Miyop ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Miyopili biri, yakındaki nesneleri, yazıları çok net görebilirken; bu nesneler ve yazılar uzaklaştıkça bulanık görmeye başlarlar ve yazıları, nesneleri tam olarak seçemezler. Uzaktaki yazıları okuyamazlar ve gözlerini kısma ihtiyacı duyarlar. Çoğu zaman uzaktaki renkleri ayırt edebilirler ancak o renklerin tam olarak neye ait olduğunu göremezler çünkü bulanıktır.

  Miyopi; yakını net görebilmek, uzağı bulanık görmek veya net görememektir.

Ne yazıkki herhangi bir ilaç veya farklı bir yolla göz tamamen eski, sağlıklı haline döndürülemez. Hatta ameliyat sonrası olabildiğince miyopi düzeltilir ancak bazı kişilerde ameliyat sonrası miyopi tekrardan başlayabilir.

Reçeteli gözlükler ve kontakt lensler miyopinin neden olduğu bulanık mesafe görüşünü düzeltebilir. Ancak düzeltici tedaviler miyopi derecesini düşürmezler. 

Miyopi stabil hale geldiğinde (genellikle 18-20 yaşından sonra), LASIK ve diğer lazer göz ameliyatı prosedürleri, miyopi için etkili uzun süreli miyopi derecesini düşürebilen tedavilerdir. Ancak ameliyat bile her zaman yakını görememe için bir tedavi değildir. Bazı durumlarda, ameliyattan sonra bir dereceye kadar miyopi geri dönebilir.

Normal bir göze gelen görsel görüntüler, gözün arkasındaki retinada buluşur. Bu görsel görüntüler çeşitli sebeplerle retina yerine, retinanın önünde birleşirse, o zaman miyopi oluşur. 

Miyopi, göz önden arkaya çok uzun büyüdüğünde ortaya çıkar ve ışığın retina önünde doğrudan yerine odaklanmasına neden olur. Diğer katkıda bulunan faktörler arasında, göz küresinin uzunluğu için fazla kavisli bir kornea veya gözün içinde çok kalın bir mercek bulunur.

İlerleme sebebi; aile öyküsü, yaşam tarzı veya her ikisinden kaynaklanır. Ayrıca, çocukların yaşları arttıkça daha da ilerler, çünkü gözleri büyümeye devam eder. Bu, çocuğun günlük hayatı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir ve bazen gelecekteki göz sağlığı sorunlarına yol açabilir.

Bir kişi, muayene olup belli bir göz numarasına sahip olduğunu öğrendikten sonra doktorunun reçete edeceği gözlüğü alıp, yine doktorunun tavsiye ettiği şekilde kullanması gerekmektedir.

Miyop ile İlgili Makeleler

Miyop

Miyop, yakını net bir şekilde görüp uzağı bulanık olarak görme anlamına gelen ilerleyici bir göz kusuru olup, tedavileri arasında gözlük camları, kontakt lensler ve çeşitli farmasötik ilaçlar bulunmaktadır.

makaleyi incele