Tiroid kanseri ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Tiroid kanserinin türüne göre, beliritlerine göre, durumuna göre bu farklılık göstermektedir. Ama hastaların yaklaşık %90 civarı 5 yıl boyunca yaşamaktadır. Yani tiroid kanserinin yaşam süresi genel olarak tümörün bulunduğu yere göre, hastanın tedavi planına göre, hastanın tedaviye verdiği yanıta göre, hastanın yaşına göre değişebilmektedir.

Papiller tiroid kanserinde yapılması gereken tiroidin tamamen çıkarılmasıdır. Yani geride doku bırakmamaktır. Geride doku kalmadığı zaman hastanın takibi kolaylaşacaktır. Papiller tiroid kanserinde lenf bezi metastazları görülebilmektedir. Bunlar erken evre bulgularıdır. Lenf bezi sıçramasının görülme sıklığı %10 – 25 arasında değişmektedir.

Papiller tiroid kanserinde görülen lenf bezi sıçraması hastalığın tekrarlamasını göstermektedir. Bu tekrarlama olasılığını azaltmak amacıyla çapı 1 cm den daha büyük olanlara radyoaktif iyot tedavisi uygulanır. Sonra da uygulanan cerrahi tedaviyle tekrarlama oranı büyük miktarda azalmaktadır.

Evet, tiroid kanseri yayılır. Tiroid kanseri en sık lenf bezlerine yayılır. Tümörün derecesine göre, tümörün türüne göre yayılımı farklılık göstermektedir. Çok fazla metastaz yapabilmektedir. En sık lenf bezlerine yayılır. Hastanın yaşı ve kitlenin boyutu önemlidir.

Bazı türleri, evreleri bazı durumlarda öldürebilmektedir. Fakat tiroid kanserinin diğer kanserlere göre gidişatı daha iyidir. Tedaviyle başarı oranı çok yüksektir. İyi ve kötü gidişatlı olarak ikiye ayrılır. Gidişatı kötü olan anaplastiklerdir. Nadir görülmektedir ve ölüm daha sık görülür.

Kan tahlilinde bakılan değerler kesin tiroid kanseri tanısını koymaz. Ama tanısında yardımcı olmaktadır. Kan tahlilinde serbest tiroid hormonları (sT3 sT4), TSH, tiroid antikorları gibi değerler ölçülür. Asıl tanı daha ileri tetkiklerle konulmaktadır. USG eşliğinde yapılmalıdır

Tiroid kanseri tanısı hasta açısından çok korkutucu olabilir. Fakat herkes sonunda bir kanser teşhisi ile başa çıkma yolunu bulur.  Hasta için neyin işe yaradığını bulana kadar şunları yapmaya çalışabilirsiniz:

Hastanın bakımı hakkında karar vermek için tiroid kanseri hakkında yeterli bilgi edinmek gerekir. Tiroid kanserin tipi, evresi ve tedavi seçenekleri gibi ayrıntılarını yazın.

Diğer tiroid kanseri mağdurlarıyla bağlantı kurmak hastaya iyi gelebilir. Aynı durumdaki insanlarla konuşma rahatlığı yaşanır. Hasta sağlığı hakkında, neler yapabileceğini kontrol etmelidir  Hasta tiroid kanseri geliştirip geliştirmediğini kontrol edemez, ancak tedavi sırasında ve sonrasında vücudunu sağlıklı tutmak için adımlar atabilir. Örneğin, çeşitli meyve ve sebzelerle dolu sağlıklı bir diyet, dinlenmiş hissetmek için her gece yeterince uyku ve fiziksel aktiviteyi haftanın çoğu gününe dahil edilmesi hastanın yaşam kalitesini çok fazla artırır.

Kanserin evresi ve durumuna göre bu değişebilir. Ameliyat da tümörün tipine ve evresine göre değişmektedir. Tiroidin tamamen çıkarılması ya da kısmen çıkarılması söz konusu olabilir. Kemoterapi ve radyoaktif iyot tedavisi gibi yöntemler uygulanabilir.

Tiroid kanseri ile İlgili Makeleler

Tiroid Kanseri

Tiroid kanseri, gırtlak çıkıntısının hemen altında yer alan tiroid hücrelerinde oluşmakta olup, tedavisi; kanserin tipine, aşamasına ve hastanın tercihine göre değişkenlik göstermektedir.

makaleyi incele