19 Aylık Bebek Gelişimi

19 aylık bebek gelişimi, bu dönemdeki bebeklerin kilo-boy, zihinsel, duyusal, motor, uyku ve beslenme gibi açılardan gösterdikleri gelişim ve becerilere göre değerlendirilebilir. Bebekler, her ay gelişimlerine birden fazla yeni özellik ve beceri katarak büyüme göstermektedir.

19 Aylık Bebek Gelişimi Nedir?

19 aylık bebek gelişimi, bu dönemdeki bebeklerin kilo-boy, zihinsel, duyusal, motor, uyku ve beslenme gibi açılardan gösterdikleri gelişim ve becerilere göre değerlendirilebilir. Bebekler, her ay gelişimlerine birden fazla yeni özellik ve beceri katarak büyüme göstermektedir.

19 aylık bebeklerin gerek sosyal gerekse de zihinsel eğitimi önemli konulardandır. Aile içerisinde bu dönemdeki bebeklerin gelişimi takip ve kontrol edilirken otoritenin ebeveynlerde olması esas kuraldır.

19 aylık bebekler, kaba motor becerileri geliştiğinden dolayı yardım alarak merdivenden inip çıkabilmekte ya da müzikle beraber dans edebilmektedir. Bu gibi yetileri gelişmiş olan 19 aylık bebekler, bazı araştırmalara göre tam olarak 19. ay itibariyle öz-kontrollerini geliştirmektedir. Buna bağlı olarak ise bu aydaki bebeklerin kavga etme eğilimi içinde oldukları da görülebilir.

Bu dönemdeki bebeklere, “-me, -ma” şeklinde olumsuzluk eki almış fiilleri kullanmak yerine daha olumlu bir anlatım biçimi kullanılması gerekmektedir. Örneklendirilirse “Isırma!” demek yerine “Isırmanı istemiyorum/tercih etmiyorum.” gibi söyleyiş biçimleri, daha olumlu uyarılar ile bu dönemdeki çocukların eğitiminin yapılabilmesine katkı sağlar.

19 aylık bebek gelişimine boy kilo açısından bakıldığında, erkek ve kız bebekler arasında farklılıklar görülür. Dünya Sağlık Örgütü beyanına göre 19 aylık erkek bebeklerin kilo ve boyu, aynı dönemdeki kız bebeklerin kilo ve boyundan daha fazla olmaktadır. 

19 Aylık Bebek Gelişim Tablosu

19 aylık bebek boy ve kilosu için gelişim tablosu, erkek ve kız bebeklerde farklılık göstermektedir. Bu dönemdeki bebeklerin gerek kız gerekse erkeklerde olması gereken referans aralığı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiştir.

19 aylık bebek boy kilo aralıkları hem kız hem de erkek bebeklerde şu rakamsal aralıklar içerisinde ifade edilebilir:

 • 19 Aylık Bebek Kilosu: 19 aylık erkek bebeklerin kilolarının 9 ile 13.7 - 14 kg; kız bebeklerin ise 8.3 ile 13.3 kg aralığında olması beklenmektedir.
 • 19 Aylık Bebek Boyu: 19 aylık erkek bebeklerin boylarının 78.1 ile 88.4 cm; kız bebeklerin ise 76.2 ile 87.3 cm aralığında olması beklenmektedir.
 • 19 Aylık Bebek Baş Çevresi: 19 aylık erkek bebek baş çevresi 45-50 cm, kız bebek baş çevresi ise 43.8-49 cm aralığında olmalıdır.

19 Aylık Bebeklerde Duyusal Gelişim

19 aylık bebeklerde duyusal gelişim; görme, dokunma, işitme gibi duyuları üzerinde kazandığı yeti ve beceriler olarak açıklanabilir.

Buna göre 19 aylık çocuğun gelişimi duyusal açıdan şu maddeler üzerinde incelenebilir:

 • 19 Aylık Bebeklerde Görme: 19 aylık bebeklerde görsel gelişim açısından iyi bir gözlem ve takip gücü söz konusudur. Bu noktada bebekler hem gelişmiş motor becerileri hem de gelişen görme yetileri sayesinde boya fırçası kullanarak karalama biçiminde resim yapabilir.
 • 19 Aylık Bebeklerde İşitme: 19 aylık bebekler, işitsel gelişimleri açısından müzik dinleme, müzik dinlerken el çırpma ya da dans etme gibi eylemlerde bulunabilir. Aynı şekilde ebeveyn ile kitap okuma etkinliğine uygun bir gelişim düzeyindedir. Bu dönemdeki bebeklerde kitap okuma eylemi daha interaktif bir şekilde yapılabilir. Bebekler, kitaptaki hayvanların seslerini çıkarabilme ya da cümleleri tamamlayabilme gibi katılımları sağlayabilmektedir. Bu noktada işitsel beceri ve gelişimi sayesinde duyduğu sesleri taklit ederek ve öğrenerek bu eylemleri yaparlar.
 • 19 Aylık Bebeklerde Konuşma: 19 aylık bebek dil gelişimi ve konuşma yetileri açısından duyduklarını çok daha iyi ifade edebilecek durumda olmaktadır. Özellikle de bu dönemdeki bebekler, basit sözcüklerle kurulu bir/iki cümleyi birden anlayabilmektedir. Bazı söylenen cümleleri anlayamayabilir ya da konuşamayabilirler. Bu çocukların kontrol amacıyla çocuk doktoruna götürülmesinde fayda vardır. 19 aylık bebekler, anlamlı sesleri çıkarırken oldukça keyif duyarlar. 10 ila 20 kadar kelime kullanımı yapabilirler; bazı bebekler ise bu dönemde 40 kelime kadar kullanabilirler. 19 ay itibariyle duyusal en önemli gelişmelerden bir tanesi de fiil kullanımına başlamalarıdır. “Git” ve “Gel” gibi fiilleri sık şekilde kullanırlar.
 • 19 Aylık Bebeklerde Motor Becerileri: 19 aylık bebeklerde kaba motor becerileri gelişmiş olur. Çünkü kasları, daha önceki aylara göre çok daha gelişmiş seviyededir. Eğilebilir, koşabilir, yardımla merdiven inip çıkabilir. Bununla beraber ayakta sallanma ya da müzikle dans etme hareketlerini de yapabilmektedir. Top oynarken tekme atabilir. Ayrıca küçük kaslar da gelişmiş durumda olduğundan dolayı bir nesneyi tutması, 19 aylık dönemde daha kolaydır. Yine 19 aylık bebekler, blok oyuncaklarda daha düzgün şekilde oynayabilir ya da dolap çekmece ve kapaklarını açıp kapayabilir.

19 Aylık Bebeklerin Zihinsel ve Sosyal Gelişimi

19 aylık bebeklerin zihinsel ve sosyal gelişimi, zihinde algılama ve harekete geçirme, ayrıca sosyal anlamda kendini daha iyi ifade edebileceği eylemlerde bulunma gibi değişimler üzerinden gözlemlenir.

Bu dönemde bebeklerde zihinsel ve sosyal gelişim süreçlerine dair ilerlemeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Matematik-mantıksal zeka gelişimi sayesinde neden-sonuç ilişkisini çok daha iyi şekilde kurduğu görülebilir. Buna göre bir oyuncağını alabilmek için çaba gösterdiği ve bu amaçla bir sistem oluşturarak hareket ettiği gözlemlenebilmektedir. Dolayısıyla bu dönem içerisinde bebeklerin problem çözme yetisi ve bağlantı kurma becerilerinin geliştiği söylenebilir.
 • Sosyal anlamda etrafında olup biteni ve günlük yaşamdaki yaşantıları takip edip aklında tuttuğu, hatta bunları oyunlarına aktardığı görülebilir. Günlük yaşamı taklit eden oyunlar oynaması hem kinestetik-bedensel hem de sosyal zekasının gelişimine katkı sağlar.
 • Yeni ve farklı kelimeler öğrenip kullanmaya başlar. Bu sayede dilsel-sözel zekası da gelişir. En büyük gelişimlerinden biri de fiilleri kullanmaya başlamasıdır.
 • Bu dönemdeki bebeklerin, zihinsel ve sosyal zekalarının gelişimi açısından, duygusal ihtiyaçlarının karşılanıyor olması gerekir. İnsanlarla iletişimindeki en büyük etmenlerden biri de koşulsuz kabul ve sevgi gibi duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.
 • Telefon, televizyon ve tablet gibi cihazlarla fazla zaman geçirmesi, zeka gelişimleri açısından olumsuzdur. Bu dönemdeki bebeklerin duygusal ve bilişsel zekaları açısından zarar verici sonuçlar ortaya çıkarabilir. Aynı zamanda özellikle beslenme gibi süreçlerde telefon vb. cihazlarla vakit geçiriyor olması, bebeklerin dikkatini yemeğe ve ebeveynine vermesi zorlaşır.
 • 19 aylık bebeklerin sosyal gelişimleri için yaşıtları ile arkadaşlık kurup sohbet etmesine olanak tanınabilir. Bunun için oyun gruplarına katılımı da sağlanabilir. Bu sayede arkadaşlıklar kurabilir ve sosyal anlamda gelişimi hızlanır. İletişim becerileri açısından yaşıtları ile aynı ortamlarda olması önemlidir.

19 Aylık Bebek Neler Yapar?

19 aylık bebekler zeka, sosyal yaşam ve algıda farklılık gibi pek çok noktada farklı gelişim gösterebilmektedir. Buna göre hem zihinsel hem de sosyal anlamda zekası gelişen bebekler, farklı beceriler ve hareketler gösterirler.

19 aylık bebek gelişimi tablosu, şu tip örnekleri içerir:

 • Sistematik şekilde düşünmeye başlar.
 • Sistematik düşünce yapısı sayesinde hayal gücü gelişmiş olur.
 • Her çocuğa göre ağlama sıklığında farklılıklar gözlemlenebilir.
 • Sözel ve dilsel zekası gelişir. Bunun sonucu olarak (genellikle) cümleleri içerisinde fiil kullanımlarına başlar.
 • Bu dönemdeki bebekler, bazı nesneleri işaret edip gösterebilir.
 • Motor zekası daha çok gelişmiştir. Bunun sonucu olarak bir nesneyi tutma-kavrama, topa tekme atma ya da yardımla merdiven inip çıkma gibi farklı hareketleri yapabildiği görülür.
 • Yine başka bir araştırmaya göre 19. ayda bebekler, etrafında ters gitmekte olan durumları algılayabilmektedir. Aynı şekilde ters/yanlış ifade edilen bir kavramı fark edebilmektedir. Örneğin; bir köpeğe (yanlışlıkla) kedi denilmesi.
 • 19 aylık bebek tuvalet eğitimi alabilecek durumdadır.

19 Aylık Bebeğin Uyku Düzeni Nasıl Olmalı ve Günde Kaç Saat Uyumalı?

19 aylık bebek uyku düzeni konusu, bebeklerin gelişimi açısından her dönemde olduğu gibi bu dönemde de önemlidir. Bu dönemdeki bebeklerin, gün içerisinde uyuması gereken toplam saat, ortalama olarak 13 ila 14 saat kadardır. Gündüz uykusu olarak ise önerilen uyku saati, ortalama 1.5 ila 3.5 saat aralığındadır. 

19 aylık bebek uykusu için bir günde 12 ila 14 saat kadar uyuması normal kabul edilir. Bu noktada bebeğin eğer herhangi bir hastalığı veya özel bir sağlık durumu söz konusu değilse minimum 12 saatin yeterli olduğu söylenebilir. Ayrıca bazı bebekler, bu dönemde gündüz uykusuna devam ederken bazıları yalnızca gece uykusu ile yetinmektedir. 

19 Aylık Bebek Aşı Takvimi

Bebeklerin dünyaya geldiği andan itibaren olması gereken aşılar, belli periyotlar halinde takvim haline getirilmiştir. Ülkemizde bebeklerin aşı takvimi, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenir. Buna göre bebeklerin 19 aylık dönemde olması gereken bir aşı bulunmamaktadır.

18. ay itibariyle 5’li karma aşının son ile rapel dozu yapılır. 18. ay aşısı sonrasında yapılması gereken ilk aşı ise bebeklerin 24.ayına denk gelir. Dolayısıyla 18.ay ve 24.ay şeklinde aşı takviminde sıralama söz konusudur.

19 Aylık Bebek Diş Gelişimi Nasıl Olur?

19 aylık bebek diş gelişimi, bebeklerin bu dönemde diş kaşıntısı çekmesine neden olan bir süreçtir. Diş çıkarma sürecinde kaşıntı yaşayan bebekler, bu sıkıntılarını ısırma hareketiyle giderme çabasına girebilir.

19 aylık bebeklerde genel diş gelişimi ise şu şekilde değerlendirilebilir:

 • Alt ve üst dişler, ayrı şekilde ele alınırsa; üst dişlerden birinci azı dişleri ve köpek dişleri, bu aylarda çıkabilir.
 • Alt dişlerden ise birinci azı dişlerinin ve köpek dişlerinin bu ay içinde çıktığı görülebilir.
 • Buna karşın bazı bebekler ise 18.ayı bitirip 19.aya geçtiği halde henüz diş çıkarmamış olabilir.
 • Eğer 19.ayda bebek diş çıkarmamışsa bu durumda bir diş doktoruna muayene edilmesi gerekir. 

19 Aylık Bebeğin Gelişimini Desteklemek için Öneriler

19 aylık bebeğin gelişimini destekleyici öneriler, ebeveynlerin doğru bir yol izlemeleri açısından önemlidir. Bu noktada doğru ve tutarlı bir yaklaşım sağlanması, birincil şarttır.

On dokuz aylık bebek gelişimi için ebeveynlerin dikkat etmesi gereken noktalar şu şekilde sıralanabilir:

 • Uyku düzeni önemlidir. Uyku alışkanlığı konusunda bu dönemdeki bebekler hala tek başına yatmak istemeyebilirler. Bu tip durumlarda ebeveynlerin kitap okuma ve sırtını sıvazlama gibi hareketlerle onu yatağına alıştırması tavsiye edilebilir. Bu sayede daha güvende hissetmesi mümkün olur. Gece uyanmaları çok sık ise azı dişi çıkması, mide bağırsak sorunları, burun tıkanıklığı gibi problemlerin olup olmadığına bakılması tavsiye edilir.
 • Beslenme düzeni ve alışkanlıkları önemlidir. Bu konuda doktor tavsiyesine başvurulabilir. Haricinde yeme saati içerisinde dikkatini dağıtacak telefon gibi cihazların verilmemesi gerekir.
 • Güvenlik önlemleri önemlidir. Önceleri kucaktayken sabit olan bebekler, bu dönemde çok aktifleşir. Merak duygusu da önceki aylara göre gitgide artmaktadır. Dolayısıyla hem kucaktayken hem de diğer zamanlarda dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekilde sıralanabilir: Yatağın etrafının minderle desteklenmesi, mobilya köşelerine süngerle önlem alınması, pencerelerde koruyucu kullanılması, kapı kilitleri gibi.
 • En önemli konulardan bir tanesi de sosyalleşmedir. Bu dönemleri, sosyal gelişimleri açısından ilk basamakları meydana getirir. Paylaşma anlamında çok bonkör davranmayabilirler, yaşıtlarına oyuncaklarını oynatmayabilir ve kavga çıkarabilirler. Ebeveynler tarafından bu sürecin bir geçiş evresi olduğu bilinmelidir. Zamanla duygusal gelişimleri hızlanacak ve arkadaşlık kurma anlamında gelişeceklerdir. Bu noktada ebeveynler ise bu gelişimin artması için sık sık bebekleriyle iletişim kurmalıdır. Öğretmek, konuşmak ve örnek olmak, bu anlamda esas kurallardır.
Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın
0