Abdominal Gebelik

Abdominal gebelik, gebeliğin karın bölgesinde ve boşluğunda oluşması durumu olarak adlandırılmaktadır. Abdominal gebelik canlı doğumla sonuçlanabilmektedir, ancak çoğu abdominal gebelik cerrahi ya da tıbbi şekilde sonlandırılmaktadır.

Abdominal Gebelik Nedir?

Normal şartlarda uterusun içine yerleşmesi ve orada meydana gelmesi gereken gebeliğin karın bölgesinde ve boşluğunda oluşması durumu Abdominal Gebelik olarak adlandırılmaktadır. 

Gebeliğin olağan seyrinde gerçekleşmesi gereken yer rahimdir. Ektopik gebelik olarak da adlandırılan dış gebelik durumunda gebelik rahim dışındaki bölgelerde oluşur. Yani gebeliğin tüpler, yumurtalıklar ya da rahim ağzında gerçekleştiği durumlara dış gebelik adı verilir. 

Karın bölgesinde gerçekleşen abdominal gebelik, karşılaşılan bütün dış gebelik vakalarının yaklaşık olarak yüzde 1’ini meydana getirmektedir. Karşılaşılma oranı gerçekleşen her on bin ile otuz bin gebelikte bir defadır. 

Abdominal gebelik nadir karşılaşılan bir dış gebelik çeşididir. Aynı zamanda en geç teşhis edilebilen dış gebelik türleri arasında bulunmaktadır. Çok nadir olduğu gibi meydana geldiğinde de oldukça önemli riskler oluşturmaktadır. 

Abdominal gebeliğin iki türü bulunmaktadır. 

Bunlar:

 • Primer Abdominal Gebelik: Yumurta ve spermin rahimde değil karında döllenmesi ile oluşmaktadır. Dış gebeliğin primer abdominal gebelik sayılabilmesi için tuba ve overlerin yapılarının normal olması ve uteroplasental fistül olmaması gerekmektedir.
 • Sekonder Abdominal Gebelik: Bu gebelik türünde ise döllenme tubada meydana gelmektedir ve bu nedenle gebelik karın içinde gerçekleşerek dış gebelik olmaktadır.

Abdominal Gebelik Belirtileri Nelerdir?

Hamileliğin karnın içinde gerçekleşmesi durumu olan abdominal gebelik durumunda genellikle belirtiler rahimde meydana gelen hamilelikle aynıdır. Bu sebeple kişilerin bu durumun farkına varmaları pek de kolay olmamaktadır. Bu hamilelik cinsinin gözlendiği kadınların her birinde belirtiler farklılık göstermektedir. Bazen kişilerde hiç belirti görülmemesi durumuna da rastlanmaktadır. 

Regl kanamalarında gecikme, bulantılar ve kusma, göğüs hassasiyeti ve yorgunluk gibi temel hamilelik belirtilerinin yanı sıra en sık rastlanan belirtiler şu şekilde sıralanabilmektedir; 

 • Başta karın bölgesinde olmak üzere hissedilen aşırı şiddetli ağrılar,
 • Vajinal kanamalar,
 • Muayenelerde fetüsün vücutta bulunması gereken yerde görülememesi,
 • Hamileliğin ilerleyen dönemlerinde hormon seviyelerinde anormal artışlar görülmesi.

Abdominal Gebelik Nedenleri Nelerdir?

Genel anlamda dış gebelik, döllenen yumurtanın normal şartlarda tutunup yerleşebilmek için ulaşması gereken rahime yolculuğunu tamamlamayıp rahim dışında farklı bir yere yerleşmesi sebebiyle meydana gelir. Döllenen yumurtanın rahme ulaşmasını engelleyen tüm problemler abdominal gebeliğin nedeni olabilmektedir. 

Bunlardan bazıları şu şekildedir:

 • Gebelikten önceki dönemlerde geçirilen pelvik inflamatuar hastalık (PID), klamidya, gonore vb. tüp enfeksiyonları (salpingit), 
 • Başta fallop tüpleri olmak üzere karnın içinde, yumurtalıklarda, rahimde, alt karında ya da bağırsaklarda meydana gelen cerrahi işlemler,
 • Hamilelik esnasında kullanılan doğurganlık ilaçları,
 • Geçmişte yaşanan tubal gebelik öyküsü bulunması.

Abdominal Gebelik Teşhisi

Rutin gebelik kontrolleri sırasında abdominal gebelikten şüphe duyulur ise aşağıdaki işlemler yapılmaktadır:

 • Testler: Koryonik gonadotropin hormonunun düzeyini ölçmek için kullanılan bazı hormon testleri bulunmaktadır. Bu testler ile beraber hamileliğin ileri dönemlerinde hormon düzeylerinde anormal artışlar olup olmadığı gözlemlenebilmektedir.
 • Görüntüleme Yöntemleri: Ultrason sayesinde abdominal gebelik durumunun meydana gelip gelmediği anlaşılabilmektedir. Ses dalgaları ile görüntüler elde edebilmek amacıyla kullanılan ultrasonun yanı sıra laparoskopi yöntemi de teşhis amacıyla kullanılan yöntemler arasındadır. Laparoskopi ise vücudun karın bölgesine görüntüleme cihazı yerleştirilerek uygulanan bir yöntemdir.

Abdominal Gebelik Tedavisi

Çok nadir olmakla birlikte, abdominal gebelik canlı doğumla sonuçlanabilmektedir. Ancak çoğu abdominal gebelik cerrahi ya da tıbbi şekilde sonlandırılmaktadır. 

 • Tıbbi Yöntem: Abdominal gebeliğin erken teşhis edilmesi durumunda hücrelerin bölünmesi fonksiyonunu durduran ve plasenta için toksik olan bir ilaç olan metotreksat aracılığı ile hamilelik sonlandırılabilmektedir. Ancak metotreksat, abdominal gebeliklerde tubal dış gebeliklerde olduğu kadar başarı göstermeyebilmektedir.
 • Cerrahi Yöntem: Abdominal gebelik tedavisinde en sık uygulanan tedavi yöntemi cerrahi tedavi olmaktadır. Ameliyat esnasında plasentanın çıkarılması gerekmektedir. Ameliyat sırasında plasentanın çıkarılması çok ciddi ve büyük kanamalara sebep olabilmektedir. Bu sebepten laparotomi tercih edilmektedir. Fakat laparoskopi ile tedavi edilen vakalar da bulunmaktadır.

Uzman doktor, kanama riskinden kaynaklı olarak bazen ameliyatta plasentanın çıkarılmamasını tercih edilebilmektedir. Bu ve benzeri durumlarda sadece fetüs çıkarılmakta ve plasenta bırakılmaktadır. Bunu takiben de metotreksat ile tedaviye devam edilmektedir.

Laparoskopik cerrahi hamileliğin ilk dönemlerinde uygulandığı takdirde oldukça başarılı sonuç vermektedir. Laparatomi ise hamileliğin ilerleyen dönemlerinde tanısı konulan abdominal gebeliklerde uygulanmaktadır. 

Gebeliğin süresi ilerledikçe daha çok kanama oluşması ve enfeksiyon kapılması riski oluşmaktadır. Bu nedenle abdominal gebelik tanısı konulduktan itibaren zaman kaybedilmeden tedaviye başlanması gerekmektedir.

Abdominal Gebelik Tedavi Edilmezse Ne Gibi Komplikasyonlara Yol Açar?

Abdominal gebeliğin beraberinde getirdiği ciddi riskler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir: 

 • Karın boşluğunda bulunan organlarda iç kanama meydana gelmesi 
 • Bazı organların hasar görmesi 
 • Fetüsün abdominal gebelikte hayatını sürdürememesi ve bunu takiben taşlaşması 
 • Abdominal gebelik sonucunda bebeğin canlı dünyaya geldiği durumlarda bebekte konjenital anomaliler ve uzuv kayıplarına normale kıyasla daha fazla rastlanması. 

Abdominal Gebelik için Hangi Doktora Gidilir?

Abdominal gebelik, kendiliğinden belirgin belirtiler gösteren bir sorun değildir. Dolayısıyla hamilelik sırasında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarının rutin hamilelik kontrollerini düzenli olarak takip etmek ve aksatmamak önemlidir.

Bu kontrollerde gebelikte bir anormallik olması durumunda doktorlar tarafından fark edilmesi mümkün olabilmektedir. Bunlar dışında aşırı ağrı ya da beklenmeyen kanamalar söz konusu olduğunda da geciktirmeden doktora başvurmak önemlidir.

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın
0