Penis Ameliyatı

Penis ameliyatı, penisin uzunluğunu veya çevresini artırmayı amaçlayan çeşitli prosedürleri içerir.

Penis Ameliyatı Nedir?

Penis ameliyatı, penisin uzunluğunu veya çevresini artırmayı amaçlayan çeşitli prosedürleri içerir. Genellikle kozmetik nedenlerden dolayı penis ameliyatına ihtiyaç duyulur. Penis büyütme ameliyatı bazı durumlarda işe yarasa da etkili olacağının bir garantisi yoktur. Ameliyatı tercih eden çoğu insanın normal bir penisi vardır, bu da ameliyatı estetik cerrahi grubuna dahil eder.

Penis büyütme cerrahisi, penisin boyutunu artırmak için silikon implantların yerleştirilmesini, yağ hücrelerinin transferini veya deri greftlerinin kullanılmasını temel alır. Belirli prosedürlerin uygulanması sonucunda özellikle ameliyatın riskleri, vaat edilen faydalardan önemli ölçüde ağır basabilir.

Penis Ameliyatına İhtiyaç Duyulan Nedenler

Bir erkeğin penis ameliyatına ihtiyaç duymasının birçok nedeni vardır. Penis boyutunun duygusal bazı rahatsızlıkları tetiklemesi gibi psikolojik nedenlerinden bahsedilebileceği gibi doğurganlığın azalması ve idrar fonksiyonlarının bozulması gibi fiziksel nedenlerden de bahsedilebilir.

Fiziksel Nedenler

Çoğu durumda penis boyu, kalıtsal ya da hormonal bozukluklar nedeniyle olması gerekenden daha küçük olabilir. Bu duruma mikropenis (penis boyunun 7.5 cm altında olması) denir. Mikropenisli erkekler, idrar akışını yönetme konusunda zorluk çekebilir. Bunun yanında mikropenis, cinsel ilişkiyi zorlaştırabilir ya da kadının vajinasına ulaşan meni miktarını engelleyebilir.

Mikropenisli erkekler, hormonal işlev bozukluğundan dolayı düşük sperm sayısına ve düşük testosteron seviyelerine sahiptir. Bu gibi durumlarda penis boyunun artırılması, doğurganlık tedavileri gibi etkili değildir.

Mikropenisle ilişkili diğer nedenler şu şekilde sınıflandırılabilir:

 • Hipogonadotropik hipogonadizm (hipotalamik hipofizer yetmezlik
 • Hipergonadotropik hipogonadizm (Testiküler yetersizlik)
 • Androjene duyarsızlık sendromu
 • İdiyopatik (nedeni bilinmeyen)

Peniste eğrilikler olması, penisin ucunda bulunda gereken üretral açıklığın penisin alt yüzünde (hipospadias) veya üst yüzünde bulunması (epispadias) da penise cerrahi müdahalede bulunulmasını gerektirebilir.

Psikolojik Nedenler: Erkeklerin çoğu, ortalamadan daha küçük penis boyuna sahip olduklarına inandığından penis ameliyatına ihtiyaç duyarlar. Bazı bireylerde bu düşünce, yaşam kalitesine etki eder ve bu duruma penis dismorfik bozukluk (PDD) denir.

Penis Ameliyatı Çeşitleri

Bazı erkekler, penis kalınlığını artırmak amacıyla doğal ve sentetik dolgu maddeleri ile enjeksiyon uygulanan yöntemleri tercih ederken, bazıları küçük bir penis boyutunun neden olduğu penis anormalliği, idrara çıkamama veya yaşam kalitesinin düşmesi gibi gerekçelerle ameliyat yöntemini tercih etmektedir. Penis uzatma ameliyatları, penis kalınlaştırma ameliyatları veya her ikisinin kombinasyonu olarak penis uzatma ve kalınlaştırma ameliyatları olarak uygulanabilir.

Serbest Yağ Greftleme: Serbest yağ greftleme; zayıf erkeklerin kalçalarından, normal kiloda erkeklerin alt karın bölgesinden, normalden fazla kilolu erkeklerin pelvik bölgesinden yağ dokusunun alınması esasına dayanır. Alınan yağ dokusu hücrelerinin parçalanması amacıyla yüksek hızda döndürme işlemi olan santrifüj yapılır. Bu işlemin ardından bir şırınga veya esnek yapıdaki tüp ile dokular penise enjekte edilir. Yağ greftleme yöntemiyle enjekte edilen yağ dokuları, operasyonu takiben 1 yıl içerisinde %20 ila %80 arasında vücut tarafından emilir ve birden fazla penis uzatma prosedürü gerekebilir.

Dermal Yağ Greftleme (DFG): Dermal yağ greftleme işleminde hastanın kendi vücudundan (genellikle alt karın bölgesi) bir deri parçası çıkarılır. Ayrıca penis bölgesinden de bir miktar doku çıkarılır. Penis bölgesinden çıkarılan doku, diğer yağ dokuları ile değiştirilir ve yerine greftlenir. Yağ dokusu daha kalın olduğu için penisin kalınlaşmasını sağlar. Greftleme işleminde hastanın kendi vücudundan doku alındığından, greftlenen bölgede reddedilme ihtimali düşüktür.

Suspansör Ligamanın Kesilmesi ve Supra-Pubik V-Y Plasti (Penis Büyütme Ameliyatı): Suspansör ligaman , penisin dışarıdan gözükmeyen kısmının pelvik kemiğe tutunmasını sağlayan bir yapıdır. Penisin vücut dışında bulunan kısmı olduğu gibi,vücudun içinde de belli bir kısmı vardır. Bu yöntemde penise herhangi bir doku ilave edilmez veya var olan doku değiştirilmez. Sadece bu ligamanın bir kısmının kesilmesi ile penisin vücut içerisinde kalan kısmı dışarıya doğru çıkmış olur ve penis 2-4 cm daha uzun bir görünüme kavuşur. Supra pubik V-Y plasti de ameliyatın bir aşaması olup uzamaya destek olacak şekilde cildin uzamasını sağlar.

Penis Eğriliğinin Düzeltilmesi: Peniste konjenital(doğuştan) veya sonrasından travma veya enfeksiyon nedeniyle gelişen eğrilikler bulunabilir.Peyronie hastalığı da darbe veya enfeksiyon sonrası peniste oluşan eğriliktir. Peyronie hastalığında penisin erektil dokusunu saran elastik tabakada bir plak oluşur. Bu plak penis erekte halde iken eğri görünmesine neden olur. Travma ile alınan darbede elastik tabaka yırtılabilir ve böyle durumlarda bazı vakalarda kendiliğinden iyileşme görülür. Ancak düzelmeyen vakalarda ve sorun oluşturan durumlarda cerrahi operasyon düşünülebilir. Cerrahi operasyon ile hasarlı bölgede bulunan plaklar temizlenir. Plaklar temizlendikten sonra cilt onarımı yapılır ve gerekirse penis derisine yama yapılır.

Penis Çevresindeki Yağ Dokunun Alınması: Penis kökünün çevresinde veya üst kısmında bulunan fazla yağ dokusu penisi olduğundan kısa veya daha küçük gösterir. Penis büyütme ameliyatı ile beraber yapılır. Bu işlem ile o bölgedeki yağ dokuları liposuction ile eritilir ve yağ dokusu taban doğru indirilir. Penis çevresindeki yağ dokusunun alınması ile penis daha uzun görünür. Ancak bu işlemle penis boyu uzamaz ve fazla yağdan kaynaklı penis küçük görünüyorsa o görüntünün ortadan kalkmasına neden olur.

Penis Protezi (Mutluluk Çubuğu)

 • Penis protezi veya halk arasında mutluluk çubuğu diye isimlendirilen bu yöntem; cinsel ilişki sırasında olması gereken sertleşmenin sağlanamadığı durumlarda tercih edilen bir cerrahi işlemdir. 
 • Genellikle iktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklere uygulanır. 
 • Penisin daha işlevsel hale gelebilmesi ve kalınlaşması amaçlanır. 
 • Protezler, çoğunlukla silikon bileşimli materyallerden imal edilir ve penisin içerisindeki iki süngerimsi bölmeye yerleştirilir.
 • Protezlerin sabit ve bükülebilir modelleri bulunduğu gibi normal durumda küçük ve yumuşak olan, içerisine su eklendiğinde ilişkiye hazır ve sert hale gelen modelleri de bulunmaktadır. 
 • Penis protezi ameliyatı süresi, protez tipine ve operasyona ek diğer penis cerrahilerinin uygulanıp uygulanmamasına göre değişmekte olup; ortalama 45 dakika ila 90 dakika arasında sürmektedir. 
 • Penis protezi ameliyatı sonrası dönemde bir aylık süre cinsel ilişkiden uzak durulması önerilir.

Penis Ameliyatının Riskleri

Penis ameliyatları çok çeşitli cerrahi prosedürleri içerdiğinden, her birisinin farklı riskleri ve farklı yan etkileri vardır. Genel olarak karşılaşılan riskler şu şekilde sıralanabilir:

 • Operasyon bölgesinde morarma
 • Peniste morarma
 • Penis şeklinin doğal olmayan biçimde değişmesi
 • Ameliyatta kesi tekniği kullanıldıysa kesi yerinde kanama
 • Enfeksiyon
 • Şişme, ödem
 • Peniste geçici his kaybı
 • Ereksiyon sırasında ağrı
 • Yara izi veya ameliyat izi

Penis Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Penis ameliyatı sonrası hastaneden taburcu olduktan sonraki 1 hafta içerisinde, ameliyat bölgesinin sıvı ile temas etmemesi gerekmektedir.
 • Ameliyat bölgesi, dikişler ve penis çevresi ameliyattan sonra çok temiz tutulmalıdır. İyileşme sürecinde hijyen son derece önemlidir.
 • Ameliyattan sonra ortalama 2 ay boyunca cinsel aktiviteden uzak kalınmalıdır. Uygulanan cerrahi prosedüre göre bu sürede farklılıklar olabilir. Bu konuda doktorun önerileri dikkate alınmalıdır.
 • Hastaneden taburcu edildikten sonra yüksek ateş, yoğun ağrı, ameliyat bölgesinde akıntı, peniste morarma ve şişlik, idrar yapamama ve idrarda zorluk çekme gibi durumlarla karşılaşıldığında acilen doktorla iletişime geçilmelidir.
Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın

Penis Ameliyatı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Penis ameliyatından ne kadar sonra cinsel ilişkiye girilebilir?

Penis ameliyatları sonrası, penisin doğru şekilde iyileşmesini sağlamak için uzun bir süre cinsel ilişkiye girmek sakıncalıdır. Estetik penis büyütme ameliyatlarından sonra ortalama bir ay veya bir buçuk ay boyunca cinsel aktivite ve mastürbasyon yapılmaması gerekmektedir. Ameliyat türüne ve ameliyat sonrası olası komplikasyonların türüne göre bu süreç 6 aya kadar uzayabilmektedir. Bu konuda kesin bilgilendirme doktordan alınmalı ve doktorun önerileri dikkate alınmalıdır.

Dr. Merve Ergüven

Penis ameliyatı fiyatları ne kadar?

Penis ameliyatlarının büyük çoğunluğu estetik amacıyla gerçekleştirilir. Estetik prosedürüne giren ameliyatlar genelde hastane tarafından karşılanmaz. Penis ameliyatı fiyatları, uygulanan ameliyat çeşidine, operasyonun gerçekleştirildiği hastanenin fiyat politikalarına, hastanede kalış süresine ve ameliyat ile birlikte ek operasyonların yapılıp yapılmadığına göre değişkenlik göstermektedir.

Dr. Merve Ergüven

Penis büyütme ameliyatından sonra iyileşme süresi nedir?

Lokal veya genel anestezi ile yapılan penis büyütme ameliyatlarında iyileşme süreci, uygulanan operasyon yöntemine göre değişmektedir. 1 hafta içerisinde günlük aktivitelere devam edilebilir. Ameliyatı takiben ilk birkaç gün hafif ağrılar gözlenebilir. 1 hafta içerisinde bu ağrıların tamamen ortadan kalkması beklenmektedir. Ağır işlerden, temas gerektiren sporlardan ve yüksek tempolu aktivitelerden en az 1 ay uzak durulmalıdır. Tam olarak iyileşmesinin sağlanabilmesi için ortalama 4-6 ay geçmesi gerekmektedir.

Dr. Merve Ergüven

Penis ameliyatları ne kadar büyüme sağlar?

Penis ameliyatlarında kullanılan teknikler; yağ dokusu transferi ve diğer cerrahi yöntemler olarak iki ana grupta ele alınabilir. Peniste yağ dokusu transferi sonucu  2-4 cm'lik bir çevre kalınlığı artışı gözlenebilir. Fakat 1 yıl içerisinde transfer edilen yağ dokuları, %20 ila %80 oranında eriyebilmektedir. Yani operasyondan sonraki süreçte 1-3 cm arasında bir kayıptan söz edilebilir. Diğer cerrahi yöntemlerde ise 3-4 cm'lik bir uzama ve 2-3 cm'lik bir çevre kalınlığı artışı meydana gelebilmektedir.

Dr. Merve Ergüven