evim.com

Anevrizma Tedavisi

Anevrizma hastalığında, hastalığın bulunduğu bölgeye göre tedavi yöntemleride değişkenlik gösterir.

Anevrizma Teşhisi

Damar genişlemesinin tanısının konulabilmesi için öncelikle klinik hekiminin damar genişlemesinden şüphelenmesi gerekir.

Öykü: Öyküde hekim damar genişlemesini ayırıcı tanıda düşünür. Örneğin göğüs bölgesinde huzursuzluk ve ağrıyla gelen hastada; hekim, kalp damar hastalıklarıyla birlikte aort damarında genişleme olup olmadığını anlamak için test ister. 

Fizik muayene: Fizik muayenede hastada belirti gösteren bölgeler detaylı incelenir. Mesela eğer hastada göğüs ağrısı mevcutsa, kalbin bütün dinleme odakları detaylı şekilde steteskopla dinlenir. Fizik muayene, hareket muayenesi, duyu ve his muayenesi, kafa sinirlerinin muayenesini, denge ve kontrol muayeneleri yapılabilir. Toplar damarların genişlemesinde belirgin olarak cilt üzerinde damar çıkıntıları gözlenebilir. Bacak damar genişlemesinde cilt rengi değişmesi ve soğuk bacaklar dikkat çeker.

Öykü ile fizik muayenede kesin tanı konulmadığı zaman ek yöntemler istenir. 

Direk grafik: Göğüs, karın veya omurganın direk grafiIeri, göğüs aorta anevrizmasının ön tanısı hakkında yeterli bilgi verebilir. Ama beyin damarlarının anevrizmasında işe yaramaz. Göğüs grafilerinin çoğunlukla norma çıkabilmektedir. Bu görüntülemenin normal çıkması aort damarı genişlemesini dışlamaz. İleri tetkike ihtiyaç duyulur.

Doppler Ultrason: Böbrek, karın bölgesinde, bacaklarda, cinsel organlarda görülen damar genişlemesinin gösterilmesinde oldukça yararlıdır ama göğüs ve kafa bölgesindeki damarlarda işe yaramaz. 

Ekokardiyografi: Çıkan aort anevrizmaları sıklıkla aort kapak yetmezliği semptom ve bulgularıyla gelen hastaların ekokardiyografi ile değerlendirilmesi esnasında tespit edilir. İyi bir radyoloji için gerek görüntü alabilme gerekse yorumlama açısından ustalık gerektirir. 

Bilgisayarlı tomografi: Damar genişlemesinin değerlendirilmesinde en sık kullanılan ve belki de en yararlı tetkiklerden biridir. 3 boyutlu bir görüntüleme yöntemi sağlar. Tanı koymanın yanında genişlemenin yeri, büyüklüğü, diğer yapılarla ilişkisi gibi bilgilerde sağlar.

Manyetik Rezonans (MR) Anjiyografi: Bu yöntem giderek yaygınlaşmaktadır. Tomografiden farklı olarak radyasyon ve böbreğe toksik kontrastlı maddelere ihtiyaç kalmadan aort hakkında detaylı görüntü vermesidir. Tomografiye göre daha pahalı bir işlem olması kötü yanıdır. Ayrıca MR’ın çekildiği ortam birçok hasta için uygun değildir.

Aortografi ve kardiyak kateterizasyon: Aortografiyakın dönemlere kadar aort hastalıkların tanısında sık kullanılmasına rağmen son zamanlarda yerini tomografi ve MR almıştır. Girişimsel bir işlem olduğundan istenmeyen durumlar tomografi ve MR’ a oranla daha fazladır. Kardiyak kateterizasyon ise çıkan aort genişlemesi tanısında önemli rol oynar. Bu yöntemde ek olarak kalk kapakları ve kalbin fonksiyonu da değerlendirilir.

Oftalmoskopi: Genişlemiş damarları, kanamaları, sıvı birikimini tespit eder;

Bu makaledeki yazılar bilgilendirme amacıyladır. Eğer kendinizde damar genişlemesi olduğunu düşünüyorsanız vakit kaybetmeden doktora başvurunuz!

Anevrizma Tedavisi

Göğüs bölümündeki aort damar genişlemeleri, ölümcül damar patlamasını engellemek amacıyla cerrahi olarak onarılır. Damar genişlemesinin boyutu 5-6 cm geçtiyse veya yıllık genişlemesi 1 cm’den fazlaysa cerrahi tedavi önerilir. Başvuru esnasındaki semptomların şiddeti de operasyonun zamanlaması açısından önemlidir. Birçok hasta başvuru esnasında şikâyeti yoktur ve operasyon için uygundur. Bulguları olan hastada damarın patlama riski artmıştır ve bu nedenle hızlı bir değerlendirme yapılarak ameliyat edilir. 

Anevrizması olduğu bilinen bir hastada ani bir ağrı oluşması durumunda damar patlaması düşünülür. Acil cerrahi yaklaşım düşünülür.

Medikal olarak da kan basıncı yüksekliği varsa buna yönelik ilaç tedavileri verilebilir. Ek sistemik hastalıklar varlığında hastalığa özgü ilaç tedavileri uygulanır.

Serebral anevrizmaların tedavisi genellikle anevrizmadan etkilenen damar duvarının cerrahi onarımını içerir. Cerrahi onarım, anevrizmayı kapatmak için klipslerin yerleştirilmesinidir. Klips, anevrizmanın ana arterden çıkıntı bölgesinde bulunur.

Bazen daha az invaziv tedavi (endovasküler embolizasyon) verilebilir. Endovasküler embolizasyon, kalça artere, küçük çaplı ve uzun esnek bir plastik tüpün (kateter) sokulmasıdır. Kateter daha sonra gövdenin arterlerinden serebral arter anevrizmasına ilerler. Küçük metal spiraller kateterden anevrizmanın deliğine sokulur, kan akışını engeller ve böylece anevrizmanın boyutunu azaltır. Anevrizma enfekte olduğunda, antibiyotikler veya antimantar ilaçlar reçete edilir.

Abdominal aort anevrizmasında ve bacak anevrizmalarında cerrahi tedavisi, aortun anevrizmal bölümünün sentetik bir greft ile değiştirilmesidir.

Kılcal damarların ve küçük damarlar genişlemesinde tedavinin temel amacı, genişlemeyi provoke edici faktörlerin ortadan kaldırılmasıdır. Terapide, uygulama yerinde kan dolaşımını uyarmak için merhemler, jeller kullanılabilir. Aynı zamanda kompresyon çorapları giymek gerekir. Ancak bunlar sadece geçici tedavi olduğu için, son zamanda iyi sonuç veren yöntem olan skleroterapi uygulanabilir. 

Skleroterapi, varis damarlara, damar yapıştırıcı madde verilerek tedavi edilebilir. 

Bacaklardaki örümcek damarları, varisli damarların ilk dış belirtilerinden biri olduğundan, tedavileri ciddiye alınmalıdır. Trombozun önlenmesi için, antiagregan ajanların kullanılması da arzu edilir. Ayrıca, bazı durumlarda, iltihap ve ağrıyı baskılayan ek ilaçlar gerekebilir.

Göz damar genişlemesinde, kan damarlarının duvarlarının durumunu, özellikle de iç kısımlarını güçlendirebilen ve böylece kan dolaşımını ve retinaya oksijen akışını artırabilen ilaçlar, kan pıhtılaşma olasılığını azaltmayı amaçlayan ilaçlar, kan dolaşımını normalleştirmek için göz damlalar kullanılırCerrahi olarak da lazer tedavisi yapılabilir.

Testis damar genişlemelerinde mutlak cerrahi tedavi gerektirir. Genişleyen damarlar kesilerek çıkartılır. 

Anevrizma Tedavi Edilmezse

Damar genişlemesi tedavi edilmezse belirti vermeden ilerleyebileceği gibi damar yırtılmalarına bağlı olarak ölümcül durumlarda meydana getirebilir. Buna ek olarak beyin kanaması, iç organ kanamaları, kalp yetmezliği, solunum yetmezliği, görme ve işitme kaybı, gangrene, aort ayrışması gibi durumlar da sayılabilir

Anevrizmaya Ne İyi Gelir?

Damar genişlemesinde tedaviler altta yatan hastalığa göre değişir. En önemli faktörlerden biri yaşam tarzını düzenlemektir.

 • Düzenli uyku
 • Düzenli egzersiz
 • Meyve ve sebzeden zengin yiyecekler
 • Lifli gıdalardan zengin yiyecekler
 • Bol oksijenli temiz ortamlar
 • Kilo verme
 • Stres yönetimi vs.

Anevrizmaya Ne İyi Gelmez?

Damar genişlemesine öncelikle vücuda alınan zararlı maddeler iyi gelmez.

 • Alkol ve madde kullanımı
 • Sigara
 • Hareketsiz yaşam
 • Kalitesiz uyku
 • Stres
 • Yüksek tansiyon
 • Diyabet ve kalp damar hastalıkları
 • Sistemik hastalıklar
 • Geçirilen enfeksiyonlar
 • Kirli ve gürültülü ortamlar

Anevrizma İlaçları

Damar genişlemesinde yüksek tansiyon varlığında tansiyon düşürücü ilaçlar kullanılır.

B-blokörler: Beta-blokerler, kalbin ritmini yavaşlatmaya, kan basıncını düşürmeye ve böylece kalbinizi adrenalin ve norepinefrin ile uzun süreli etkisinden korumaya yardımcı olur. Beta blokerleri kalp yetmezliğini yönetmek için önemlidir. Kalbe oksijen sağlanmasını düzenler.  

 • Propranolol,
 • Metoprolol,
 • Atenolol
 • Labetolol

Ca kanal blokörleri: Kalsiyum kanal blokerleri, birçok kardiyovasküler, hastalığın semptomlarını etkili bir şekilde ortadan kaldırır. Patolojik bozuklukların şiddetini azaltmaya yardımcı olur ve bazı durumlarda prognoz üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

 • Nifedipin,
 • Verapamil,
 • Diltiazem

ACE inhibitörleri: Hipertansiyon tedavisinde en sık kullanılan ilaçlardan biridir.

 • Kaptopril,
 • Enalapril
 • Ramipril

İdrar sökücüler: Böbrekler tarafından idrar çıkışını uyararak vücudun aşırı sıvıdan kurtulmasına yardımcı olur.

 • Furosemid,
 • Tiazidler,
 • Asetolazamid

Kan damarlarının duvarlarının  güçlendiren ilaçlar: 

 • Aktovegin,
 • Vasonit,
 • Arbiflex,
 • Cavinton,
 • Pentoxifylline

Antiagreganlar: Trombozu önleyen bir grup ilaçlardır.Bu ajanlar trombosit ve eritrosit kan damarı endoteline yapışma ve yapışma yeteneklerini azaltır. 

 • Clopidogrel,
 • Abciximab,
 • Ticlopidine,
 • Aspirin

Bu makaledeki yazılar bilgilendirme amaçlıdır. Eğer kendinizde damar genişlemesi olduğunu düşünüyorsanız vakit kaybetmeden doktora başvurunuz!

Anevrizma Ameliyatı

Anevrizma boyutu 5-6 cm geçtiyse veya yıllık genişlemesi 1 cm’den fazlaysa cerrahi tedavi önerilir. Başvuru esnasındaki semptomların şiddeti de operasyonun zamanlaması açısından önemlidir. Operasyon öncesi hazırlık ve kalp, akciğer ve böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi yapılır. Cerrahi olarak aort damar onarımlarında ölüm oranları diğer damarlara göre daha fazladır.

Kardiyopulmoner bypass ameliyatı: Çıkan ve yatay düzlemde seyreden aort damar genişlemesinde kullanılan bir yöntemdir. Aortik nakil tekniği damar genişlemesinin yaygınlığına ve aort kapağın durumuna göre değişir. Genişleyen damar bölgesine gelen kanı ve basıncı azaltmak için damar başka bir damara bağlanır. Çıkan aortadaki damar genişlemesine, kalp out damar genişlemesi de denmektedir.

Aortoplasti: İnen aortada bulunan damar genişlemesi veya bacak damar genişlemesinde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde genişlemiş olan damar bölgesi çıkarılarak suni damar takılır.

Erken operasyon sonrası dönemde aortik bağlamalar sıklıkla aşırı kanamaya eğilimlidir. Operasyon sonrası kısa süreli hipertansiyon atakları bile dikiş hattını bozarak ciddi kanamalara veya yalancı anevrizma oluşumuna neden olabilir. Bu nedenle ilk 24 - 48 saatte, bağlantı bütünlüğünü korumak amacıyla çok sık kan basıncı kontrolü gerekir.

Klipleme: Anevrizmayı kapatma ameliyatı. Titaniumdan yapılan metal klip ile anevrizma boynuna yerleştirilir.

Endovasküler cerrahi: Balon kateteri, kalça damarından sokarak beyine kadar girilir. Platin mikro bobinlerin anevrizma boşluğuna sokulmasını içerir. Mikrospiraller sayesinde, anevrizmanın boşluğunda tromboz oluşur. Bunun sonucunda kan dolaşımından kapanır.

Skleroterapi: Özel maddelerin damar içerisine enjekte edilerek, damar duvarının yapıştırılması ve damarların bir bağ dokusu tüpüne (kordon) dönüşmesidir. Sklerosan maddeye maruz kaldıktan sonra, 2-6 ay içinde ince bir bağ dokusu kordonu oluşur, daha sonra emilime uğrar ve 1-1.5 yıl sonra tamamen kaybolur. Skleroterapinin ana avantajı cilt kesilerinin olmamasıdır ve kozmetik etki sağlayan bir iğne ile cildin delinmesi yoluyla gerçekleştirilir.

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın

Anevrizma ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

En önemli faktörlerden biri yaşam tarzını düzenlemektir. Düzenli uyku, düzenli egzersiz, meyve ve sebzeden zengin yiyecekler, lifli gıdalardan zengin yiyecekler, bol oksijenli temiz ortamlar, kilo verme, stres yönetimi gibi değişiklikler damar genişlemesini önleme de önemlidir. Alkol, sigara ve madde kullanımı, yüksek tansiyon, diyabet, sistemik hastalıklar damar genişlemesi için yatkınlaştırışı faktörler olarak sayılabilir. 

Anevrizmayı MRden görmek için, MR anjiografi yapılmalı. MR anjiografide damardan kontrast madde verilir ve damar yapısını inceleyebiliriz. 

Anevrizma, damarlardaki incelme sonucu meydana gelen damar genişlemesidir.

makaleyi incele

Anevrizma hastalığında, hastalığın bulunduğu bölgeye göre tedavi yöntemleride değişkenlik gösterir.

makaleyi incele