7 Aylık Bebek Gelişimi

7 aylık bebek gelişimi, bebeklerin desteksiz olarak ayakta durabildikleri ve emeklemeye hazırlandıkları bir dönemdir. 7 aylık bebeğin hareketleri ise bağımsız ve ileriye doğrudur.

7 Aylık Bebek Gelişimi Nedir?

7 aylık bebek gelişimi, bebeklerin desteksiz olarak ayakta durabildikleri ve emeklemeye hazırlandıkları bir dönemdir. 7 aylık bebeğin hareketleri ise bağımsız ve ileriye doğrudur.

Bu eylemlerinin ilk zamanlarında etraflarındaki bazı tehlikeleri algılayamaz ve erişebildikleri masa veya sehpa örtüsüne tutunarak ayağa kalkmaya çalışabilirler. Bu nedenle çekme veya çarpmaya bağlı olarak düşme tehlikesi olan objelerin, herhangi bir olumsuzluk oluşturmaması için kaldırılması gerekir.

7. ay bebek gelişiminde bebeklerin denge duyusu, önceki aylara göre daha fazla gelişmiş olduğundan dolayı, desteksiz bir şekilde tek başlarına oturur pozisyonu alabilirler.

Dolayısıyla emeklerken birden oturmak isteyen bebekler arkalarında sert bir nesnenin olup olmadığını fark edemeyebilir ve bu nesneye çarpabilirler. Bu nedenle bulunduğu ortamın düzeni, bebeğin daha rahat ve tehlikesiz bir ortamda emeklemesi için hazır hale getirilmeli ve aileler bebeklerini sık sık gözlemlemelidir.

7 Aylık Bebek Gelişim Tablosu

7 aylık bebeğin gelişiminde büyüme hızı 6. ayına göre biraz daha yavaştır. Bu ayda bebek yaklaşık 450 gram kilo alırken boyu genellikle 1 santimetreden az uzar. Büyüme hızının yavaşlaması gelişimin normal bir süreci olduğundan dolayı, ebeveynlerin endişeye kapılmamaları gerekir.

7 aylık bebek gelişimi kilo ve boy ile birlikte yapılan baş çevresi ölçümünden sonra elde edilen veriler, bir önceki ayda elde edilen bilgilerle karşılaştırılır. Bu veriler 7 aylık bebek boy kilo tablosuyla kıyaslanır.

Düzenli rutin kontroller esnasında yapılan ölçümler incelendiğinde, bebeğin gelişip gelişmediği hakkında bilgiler sağlanmış olur. 7. ayda bebeğin kilo ve boyu; doğum haftası, cinsiyeti veya beslenme şekli gibi birçok etkene bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

7 aylık bebek gelişimi boy kilo ve baş çevresi ölçüleri şu şekilde sıralanabilir:

 • 7 Aylık Bebek Kilosu: Kız bebeklerin ortalama 5,8- 9,8 kg, erkeklerin ise 6- 10,25 kg aralığında olmaları gerekir.
 • 7 Aylık Bebek Boyu: Kız bebeklerin boy uzunluğu 61 - 73 cm, erkeklerin ise 32 - 75 cm aralığında olmaları gerekir.
 • 7 Aylık Bebek Baş Çevresi: Kız bebeklerin baş çevresi 40,5 - 45,5 cm arasındayken erkeklerde 41,5 - 47 cm aralığı referans alınmaktadır.

7 Aylık Bebeklerde Duyusal Gelişim

Yedinci ay bebek gelişimindeki bebekler, konuşabilmek için sürekli ses çıkarmaya çalışır. Ses çıkarmaya çalışırken dilini, damağını ve dudağını kullandığı için baloncuk çıkarma, yalama ve emme hareketi gibi hareketler yapabilirler.

7. ayda duyuları gelişme gösterdiğinden dolayı özellikle görme, işitme, dokunma ve tat gibi birçok yetisi daha güçlü olur. Ayrıca eline alabilecekleri küçük objeleri tutarak kaldırır ve anlamaya çalışırlar. Eline verilen besinleri veya nesneleri direkt ağzına götürerek tatmak isterler.

7 aylık bebeklerin duyusal gelişim süreçleri şu şekilde sıralanabilir:

 • 7 Aylık Bebeklerde Diş Çıkarma: İlk dişin çıkması bazı bebeklerde 14. ayı bulurken bazılarında daha önce de çıkabilir. Bu nedenle 7. ayına kadar ilk dişini çıkarmayan bebeklerin bu ayda dişi çıkabilir ancak bu durumun altında genetik nedenlerde bulunmaktadır. Dişi çıkan bebeklerin diş temizliği sadece nemli bir bezle yapılmalı ve asla diş fırçası ve macun kullanılmamalıdır.
 • 7 Aylık Bebeklerde Görme: Bebeklerin görme duyularının gelişimiyle birlikte, kendine yakın nesneleri gördüklerinde, onu uzanıp almak ve keşfetmek isterler. Dolayısıyla bebeklerin görme yetileri tamamen geliştiğinden dolayı, bebeklere bir şeyi göstermek çok yakınlaşmaya gerek yoktur. Artık uzak mesafeleri net görebilir, uzakta olan bireyleri veya nesneleri çok net seçebilirler. Hatta hızlı ve uzaktaki hareketleri kolaylıkla izleyebildikleri gibi yakından da takip edebilirler. Ayrıca 7. ayda daha net gören bebekler, uzaktan kendilerine doğru gelen bir cismi takip ederek uzaktan geldiğini anlar ve cismin yakınlaşmasıyla yakalamak için öne doğru hamle yapabilirler.
 • 7 Aylık Bebeklerde İşitme: Bu dönemde bebeklerin işitme yetisi, görme yetisinde olduğu gibi tamamen gelişmiş olur. Dolayısıyla sesin geldiği yöne doğru hemen tepki verebilirler. Daha alçak ses duyduklarında bir süre tepkisiz kalarak sesi dinleyebilirler.
 • 7 Aylık Bebeklerde Dil: Bebekler 7. aylarında dilin anlamını çözmeye başlayabilir. Örneğin bir şey yapmaması gerektiğinde ve buna karşılık hayır denildiğinde hayır kelimesini anlar. Ancak her bebek bu hayır kelimesine uymayabilir. Bu ayda ba-ba veya de-de gibi daha fazla tek heceli kelimeler söyleyebilirler. Dilin esnek yapısını hissettikleri için sürekli baloncuk ve dil çıkarabilir ve bu yeteneklerini keşfettiği için çok mutlu olurlar.
 • 7 Aylık Bebeklerde Dokunma: Bu ayda bebeklerin dokunma duyusu geliştiğinden dolayı, el becerileri de artar. 7 aylık bebek motor gelişimi sırasında bebek, bir objeyi, biberonu ve kaşık gibi materyalleri kendi başına tutabilir, kolye ve küpe gibi takıları tutarak çekebilir, hatta ağzına götürebilir. Bu tür durumlarda mimiklerle üzgün hareketi yapılabilir. Bu sayede tekrar etmemeleri gerektiğini öğrenirler.

7 Aylık Bebeklerin Zihinsel ve Sosyal Gelişimi

7 aylık bebeğin gelişim sürecinde yaptığı eylemler, onun kişiler ve nesneler üzerinde oluşturduğu tepkinin farkına vardığını gösterir. Dolayısıyla ailelerinin tepkisini görmek için beklenmedik hareketlerde bulunurlar.

Bu dönemdeki bebekler etraflarında olup bitenleri keşfetmek için meraklıdır. Ellerine geçen her nesneye dokunabilir ve ağızlarına sokabilirler. Yaptığı eyleme karşılık bebekle oyun oynandığında, kızıldığında veya sevildiğinde sebep sonuç ilişkisi kurmaya başlayabilir ve ona göre tepki verebilir.

Bu ayda da bebekler kendilerini sözlü olarak ifade edemedikleri için isteklerinin çoğunu çıkardıkları seslerle, ağlayarak, gülerek veya çığlık atarak gösterir. Bu yüzden aileler, bebeklerinin çıkarttığı seslere kulak vermelidir.

Bebeklerin tanımadığı kişilere karşı korkusu 7. ayda daha fazladır. Yabancı kişilere karşı son derece soğuk olur ve zaman zaman ağlayarak tepki verirler. Bu kişiler tarafından sevilmekten ve onların kucağında olmaktan hoşlanmaz ve huzursuz olurlar.

Annelerinden ayrılma korkusunu daha yoğun yaşarlar. 7 aylık bebek psikolojisi ebeveynler tarafından önemsenmeli ve ayrılma korkusu tetiklenmemelidir.

7 Aylık Bebek Neler Yapar?

Her bebek farklı hızda büyür ve öğrenir. Bebekler yedinci aylarında sırt üstü pozisyondayken yön değiştirme, emekleme, dört ayak üzerinde durma veya ellerini sallama gibi yeteneklerini ve motor becerilerini geliştirir. Dolayısıyla 7 aylık bebek hareketleri diğer aylara göre oldukça ileridedir.

Bebeklerde 7 ay gelişiminde, bu yetenek ve motor becerilerinin daha fazla gelişmesi için eğitici oyuncaklar alınabilir. Bu sayede dikkatini çeken oyuncaklara uzandığında, kavradığında ve bir elinden diğerine geçirdiğinde kavrama gücünü daha fazla geliştirmiş olur.

7 aylık bebek gelişimi için oyuncaklar arasında ahşap çekiş blokları, renkli ve sesli diş kaşıyıcıları bulunur. Büyük parçalı yapbozlar, üst üste yerleştirilebilen ahşap bloklar ve basit müzik aletleri de alınabilir.

Geliştirdikleri yetenek ve motor becerileri ile 7 aylık bebeğin yapması gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

 • Hareketlerini rahatlıkla koordine edebilir.
 • Düşen bir cismi arayabilir.
 • Kaşığı kullanamasa da tutmaya başlayabilir.
 • Dik tutulduğunda bacaklarına ağırlık vererek dik durmaya çalışabilir.
 • El sallayabilir ve ellerini birbirine vurabilir.
 • Elindeki nesneleri birbirine vurabilir ve bir elinden diğerine alabilir.
 • Yüzüstü pozisyondayken oturma durumuna geçebilir.
 • Desteksiz oturabilir.
 • Kendisinin ve başkalarının çıkardığı sesleri dinleyebilir.
 • 7 aylık bebek oyunları oynarken oyuncağı elinden alındığında tepki verebilir.
 • Yabancı gördüğü kişileri ayırt edebilir ve tepki verebilir.
 • Sırtüstü pozisyondayken ayak parmaklarını ağzına sokabilir.
 • Ellerini diğer aylara göre daha iyi kullanabilir.
 • Seslere karşı sesle cevap verebilir.
 • Yapılan mimiklerden eylemleri anlayabilir.
 • Yaptığı mimikler veya çıkardığı sesler sayesinde isteklerini anlatabilir.
 • Sırt üstü yattığı zaman yüz üstü, sağa veya sola dönebilir.
 • İsmini bildiğinden dolayı seslenildiğinde kimin seslendiğini bilir ve sesin geldiği yöne bakabilir.

7 Aylık Bebeğin Uyku Düzeni Nasıl Olmalı?

6-7 aylık bebek gelişiminde ek gıdaya geçilebilir. Ek gıdaya geçiş yapıldığında geceleri daha az acıktıklarından dolayı gece uykuları daha uzun sürebilir. Ancak ayrılık korkusu yaşadıkları için, uykuya dalma sürecinde annesine dokunmak isteyebilir.

Bu aydaki bebekler daha hareketlidir ve geceleri geç saate kadar uyanık kalmak isteyebilirler. Gündüzleri ise üç saatte bir yaklaşık 2 saat kadar uyurlar. Bu dönemde ebeveynler 7 aylık bebek gelişimi için uyku düzenini sağlamadır. 7 aylık bebek bakımı ve gelişimi için uyku saatlerinin düzen içerisinde devam etmesi önemlidir.

Bazı bebekler bu süreçte geceleri sık sık uyanabilir. Bu gibi durumlarda bebek yalnız bırakılarak kendi kendine uyuması sağlanmalıdır. 7 aylık bebek uyku düzeni içerisinde uykuya dalmadan önce emzirme, sallama veya biberon verme gibi yöntemlerle uyuması sağlanabilir. Böylelikle daha kolay ve huzurlu bir şekilde uykuya dalabilir.

7 Aylık Bebek Aşı Takvimi

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 7 aylık bebeklerin aşı takvimine bakıldığında, bu ayda herhangi bir aşı bulunmamaktadır.

6. ayda rotavirüs aşısının 3. dozu yaptırılmadıysa bu aşı 7. ayda yaptırılmalıdır. Ancak rotavirüs aşısı rutin aşılama takviminde bulunmamaktadır. Ayrıca uzman tarafından planlanması ve önerilmesi doğrultusunda ebeveynlerin isteğine göre özel aşılardan olan Meningokok aşıları yaptırılabilir.

7 Aylık Bebeğin Gelişimini Desteklemek için Öneriler

Diğer aylarda olduğu gibi 7 aylık bebek gelişimi ve beslenmesinin takip edilmesi, bebeğin sağlığı açısından çok önemlidir. Ancak her bebeğin gelişim süreci birbirinden farklıdır. Belirtilen bu gelişim özellikleri aynı zamanda gerçekleşmeyebilir.

Genetik ve çevresel faktörler bu değişikliği etkileyebilir. Gelişim basamakları öngörülen bir seyir halinde olmalıdır. Böylelikle ebeveynler 7 aylık bebek eğitimi ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olduklarında yetkinlikleri ve farkındalıkları da artar.

7. aydaki bebekleri gelişim sürecini desteklemek için yararlı önerilerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • 7 aylık bebek egzersizleri esnasında bebek emekleme pozisyonu aldığında, emeklemesi için ittirilmemeli ve yorulduğu için kucağa alınmamalıdır.
 • Bebeklerin konuşma ve işitme yetilerinin gelişmesi için birlikte pratik yapılabilir.
 • Bebeğin karşına geçerek ba-ba, de-de gibi ünsüz harf zincirlerini söyleyerek, söylemesi istenilen ses veya kelime ağız hareketleriyle öğretilebilir.
 • Hareketlerine müdahale edilmemelidir.
 • 7 aylık bebek aktiviteleri esnasında kitap okuyarak, şarkı veya ninni söyleyerek işitme ve konuşma duyuları daha aktif hale getirilebilir.
 • Yabancı bir dil biliniyorsa, ana dil ile birlikte yabancı dil de konuşulabilir.
 • 7 aylık bebek etkinlikleri olarak renkli ve büyük görselli kitaplardaki hayvan resimlerini göstererek sesleri taklit edilebilir.
 • Bebeğin güvenliği için bulunduğu ortamda önlemler alınmalıdır.
 • Yabancı gördüğü kişilere gitmesi için zorlanmamalıdır ve kucağa verilmemelidir.
Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın
0