evim.com

ALL Hastalığı Belirtileri

Akut lenfoblastik lösemi olarak da bilinen All hastalığı, kan ve kemik iliği kanserinin bir çeşididir.

All Hastalığı Nedir? 

Vücudumuzda kemik iliği adı verilen süngerimsi yapıdan kan hücreleri üretilir. Üretilen kan hücreleri alyuvarlar (kırmızı kan hücreleri, eritrositler), akyuvarlar (beyaz kan hücreleri, lökositler) ve trombositler (kan pulcukları) olmak üzere 3 ama alt gruba ayrılır ve farklı görevleri vardır.

Bu kan hücrelerinin ve kemik iliğinin kanseri olan lösemide, kemik iliğindeki kök hücrelerin üretiminde meydana gelen sorunlar nedeni ile ortaya anormal, işlevsiz ve çok hızlı çoğalan hücreler ortaya çıkar. 

Lösemi hücreleri kemik iliği ve kanda çoğalarak diğer doku ve organlara yayılabilirler. Lösemiler hızlı ilerleyen lösemilere akut lösemiler adı verilirken daha yavaş seyirli olanlara kronik lösemiler denir. Ayrıca hastalığın köken aldığı hücre türüne göre myeloid lösemi ya da lenfoid lösemi olarak gruplandırılır.

Akut lenfoblastik lösemi; hızlı başlayan lenfoid hücrelerin aşırı çoğalması sonucu hızlı çoğalan ve işlevsiz olan lenfositlerin normal sağlıklı lenfositlerin yerini almasıyla ortaya çıkan agresif seyirli çok çabuk kötüleşen hastalık tablosudur.

All Hastalığı 3 alt grupta toparlanabilir:

 • Tedavi edilmemiş Akut Lenfoblastik Lösemi: Yeni teşhis edilmiş hastalar için kullanılan bir tanım olup hastaların tam kan sayımında anormallikler gözlenir. Kemik iliğindeki çekirdekli hücrelerin beşte birini lösemi hücreleri oluşturmaktadır. Hastalarda yorgunluk, Kanama bozuklukları, Halsizlik, hastalıklara yatkınlık gibi lösemi belirtileri gözlenir.
 • Remisyonda Akut Lenfoblastik Lösemi: Tam kan sayımları normal olup kemik iliğindeki lösemi hücreleri %5 ve daha azdır. Hastalarda herhangi bir lösemi belirtisi ya da herhangi bir organda lösemik tutulum gözlenmez.
 • Nüks (Rekürren) Akut Lenfoblastik Lösemi: Tedavi edilmiş ve Remisyona girmiş (iyileşmiş) Akut lenfoblastik löseminin tekrar ortaya çıkması durumudur. Kanda, kemik iliğinde ya da vücudun herhangi bir yerinde nüks bulguları ortaya çıkabilir. Nüks akut lenfoblastik lösemi çok tehlikeli olup sağ kalım süresi oldukça kısalmıştır. Kemik iliği nakli gerekir.

All Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

All hastalığında, lösemik hücrelerin aşırı ve kontrolsüz çoğalması nedeni ile diğer sağlıklı hücreler yeterince üretilemez ve görevlerini yerine getiremez hale gelirler. 

Kırmızı kan hücreleri olan eritrositlerin azalmasıyla halsizlik, nefes darlığı, kolay yorulma gibi kansızlık belirtileri, kan oldukları olarak bilinen trombositlerin eksikliği ile kolay kanama ve kanamanın geç durması, olgun ve işlevsel beyaz kan hücrelerinin üretilememesi ile ateş yükselmesi ve enfeksiyon ortaya çıkar. 

Akut lenfoblastik lösemide en yaygın görülen belirtiler:

 • Yorgunluk, genel halsizlik, isteksizlik ve kendini hasta hissetmek; çok sık görülen bir belirti olup kırmızı kan hücreleri eritrositlerin azalmasına bağlı olarak ortaya çıkar
 • Cilt solukluğu; kırmızı kan hücreleri eritrositlerin azalmasına bağlı olarak ortaya çıkar, hastaların yaklaşık %80’ ini etkiler.
 • Ateş; kontrolsüz üreyen kan hücrelerine karşı savaş açılmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Hastaların yaklaşık %60’ ında gözlenen bir bulgudur. Sebebi bilinmeyen ve antibiyotik tedavisine rağmen kontrol altına alınamayan yüksek ateşte akut lenfoblastik lösemiden şüphe edilebilir.
 • Hastaların enfeksiyon eğiliminin artması; sık görülen bir belirti olup hastaların bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı olarak ortaya çıkar
 • Boyunda, koltuk altlarında ve kasıklarda lenf düğümlerinde şişkinlikler gözlenmesi; hastaların %60 ‘ ında gözlenen bir semptomdur
 • Karın ağrısı, iştahsızlık ve kilo kaybı; dalak ve karaciğerin büyümesine bağlı olarak ortaya çıkar, hastaların %60 kadarında gözlenir.
 • Kanama eğilimi; trombositlerin az olmasına bağlı olarak zor durdurulan burun ve diş eti kanamaları, ciltte peteşi adı verilen kırmızı – mor kanama odakları görülür.
 • Hastalarda yaygın yorgunluğun yanında kemik ve eklem ağrıları gözlenir.
 • Baş ağrısı, görme bozukluğu, kusma, beyin siniri felci; çok nadir olmakla birlikte merkezi sinir sisteminin tutulduğu hastalarda gözlenir.
 • Nefes darlığı; timus bezi ve göğüs bölgesindeki lenf nodlarının şişmesine bağlı olarak ortaya çıkabilir.
 • Testislerde büyüme; çok nadir gözlenen bir durumdur.

All Hastalığı Nedenleri Nelerdir?

Akut lenfoblastik löseminin sebepleri bilinmemekle birlikte lenfositlerin üretim aşamasındaki kötü huylu değişiklik sebebi ile hücrelerin kontrolden çıkması ile hücrenin kalıtımında değişikliklerin meydana geldiği bilinmektedir.

Hastalığın sebebi bilinmemekle birlikte bazı risk faktörlerinin hastalığa yakalanmaya zemin hazırladığı bilinmektedir.

 • Erkek cinsiyetteki hasta
 • Beyaz ırktan gelen hasta
 • Hastanın yaşının 70 yaş üzeri olması 
 • Daha önce  kemoterapi veya radyoterapi tedavisi almış hasta
 • Bazı toksik maddelere maruz kalmak (özellikle benzen ve pestisit adı verilen tarım ilaçları)
 • Bazı genetik geçişli hastalıkların varlığı (Down sendromu gibi)

Bu risk faktörleri arasında sayılabilir.

All Hastalığı için Hangi Doktor ve Bölüme, Ne Zaman Gidilmeli?

Sürekli halsiz hissetme, yorgunluk, ciltte solukluk, yüksek ateş sık hastalanma, lenf nodlarında şişlik, sebebi yokken iştahsızlık sonucu kilo verme, sebepsiz yere kanamalar, kanamanın durmasında gecikme, ciltte vurma çarpma olmadan küçük kanama odakları meydana gelmesi, nefes darlığı, göğüs kafesi altında özellikle dalak bölgesinde ağrı ve şişkinlik hissedilmesi şüphelenilmesi gereken bulgulardır. 

Bu şikayetleri olan hastaların erişkin ise bir İç Hastalıkları (Dahiliye) uzmanına, çocuk ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanına başvurması gerekir. 

Doktorların akut lenfoblastik lösemiden şüphe etmesi durumunda hastayı Hematoloji Uzmanına yönlendirmesi ile gerekli tetkik ve tahliller yapılarak tanı konulabilir.

Makaleyi faydalı buldun mu?
64
64
Makeleyi Paylaşın

Akut lenfoblastik lösemi olarak da bilinen All hastalığı, kan ve kemik iliği kanserinin bir çeşididir.

makaleyi incele

All hastalığında, hastanın yaşına, genetik bozukluğa ve lökosit sayısına göre uygun tedavi rejimi uygulanmaktadır.

makaleyi incele