Teknoloji bağımlılığı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Özellikle yaşamın ileri yaşlarını etkileyen çocukluk ve ergenlik dönemindeki davranış ve tutumlar bağımlılığın oluşmasında esas etmenlerdir. Anne babanın, okuldaki öğretmenin, arkadaşların burada kişiye doğru yolu gösterici tutumu çok etkindir. Teknolojik üründense yaşa uygun ve teknolojiyi unutturucu başka hobilere yönlendirilmesi gereklidir.

Hafif olgularda 3 aylık tedavi yeterli gelirken bu süre ağır olgularda daha uzundur. Hafif olgu da olursa ağır olgu da olursa kişi tedavi sonrası 6 ayda bir kontrole gitmelidir.

Bağımlı kişi uzman bir kişi veya kuruma başvurduğunda kişiye uygun olan tedavi planı uygulanır. Kişi ağır bağımlılık yaşıyorsa (bunu bağımlılık testinden alacağı puan yüksekliği belirler) farmakoterapi (ilaç tedavisi) ve psikoterapi yöntemleri uygulanır.

Kişilik gelişiminin en önemli olduğu çocukluk ve ergenlik dönemi karakter oluşumunu ve bağımlılıkları etkiler.

Hatta bu süreç bebeklik döneminde başlayan bir süreçtir. Bebeklikte özellikle anne ve babanın sorumluluklarından uzaklaşmak için çocuklarını televizyon, telefon gibi cihazların başına yönlendirmeleri yanlış bir durumdur.

Bireysel olarak başvurulabileceği gibi aile terapisi gibi yöntemler de kullanılır. Psikiyatri servislerine başvurmak, psikolog veya pedagog ile konuşmak yapılacaklardandır.

Yeşilay da bağımlılıkların nasıl önleneceğinin ve nasıl tedavi edilebileceğinin eğitimini veren bir kuruluştur.

Çevrenizde teknolojik bir ürüne bağımlı biri varsa öncelikle bu durumu o kişi ile konuşmak gereklidir. Kişinin de tedaviyi istiyor olması gerekir. Bağımlı kişi de istiyorsa uzman bir kişi veya kuruma başvurması gerekir.

Teknoloji bağımlılığı ile İlgili Makeleler

Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji bağımlılığı, kişinin teknolojik aletleri aşırı düşkünlüğü sonucu günlük hayatından ödün vermesidir. Genellikle ilaç tedavisi ve psikoterapi yöntemleri kullanılır.

makaleyi incele