Pankreas kanseri ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Hastalık artık en ileri evrededir. Ve cerrahi olarak tedavi edilemez. Palyatif tedavi amaçlı kemoterapi ve radyoterapi tedavileri uygulanır. 5 yıllık sağ kalım oranı %2'dir. Hasta çoğunlukla 1 yıl içerisinde kaybedilir. Tedavi olunmazsa bu süre 3 ila 6 ay arasına iner.

Pankreas kanseri hastalarının yaşam süreleri değişmektedir. Erken evredeyken tedavi edilen hastaların 5 yıllık sağ kalım oranları %15 ile %20 arasındadır. Fakat geç tedavi edilen hastalarda 5 yıllık yaşam olasılığı çok düşüktür ve %2-3 arasındadır.

Kanserin en ileri safhasıdır. Kanser dokuda ilerlemiş ve diğer dokulara, organlara metastaz yapmış durumdadır. Artık tümör, cerrahi olarak da tedavi edilemez durumdadır. Hastanın şikayetlerini, ağrılarını azaltmaya ve hastanın yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik kemoterapi ve ışın tedavileri uygulanır. Hastanın mevcut üst karın ve sırt ağrıları özellikle yemek yedikten sonra veya uzandıktan sonra daha da ağırlaşır ve dayanılmaz bir hal alır. Hastalar günlük yaşamlarına devam ederken bünyelerinde aşırı yorgunluk hissederler.Hastanın karın bölgesinde sağ tarafta şişkinlik görülebilir.Halk arasında yatak yaraları denilen bası yaraları görülebilir. Hasta bireyde depresyon görülebilir. Çünkü hastanın benlik algısı tamamiyle değişir. Bu durum hastalığın tedavisinin önünde büyük bir engel olabilir. Dolayısıyla hastanın ayrıca depresyon tedavisi görmesi gerekir. Her on depresyon hastasından bir ila ikisinin depresyon kaynağı pankreas kanseri ilişkili olabilmektedir.

Pankreas kanserinde tedavi planının etkili bir şekilde oluşturulabilmesi için kanserin durumu ve evresinin tespit edilmesi gerekmektedir. Tanısal değerlendirme sırasında hasta, kanserin pankreasın ötesinde büyüyüp büyümediğini belirlemek için laparoskopi, göğüs röntgeni veya kemik taraması gibi bir dizi testten geçebilir. Test sonuçları, doktorun hastaya ve ihtiyaçlarına göre uyarlanmış tedavi önerileri formüle etmesine yardımcı olur.

Pankreas kanseri genetik bozukluklardan ortaya çıkabilir. Her on pankreas kanseri hastasından birinin sahip olduğu genetik yapı ile pankreas kanseri ilişkili görülmektedir. Aile öyküsünde birinci dereceden akrabalar yoluyla kendisine kronik pankreatit aktarılmış olan bireylerin yaşam boyu pankreas kanserine yakalanma riskleri %40 ile %70 arası olarak düşünülmektedir. Bazı ailesel kaynaklı kronik pankreatit hastaları ileride pankreas kanserine yakalanmamak için pankreaslarının alınmasını tercih etmektedir. Bunun yanında nesiller arasında aktarılan, nadir görülen genetik faktörlerin pankreas kanseri için önemli riskler oluşturduğu düşünülüyor.

Pankreas kanseri en çok pankreasın başında dış salgı bezi hücrelerinin kanserleşmesiyle görülür. Daha az sıklıkla, pankreasın kuyruğunda yer alan hormon üretiminden sorumlu hücrelerde görülür. Bunun yanında pankreasın tüm kısımlarında görülme ihtimali vardır.

Genellikle mide etrafından sırta yayılan bir ağrı söz konusudur. Ağrı geceleri daha da şiddetlenebilir ve artarak kesintisiz bir şekilde hissedilebilir. Yemeklerden sonra da hissedilmesi artabilir. Hasta karın tarafına bükülerek ağrıyı hafifletebilir.

Pankreas kanseri ile İlgili Makeleler

Pankreas Kanseri

Pankreas organındaki dokuların tümörleşmesi pankreas kanseri anlamına gelmekte olup, tedavisinde tek yöntem cerrahi tedavidir.

makaleyi incele