Akciğer Biyopsisi

Akciğer biyopsisi, akciğer dokusu üzerinden küçük bir parça alınarak hastalık olup olmadığı konusunda inceleme yapılmasıdır.

Akciğer Biyopsisi Nedir?

Akciğer biyopsisi, akciğer dokusu üzerinden küçük bir parça alınarak hastalık olup olmadığı konusunda inceleme yapılmasıdır. Akciğer kanseri, akciğer dışında ortaya çıkarak akciğere yayılan kanser türleri ve akciğerde bulunan iyi huylu tümörlerinden örnek alınarak inceleme yapılır. Akciğerde yer alan tümörlerin incelenmesi akciğer biyopsisinde en çok tercih edilen yöntemdir.

Kişilerde akciğerde bir tümör olup olmadığına yönelik bilgisayarlı tomografi ya da diğer görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Tümör varlığı tespit edildiğinde akciğerden parça alınması söz konusu olur. Bu sayede tümörün iyi huylu ya da kötü huylu olma durumu anlaşılır. Ayrıca tümör kötü huyluysa hangi tipte olduğunun anlaşılması gerekir. Biyopsi için alınan doku örneği Patoloji bölümüne yollanarak mikroskop altında incelenir.  

Akciğer Biyopsisi Hangi Durumlarda Yapılabilir?

Akciğerlerde tümör ya da kanser riski olması durumunda akciğer biyopsisi yapılabilir. Bu işlemin yapılabileceği durumlar şöyledir;

 • Akciğerde yer alan nodül şeklindeki tümörler biyopside en sık incelenen parçalardır. Genelde nodüller iyi huylu olduğu anlaşılan parçalardır ve bilgisayarlı tomografi ile takip edilebilir. Akciğerde soruna yönelik bir tanı konan hastalarda hastalığın hangi evrede olduğuna yönelik belirleme için biyopsi yapılabilir.
 • Akciğerin hemen yanında yer alan lenf bezlerinin büyümesi durumlarında biyopsi istenebilir.
 • Akciğer dışında bulunan komşu lenf bezlerinin büyümesinde biyopsi istenebilir.
 • Akciğerde bir kitle olmasa da akciğer dokusunda gelişen hastalıkların tanısı için biyopsi yapılabilir.

Akciğer Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Akciğer biyopsisi bilgisayarlı tomografi nezaretinde yapılmaktadır. Bu işlem öncesinde hastanın 4-5 saat aç olması istenir. Ayrıca bu süreçte alınacak bir ilaç varsa doktora belirtilmelidir.

Akciğer biyopsisi şu şekilde yapılır;

 • Akciğer biyopsisi için genelde iğne biyopsi yöntemi tercih edilir.   Alınacak doku büyüklüğüne göre ince ya da kalın iğne kullanılır.
 • Biyopsi işlemi ameliyathanede yapılır. Bu işlem son derece ağrısız geçer. Akciğer biyopsisinde alınacak dokunun büyüklüğüne göre lokal ya da genel anestezi uygulanabilir.
 • İşlem öncesinde hastadan kan alınır ve değerlendirme yapılır.
 • Hastanın daha önce çektirmiş olduğu akciğer filmleri üzerinde değerlendirme yapılarak biyopsi planlanır.
 • Hasta operasyon öncesinde bilgisayarlı tomografi masasına uzanır. Daha sonra biyopsi bölgesi bilgisayarlı tomografi ile son bir defa değerlendirilir.
 • Tomografi yardımıyla biyopsi yapılacak bölge işaretlenir. Daha sonra deri uyuşturulur ve biyopsi alınacak bölgeye iğne yardımıyla giriş yapılır.
 • İğne girdikten sonra süreç tomografi üzerinden anlık olarak takip edilir. Biyopsi alınacak akciğer dokusuna iğne yardımıyla kibrit çöpünden daha ince olacak bir parça alımı yapılır.
 • İğne çıkarılır ve işlem yapılan bölge bir süre daha takip edilir. Bu sayede akciğerde kanama, zarlar arasında hava oluşumu gibi riskler incelenir.
 • Operasyondan sonra hasta birkaç saat kontrol altında tutulur ve tedbir amaçlı akciğer grafisi çekilerek hasta aynı gün taburcu edilir.

Akciğer biyopsisinde ikili iğne yöntemi de kullanılabilir. Bu işlemde bölgeye tek iğneyle giriş yapılır ve ardından bu iğne içinden ikinci iğne sokularak istenen sayıda doku örneği alınabilir. Böylece tek girişte çok örnek alarak kesin tanı olasılığı güçlendirilir.

Akciğer Biyopsisi Riskleri

Akciğerden parça alınması ve tanı için incelenmesi sırasında bazı riskler vardır. Bu riskler profesyonel bir ekip ve tam donanımlı bir hastanede en aza inecektir.

Akciğer biyopsisi riskleri şu şekildedir;

 • Kanama: Akciğer biyopsisi sonrası %1-2 oranında kanama riski vardır. Kanama olması durumunda özel bir tedavi uygulanmaz. Kanamanın bir süre sonra kendiliğinden geçmesi beklenmektedir. İşlem sonrası öksürük ve balgamda hafif kan gelme durumu olabilir. Bu ciddi bir risk değildir. Birkaç saat içinde kanama biter ve hasta normal yaşamına dönebilir.
 • Akciğer Zarları Havasına Hava Girmesi: Akciğer biyopsisinde en yüksek risk akciğer zarları arasına hava girmesidir. Bu durum çok ciddi değildir. Sonrasında kendiliğinden düzelen bir durumdur.  Hava birikimi %2 oranında belirgin hissedilebilir. Bu durumda hastanın akciğer boşluğuna tüp takılabilir. Daha sonra tüp aynı gün çıkarılır ve hasta yine evine gidebilir. Bazı durumlarda 1-2 gün gözetim altında tutulabilir.  Bu durum sonunda da hasta kolayca tedavi edilebilir.
 • Ağrı: Akciğer biyopsisinde iğne yardımıyla girilen noktada acı hissedilmez. Ancak sonraki birkaç gün iğne girişi olan bölgede hafif şiddette ağrı olabilir. Bunun yanında girilen bölge kaburgalara yakınsa omuzda ağrı ya da nefes alındığında hafif ağrı olabilir. Ağrı durumunda doktorlar basit ağrı kesiciler reçete etmektedir. Birkaç gün sonra ağrılar kendiliğinden geçer.
 • Enfeksiyon: Akciğer biyopsisi çok küçük iğnelerle yapılır. Bu yüzden operasyon bölgesinde enfeksiyon gelişme olasılığı çok düşüktür. Yine de enfeksiyon riskine karşı bölge hijyeni sağlanmalıdır.

Akciğer Biyopsisi Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Akciğer biyopsisi, akciğerlerdeki birçok soruna karşı en etkili tanı yöntemleri arasındadır. Bu işlem gelişmiş uygulamalar sayesinde son derece konforlu bir süreçtir. Ancak işlem sonrasında hastanın konforu için dikkat etmesi gereken bazı durumlar vardır;

 • Dinlenme: Biyopsi sonrasında hasta dinlenebilmek için hastanede 3-4 saat gözetim altında tutulur. Dinlenme sürecinde doktorun tavsiyelerine uyulması gerekir.
 • Sıvı Tüketimi: Operasyondan sonra 2-3 saat sıvı tüketilmemelidir. Bu süre sonunda her türlü sıvı tüketimi serbesttir.
 • Beslenme: Akciğer biyopsisi sonrasında 4-5 saat kadar yemek yenilmemelidir. Hasta bu süre sonunda günlük öğünlerini yemeye devam edebilir.
 • Yük Kaldırma: Operasyon sonrası hasta aynı gün günlük hayatına dönebilir. Ancak işlemden sonra 1-2 gün boyunca ağrı hissi olabileceği için ağır yükler taşınmamalıdır.
Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın

Akciğer Biyopsisi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Akciğerden parça alınması tehlikeli midir?

Akciğerden parça alınması son derece güvenilir bir yöntemdir. İğne biyopsilerinin tamamı riski az, ağrısız bir işlemlerdir. Bu işlemle her akciğer kitlesi alınarak incelenebilir. Her yaşta hastalarda sorunsuz olarak işlem yapılabilir.

Stj. Dr. Özlem Filiker

Akciğer biyopsisi zararları nedir?

Akciğer biyopsisi zararları olmayan bir işlemdir. Bu işlem akciğer kanseri ya da akciğerlerdeki tümörlere yönelik tanı işlemlerinde kullanılmaktadır. Sadece kanama, hava girmesi ya da enfeksiyon gibi her işlemde olan riskler barındırmaktadır. Bu risklere karşı uzmanlar tarafından gerekli önlemler alınmaktadır.

Stj. Dr. Özlem Filiker

Akciğer biyopsisi kaç saat sürer?

Akciğer biyopsisi alınacak parçanın sayısı ve büyüklüğüne göre değişir. Genel olarak 20 dakika ile 1 saat arasında değişir. İşlem sonrasında bazı durumlarda hasta hava kaçağı olup olmadığına yönelik kontrol için 1 gün hastanede kontrol altında tutulabilir.

Stj. Dr. Özlem Filiker