Otizm ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Otizm tedavisinde aile ile iş birliği çok önemlidir. Aile çocuğun eğitiminde aktif rol oynamalı, çocuğun sosyal gelişimi için ona yardımcı olmalıdır. Çocuğu mümkün olduğunca televizyon, tablet gibi uyaranlardan uzak tutup çocuk ile vakit geçirmek ve çocukla iletişim içerisinde olmak eğitimin kalitesinde ve ilerleyişinde büyük yer kaplar.

Otizm spektrum bozukluğu tek başına hayat süresini kısaltan bir hastalık değildir. Otizm tanısı alan bireylerde ek psikiyatrik bozukluklar görülebilmektedir. Bunlar depresyon, bipolar bozukluk, hiperaktivite, öğrenme güçlüğü, tikler, yeme bozukluğu, saldırganlık gibi belirtilerdir. Bu ek psikiyatrik bozukluklar tedavi edilmediği takdirde otizmli bireylerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir.

Sebebi tam olarak anlaşılamamıştır. Genetik faktörlerin otizm sebebi olduğu düşünülmektedir. Belirtiler kendini geç gösterse de doğuştan gelen bir nörogelişimsel bozukluktur.

Atipik otizm, otizmin hafif bulgular ile seyreden formudur. Atipik otizmli çocukların da otizmli çocuklar gibi özel eğitime ihtiyacı olduğundan bu çocuklara yaklaşım değişmemektedir.

Otizm hayat boyu devam eder, Atipik otizm, otizmin hafif bulgular ile seyreden formuna verilen isimdir. Atipik otizmde de tedavi ile sosyal alanda yetersizlikler ve var olan davranış bozuklukları azaltılmaya çalışılır. Otizmli bireylere göre tedavi süreleri belki değişse de tedavi içeriği aynıdır. Otizm tedavisi eğitsel bir tedavidir, bu tedavi bireyin ihtiyacına göre şekillendirilir. Özel eğitimle beraber bireyin güçlü ve zayıf yönleri (iletişim, davranış) ortaya konur ve tedavi buna göre yapılır.

Otizmde %100 iyileşme nadirdir. Otizmde tedavinin ilerleyişi çocuğun zeka düzeyi, tanının erken konulmuş olması, çocuğun aldığı eğitimin kalitesi gibi faktörlere bağlıdır. Uygun tedavi alan bireylerin hayatlarını bağımsız devam ettirme şansları artmıştır.

Otizm belirtileri erken çocukluk döneminde ortaya çıkar. 1 yaşından küçük çocuklarda sosyal-iletişimsel yetersizlik klinik gözlem ile anlaşılabilir. 2 yaşından küçük çocuklardaysa belirtiler daha rahat görülür. Çok küçük çocuklarda tanı koymak zor olsa da pek çok araştırma 2 yaşında konulan tanının güvenilirliğinin yüksek olduğunu bildirmiştir.

Otizm ile İlgili Makeleler

Otizm

Otizm sosyal-iletişimsel alanda yetersizlikler ve sınırlı, tekrarlayıcı davranışlar ile seyreden nörogelişimsel bir bozukluktur. Otizm tanısı sonrası aile bilgilendirilir ve çocuk uygun tedavi programına yönlendirilir.

makaleyi incele