Plasenta previa ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Bazı plasenta previalı gebelerde vajinal doğum mümkündür. Aşağı yerleşimli plasenta, marjinal plasenta previa ve parsiyel plasenta previa durumunda normal doğum mümkündür. Komplet (total) plasenta previada ise normal doğum yapılamaz. Bunun dışında normal doğumun mümün olduğu plasenta previa durumlarında kontrol altına alınamayan kanama olursa acil sezaryen yapılır, normal doğum beklenmez.

Plasenta previaya bağlı şiddetli kanama, kan kaybına bağlı şok, bebekte oksijen yetersizliğine bağlı fetal distress sendromu, prematüre doğum, prematür doğuma bağlı sağlık sorunları, histerektomi (rahmin alınması) ve ölüm meydana gelebilir.

Plasenta previa çoğu zaman öldürücü değildir. Hafif kanaması olan hastalarda ölüm riskinin arttığına dair bir veri yoktur fakat şiddetli kan kaybı olan vakalarda ölüm riski artmıştır. Ayrıca plasenta previa vakalarının %20’sinde 32. haftadan önce doğum gerçekleşmektedir. Bu vakalarda bebeğe ait ölüm oranı yaklaşık olarak %70’lere varmaktadır.

Plasenta previada en tipik bulgu gebeliğin ikinci yarısında meydana gelen ağrısız vajinal kanamalardır. Ancak çok sık görülmese de rahmin kasılmasına bağlı olarak kramp şeklinde karın ağrısı hissedilebilir.

Plasenta previa görülme sıklığı 1/200(300) olmakla birlikte her gebelikte meydana gelebilir. Ancak bazı durumlarda risk artar.

Plasenta previa riskini arttıran bazı durumlar:

  • Daha önce doğum yapmış olmak
  • Daha önce plasenta previa öyküsünün olması
  • Rahimde ameliyat izinin bulunması (sezaryen, fibroid ameliyatı, küretaj)
  • Çoğul gebelik
  • 35 yaşından büyük olmak
  • Beyaz ırktan olmamak
  • Sigara kullanımı
  • Kokain kullanımı

Plasenta previalı gebeliklerin hepsi birbirinden farklı seyreder. Kimisi kanamasız ilerleyip miyadında doğum gerçekleşirken kimisinde şiddetli kanamalara bağlı erken doğum gerekebilir. Kanamasız ilerleyen plasenta previa bebeği olumsuz etkilemez. Erken doğumla sonuçlanan plasenta previa durumunda ise düşük doğum ağırlıklı bebek, respiratuvar distres sendromu ve anemi gelişir. Ancak bunlar düzeltilebilir komplikasyonlardır. 

Plasenta previa ile İlgili Makeleler

Plasenta Previa

Plesanta Previa, plesantanın rahim ağzının üzerinde veya çok yakınında olması durumuna denir. Tedavi yöntemi bulunmamaktadır.

makaleyi incele