5 Aylık Bebek Gelişimi

5 aylık bebek gelişimi, bebeklerde bu dönemde gözlemlenen hem zihinsel hem duyusal hem de sosyal gelişim süreçleri üzerinden değerlendirilebilir. Bu noktada gelişimi itibariyle 5.aydaki bebeklerin hareketleri artmakta ve vücudunu bilinçli olarak çok daha iyi bir şekilde kullanabilmektedir.

5 Aylık Bebek Gelişimi Nedir?

5 aylık bebek gelişimi, bebeklerde bu dönemde gözlemlenen hem zihinsel hem duyusal hem de sosyal gelişim süreçleri üzerinden değerlendirilebilir. Bu noktada gelişimi itibariyle 5.aydaki bebeklerin hareketleri artmakta ve vücudunu bilinçli olarak çok daha iyi bir şekilde kullanabilmektedir.

Bu döneme dek nesnelere uzanan ve nesneleri elleriyle kavrayabilen bebekler, 5.aylık dönemde bu tip eylemleri daha bilinçli bir biçimde gerçekleştirmeye başlar. Eline aldığı nesnelerin dokularını iyice anlamak adına da bunları genelde ağzına götürür.

5 ay bebek gelişimi sürecine bakıldığında bu dönemdeki bebeklerin hem ebeveynlerini hem de sık şekilde gördüğü aile bireylerini, yabancı kişilerden ayırt edebildiği anlaşılmaktadır. Hatta gördüğünde tanır ve gülümseyerek veya çığlık biçiminde seslenerek dikkatlerini çekmeye çabalar.

5 aylık bebek gelişimi boy kilo gibi bedensel açılardan farklar yarattığı gibi beslenme, uyku ve sosyal aktivite eğilimleri gibi açılardan da fark yaratır. Etrafında olup bitenler karşısında daha dikkatli ve duyarlı olan bebeklerin farklı sesleri çok rahat şekilde ayrıştırabildiği görülmektedir.

Bu aylarda sesin geldiği tarafa doğru sadece kafasını veya gözlerini değil, tüm bedenini döndürebilir. 5.ay itibariyle bebeklerin refleksleri de oldukça güçlenmekte; sallanan bir oyuncağını bile başkasının elinden alabilmektedir.

Başlarını desteksiz şekilde dik tutabilirler. Görme yetileri ise önceki ayda yetişkinlerin düzeyine ulaştığı için artan hareketli yapılarıyla beraber daha sağlam hareketler yapabilirler.

5 Aylık Bebek Gelişim Tablosu

5 aylık bebek boy kilo gelişimi, bebeğin doğumuyla beraber takibine başlanan bir gelişim tablosu üzerinden değerlendirilir. 5 aylık bebek gelişimi boy kilo oranları, kız ve erkek bebeklerde farklı rakamsal değerlerde olmaktadır.

Bebekler, her doktor kontrolünde bu ölçümlerden geçirilir ve bilgiler kaydedilir. Sonraki doktor ziyaretinde bu verilerle yeni bilgiler kıyaslanır ve gelişim seviyesi değerlendirilebilir.

5 aylık bebek ayak numarası da gelişimine göre değişen bir veridir. Genellikle (0-6 ay aralıktaki) 5 aylık bebek ayakkabısı, 17-18 ayak numarasında olur.

5 aylık bebek gelişimi boy, kilo ve baş çevresi olarak aşağıdaki gibidir:

 • 5 Aylık Bebek Kilosu: 5 aylık erkek bebeklerde olması gereken kilo için alt sınır 5100 gram, ortalama değer 7100 gram ve üst sınır ise 9000 gram şeklindedir. Bu dönemdeki kız bebeklerde gerekli kilo için alt sınır 5000 gram, ortalama değer 6900 gram ve üst sınır ise 8700 gram şeklindedir.
 • 5 Aylık Bebek Boyu: 5 aylık erkek bebeklerde olması gereken boy 58 ila 70 cm aralığındayken kız bebeklerde ise 57 ila 70 cm arasındadır.
 • 5 Aylık Bebek Baş Çevresi: 5 aylık (erkek ve kız fark etmeksizin) tüm bebeklerde baş çevresi ölçüsünün 42 cm olması beklenir.

5 Aylık Bebeklerde Duyusal Gelişim

5 aylık bebek gelişimi tablosu duyusal gelişim açısından incelenirken bu dönem bebeklerinin işitme, görme, konuşma gibi açılardan ne seviyede olduğu değerlendirilir. Bebeklerde 5 ay gelişimi daha hareketli ve bilinçli bir döneme geçilmesiyle beraber duyusal yönden de farklılıklarla gözlemlenmektedir.

Bebeklerin farklı duyularıyla ilgili kazandığı yeti ve beceriler, 5.ay itibariyle şu şekilde açıklanmaktadır:

 • 5 Aylık Bebeklerde Görme: Bebeklerdeki görme yetisi, bir önceki ay itibariyle neredeyse yetişkinlerin görme seviyesine kadar ulaşır. 5.ayda ise büyük ebattaki nesneler yerine çoğunlukla daha küçük nesnelere karşı merak ve ilgi duygusu gelişir. Bu nedenle bebeğin etrafında boğulma riski oluşturacak derecede küçük nesneler bırakılmaması önemlidir. Ayrıca aynanın karşısında kendine bakmaktan hoşlanabilir ve çığlıklar ya da kahkahalar eşliğinde bundan keyif duyabilir. Bu sırada görme yetisindeki güçlülük ile beraber ayna karşısında kendi el, kol, yüz gibi farklı bölgelerine bakıp tanıma fırsatı bulabilmektedir.
 • 5 Aylık Bebeklerde İşitme: Yetişkin bir kişinin duyabileceği bütün sesleri duyan bebeklerin, 5.ayda etrafında gerçekleşenlere olan merakı da oldukça artar. Farklı her bir sesi anlamlandırmak için çabalar. Değişik tonlardaki şarkıları birbirinden ayırabilir. Gelişen işitsel yönü sayesinde müzik dinlemek ve dinlerken tempolu ve nazik biçimde ebeveyniyle beraber dans etmek hoşuna gider ve diğer yandan iletişimini de kuvvetlendirir. Bu sayede ritim duygusu gelişmektedir. Buna ek olarak kitap okunması ve onunla konuşulması da hem işitsel hem de dilsel becerilerinin gelişmesinde etkin rol oynar.
 • 5 Aylık Bebeklerde Konuşma: Bebekler, bu dönemde tek heceli şekilde sesler çıkarmaya başlar ve bu sayede iletişim yetenekleri gelişir. Ebeveyninin söylemiş olduğu sözcükleri henüz anlamıyor olsa bile bu kelimelerin olumlu ifadeler barındırdığını anlayabilir. Tek başına bırakıldığı zaman keyifli sesler çıkararak konuşma çalışmaları gerçekleştirir. Ayrıca canı sıkıldığı zaman ebeveynini yine farklı farklı sesler ile çağırmaya çalıştığı da görülebilir. Bununla beraber ebeveyninin mimik ve hareketlerini daha net gören bebekler, değişik mimiklerle kahkaha sesleri çıkarabilir.

5 Aylık Bebeklerin Zihinsel ve Sosyal Gelişimi

5 aylık bebeklerin zihinsel ve sosyal gelişimi, bebeğin kendi bedenini ve zihnini keşfetmesiyle ivme kazanır. 5 aylık bebeğin gelişimi hem sosyal hem de zihinsel açıdan hızla devam eder.

5 aylık bebek gelişimi, zihinsel ve sosyal yönden aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

 • Zihinsel açıdan daha bilinçli bir hareket ve tavır sergilerler. Bu bilinç farkı sayesinde yakınlarını, yabancılardan ayırt edebilir ve yabancılara biraz daha mesafeli-temkinli olabilirler.
 • 5 aylık bebek motor gelişimi ve zihinsel becerileri gibi açılardan sağladığı gelişim ile bu dönemdeki bebekler, parmaklarını kullanma konusunda başarılı olur. Bunun sonucu olarak da nesneleri kavrama ve nesnelere vurup değişik sesler çıkararak bundan keyif alma gibi hareketler içerisine girerler.
 • Bilişsel ve işitsel gelişimlerinin bir sonucu olarak duydukları sesleri taklit etmeye ve taklit aracılığıyla da daha hızlı ve çok şey öğrenmeye başlarlar.
 • Sosyal gelişimleri açısından dilsel beceriler kazanmaları önemlidir. Tam bu dönemde de bebeklere sık sık kitap okunması, onunla konuşulması ve şarkı söylenmesi gibi hareketlerle dilsel gelişimi desteklenebilir. Bu sayede iletişim yönü kuvvetlenecek ve insanlarla sosyal bağı sağlamlaşacaktır.
 • Zihinsel açıdan sağladıkları gelişimler neticesinde işitsel duyuları da gelişmiş olur. Dolayısıyla müzikten zevk alır ve çok sert olmayacak hareketlerle dans ederler. Bunun desteklenmesi, bebeğin ritim duygusunun gelişimi açısından önemlidir.

5 Aylık Bebek Neler ve Hangi Hareketleri Yapar?

5 aylık bebekler, daha hareketli ve bilinçli bir döneme girmeleriyle beraber alışkanlık, beceri ve yetilerinde de farklılıklar gösterir. Keyif aldıkları şeylerden ihtiyaç duydukları şeylere kadar pek çok değişim söz konusu olabilir.

5.ay bebek gelişimi incelendiğinde bebeklerin bu ayda şu hareket ve eğilimler içerisinde olduğu gözlemlenebilir:

 • Bu dönemde çevrede olup biten olaylara karşı merak duygusu çok artmıştır.
 • Duyduğu seslerin ayırdına varmaya ve bu seslere doğru hamle gerçekleştirmeye başlarlar.
 • Bu dönemdeki bebeklerin psikolojisi, ebeveynler tarafından daha titiz davranılması gereken bir konu haline gelir. Bu dönemde bebekler genellikle, dikkat çekmek ister ve bu amaçla gürültülü sesler çıkarabilir veya ağlayabilir.
 • Sesin geldiği tarafı anlayabildiği gibi kendi ismi kullanıldığında ve kendisi çağırıldığında da tepki verir.
 • Ailesiyle olan sosyal bağları, 5.ayda daha çok kuvvetlenir.
 • Bu aydaki bebeklerin vücut gelişimlerine paralel şekilde hareketleri artar.
 • Artık yaşadığı dünyaya ve ailesine alışmış olan 5 aylık bebekler, etraflarını ve sınırlarını keşfetme çabasına girer.
 • Aynada kendini fark etme, inceleme, basit sesler çıkarma, yakınındaki nesnelere uzanma, duyduğu sesleri dikkatle dinleme gibi davranışlar sergilerler.

5 Aylık Bebeğin Uyku Düzeni Nasıl Olmalı?

5 ay bebek gelişimi açısından uyku düzenleri önemlidir. Beslenme kadar önemli bir konu olan 5 aylık bebek uyku düzeni, zihinsel gelişimleri açısından dikkat gerektiren bir durumdur. Buna göre uyku düzeniyle ilgili soru ve cevaplar şu alt başlıklarda sıralanabilir:

 • 5 Aylık Bebek Gündüz Kaç Saat Uyur?

5 aylık bebek uyku saatleri, 1 gün boyunca totalde yaklaşık 14 saat kadardır. Gündüz uykuları ise yaklaşık olarak 2 ila 3 saattir. 4-5 aylık bebekler için bir günde toplam uyku ihtiyacı maksimum 15 saattir.

 • 5 Aylık Bebek Uyku Düzeni Nasıl Oluşturulur?

5 aylık bebek için uyku eğitimi verilip uyku düzeni sağlanırken mutlaka katı kurallar koymaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca bebeğin ağlamaya bırakılıp uyumasının beklenmesi de yanlış bir davranıştır.

Bu aydaki bebeklerin güven duygularına zarar verebilecek bu hareketler, aynı zamanda yatak fobisi meydana getirebilir. Hatta bebekteki ağlama nöbetlerinin uzamasına neden olabilir. Bu hareketlerden kaçınarak sessiz ve sakin ortamlarda, önerilen uyku saatlerine bağlı kalınarak bir uyku düzeni oluşturulmalıdır.

 • 5 Aylık Bebek Nasıl Uyutulur?

5 aylık bebek uyutma yöntemleri kullanılmadan önce bebeklerin güvende hissetmesi sağlanmalıdır. Önceki aylardaki gibi yine ebeveynle aynı odada uyumalıdır. Bu sayede güvenli bir bağ kurulması sağlanabilir. Anneye ihtiyaç duyduğu anda bebeğin, annesinin yanında olduğunu bilmesi güven duygusunu temin eder. Bu yüzden ayrı bir odada bırakılması, sağlıksız bir yöntemdir. Ayrıca sessiz, gürültüsüz bir ortam sağlanmalı; uyarıcı hareketler yapılmaması gerekir.

 • 5 Aylık Bebek Geceleri Neden Sık Uyanır? 5 Aylık Bebek Neden Uyumaz? 

5 aylık bebek gece uykusu, bazen bir sorun haline gelebilir. Geceleri sık şekilde uyanan 5 aylık bir bebeğin, gündüzleri yeteri kadar beslenememesi, bu sorunun kaynağı olabilir. Beslenme ihtiyacını gündüzleri tam olarak karşılayamayan bebekler, geceleri sık sık uykusundan uyanabilmektedir.

5 aylık bebek burun tıkanıklığı, gaz sancısı gibi bir sorun yaşadığında veya etrafında dikkat dağıtacak hareketli oyuncak ve gürültü olduğunda uyku problemi yaşayabilir. 5 aylık bebekte öksürük ve burun akıntısı, yine uyuyamama nedenlerinden olabilmektedir.

5 Aylık Bebek Aşı Takvimi

Bebekler, ilk 6 ay süresince her ay boyunca düzenli şekilde doktor kontrolüne gitmelidir. 5.aya geldiklerinde ise bebeklere rutin sağlık taramaları gerçekleştirilir. Bebeklerin gelişim seviyesinin incelenebilmesi için ağırlık, boy ve baş çevresi ölçümleri olur. Bu sayede sağlanan veriler, bebeklerin önceki ay içerisinde elde edilmiş ve bebek gelişim tablosu içerisinde olan bilgilerle kıyaslanır.

Bebeklerin aşı takvimlerine göre (bu ay içerisinde) 5 aylık bebek aşısı yoktur; herhangi bir aşı vurulmaları gerekmemektedir.

4.ay bitiminde yapılması gereken bir aşı, bir sebeple atlanmış ise o zaman şu aşıların 2.dozları uygulanabilir: 5’li Karma Aşı (DaBT-İPA-Hib), İshal Aşısı (Rota Virüs), Zatürre Aşısı (KPA). Ayrıca bahsi geçen 5.ay rutin taramaları için bebeklerin en yakın bir sağlık kuruluşuna götürülmesi yeterli olacaktır.

5 Aylık Bebek Gelişimi için Neler Yapılmalı, Nasıl Davranmalı?

5 aylık bebeğin gelişimini destekleyici öneriler, bebeklerin dilsel, işitsel, zihinsel, sosyal ve bilişsel gibi farklı farklı açılardan doğru yönlendirilmesi açısından önemlidir.

5 aylık bebek gelişimi için ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenler aşağıdaki gibidir:

 • Diğer aylar içerisinde olduğu gibi 5.ay itibariyle de bebeklerin beslenme konusu, ebeveynin en hassas olması gereken konulardan biridir. Doktorların tavsiye ettiği gibi ilk 6 aylık süreçte bebeğin sadece anne sütü alarak beslenmesi yeterli olur. Bu dönem içerisinde bebek, hiçbir şekilde ek besine gereksinim duymadan, sadece anne sütü alarak gelişimini devam ettirebilir. Dolayısıyla ebeveynler, anne sütü alımı ve yeterliliği konusunda dikkat etmelidir.
 • Bu dönemde parmak kullanma kabiliyeti artığından dolayı büyük objeler yerine küçük objelerle daha çok vakit geçirirler. Bu nesneleri genellikle de ağıza alarak tanıma çabasına girerler. Bu yüzden ebeveynlerin bebeklerin yanında yutma ve boğulma riski meydana getirecek kadar küçük nesneleri bulundurmaması gerekmektedir.
 • 5.ayda algıları iyice artar. Bilinç ve algısı yükselen çocuğun doğru yönlendirilmesi ve psikolojisinin doğru etkilenmesi için yanında yapılan konuşma içeriklerine ve ses tonlarına dikkat edilmesi gerekir.
 • Refleksleri güçlenmiş olur. 5 aylık bebek özellikleri gereği ebeveynler, kendi ellerinde tuttukları nesnelere bebeklerinin uzanabileceğini ve ani bir hareketle elinden kapabileceğini göz ardı etmemelidir.
 • Geceleri sık sık uyanmaması için ise gündüz uykusunun gerektiğinden fazla olmaması, gündüz beslenmesinin yeterli oranda tutulması önemli konulardandır.
Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın
0