Şeker Hastalığı Ameliyatı Nedir?

Yalnızca Tip 2 diyabet hastalığı bulunan hastalara uygulanan bir operasyon olan şeker hastalığı ameliyatı, insülin düzeyinin yeterli ve doğru bir şekilde kullanılabilme imkanını oluşturabilmektir.

Şeker hastalığı ameliyatı, yalnızca Tip 2 diyabet hastalığı bulunan hastalara uygulanan bir operasyondur. Bu ameliyatın yapılmasındaki temel amaç ise hastaların kendi vücutları içinde olan insülin düzeyinin yeterli ve doğru bir şekilde kullanılabilme imkanını oluşturabilmektir.

Şeker ameliyatı sırasında pankreasın görevini sağlıklı bir biçimde yapması göz önüne alınmakta ve pankreasın kendisi üzerine herhangi bir şekilde müdahale gerçekleştirilmemektedir.

Diyabet ameliyatı, genellikle metabolik cerrahi yöntemler ismi altında gerçekleştirilen bir dizi ameliyat ile uygulanmaktadır. Şeker rahatsızlığının ortadan kaldırılabilmesi amacıyla hormonal bazı değişiklikler yapılabilmesi, bu ameliyatın temel amacını oluşturur. Şeker hastalığı ile birlikte obezite sorunu da çok sık bir şekilde görülmektedir. Diyabet ameliyatı bu iki problemi de aynı anda yok etmeyi amaçlıyor olması ile oldukça önemli sonuçlar getirmektedir.

Şeker Hastalığı Ameliyatı Kimlere Yapılır?

Şeker hastalığı ameliyatı yapılan kişiler, yalnızca Tip 2 diyabet hastalığı olan kişilerdir. Bu noktada da hastanın belli kriterleri taşıyor olmasına, yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda dikkat edilir. Şeker hastalığı ameliyatlarının Tip 2 diyabet hastalığı olanlara uygulanma nedeni ise vücutta mevcut durumdaki insülinin yeteri kadar ve doğru şekilde kullanılmasına yardımcı olunabilmesi amacıyla pankreasın daha canlı hale getirilmesi ve hareketinin sağlanıp aktif şekle gelmesi gerektiğindendir. Bu amaçla bu ameliyat, Tip 2 diyabet hastalarına yapılır. Buna karşın Tip 1 diyabet hastalığı olan kişilerin vücutlarında insülin hiç bulunmaz. Bu yüzden de bu operasyon, Tip 1 diyabet hastalarına yapılamaz, sadece Tip 2 diyabetlilere yapılabilir.

Ayrıca Tip 2 Diyabet hastalarında şu tip durumlar oluştuğunda ameliyat düşünülmesi gerekir:

 • Kullanılmakta olan ilaçlara karşın yine de hastalık ilerleme gösterirse, 
 • Bu ilaçlar kişinin rahatsızlığını kontrol altına alamazsa,
 • Rahatsızlık sonrası meydana gelen zaman kaybı yüzünden böbreklerde sinir uç kısımlarında hasar olmaya başlarsa, o zaman cerrahi operasyon düşünülmesi gerekmektedir. 

Şeker Hastalığı Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Şeker hastalığı ameliyatı yapılışı, gerçekleştirilen analizler ve tetkikler sonucunda doktor kontrolü, kararı ve hasta onayı ile mümkün olur. Hastanın da onay vermesi ve ameliyata hazırlık sürecinin tamamlanması ile operasyon başlar. Ameliyat ile ilgili adımlar ve bilgiler ise şu şekildedir:

 • Ameliyat ilk aşamada hastanın midesi üzerinde yoğunlaşır.
 • Midede açlık üreten ve kişinin açlık duymasına neden olan esnek yapıda bir bölüm vardır. Bu bölüm, cerrahi müdahale ile alınır. 
 • Bu bölümün alınmasıyla kişideki yemek yeme ve açlık hislerinin ciddi derecede azalması beklenir.
 • Ayrıca obezite problemi kalkacağından dolayı şeker hastalığı da azalacaktır. 
 • Ama tek başına uygulanan bu ameliyat, şeker hastalığını ortadan kaldırmaya yetmez. Bu nedenle ek operasyonlar da planlanır ve yapılır. 
 • Mide operasyonun bitirilmesinin ardından mide çıkış bölgesine inilir.
 • Mide çıkış noktası ile ince bağırsak arasında olan bölüm, 2,50 cm kadar kesilir ve bu işlem, aynı şekilde ince bağırsağın son bölümü ile de yinelenir. 
 • Bağırsağın son bölümünde yer alan bölge, vücutta özel bir hormon salgısı yapmakla görevlidir. Bu hormon düzeyinin çoğaltılması için bunun saf gıda ile doğrudan temas etmesi gerekir. Gerçekleştirilen işlemlerde asıl amaç da budur. 
 • Ameliyat, ortalama olarak (anestezi türüne de bağlı olarak) yaklaşık 1,5 saatte tamamlanır. 

Şeker Ameliyatı Yan Etkileri

Şeker ameliyatı yan etkileri, narkoz uygulanan her operasyonda olduğu gibi narkoza bağlı bazı olumsuz etkiler olarak ortaya çıkabilir. Bununla beraber nadir de olsa enfeksiyon oluşması, sızma veya apse oluşumu gibi bazı sorunlar da bu ameliyatın yan etkilerindendir. Ancak bu yan etkilerin görülme olasılığı %2 kadar düşüktür. Bu oran ise cerrahi operasyonlar açısından çok düşük bir orandır.

Şeker ameliyatı zararları, tıp teknolojisinin hızlı bir şekilde gelişmesiyle ve yapılan operasyonlar göz önüne alındığında her geçen gün çok daha az seviyeye indirilmektedir. Riskler ortadan kaldırılmakta ve bu komplike olan ameliyat, uzman doktor kontrolünde neredeyse hiç risksiz şekilde yapılmaktadır. Zaten bu noktada şeker ameliyatı, tıbbin en ileri düzey ameliyatlarından biri olarak kabul edilir.  

Şeker ameliyatı riskleri, hastaların iyi değerlendirilmesi ve kontrolü ile az düzeye indirilebilmektedir. Tip 2 diyabet hastalığının ne oranda hastaya hasar verdiği ve ne derece ilerlediği çok iyi şekilde değerlendirilmelidir. Doktor, bu amaçla hastasının hastalık öyküsünü ve durumunu iyi bilmeli ve analiz etmelidir.

Şeker Hastalığı Ameliyatı Sonrası

Şeker hastalığı ameliyatı sonrası hedeflenenler şu şekildedir:

 • Operasyonun bitirilmesinin ardından hastada ince bağırsağın ilgili kısmından eskiye göre daha çok hormon salgılanması beklenir.
 • Daha çok salgılanmakta olan hormonların ise pankreas üstünde olan baskıyı kaldırması hedeflenir. 
 • Bu baskının kalkması sonucunda ise insülin salgılama hızı, çok ciddi bir oranda artabilecektir.
 • Sonuç olarak da şeker hastalığı ortadan kalkmış olacaktır. 

Şeker hastalığı ameliyatı sonrası iyileşme ise şu şekildedir:

 • Ameliyat ardından iyileşme hızlı olur. Ancak işe dönme süresi, kişinin yaptığı işe bağlı olarak değişir.
 • Ameliyat sonrasında masa başı iş yapan biri taburcu olmasının ardından ertesi gün işine başlayabilir.
 • Ancak ağır işlerde çalışan biri taburcu olduktan minimum 5 gün sonrasında işine başlayabilir.
Makaleyi faydalı buldun mu?
1
0
Makeleyi Paylaşın

Şeker Hastalığı Ameliyatı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Tip 2 diyabet ameliyatı nedir?

Tip 2 diyabet ameliyatı, uzun zamandır (genellikle de) obez olan kişilere yapılan bir tüp mide ameliyatıdır. Bu ameliyat ise midenin bir bölümünün alınmasına dair gerçekleştirilen bir tip uygulamadır. Tip 2 diyabet ameliyatı, bir yandan kilolu bireylere diğer yandan da şeker hastası olan bireylere uygulanabilmektedir. Ameliyat olunması ardından şeker hastalıkları da ortadan kalkmış olur.

Int. Dr. Sinem Köse

Şeker hastalığı ameliyatı fiyatı nedir?

Şeker hastalığı ameliyatı fiyatı hem özel hastaneler bünyesinde hem de devlet hastaneleri bünyesinde farklı olmaktadır. Bu noktada devlet, yalnızca obez veya şeker hastalığı olan kişilere bu ameliyat için SGK kapsamında yardımcı olur. Buna göre belli bir oranı devlet tarafından karşılanan ameliyatın maliyeti de belli bir oran da olsa düşmektedir. Özel hastaneler bünyesindeki fiyatları öğrenebilmek için doktor muayene ve kontrolünden geçilmesi ve ameliyat sürecinin kesinleşmesi gerekmektedir.

Int. Dr. Sinem Köse

Şeker hastalığı ameliyatı nerede yapılıyor?

Şeker hastalığı ameliyatı yapan hastaneler, sınırlı sayıda bulunmaktadır. Bu noktada Türkiye geneli düşünüldüğünde nadir sayıda merkezde ve hastanede şeker hastalığı ameliyatının yapıldığı görülmektedir. Dolayısıyla her devlet veya özel kapsamlı hastanede bu ameliyat yapılamamaktadır. Ayrıca kişinin ameliyatına karar verilebilmesi için şeker ameliyatı yapan hastaneler bünyesinde doktor kontrolünden geçmesi ve gerekli tetkik ve incelemelerin yapılması gerekmektedir.

Int. Dr. Sinem Köse

Tip 1 diyabet ameliyatı yapılır mı?

Tip 1 diyabet ameliyatı, bugün için mümkün olmayan bir ameliyattır.   Bilimsel çalışmalar, bu ameliyat ve tedavinin çok da uzak olmadığını göstermektedir. Planlanana göre yakın bir zamanda tip 1 diyabet hastaları için de böyle bir tedavi seçeneği olması mümkün olabilir. Bu noktada çalışmalara göre ameliyatın ve tedavinin nasıl ve ne şekilde olabileceğine dair değişik seçenekler öne sürülmektedir.

Int. Dr. Sinem Köse

Şeker ameliyatı ne kadar sürer?

Şeker ameliyatları, uygun tip 2 diyabet hastalarına 18 ila 65 yaş aralığında olduğu zamanlarda yapılabilmektedir. Şeker ameliyatları, bir dizi operasyon silsilesinden meydana gelir. Ancak buna karşın çok uzun sürmemektedir. Genel olarak 1,5 saat gibi bir sürede bu ameliyatlar gerçekleştirilir. Operasyonun ne kadar süreceği konusu, biraz da kişiye uygulanan anesteziye göre değişiklik göstermektedir.

Int. Dr. Sinem Köse