesi sonuçlarına göre bebeğin bacak, baş ya da gövdede anormal ölçümler yapılırsa hastadan detaylı tetkiklerin yaptırılması istenir. 
 • Bacak Uzunluk Grafisi Çekimi: Yeni doğan bebeklerin kalçadan ayak bileğine kadar olan bölümün grafisi çekilerek iki bacak arasındaki uzunluk farkı ve ilerde yürüme zorluğuna yol açacak olan asimetrik kısalıklar tespit edilir.

Anne Karnındaki Bebeğin Bacak Boyunun Kısa Olması Tedavisi

Hamilelik döneminde yapılan tüm tahlil ve incelemeler sonucunda bebeğin bacak boyunun kısa görülmesi halinde hemen tedaviye geçilir. Eğer hamileliğin son aylarında bu durum fark edilmişse bebeğin doğması beklenir. Bu süreçte anne adayının sağlıklı beslenmesi, sigara kullanımını kesmesi ve olabildiğince hareketsiz kalması sağlanır.

Ayrıca doğum esnasında ölü doğum yaşanmaması için sezaryenle doğum yapılması kararlaştırılır. Hamileliğin ilk aylarında anormal durum fark edilmişse bu duruma yol açan faktör tespit edilerek önlenmeye çalışılır.

 • İlaç Tedavisi: Hamilelikte bebeğin bacak boyunun kısa olması halinde anne adayına verilen ilaçlar yardımı ile bebeğin büyümesine engel olan faktörler önlenmeye çalışılır. Bebekteki büyüme ve gelişme bozuklukları minimum seviyeye getirilmeye çalışır. Bacak boyu kısalıkları bebeğin doğumundan sonra cerrahi uygulamalar ile tedavi edilir.
 • Epifizyodez: Epifiz kıkırdağı bacaktaki kemiklerin büyümesinde etkilidir. Yapılan epifizyodez uygulaması ile epifiz kıkırdağının büyümesi bebeğin sağlık durumuna göre geçici ya da kalıcı şekilde durdurulur.
 • Cerrahi İşlem: Her iki bacak boyu arasında eşitsizlik olan bebeklerin bacak boyunun eşitlenmesi işlemidir. Uzun bacak kısaltılırken, kısa bacak uzatılır.
 • Eksternal Fiksatör Uygulaması: Ameliyat ile kemik içine kalın yivli çivilerin yerleştirilmesi ile bacak boyu uzatılır. Kemik içine yerleştirilen bu cihaz ve çiviler bacağı gergin tutarak günde 1 mm kadar uzamasına yardımcı olur.

Anne Karnındaki Bebeğin Bacak Boyunun Kısa Olması Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Gebelikte bebeğin bacak boyunun kısa olması yapılan ultrason çekimi sonucunda ortaya çıkar. Bu süreçte gerekli tedbirlerin alınmaması ve anne adayının sağlıksız yaşam koşullarına devam etmesi halinde prematüre doğum, ölü doğum yaşanabilir.

Ayrıca bebekte fiziksel olarak bacak boyu kısalığının görülmesinin yanı sıra bu durum ileriki yaşlarda yürüme zorluğu, down sendromu, tümör, çocuk felci, kemik kırılması ve enfeksiyon hastalıklarının yaşanmasına neden olur. Yaşam boyu devam edecek olan ciddi problemlere yol açan bacak boyu kısalığı tedavisine anne karnında erken dönemde başlanması olası sorunları önler.

Anne Karnındaki Bebeğin Bacak Boyunun Kısa Olmasına Ne İyi Gelir?

Anne adaylarının sağlıklı bir bebek dünyaya getirebilmesi için gebelik döneminde bebeğin büyüme ve gelişme geriliğine neden olan etkenlerden uzak durması önemlidir. Sağlıklı bir yaşam sürerek bebeğin yeterli şekilde gelişmesini sağlanmalıdır.

Anne karnında bebek gelişimini sağlamak amacıyla gebelik döneminde anne adayının dikkat etmesi gereken faktörler;

 • Bebek gelişiminde etkili olan protein, demir, folik asit, çinko gibi vitaminlerin yeterli miktarda alınmasına özen gösterilmelidir.
 • Sağlıklı ve yeterli beslenmeye dikkat edilmeli
 • Sigara, alkol ve kimyasal içerikli maddelerden uzak durulmalı
 • Gebelik döneminde bilinçsiz ilaç kullanılmamalı
 • Hamilelik döneminde kan testi, ultrason, şeker yükleme testi, ikili ve üçlü testlerin yaptırılması ihmal edilmemelidir.

Anne Karnındaki Bebeğin Bacak Boyunun Kısa Olması Durumunda Hangi Doktora Gidilir?

Anne adayı ve bebeğin sağlıklı bir hamilelik süreci geçirebilmeleri amacıyla her ay düzenli olarak kadın hastalıkları ve kadın doğum uzmanına giderek gebelik kontrolünü yaptırması önemlidir. Bu süreçte bebeğin bacak boyunda kısalığın görülmesi halinde hemen tedaviye geçilmesi gelecekte yaşanacak olan sorunları önler.

Makaleyi faydalı buldun mu?
20
3
Makeleyi Paylaşın