evim.com

Müjdat Türken Muayenehanesi Gastroenteroloji

0 Görüş

Gastroenteroloji Bölümü Hakkında

Adres:

Şen Sok.No:16/A Caddebostan Gaye Apt. D-1 / İstanbul

Sindirim sistemi hastalıklarının, tanı ve tedavisi gastroenteroloji bölümünde yapılmaktadır. Böbrekler hariç, tüm karın için organlar ile gastroenteroloji bilim dalı ilgilenmektedir. Sindirim sistemine ait şu organlar, gastroenteroloji alanın uzmanlık alanına girmektedir; yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak (kolon), makat bölgesi (anüs), karaciğer, safra kesesi ve yolu, pankreas, karın duvarı.

Bu organlarda ortaya çıkan tüm hastalıklara, gastroenteroloji uzmanları tanı koymakta ve tedavi etmektedir. Bu hastalıkların tanısında ve tedavisinde endoskopi ile kolonoskopik yöntemlerden yararlanılmaktadır. Bunun yanı sıra, safra kanalı, karaciğer, safra kesesi ve pankreasta oluşan hastalıklar ERCP yöntemi ile tedavi edilmektedir. ERCP yöntemi, endoskopla 12 parmak bağırsağına açılan ağızdan girilerek uygulanan bir tedavi metodudur.

Hastanelerin gastroenteroloji bölümleri iki çeşit hastalıkla ilgilenmektedir.

Gastrointestinal Kanal Hastalıkları yemek borusu, mide, ince bağırsaklar, kalın bağırsak (kolon) ve makat bölgesi (anüs) organlarında meydana gelmektedir. Gastrointestinal sistemin ilk kısmı yemek borusudur. 

  • Mide Hastalıkları
  • Bağırsak Hastalıkları
  • Kolon Hastalıkları
  • Rektum Hastalıkları

Karaciğer, Safra ve Pankreas Hastalıkları: Hepatobiliyer sistem olarak adlandırılan karaciğer, pankreas ve safra hastalıkları da gastroenteroloji hekimleri tarafından tedavi edilmektedir. 

Hizmetler:

Bağırsak Florası Testi, İnce Bağırsak Ameliyatı, Nissen Fundoplikasyon, Gaita Kültürü, Laktoz İntolerans Testi, Rektosigmoidoskopi, Gaitada Gizli Kan Testi, Steroid Tedavisi, Sanal Kolonoskopi, Gaita Tahlili, Kolektomi, Üre Nefes Testi, Ileostomi, Oskültasyon, Gaita Nakli, Rektoskopi, Bağırsak Temizliği, Gastroskopi, Gaita Testi, Kortikosteroid, Sedasyon, Palyatif Bakım, Peg, Homeopati, Lavman, Kolonoskopi, Endoskopi

Hastalıklar:

Eozinofilik özofajit, Geçirgen Bağırsak Sendromu, Onikiparmak Bağırsağı Ülseri, Mide Polipleri, Spastik Kolit, Karaciğer İltihabı, Primer Sklerozan Kolanjit, Safra Reflüsü, Bağırsak Kanaması, Damak Kanseri, Gis Kanama, Bağırsak Üşütmesi, Sürekli Karın Ağrısı, Atrofik Gastrit, Karaciğerde kitle, Sibo, Primer biliyer siroz, Safra Kusmak, Portal hipertansiyon, Hirschsprung hastalığı, Malabsorbsiyon, Kan Kusmak, Hepatik ensefalopati, Bağırsak Tembelliği, İntestinal Metaplazi, Özofajit, Disfaji, Hemokromatozis, Yemek borusu kanseri, Kusma, Pangastrit, Mide spazmı, Karaciğer yetmezliği, Amipli dizanteri, Akalazya, Rektum kanseri, Kolesistit, Mide ülseri, Laktoz intoleransı, ALT Yüksekliği, Bağırsak iltihabı, Gilbert sendromu, Mide kanaması, Pankreas iltihabı, Mide fıtığı, Helicobacter pylori, Dispepsi, Karaciğer kanseri, Mide Üşütmesi, Göbek fıtığı, Safra kesesi taşı, Bağırsak Kanseri, Kabızlık, Huzursuz bağırsak sendromu, İshal, Siroz, Ülser, Kıl kurdu, Ülseratif kolit, Çölyak hastalığı, Mide kanseri, Pankreas kanseri, Crohn hastalığı, Mide bulantısı, Kolon kanseri, Mide yanması, Gastrit, Reflü, Mide ağrısı, Karaciğer yağlanması, Hemoroid

Tıbbi Tesis Tipi:

Muayenehane

Gastroenteroloji Doktorları