38 Haftada Doğum Belirtileri

Bir bebeğin iç organları ve sistemleri hamileliğin 38. haftasında tamamen gelişmiş olsa da beyin hücreleri çoğalmaya devam eder. Dolayısıyla anne karnında haftasını tamamlayana kadar kalması oldukça faydalıdır ve doğan bebeğin, dışarıda sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için her şey hazır hale gelmiş olur.

38 Haftada Doğum Nedir?

Hamilelik süreci boyunca anne adayları hem bebeklerini kucaklarına almak için sabırsızlanır hem de doğum şeklinin ve sürecinin nasıl olacağına dair endişeye kapılırlar. Genelde anne ve bebek için herhangi bir risk içermediği takdirde, önceden bir doğum seçeneğini belirlemek mümkündür. Uzmanlar, bebeğin sağlığı ve gelişimi açısından, anne karnında geçirilen sürenin tamamlanması gerektiğini önerirlerken, bir bebeğin 38 - 41 haftaları arasında doğması normal kabul edilir.

Bir bebeğin iç organları ve sistemleri hamileliğin 38. haftasında tamamen gelişmiş olsa da beyin hücreleri çoğalmaya devam eder. Dolayısıyla anne karnında haftasını tamamlayana kadar kalması oldukça faydalıdır. Böylelikle doğan bebeğin, dışarıda sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için her şey hazır hale gelmiş olur.

Hamileliğin 38 haftasından itibaren yapılan rutin kontroller esnasında, annenin sağlık durumu, bebeğin kilo grafiği, hangi pozisyonda olduğu, baş aşağı olup olmadığı ve başının pelvise yönelip yönelmediği kontrol edilir.

Ayrıca bebeğin kalp atış hızı, solunumu, kas tonusu, hareketleri ve amniyotik sıvı düzeyi ölçülerek biyofizik profil çıkarılır. Çıkarılan bu bilgiler doğrultusunda ise tahmini olarak doğum zamanına ve şekline karar verilebilir. Ancak bazı durumlarda, biyofizik profil yanında anne adayının yaşadığı kasılmaların daha şiddetli ve düzenli olması durumunda, planlanan tarihten önce doğum gerçekleşebilir.

38 Haftada Doğum Olur mu?

Doğumların %78’si genellikle 38 ve 40. haftalar arasında gerçekleşirken, %5’lik bir kısmı hamileliğin 42. haftasına gelmiş olmasına rağmen gerçekleşmeyebilir.

 • 38 haftada doğum olasılığı her zaman vardır ve anne adayının yaşadığı belirtilere göre doğum yapması an meselesi olabilir. 
 • 38. haftaya gelen bir anne adayı için, tam miadında hamilelik denilebilir. Çünkü bu haftada doğan bebek, dışarıda yaşaması için tüm özelliklerini kazanmış durumdadır. 
 • Gebeliğin 38. haftasından itibaren Braxton Hicks adı verilen yalancı kasılmalar, gün boyunca çok fazla şiddetli ve sık olabilir. 
 • Rahim ağzını doğuma hazırlama kasılmaları olan yalancı kasılmalar sayesinde ise serviks artık doğuma hazırdır. 
 • Ayrıca bu kasılmalara bağlı olarak kahverengi kanlı akıntı fark edilebilir.

38 Haftalık Gebelikte Doğum Belirtileri

Anne adayı 38.haftada doğum belirtileri olarak alıştırma kasılmaları olan Braxton Hicks kasılmaları yaşayabilir. Bu yalancı kasılmalar, düzensiz ve kramp şeklinde gerçekleşirken, bu tür ağrılar özellikle doğum zamanı yaklaştıkça ortaya çıkar.

Hamileliklerde 38. haftada gerçek doğum sancılarının başladığından emin olunması için ilk olarak ağrının nereden başladığına, sıklığına ve düzeyine dikkat edilmelidir. Bu sayede gerçek ile yalancı doğum sancılarını birbirinden ayırmak daha kolay olur.

38 haftada doğum belirtileri olarak genellikle ağrı ve kasılmalar artar. Bu ağrı ve kasılmaların, gerçek doğum belirtisi olup olmadığının anlaşılması için diğer doğum belirtilerine de dikkat edilmelidir. 

38 haftalık gebelik doğum belirtileri şu şekildedir:

 • Karnın alt bölgesinden başlayan şiddetli sancılar, giderek sırt bölgesine doğru yayılır veya bunun tam tersi de olabilir.
 • Ağrılar genellikle kramp şeklinde ortaya çıkar.
 • Sancı sıklığı ve şiddeti artar, ayrıca düzenli hale gelir.
 • Su kesesi patlayabilir.
 • Rahim ağzında değişimler meydana gelir.
 • Nişan gelmesi diye bilinen kanlı ve kahverengi akıntı gelebilir.
 • İshal ve mide rahatsızlığı olabilir.
 • Eklemlerde gevşeme hissi oluşabilir.

38. Haftada Normal Doğum

Doğum yönteminin nasıl olacağı konusu, anne adayının hamileliği boyunca özellikle de doğum zamanı yaklaştıkça en fazla düşündüğü konuların başında gelir. Ancak çoğu anne adayı, kendi ile bebeği açısından daha düşük riskli olduğu, kendiliğinden başladığı, doğal ve fizyolojik avantajlara sahip normal doğum yöntemini tercih eder.

38.haftada normal doğum yapanlar, bu avantajlardan yararlanırken 2-3 saat içerisinde normal günlük yaşantılarına geri dönebilir. Hastanede kalış süreleri de kısadır.

Uzun ve sancılı bir süreç olan normal doğum süreci, 1. evre latent dönem, 2. evre aktif dönem ve 3. evre doğuma geçiş olarak üç döneme ayrılır.

Normal doğumun üç evresi şu şekilde sıralanabilir:

1.Evre Latent Dönem

Birinci dönemin süresi birkaç saatten birkaç güne kadar değişebilir ancak bu süreçte oluşan kasılmalar kısa süreli ve geçicidir. Bu evrede anne günlük hayatını normal olarak yaşamaya devam eder. Uzman doktor, kasılma sıklığının not edilmesini ve kasılmalar sıklaştığında haber verilmesini ister. Bu evrede servikste 3 cm kadar açılma olurken aynı zamanda rahim ağzı, oluşan kasılmalarla incelir ve genişlemeye başlar.

2. Evre Aktif Dönem

İkinci dönemde kasılmalar daha düzenli ve şiddetli hale gelmeye başlarken, bu kasılmalar çoğunlukla 3-5 dakika arayla gelip en az 30 saniye civarı sürer. İlk kasılmalar daha hafif olur ve sonrasında şiddeti artmaya başlar.

Rahim ağzı, kasılmalardan dolayı gerilir ve rahim ağzı duvarı bebeğin doğum esnasında serviskten daha kolay geçmesi için incelir. Bu dönemde amniyon sıvısı gelebilir veya uzman, doğumun hızlanması için amniyon zarını yırtarak sıvının boşalmasını sağlar. Ayrıca ikinci evrenin sonunda serviks 4 cm’den 7 cm’ye kadar genişlemiş olmalıdır.

Aktif dönemde hastane ortamında anne adayının kalp atış hızı ve bebeği takibe alınırken, anneye damar yolundan ilaç veya sıvı verilebilir. Kasılmalar şiddetlendiğinde nefes egzersizleri yaparak veya ağrı kesici verilerek bu ağrılarla daha kolay baş edilebilir. Ancak kasılmalar düzenli ve şiddetli bir şekilde olmaya başladığında uzmana bildirilmelidir. Böylelikle doğumun hangi evrede olduğu belirlenebilir.

3. Evre Doğuma Geçiş

Üçüncü dönem, bebeğin doğum kanalından geçmesi ve doğum eyleminin başlaması için her şeyin hazır hale gelmiş olduğu evredir. Kasılmalar daha fazla şiddetlenir ve uzun süreli hale gelerek devam eder. Aktif dönemde olduğu gibi kasılmalar şiddetlendiğinde ise bunlarla baş etmek için nefes egzersizleri yapılabilir.

Hamileliğin 38. haftasında anne adayının rahim ağzının 7 cm’den 10 cm’ye ulaşmasıyla bebeğinin serviskten geçişi için normal doğuma hazır hale gelmiş olur. Ancak bazı anne adayları doğum belirtilerin çoğunu yaşasa da suni sancı verilebilir. 38. haftada suni sancı ile doğum eylemi uygulanarak 4-5 saat gibi kısa bir sürede başlatılabilir.

Doğum kasılmalarını neyin tetiklediği tam olarak bilinmemektedir. Burada bilinen en önemli şey, rahim kasılmalarının bebeğin çıkışını kolaylaştırmasıdır. Bu doğal olay, tıpkı bağırsaklardaki dışkılamanın gerçekleşmesi için kasların çalışması gibidir.

Doğum esnasında, anne adayından dışkı gelmesi ve ıkınmaların oluşmasının nedeni de budur. Doğum anında aktif olan bebekte başıyla pelvise baskı yaparak doğuma yardımcı olur.

Dolayısıyla rahim kaslarının çalışması ve bebeğin mücadelesi sayesinde, vajinal yırtık olmadan normal doğum daha kolay gerçekleşebilir. Ancak örneğin bebeğin yukarıdan itilmesi veya annenin gerekmediği halde ıkınması gibi bazı durumlarda vajinada yırtık olabilir. 

38. Haftada Sezaryen Doğum

Dünya Sağlık Örgütü ve uzmanlara göre en çok önerilen doğum yöntemi normal doğumdur. Ayrıca anne adaylarının yaklaşık %80’inin normal doğum yapabilecekleri öngörülmektedir. Bu karar elbette anne ve bebeğinin durumuna göre verilmelidir.

Son ana kadar normal doğum yöntemi mümkündür ancak bazı durumlarda genellikle bebeğin doğumunu engelleyen sorunlar oluşmasından dolayı sezaryen yapılabilir.

Bu nedenle sezaryen doğum gerektiren durumlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Bebeğin kilosunun çok fazla olması,
 • Bebeğin doğum kanalına ilerleyememesi,
 • Doğum esnasında bebeğin kalp atışlarının farklılaşması,
 • Annenin nabız ve tansiyon değerlerin değişmesi,
 • Annenin daha önce rahim ameliyatı olması,
 • Nadir durumlarda çoğul gebelik olması,
 • Amniyon sıvısının az olması,
 • Bebeğin ters gelmesi,
 • Bebeğin boynuna kordon dolanması,

Ayrıca daha önce birden fazla sezaryen doğum yapılmış ise normal doğum gerçekleşmez. Bu nedenle tekrar sezaryen yapılması zorunlu hale gelir.

Bu nedenlere bağlı olarak sezaryen yöntemiyle doğum, önceden belirlenebileceğinden dolayı hazırlıklar ona göre yapılabilir. Normal doğuma alternatif olan bu doğum şeklinde, annenin epidural, lokal veya genel anestezi altında rahimde ve karında bir kesi işlemi yapılır.

38.haftada sezeryanla doğum yapanların iyileşme süreçleri, normal doğum yapanlara göre daha uzun sürer. Herhangi bir cerrahi işlemde olduğu gibi, sezaryen esnasında yapılan kesi bölgesinin tamamen iyileşmesi için de belirli bir zamana ihtiyacı vardır. 38. haftada doğum yapanlar kesi bölgesinin açılmaması için belirli bir süre bazı aktivitelerden uzak durmalıdır.

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın
0