29 Aylık Bebek Gelişimi

29 aylık bebek gelişimi, kas gücünün daha çok artmasıyla ve hareketlerindeki dengenin kuvvetlenmesiyle ilerleyen bir tabloda değerlendirilebilir. Bu dönemde bebeklerin kas güçleri oldukça gelişmiş duruma gelir ve bu sayede hareketlerinde denge ve uyum gösterme konusunda çok daha iyi olur.

29 Aylık Bebek Gelişimi Nedir?

29 aylık bebek gelişimi, kas gücünün daha çok artmasıyla ve hareketlerindeki dengenin kuvvetlenmesiyle ilerleyen bir tabloda değerlendirilebilir. Bu dönemde bebeklerin kas güçleri oldukça gelişmiş duruma gelir ve bu sayede hareketlerinde denge ve uyum gösterme konusunda çok daha iyi olur.

29 aylık bebek gelişimi, oldukça enerjik bir yapıda seyreder. Bu dönemde bebekler, bu enerjik durumları sebebiyle sürekli olarak hareket halindedir. Fiziksel açıdan yakaladıkları gelişimlere paralel şekilde zihinsel açıdan da gelişim göstermeye devam etmektedirler.

29 aylık bebek boy kilo tablosu, bebeklerin gelişim sürecinin değerlendirilmesi amacıyla takip edilmelidir. Bu dönemde bebeklerin fiziksel yapılarını ve kas güçlerini daha da artırabilecek olan aktivitelere yönlendirilmesi çok önemlidir.

29 aylık olan bir bebek için koşmak, topa vurmak, tırmanmak veya bisiklete binmek gibi etkinlikler aktivitelere örnek olarak gösterilebilir. Yapmış olduğu tüm fiziksel aktiviteler, bir yandan da zihin gelişimleri açısından oldukça katkı sağlayıcı olacaktır.

29 Aylık Bebek Gelişim Tablosu

29 aylık bebek gelişimi boy kilo açısından ilerleme göstermekte ve bunun bir neticesi olarak kaslarda güçlenme, hareketlerde kontrollü olma gibi avantajlar yakalanmaktadır. 29 aylık bebek boy kilo,baş çevresi ve ayak numarası gibi verilerinde farklılık göstermektedir.

29 aylık bebek boy ve kilosu, kız ve erkek bebekler için ayrı ayrı olarak değerlendirilir.

29 aylık bebeklerin gelişim tablosu, kız ve erkek bebekler için şu rakamsal değerler üzerinden ifade edilebilir:

 • 29 Aylık Bebek Kilosu: 29 aylık erkek bebeklerin ağırlıklarında alt sınır 10.5 ve üst sınır 16.4 kg şeklindeyken kız bebeklerin ise alt sınır değeri 10.0 kg ve üst sınır 16.4 kg şeklinde ifade edilmektedir.
 • 29 Aylık Bebek Boyu: 29 aylık erkek bebeklerin uzunluklarında alt sınır 84.9 cm ve üst sınır 97.5 cm kg şeklinde, kız bebeklerin ise alt sınır değeri 83.4 ve üst sınır 96.4 cm şeklinde ifade edilmektedir.
 • 29 Aylık Bebek Baş Çevresi: 29 aylık dönemdeki bebeklerin baş çevresi ortalama olarak 46-51 cm aralıklarında olmalıdır. 

29 Aylık Bebeklerde Duyusal Gelişim

29 aylık bebek gelişimleri duyusal açıdan ivme kazanır. Bu noktada bilişsel, fiziksel, motor ve zihinsel gelişimler kaydeden bebekler, duyusal açıdan da farklılıklar içerisine girer.

Her bir duyusunda farklı özellik ve kontrolleri elinde bulundurmaya başlayan ve önceki aylara göre çok daha uyumlu, dengeli ve kontrollü tepkiler veren 29 aylık bebeklerde duyusal gelişim tablosu şu şekilde değerlendirilebilir:

 • 29 Aylık Bebeklerde Görme: Bu dönemde bebeklerin görme kabiliyetleri çok daha detaylı bir hal alır. Cisimlerin çok küçük bazı ayrıntılarını bile görebilecek duruma gelirler. Bu noktada 24 ay/2 yaş sonrasındaki çocuklar, cisimler üzerindeki detaylar arasındaki farklılık ve benzerlikleri birbirinden ayırt edebilmektedir. Dolayısıyla 29 aylıkken bu kabiliyetlerini artırarak devam ettiren bebekler, 3 yaşlarına geldiklerinde yetişkin bir insanın görmesinin ortalama %80’ine kadar ulaşmış olur. 
 • 29 Aylık Bebeklerde İşitme: İşitsel gelişimi, bu dönemde dilsel gelişimi ile ortak çizgide ilerler. Çünkü dilsel açıdan sağladığı gelişim öncelikle duyma, dinleme ve taklit etme çabalarıyla elde edilir. Dolayısıyla kendisiyle konuşulması, kitap okunması gibi hareketler, işitsel gelişimini artırdığı gibi konuşma becerilerini de geliştirir. 
 • 29 Aylık Bebeklerde Konuşma: Dilsel açıdan ilerleme kaydeden bebekler, bu dönem içerisinde 2-3 kelimeden meydana gelen basit cümleler kurabilmektedir. Bu cümleler ile hem duygularını hem de isteklerini ifade etmeye başlar. Dil gelişimlerine katkı sağlamak adına onunla sürekli konuşulmaya ve beraber kitap okuma etkinliği yapılmasına devam edilmesi önemlidir. 2-3 kelimelik basit cümle kurmaları, aslında tam olarak 24 ila 36 ay arasındaki dönemde gerçekleşir.

29 Aylık Bebeklerin Zihinsel ve Sosyal Gelişimi

29 aylık bebeklerin zihinsel ve sosyal gelişimi, fiziksel gelişimlerine paralel bir şekilde ilerlemektedir. Fiziksel açıdan gelişen bebekler, buna bağlı olarak çok daha farklı aktivite ve eylemler içerisine girebilir. Bu sayede zihinsel açıdan da gelişimini destekleyici olabilecek hareket ve etkinlikler içerisinde olurlar.

29 aylık bebek gelişimi hem zihinsel hem de sosyal aşağıdaki gibidir:

 • Yaptırılan daha hareketli ve paylaşımlı fiziksel aktiviteler sayesinde zihinsel açıdan da gelişme sağlanır. Bu noktada boyama kitabı ile yapılan etkinlikler, zihinsel gelişimine hız katabilecek etkinliklerden biridir.
 • Geometrik şekiller ve kutularla ilgili çizim aktiviteleri ya da oyun seçenekleri, zihinsel açıdan gelişimlerini destekler. Bu dönemde elindeki üçgen aparatı, üçgen deliğe başarıyla sokması gibi hareket ve oyuncaklar, bebeği motive edici olacak, gelişimine katkı sağlayacaktır.
 • Bu dönemde sosyal gelişimleri açısından önemli olan sosyal becerileri artar. Kendilerine göre arkadaş ortamı oluşturmaya başlarlar. Bazı arkadaşları, kendisine daha yakın olabilir; bu arkadaşlarına daha çok sevgi duyabilir. Hatta kendisine göre hoşuna gidenlerin bir listesi bile olabilir. Örneğin; en sevdiği kitap ya da oyuncak gibi.
 • Bu dönemde hem sosyal hem de zihinsel açıdan bir gelişme olarak kabul edilebilecek diğer bir özellikleri ise kişilik ve düşünce yapılarının geliştiğini gösteren hareketler yapmalarıdır. Benmerkezci bir tutum içerisine girerler. Bencilmiş gibi görünse de aslında bu durum, bebeklerin artık kendi başlarına bir birey olduklarının ispatı niteliğindedir. Bu nedenle kendi düşünce ve duyguları vardır. Dolayısıyla bu dönemde kendisine her istenilen şey yaptırılamaz. Zorlama ile hareket etmezler. Hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeylere saygı duyulmasını bekler. Tüm bu doneler ise hem sosyal açıdan kurduğu ilişkilerde hem de zihinsel açıdan elde ettiği kontrol seviyesinde farklılıklar olduğunu göstermektedir.
 • 29 aylık bebekler, artık kendi duygularını keşfetmiş durumdadır. Duygularına önem verilmesi ise onun da etrafındakilere aynı önem ve değerle davranmasını sağlar. Dolayısıyla bu dönemde empati yoluyla bebeğe yaklaşılması hem gelişimi hem de doğru bir tutumu öğrenmesi açısından önemlidir. 
 • 29 aylık bebekler için de geçerli olan hayali arkadaş sahibi olma durumu, bebeklikte başlayıp 6 yaşa kadar olabilen bir durumdur ve korkulacak bir problem değildir. Zamanla geçecek olan hayali arkadaşlık kurma durumu, aslında bebeklerin soyut zihin gelişiminin parçası şeklinde kabul edilir. 
 • Konuşma ve dilsel gelişimler, 29 aylık bebek gelişim tablosu bakımından önemli olan alanlardandır. Dil gelişimleri ise zihinsel gelişimlerini oldukça etkilemektedir. Dil gelişimi, anne ve babaların etkili olduğu bir konudur. Bu nedenle kendisiyle sürekli sohbet edilen, konuşması dikkatle dinlenen ve kitap okunan bebekler, dilsel ve zihinsel gelişimlerinde de ilerleme kaydeder. 

29 Aylık Bebek Neler Yapabilir?

29 aylık bebekler dilsel, zihinsel, duyusal, fiziksel ve motor gelişimleri gibi farklı farklı açılardan önemli basamakları geçer. Dolayısıyla tüm bu gelişimler, hareketlerinde ve yaptıklarında da farklılıklar ortaya koyar.

29 aylık bebekler, şu hareket ve eylemler içerisinde gözlemlenebilir:

 • “Bu ne?”, “Neden?” ve “O ne?” gibi soruları çok sık şekilde kullanırlar.
 • Gelişen kas ve motor becerileri sayesinde nesnelerin ambalajlarını elleriyle açmaya başlayabilir.
 • 6 ila 8 parçadan fazla parçası olan kuleler oluşturabilir.
 • Çıt çıt ya da fermuar açabilir ve kapatabilirler.
 • Zıplama ve tırmanma gibi hareketler sergileyebilir.
 • Basit parçalı olan giysilerini kendileri giyebilirler.
 • Kısa süreli bir şekilde tek ayak üzerinde durma hareketini yapabilir.
 • Vücutlarındaki bazı bölgelerin adlarını söyleyebilirler.
 • Sayıları, parmaklarını kullanarak göstermeyi deneyebilir. Örneğin; kendisine kaç yaşında olduğu sorulduğunda iki parmağını kullanarak gösterebilir.
 • Birkaç rengi bilip tanıyabilir.
 • Geri geri şekilde yürüyebilir.
 • Cinsiyetlerini bilir ve söylerler.
 • Geçmiş zaman ekini kullanarak cümleler kurabilir. Örneğin; “Baba gitti.” gibi.
 • Çift ayak kullanarak sıçrayabilir.
 • Merdivenleri kendi başlarına inip çıkabilirler.
 • Taklit oyunlarından zevk alabilir ve oynayabilir.
 • Kapı tokmak ve kollarını çevirebilir; tek başlarına açabilirler.
 • Kalemleri düzgün biçimde tutmaya başlayabilir.
 • Bakarak dik şekilde bir çizgi çizebilir.
 • Ebeveynleri haricinde başka insanlarla da iletişim sağlayabilirler.
 • Her şeye itiraz halinde oldukları görülebilir. 

29 Aylık Bebeğin Uyku Düzeni Nasıl Olmalı?

29 aylık bebeğin uyku düzeni, gelişimleri açısından önemlidir. 36 aya kadar olan süreçte bebekler, geceleri toplam 11 saat ve gündüz vakitleri ise 1.5 ila 2 saat kadar bir uykuya gereksinim duymaktadır.

Bu dönemlerdeki bebeklerin geneli, akşam 19.00 ila 21.00 saatleri arasında uyur. Sabahları ise 06.30 ila 08.00 saatleri arasında uyanırlar. Bu ise bir yetişkin insanın uyku düzenine çok yaklaştığını gösteren bir tablodur.

Yetişkinlere göre daha hafif şekilde bir uyku döneminden geçen 29 aylık bebeklerin bu durumu, tam olarak 4 yaş dönemine dek devam eder. Bebekler, ebeveyninden daha önce uykudan uyanabilir. Eğer bu şekilde erken uyanmış ise kendisine yeniden uykuya dalabileceğinin öğretilmesi yararlı olacaktır.

Genellikle bu dönemlerdeki bebeklerde uyumaya karşı direnç, sık karşılaşılan bir tepkidir. Dolayısıyla yataklarına istekli şekilde gitmeyebilirler. Bazı korkuları da olabilir. Yatağın altından bir şey çıkabileceği ya da karanlık gibi farklı korkular baş gösterebilmektedir.

Korku bebeklerin normal gelişim seyrinin bir parçasıdır. Dolayısıyla korktuğunda ya da kabus görüp uyandığında kendisiyle konuşulmalı ve sakinleşmesi sağlanmalıdır. Bu tip korkutucu rüyalar devam ederse, günlük yaşantı içerisinde buna neden olabilecek şeylerin olup olmadığına dikkat edilmeli, gerekli noktada uzman desteğine başvurulmalıdır.

Uyku düzenleri oldukça naif olan 29 aylık bebekler, gün içerisinde ortalama 10 saat kadar uyur. Gündüz vakitlerinde gösterdikleri fazla hareketlilik, enerji yakmalarına neden olmakta ve gündüzleri 1-2 saatlik uykuya ihtiyaç duymalarını sağlamaktadır. Bu, oldukça normal bir tablodur.

29 Aylık Bebek Aşı Takvimi

Bebeklere Sağlık Bakanlığı’nca belirlenmiş olan aşı takvimi kapsamında aşılar uygulanarak gelişimleri takip edilmektedir. Bu aşı takvimine bakıldığında ise 29 aylık dönemde herhangi bir aşısı olmadığı görülür. Ayrıca bazı aylarda bebeklerin kontrol günleri olmaktadır. Ancak 29 aylık bebeklerde, aynı şekilde herhangi bir kontrol bulunmamaktadır.

Kontrollerde hem fiziksel muayenesi hem de gelişim takibi yapılan bebeklerin, ilköğretim 1.sınıf dönemine kadar yapılması gereken herhangi bir aşısı bulunmamaktadır.

29 Aylık Bebeğin Gelişimini Desteklemek için Öneriler

29 aylık bebeğin gelişimini destekleyici öneriler, bu gelişim çağında olan bebeklerin sosyal, zihinsel ve fiziksel açıdan doğru bir tabloda seyretmeleri için önemli rol oynar. Bu noktada ebeveynlere düşen görevler olduğu gibi çocuğa düşen bazı roller de vardır.

29 aylık bebek gelişimi açısından verilebilecek öneriler şu şekildedir:

 • 2 yaş ve sonrası süreçte (29 aylık dönem de buna dahildir); bebeklere 4-5 seçenek arasından hangisini istediğini gösterme, resim ya da oyuncak bebek üzerinden ana vücut bölümlerini gösterme gibi hareket ve bilgilerin öğretilmesi gerekir. 
 • Bu dönemdeki çocukların cümlelerinin 2 kelimeye kadar çıkartılmaya çalışılması gerekir. “Su” diye ifade etmek yerine “Su ver” gibi ifadeler öğretilmelidir. 
 • Zıt kavramlar öğretilmelidir. Bunlar arasında en sık kullanılanlar ile öğretmeye başlanabilir. 
 • Ebeveynler, bebekleriyle beraber basit ve kompozisyonlu resimler çizmeli; bu tarz kitaplar okumalı ve en fazla 1 dakika olan videoları beraber incelemelidir. Bir resmi anlatması da yapılabilecek etkinliklerdendir. Bu tip eylemler, eğitici ve geliştirici olması açısından önemlidir.
 • Dil gelişimi açısından bu aylarda en önemli konulardan biri de ebeveynlerin bebekleri ile bir yetişkinmiş gibi konuşmasıdır. En büyük yanlışlardan biri, bebek konuşması tarzında iletişim kurulmasıdır. Kelimeleri doğru öğrenmesi açısından tane tane ve olduğu gibi doğru biçimde konuşulması, destekleyici olabilecektir. 
Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın
0