Safra kesesi taşı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

En sık karnın sağ üst kadranında ağrıyla klinik belirti verir. Sağ üst kadran ağrısı dışında hastalarda; karında distansiyon (gerginlik), dispepsi (karında rahatsızlık, huzursuzluk hissi), gaz, geğirme isteği, bulantı-kusma, ishal, koyu renkli idrar, açık renkli dışkılama (akolik gaita), sarılık gibi çeşitli klinik semptomlara sebep olabilir.

Safra kesesi taşı veya safra kesesi iltihabı yani kolesistit ağrısı; duyusunu taşıyan sinirlerin cilt üzerinde duyusunu aldığı bölgelere ve omur iliğe giriş seviyesine bağlı olarak sağ skapulaya (sağ kürek kemiğine, sırta) vurabilir. 

Hatta bazen sağ omza da yayılabilir.

Safra kesesi taşları boyutları safra kanalını ve ince bağırsakları tıkamayacak boyutlarda olduğu durumlarda safra kanalları vasıtasıyla ince bağırsaklara geçip dışkı yoluyla atılabilir. Yani evet kendiliğinden düşebilir.

Gerek safra kesesi iltihabı yapmasına, gerekse yaptığı hazımsızlık, abdominal huzursuzluk ve karın ağrısı neticesinde safra kesesi taşları halsizlik yapabilir. Fakat bununla birlikte safra kesesi taşlarının ana belirtisi halsizlik değildir.

Safranın bileşiminde bulunan; kolesterol, lesitin (bir fosfolipid) ve safra tuzlarının birbirlerine oranında bir dengesizlik olduğunda safra kesesi taşları oluşur.

Kronik karaciğer hastalıkları, diyabet, şişmanlık, hamilelik, hiperkolesterolemi gibi durumlarda safra tuzları, fosfolipidler ve kolesterol arasındaki denge bozulur ve kolesterol taşları oluşur.

Bir diğer safra bileşimi anormalliğine sebep olan durum ise hemolitik anemilerdir. Hemolitik anemiler kırmızı kan hücrelerinin yani eritrositlerin vücutta anormal yıkımıyla giden kan hastalıklarındandır. Hemolitik anemilerde anormal kan yıkımına bağlı olarak ortaya çıkan yüksek düzeydeki bilirubinin safra içerisindeki oranının artışına bağlı olarak saf bilirubin (pigment) taşları oluşur.

Üçüncü ve son sebep olarak ise safra kesesi enfeksiyonları ve inflamasyonuna bağlı olarak oluşan kalsiyum-bilirubinat taşları söylenebilir.

Safra kesesi taşının tedavisi normal şartlarda cerrahi ile (açık ya da laparoskopik) safra kesesinin çıkarılmasıdır. Bazı durumlarda ERCP ile endoskopik olarak safra kesesi taşları çıkarılabilir.

Safra kesesi kanala düştüğünde safra kanalı vasıtasıyla on iki parmak bağırsağına geçip dışkı ile herhangi bir probleme yol açmaksızın atılabilir. 

Bazı durumlarda safra taşı safra kanalını veya ince bağırsakları tıkayabilir. Bunun neticesinde sarılık, safra kesesi iltihabı, bağırsak tıkanıklığı ve perforasyonu (delinmesi) gibi çeşitli tablolara yol açabilir.

Safra kesesi taşı ile İlgili Makeleler

Safra Kesesi Taşı

Safra kesesi taşı; safra içerisindeki bazı bileşenlerin artması ya da azalması durumunda oluşan taşlar olup tedaviyle gerek duyulduğunda cerrahi ve cerrahi dışı yöntemler uygulanabilir.

makaleyi incele