Açık Safra Kesesi Ameliyatı Nedir?

Açık safra kesesi ameliyatı, safra kesesinde taş oluşumu, kanser, çeşitli rahatsızlıkların oluşmasının ardından ilaçlı tedaviden sonuç alınamaz ise başvurulacak cerrahi yöntemlerden bir tanesidir.

Safra kesesinde taş oluşumu, kanser, çeşitli rahatsızlıkların oluşmasının ardından; ilaçlı tedaviden sonuç alınamaz ise safra kesesi ameliyatlarına başvurulmaktadır. Açık safra kesesi ameliyatı, geleneksel yöntem olarak ifade edilmektedir. Safra kesesi üzerinde işlem yapılabilecek düzeyde kesinin açılması ve ilgili sorun için müdahalelerde bulunulması prosedürünü kapsamaktadır. Günümüzde kapalı cerrahi prosedürleri daha çok kullanılsa da bazı durumlarda işlemin açık prosedür ile uygulanması gereklidir.

Safra kesesi, karaciğere yapışık şekilde bulunmaktadır. Karaciğerde üretilen safra sıvısının depolandığı alandır. Görünüş itibari ile armuda benzemektedir. Karaciğerden aldığı safra sıvısını depolayarak sindirim sırasında bağırsaklara iletmektedir. Sindirimin başarılı şekilde gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır.

Bazı durumlarda safra kesesinde hastalıklar oluşabilmektedir. Safra kesesi taşı ve polipler, en sık görülen rahatsızlıklardır. Safrada oluşan taşlar genellikle semptom göstermeden varlıklarını sürdürürler ve ilerleyen dönemde kişiyi rahatsız edecek boyutta etkiler yaratır. Erken dönemde fark edilmezken, ilerleyen dönemde farklı rahatsızlıkların oluşmasını tetikleyebilmektedir.

Safra kesesinde oluşan bir diğer önemli rahatsızlık ise poliplerdir. Polipler küçük, anormal dokulardır. Vücudun her noktasında poliplere rastlanabilir. Bunların %90’lık kısmı iyi huylu olurken genellikle %10’u kötü huylu olmaktadır. İyi huylu tümörlerin tedavi edilmesine gerek duyulmazken kötü huylu tümörler için tedaviye başlanması gereklidir.

Safra Kesesi Rahatsızlıklarının Belirtileri

Safra taşı ve polip oluşumu gibi rahatsızlıkların sonucunda açık safra kesesi ameliyatına başvurulmaktadır. Belirtileri gösteren kişilerin zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları gereklidir. Safra kesesi rahatsızlıklarının belirtileri iki başlıkta incelenebilir.

Safra Kesesi Taşı Belirtileri

 • Genellikle yemeklerden hemen sonra ortaya çıkan ve ani şekilde başlayan, karnın üst bölgesinde görülen ağrılar yaşanmaktadır.
 • Ağrılar pozisyon değiştirme, gaz çıkarma, dışkılama, mide yanmasını engelleyen ilaçların kullanılması ve kusma gibi uygulamalara yanıt vermemektedir.
 • Bir süre sonra kendiliğinden kaybolmaktadır.
 • Bu ağrı vücudun üst bölgesinde olabileceği gibi direkt safra kesesinde de görülebilir.
 • Karın bölgesinde şişlik ve hazımsızlık da bu ağrıya eşlik edebilmektedir.
 • Hastada mide bulantısı ve aşırı terleme görülmektedir.

Safra Kesesi Kanser Belirtileri (Polip oluşumu)

Açık Safra Kesesi Ameliyatı Öncesi

Açık safra kesesi ameliyatı öncesi cerrahın ve hastanın bazı hazırlıklar yapması gerekir. Ameliyatın uygulanacağı hastanın yaşı dikkate alınarak çeşitli tetkikler uygulanır ve hastanın ameliyata uygunluğu değerlendirilir. Açık safra kesesi ameliyatı öncesi dikkat edilmesi gerekenler:

 • Göğüs ve kalp grafisi, kan ve idrar tahlillerine ek olarak kronik rahatsızlığı bulunan hastalara farklı tetkikler de yapılmaktadır. Tansiyon, diyabet ve astım hastalarının ameliyata uygunluğunun doğru değerlendirilmesi gereklidir. Aksi takdirde komplikasyon yaşanması riski yüksektir.
 • Ameliyat sırasında genel anestezi kullanılmaktadır. Hastaların anesteziye ve diğer ilaçlara karşı alerjisinin olmaması gerekir. Hasta, ameliyat öncesinde uzman doktora hastalık ve alerji öyküsü hakkında doğru bilgiler vermelidir.
 • Açık safra kesesi ameliyatı sırasında büyük kesi uygulandığı için kanamaya karşı komplikasyonlar görülebilir. Bu durumun önüne geçmek amacıyla ameliyattan bir hafta önce hastaların kan sulandırıcı ilaçlarını kesmesi şartı koşulur. Ayrıca ameliyattan önceki geceden itibaren su ve gıda tüketilmemelidir.
 • Sigara ve alkol kullanımı, açık safra kesesi ameliyatı riskleri için zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle, ameliyattan ortalama bir hafta önce sigara ve alkol tüketiminin bırakılması gereklidir.
 • Ameliyat öncesinde hastanın da durumu göz önünde bulundurularak farklı talepler istenebilir. Bu durumlarda hastanın doktor talimatlarına harfiyen uyması önemlidir.

Açık Safra Kesesi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Açık safra kesesi ameliyatı prosedürü hastadan hastaya değişiklik göstermektedir. Bu değişikliklerde hastanın yaşına, problemin şekline ve problemin boyutuna bağlıdır. Açık safra kesesi ameliyatı genellikle aşağıdaki adımlar uygulanarak yapılmaktadır:

 • Hasta, genel anestezi ile uyutulur.
 • Safra kesesinin bulunduğu bölge sterilize edildikten sonra, üzerinde işlem yapılabilecek düzeyde ortalama 5-7cm uzunluğunda kesi atılır.
 • Kesinin açılmasının ardından üst kısımdaki derileri ayırarak safra kesesine ulaşılır.
 • Rahatsızlığın şekline ve boyutuna bağlı olarak; safra kesesi üzerinde işlem yapılabilir, safra kesesinin bir kısmı veya tamamı alınabilir.
 • İşlem sırasında kanama kontrol altındadır.
 • İşlemin sonlanmasının ardından kesi bölgesi dikiş yardımıyla kapatılır.
 • Anestezi uzmanı, hastanın genel anestezi etkisinden çıkması için gerekli müdahalelerde bulunur.

Açık Safra Kesesi Ameliyatı Riskleri ve Sonrasında Görülebilecek Komplikasyonlar

Açık safra kesesi ameliyatı, diğer cerrahi işlemler ile kıyaslandığında basit kategoride yer alır. Ameliyat öncesi süreçte uzman doktorun süreci doğru planlaması ve hastanın uyarılara dikkat etmesi ile başarı oranı yükselir. Açık safra kesesi ameliyatı sonrası riskleri minimum seviyeye indirmek için uzman doktorun önerilerine uymak gerekir.

Açık safra kesesi ameliyatı riskleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Anestezi Komplikasyonları: Ameliyat genel anestezi altında yapıldığı için ameliyat sonrasında anestezi komplikasyonları yaşanabilir. Genel olarak anestezi etkisi kısa bir süre içerisinde vücuttan atılmaktadır ve hasta daha rahat bir sürece girmektedir.
 • Bulantı ve Kusma: Safra kesesi sindirim sisteminde görevli olduğu için ameliyat sonrasında sindirimi etkileyecek komplikasyonlar oluşabilir. Hastanın bünyesi, tüketilen gıdalara karşı daha yüksek tepkiler verebilir. Ağır, yağlı ve baharatlı gıdalar bulantı ve kusmaya neden olabilir. Bu durumdan daha az etkilenmek için diyetisyenden yardım alınabilir.
 • Enfeksiyon: Bu durum, açık safra kesesi ameliyatı riskleri arasında ön sıralarda yer almaktadır. Ameliyat sırasında uzun kesi oluşturulduğu için bu bölgenin düzenli aralıklarla pansuman edilmesi ve pansuman edilirken bölgenin temizlenmesi zorunludur. Aksi takdirde bölgede enfeksiyon oluşabilir ve hastanın hayatı tehlikeye girebilir.
 • Kronik İshal: Ameliyat sonrasında hastaların kronik ishal ile karşılaşma oranları yüksektir. Bu durumun önüne geçmek amacıyla lifli gıdalar tüketilmelidir.
 • Pankreatit: Ameliyat sonrasında uyarıların dikkate alınmaması ve aşırı derecede alkol tüketilmesi sonucu oluşabilir.
 • Safra Sızıntısı: Ameliyat sonrasında safradan sızıntı oluşabilir. Sızıntının kontrol altına alınamaması durumunda çevre doku ve organlar zarar görmeye başlar. Bu duruma kısa süre içerisinde müdahale edilmelidir. Drenaj tüpü tedavisi olarak adlandırılan yöntem ile bölgedeki sıvı dışarıya atılmaktadır. İşlemin ardından hasta rahatlamaktadır.

Aşağıdaki durumların görülmesi halinde uzman doktora haber verilmeli ve kısa süre içerisinde sağlık kuruluşuna gidilmelidir:

 • Katı ya da sıvı bir şey yiyememe
 • Kesi bölgesinde akıntı, yüksek miktarda şişlik ve kızarıklık
 • Nefes kesilmesine yol açan öksürük
 • Devamlı bulantı hali ve kusma
 • Ağrıların ilaçlar ile kontrol altına alınamaması
 • Kanama
 • 39 derecenin üstüne çıkan devamlı ateş

Açık Safra Kesesi Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Açık safra kesesi ameliyatı sonrası iyileşme sürecinin hızlı ve konforlu geçmesi için hastanın dikkat etmesi gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Uzman doktor tarafından hastaya ve hasta yakınlarına yapılan uyarıların ciddiye alınması şiddetle önerilmektedir. Aksi takdirde ameliyatın başarı oranı düşebilir, risk ve komplikasyonların yaşanma ihtimali artabilir ve hastanın iyileşme süreci yavaşlayabilir. Açık safra kesesi ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler:

Ameliyat Sonrası Duş

Açık safra kesesi ameliyatı sırasında 5-7 cm boyutunda kesi açılır. Ameliyat sonrasında bu kesinin düzenli aralıkla pansuman edilmesi gereklidir. Pansumanların çıkarılması ise ameliyattan sonraki 7-10 günden itibaren gerçekleştirilir. Kesi bölgesinde iyileşme görülmeden önce duş alınmaması gerekir. Bölgenin su ile teması sonrasında bölgede kanama, ağrı ve çeşitli komplikasyonlar görülebilir.

Ameliyat bölgesinin iyileşmesinin ardından duş almaya başlanabilir. İlk etapta duş alırken aşırı sıcak ve aşırı soğuk sudan kaçınılmalıdır. Duşa ek olarak solaryumdan ve buhar banyosundan uzak durulmalıdır.

Ameliyat Sonrası Uyku Pozisyonu

Hasta ameliyat sonrasında sırt üstü yatmaya özen göstermelidir. Yüzüstü, sağa dönük veya sola dönük uyku pozisyonlarında ameliyat bölgesine baskı uygulanabilir. Bu uyku pozisyonuna en az bir hafta özen gösterilmelidir. Hasta uyku sırasında çok hareket ediyorsa refakatçisinden yardım almalı veya yatak çevresini yastık ile kapatarak hareketi kısıtlamalıdır.

Hareket Kabiliyeti

Safra kesesi ameliyatı hareket kabiliyetini uzun süre etkilememektedir. İlk bir hafta boyunca yorucu ve ağır işlerden kaçınılmalı, ameliyat bölgesini zorlayacak hareketler yapılmamalıdır. Bir haftalık iyileşme sürecinin ardından kısıtlamalar ortadan kalkmaya başlar.

Ameliyat Sonrası İlaç Kullanımı

Ameliyat açık teknik kullanılarak yapıldığı için kanama ve ağrıyı kontrol altına almak amacıyla çeşitli ilaçlar reçete edilir. Bu ilaçların düzenli ve uygun dozda kullanılması gereklidir. İlaçların aksatılması durumunda iyileşme sürecindeki konfor kaybolur. Ağrı artabilir ve enfeksiyon gibi durumlar oluşabilir. Açık safra kesesi ameliyatı sonrası oluşan ağrı, ilaçlar ile kontrol altına alınamıyor ise kısa süre içerisinde doktora başvurarak farklı ilaçlar talep edilmelidir.

Ameliyat Sonrası Cinsel İlişki

Cinsel ilişki, kişinin yüksek efor sarf etmesini ve çeşitli hareketler ile vücudunu çalıştırmasını sağlamaktadır. Ancak ameliyat açık teknikle uygulandığı için hastanın vücudu cinsel ilişkiye hazır değildir. Cinsel ilişki sırasında ameliyat bölgesinin zorlanması kanamaya ve zedelenmeye neden olur. Genellikle ameliyat sonrasındaki iki hafta boyunca cinsel ilişki yasaklanmaktadır ancak bu süre, hastanın durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Ameliyat Sonrası Spor ve Egzersiz

Hastanın ameliyat sonrasındaki iki haftalık süreçte ağır spor ve aktivitelerden kaçınması gereklidir. 2 haftanın ardından hafif düzeyde sporlara başlanabilir. Bu süreçte hastanın yürüyüş yapması önerilir. Ortalama altı haftalık sürecin sonunda hasta spor ve egzersizler için hazır hale gelir.

Doktor Kontrolleri

Açık safra kesesi ameliyatı sonrası ameliyatın başarı oranı ve rahatsızlığın durumunun incelenmesi için belirli aralıklarla doktor kontrolü yapılır. Hasta, kontrol planlamasına uyum göstermeli ve belirtilen tarihlerde muayene olmalıdır. Bu sayede, olumlu ve olumsuz yaşanabilecek tüm durumlar hakkında bilgi edinebilir ve olası riskler karşısında tedbirler alabilir.

Ameliyat Sonrası Beslenme

Açık safra kesesi ameliyatı sonrası beslenmede dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Hasta, ameliyatın ardından ilk gün sıvı gıdalar tüketebilir. Bir gün sonra ise katı gıdalar tüketmeye başlayabilir. Ameliyat sonrasında ilk bir aylık süreçte hazımsızlık ve kabızlık gibi problemlerin yaşanmaması amacıyla diyetisyenlerden yardım alınarak diyet programı hazırlanabilir.

Bir aylık süre içerisinde aşırı yağlı, baharatlı ve asitli ağır yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Gaz yapıcı yiyecekler tüketilmemelidir. Daha çok lifli gıdalara ağırlık verilmeli, günde ortalama iki litre su içilmelidir.

Hastaların yiyebilecekleri yüksek lifli gıdalar; balık, yağsız et, meyve ve sebzeler, kabuklu yemişler, pirinç, makarna, tam tahıllı ekmek, patates, bezelye, mercimek ve fasulye olarak sıralanabilir. Bu konuda en net bilgilere ulaşmak için diyetisyenden yardım alınmalıdır.

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın

Açık Safra Kesesi Ameliyatı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Ameliyat sonrasında hasta, 5-24 saat arasında hastanede gözetim altında tutulmaktadır. Bu süre zarfında hastanın hayati bulguları, oluşabilecek komplikasyonlar, anestezinin etkisi ve ameliyatın başarısı incelenmektedir. Hasta, bu sürenin sonunda iyi durumda ise taburcu edilmesine engel bir durum bulunmaz ancak herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılması halinde bir süre daha gözetim altında tutulması gerekebilir.

Açık safra kesesi ameliyatı tekniğinin uygulandığı hastalarda işe dönüş süresi diğer tekniklere göre daha uzundur. Hastanın işe dönmesi için yara bölgesinin iyileşmesi gereklidir. Bu süre ortalama 2 haftadır. Hasta ağır iş ve aktivite gerektiren işlerde çalışmıyor ise 2 haftalık sürecin sonunda işine dönebilir. Ağır aktivite gerektiren işlerde çalışıyor ise ortalama 1 ay beklemesi gereklidir.

İşlem sırasında vücuda 5-7 cm uzunluğunda kesi açılır. Bu kesi, ameliyat sonrası süreçte kapanarak normal görünümünü alacaktır ancak ameliyat izinin kalması muhtemeldir. Ameliyat sonrasında bu izi yok etmek amacıyla çeşitli ek tedavilerden yararlanılabilir.

İşlem sırasında vücuda 5-7 cm uzunluğunda kesi açılır. Bu kesi, ameliyat sonrası süreçte kapanarak normal görünümünü alacaktır ancak ameliyat izinin kalması muhtemeldir. Ameliyat sonrasında bu izi yok etmek amacıyla çeşitli ek tedavilerden yararlanılabilir.

Açık safra kesesi ameliyatı süresi normal şartlar altında ortalama 45-60 dakikadır. Ameliyat öncesi hazırlık süreci bu süreye dahil edilmemektedir. Ameliyat sırasında yaşanabilecek olası komplikasyon durumlarında bu sürede değişiklik olabilir. En doğru bilgi, uzman doktor tarafından ameliyat öncesinde hastaya ve hasta yakınlarına aktarılmaktadır.