Akciğer enfeksiyonları bulaşıcı mıdır?

Akciğer enfeksiyonları bulaşıcıdır. Birden fazla yol ile bulaş söz konusu olabilir. Damlacık yoluyla, hava yoluyla veya hastanın balgam gibi vücut sıvıları yoluyla bulaşıcılık söz konusu olabilir. Bu sebeple hastaların tedavi süresince yaşadıkları ortamın havalandırılması ve bakım veren kişiler dışındaki insanlarla temas halinde olmaması çok önemlidir.

Soru cevabını faydalı buldunuz mu?
0
0