Mide kanseri ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Mide kanseri şiddetli seyreden bir kanser türüdür ve ölümcüldür. Kanserden ölümlerin %9'luk payına sahiptir. Bu payla kanser sebebi ölümlerin en fazla görüldüğü 3. kanser türüdür.

Mide kanserinde tedavi planının etkili bir şekilde oluşturulabilmesi için kanserin durumu ve evresinin tespit edilmesi gerekmektedir. Elde edilen verilere göre tedavi yolu izlenir. Bu veriler görüntüleme teknikleri, biyopsi, endoskopik yöntemler ile elde edilir.


Mide kanseri hastalarının yaşam süreleri değişmektedir. Erken evredeyken tedavi edilen hastaların 5 yıllık sağ kalım oranları %90 ve daha fazladır. Fakat geç tedavi edilen hastalarda 5 yıllık yaşam olasılığı çok düşüktür.

Normalde mide kanserinin genetik nedenlerle ortaya çıkışına çok rastlanmaz. Her on mide kanseri hastasından birinin aile öyküsünde mide kanseri yer alır. Fakat sadece her yüz hastadan üçünde genetik miras olarak kalıtım yoluyla ortaya çıkar. Bazı genetik sendromlar doğrudan ya da dolaylı olarak mide kanseri ile ilişkilidir.

Mide kanseri erken evrede lenf düğümlerine, lenf damarları aracılığıyla metastaz yapabilir. İleri evrelerde daha uzak bölgelere metastaz yapar. Çoğunlukla karaciğer, akciğer, pankreas, safra kesesi ve kanalına metastaz yapar. Kemiklere de metastaz yapabilir. Karaciğere metastazı olan hastaların 1 yıl içerisinde kaybedilmeleri beklenmektedir.

Mide kanseri ağrı yapar. Özellikle karnın üst kısımlarında ağrılar hissedilir. Fakat bu ağrılar mide kanserine özgül değildir. Başka hastalıklardan da kaynaklanabilir. Bunun yanında bazen mide kanseri ağrıları sırta da vurabilmektedir. Sırt ağrısı şeklinde hissedilebilir. Fakat bu çok düşük bir ihtimaldir.

Ultrason, mide kanserinin teşhisinde kullanılan görüntüleme tekniklerinden birisidir. Yüksek enerjili ses dalgaları ve onların yankılarından organların görüntüleri elde edilir. Diğer dokulara metastaz yapmış tümörlerin tespiti için de kullanılır.

Mide kanseri ile İlgili Makeleler

Mide Kanseri

Midenin çeşitli bölgelerindeki dokuların kötü huylu tümörlerle karakterize olması sonucu ortaya çıkan bir kanser türü olup, tedavisinde cerrahi, radyasyon ve kemoterapi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

makaleyi incele