14 Aylık Bebek Gelişimi

14 aylık bebekler, genel anlamda bulundukları ortamda yenilikleri keşfetme yolları ararlar. Bebek çevresine karşı oldukça duyarlıdır.

14 Aylık Bebek Gelişimi Nedir?

Bebeklik dönemi; gelişim açısından en önemli dönemi kapsamaktadır. 14 aylık bebeğin gelişimi; fiziksel ve bilişsel olarak değişikliklerin yaşandığı bir süreç olarak ele alınmaktadır. Bebeklerde hareket artışı yaşanmaktadır ve yürümeye yavaş yavaş adapte olmaktadırlar. Aynı zamanda ellerini ve ayaklarını kullanarak motor becerilerini geliştirmektedir.

14 aylık bebekler, genel anlamda bulundukları ortamda yenilikleri keşfetme yolları ararlar. Bebek çevresine karşı oldukça duyarlıdır.

Bu dönemdeki en belirgin becerileri arasında; gözlemci olması, çevresinde algıladığı ve izlediği şeyleri hafızasına kaydederek taklit yeteneği kazanması, dolap ve çekmeceleri açma veya kapatma gibi eylemlerde bulunması şeklinde sıralanabilmektedir.

14 Aylık Bebek Gelişim Tablosu

Her dönemde olduğu gibi gelişim döneminde de fiziksel değişimler bebekler için farklılıklar göstermektedir. 14 aylık bebek gelişimi persentil eğrilerine göre belirlenir. 14 aylık bebek gelişiminde boy kilo, persentil eğrilerine göre ayrı ayrı değerlendirilmektedir. İdeal değer 50. persentil değeri şeklinde belirlenmiştir. 

14 aylık bebek boy kilo baş çevresi değerleri ortalama şu şekilde belirtilmektedir;

 • 14 Aylık Bebek Kilosu: 14 aylık kız bebeklerin ortalama 9,4 kilogram, erkek bebeklerin ortalama ise 10,1 kilogram ağırlığında olması beklenmektedir.
 • 14 Aylık Bebek Boyu: 14 aylık kız bebeklerin ortalama 76,4 santimetre, erkek bebeklerin ortalama ise 78 santimetre boyunda olması beklenmektedir.
 • 14 Aylık Bebek Baş Çevresi: 14 aylık kız bebeklerin baş çevresinin ortalama 45,4 santimetre, erkek bebeklerin baş çevresinin ise ortalama 46,6 santimetre olması beklenmektedir.

14 Aylık Bebeklerde Duyusal Gelişim

Duyusal ve motor becerileri gelişen bebekler kaslarını serbestçe kullanma yeteneği kazanmış bebeklerdir. 14 aylık bebeğin gelişimi içinde kaba motor becerilerin gelişmesi beklenir. Bebeğin yürümeye çalışması, koşması ve zıplaması gibi örnekler verilebilir.

Bebeklerin duyusal gelişimini görme, işitme, konuşma şeklinde 3 ana başlıkta açıklanabilmektedir:

 • 14 Aylık Bebeklerde Görme: Bu dönemde bebeklerin görme duyusu gelişmeye devam etmektedir. Bebek çevresinde olup bitenleri inceleyebilmektedir. Bu dönemde ebeveynler bebeklerinin görme duyusunu geliştirebilecek etkinlikler düzenleyebilirler.
 • 14 Aylık Bebeklerde İşitme: Bu dönemde bebekler etraflarında duyduğu seslere tepki verir ve olup bitenleri anlamak için pür dikkat ebeveynlerine kulak kesilirler. Adıyla seslenildiğinde etrafına bakar, kısa kelimeler kullanıldığında bunu algılar ve yapma eğilimine geçer. Bebek çoğunlukla söylenen cümleleri anlar.
 • 14 Aylık Bebeklerde Konuşma: Bu dönemdeki bebeklerde dil gelişimi aşama aşama artmaktadır. Söylenen kelimeleri taklit etmekle kalmaz, duyduğu sesleri de taklit etme eğilimi gösterir. Bu da 14 aylık bebek dil gelişimine katkı sağlamaktadır. İlgi duydukları ve sahiplendikleri nesnelere isim vermektedirler.

14 Aylık Bebeklerin Zihinsel ve Sosyal Gelişimi

Bebeklerin zihinsel gelişimi henüz anne karnında başlamaktadır. Büyüdükçe ve geliştikçe 14 aylık bebek aktiviteleri de zihinsel yönden anlam kazanmaktadır. Bir eylemi yaparken aynı zamanda birçok deneyimde kazanırlar.

Bu dönemde bebekler, henüz tuvaleti gelince belli edebilecek algıya ulaşamamıştır ve 14 aylık bebek tuvalet eğitimi için henüz yeterli düzeyde değillerdir.

On dört aylık bebek gelişimi içerisinde görsel materyallerin önemi büyüktür. Bebekler görsel materyallere karşı daha ilgilidir ve merak duygusu gelişmektedir. Bu nedenle sürekli oyunlar oynamak ve yeni deneyimler kazanmak isterler.

14 aylık bebek gelişimi, deneme yanılma yoluyla devam eder. Bu öğrenmede en önemli katkı oyunlardır. Cisimlerin şekilleri, renkleri ve boyutları bebeğin hayal gücünü kullanmasını sağlar. Nesneler arasında bağlantı kurar ve iletişim becerileri kazanır. 14 aylık bebek gelişimi, sürece uygun oyuncaklar ile desteklenmelidir.

14 Aylık Bebek Neler Yapar?

Bebekler bu dönemlerinde hızlı bir şekilde gelişim ve değişim göstermektedir. Öğrenme aşamasında olan 14 aylık bebekler saatler içerisinde yeni şeyler öğrenip deneyim edinebilmektedir. 

Yürümeye çabaladığı durumlarda anne ve babası tarafından destek olunması bebeğe özgüven duygusu kazandırır. 

14 aylık bebek gelişimi içerisinde aşağıdaki durumlar gözlenebilir:

 • Eline aldığı cisimlerle birlikte yürüyebilir.
 • Kendi becerisiyle yerden kalkabilir.
 • Önündeki cisimleri iterek ilerleyebilir.
 • Yardım almadan kendi oturabilir.
 • Destek alarak merdiven çıkabilir.
 • Giyimi sırasında kol ve bacaklarını uzatabilir.
 • Eline verilen bölünmüş yiyeceği tutabilir ve yiyebilir.
 • Kağıt üzerinde karalamalar yapabilir.
 • Gördüğü objeleri fırlatabilir.
 • El ve kollarını kendi isteğiyle sallayabilir.
 • Tuttuğu nesneyi bir alana götürebilir ve kutulara yerleştirebilir.
 • Bir nesneye ağıyla vurabilir.
 • Tekrarlanan eylemlerde bulunabilir (araba tekerleğini parmağıyla çevirme gibi).

14 Aylık Bebeğin Uyku Düzeni Nasıl Olmalı?

Uyku, bebeklerin büyüme ve gelişimi için bir diğer önemli faktördür. Çünkü uyurken büyüme hormonu salgılanmaktadır. Gündüz saatlerinde uyandıklarında 5-6 saat uyumadan durabilirler. Sonrasında 2 saat uyuyabilmektedirler.

14 aylık bebek gelişimi için gece uykusu en az 11-12 saat aralığında olmalıdır. 14 aylık bebek uyku eğitimi verilmesi biraz zorlayıcı olabilmektedir. Bebeğin gün içerisindeki uyku düzeni sağlanamadığı takdirde huzursuz olabilir ve büyüme hormonu az salgılanacağı için gelişimsel anlamda sıkıntılar yaşayabilirler. 

14 Aylık Bebek Aşı Aşıvimi

Bebekler ileride oluşabilecek hastalıklardan korunmak amacıyla aşılanmalıdır ve bağışıklık kazandırılmalıdır. Aşılanan bebekler bulaşıcı hastalıklar yönünden aşılanmayan bebeklere göre oldukça avantajlıdır. 

Ulusal aşı takvimine göre bebeklerin 14. ayında herhangi bir aşı bulunmamaktadır. Ancak bebek düzenli olarak aşı ve rutin kontrollere götürülmelidir.

14 Aylık Bebeğin Gelişimini Desteklemek için Öneriler

Kişiliğini yeni yeni kazanmaya başlayan bebekler bu dönemde huysuz olabilmektedirler. 14 aylık bebekler kendi isteklerini yerine getirmekte inatçı ve ısrarcı olabilmektedirler. 14 aylık bebek eğitimi verilirken en önemli görev ebeveynlerine düşmektedir. 

14 aylık bebek gelişimi için ebeveynlere yapılacak öneriler aşağıdaki gibidir;

 • Bebeğin bu deneyimleri kazanma aşamasında olumsuz geri bildirimlerde (yapma, etme, vb.) bulunulmamalıdır. Bunun yerine bebeğin kendine zarar vereceği bir davranışta bulunmasını engellemek için dikkatini farklı yöne çekme yöntemi kullanılabilir.
 • Uygun olmayan bir davranış sergilemesi sırasında uyarınızı anlıyor ve buna karşılık ‘’hayır’’ şeklinde imalarda bulunuyor ise ‘’evet’’ şeklinde cevaplayabileceği seçenekler sunulmalıdır.
 • El becerilerini geliştirmek adına kalem kağıt ile karalamalar yapmasına izin verilebilir.
 • Sorumluluk bilinci geliştirebilmek adına dağıttığı objeleri toplaması şeklinde oyunlar oynanabilir.
 • Bebekle iletişim içerisindeyken ebeveynin kontrol duygusu biraz daha geri planda bırakılabilir. Bu yaklaşım bebeğin özgüven duygusu kazanmasına yardımcı olmaktadır.
 • Bebekle birlikte ona destek sağlayacak şekilde fiziksel aktivitelerde bulunulabilir.
 • Güvenli alanlarda bebeğin tırmanmasına, koşmasına ve bireysel hareket etmesine izin verilmelidir.
 • Vücudun bölümleri, şekiller ve renkler görsel ve bilişsel zekasını geliştirmek için öğretilebilir.
 • İletişim becerilerini geliştirmeye yönelik masallar anlatılabilir, konuşulabilir ve hikaye kitapları okunabilir.
Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın
0