evim.com

Mete Ekşioğlu Muayenehanesi Dahiliye

0 Görüş

Dahiliye Bölümü Hakkında

Adres:

Odunluk Mahallesi Operatör Sokak Tezeller İş Merkezi No: 1/12 / Bursa

Dahiliye olarak da bilinen iç hastalıkları , yetişkinlerde cerrahi olmayan durumların teşhisi, tedavisi ve önlenmesine odaklanan tıbbi bir uzmanlık alanıdır. İç hastalıkları tek bir tür tıbbi sorun veya organ sistemiyle sınırlı değildir. Bu uzmanlık böbreklerin (nefroloji) incelenmesinden, bağırsakların, bağışıklık sisteminin incelenmesine (immünoloji) ve alerjiye kadar çok sayıda alt uzmanlık alanına sahiptir. Dahiliye alanında çalışan doktorlar, tanısal akıl yürütme, belirsizliği yönetme, eşlik eden hastalıklarla (birden çok semptom ve durumu içeren karmaşık tıbbi sorunlar) başa çıkma, uzmanlık görüşü veya bakımın ne zaman gerekli olduğuna karar verme konusunda özel uzmanlığa sahiptirler.

Hastanelerin dahiliye bölümü aracılığıyla pek çok hastalık tedavi edilmektedir. Dahiliye uzmanı olan doktorlar, farklı hastalıkları teşhis ve tedavi etmek için donanımlıdırlar. Bu nedenle iç hastalıkları bölümü görevi yapan uzmanlara teşhis koyucu da denilebilir. Hastalar genel olarak diğer pratisyenler tarafından çözülmemiş tanı ve karmaşık semptomlar için iç hastalıkları uzmanlarına yönlendirilirler. Dahiliye uzmanları bu hastalara tanı koymayı ve onların bakımını yapmayı amaçlar. Dahiliye doktorları tanı, kronik hastalık tedavisi, sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi bakımından hastanın karşılaştığı basit veya karmaşık herhangi bir sorunu çözmede uzman olarak kabul edilirler.

İç hastalıkları uzmanlığı; böbrekler, idrar yolları, eklemler, mide-bağırsak sistemi, sinirler, kaslar, kalp, beyin, omurga, akciğerler ve karaciğer gibi vücudun iç organlarını etkileyen çok çeşitli konuları kapsar. Hastalara birincil basamak sağlık hizmet sağlayıcıları olarak bilinirler ve gerekli olması durumunda hastaları uzman doktorlara yönlendirirler. Dahiliye doktoru, iç hastalıkları alt dallarından birinde (kardiyoloji, gastroneteroloji, vb.) de uzmanlık yapmış olabilir. Bu durumda seçtikleri alanda da hastalarına uzmanlık desteği sunmaları mümkündür. 

Dahiliye uzmanları tarafından ilgilenilen hastalıklar, akciğer hastalıkları, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, kalp hastalıkları, üst ve alt solunum yolu hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, kan hastalıkları, romatizmal hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar (enfeksiyon hastalıkları), endokrinoloji hormon hastalıkları şeklindedir.

Dahiliye uzmanları hastalara, geniş bir alanda teşhis ve tedavi hizmeti sağlamaktadır.

Dahiliye Uzman Teşhisi ve Bakımı

Hasta yetişkinler kadar sağlıklı bireylerin çoğuna, yıllık kontroller yaptırmaları amacıyla dahiliye uzmanlarını ziyaret etmeleri önerilir. Dahiliye uzmanı bireylere standart olarak fizik muayene, laboratuvar çalışmaları, cinsiyet, yaş, aile öyküsü ve diğer faktörlere dayalı taramalar yapmaktadır. Kronik rahatsızlığı olan hastalar ise belirli aralıklarla ve düzenli olarak dahiliye uzmanına rutin kontrollerini yaptırmalıdır. Dahiliye uzmanları, ağır kronik hastalıkları olan hastaların bakımı, sistematik ve nadir hastalıkları olan hastaların tanı ve bakımı, karmaşık ve olağandışı tıbbi sorunların teşhisi ve hastaneye yatışı gerçekleştirilen hastaların bakımında tıbbi destek sağlarlar.

Hizmetler:

Endokrin Testi, Ors Tedavisi, Semptomatik Tedavi, Ferritin Testi, ENA Testi, İleal İnterpozisyon, İnsülin Testi, Gaita Kültürü, Laktat Testi, Gaita Tahlili, Glukoz Testi, Karaciğer Fonksiyon Testleri, Seroloji Testi, Üre Nefes Testi, Karbonhidrat Sayımı, Eksplorasyon, Palpasyon, Fizik Muayene, MRCP, Ter Testi, Hormon Tedavisi, York Testi, Polisomnografi, Şeker Hastalığı Ameliyatı, Tiroid Ameliyatı, Subkutan Enjeksiyon, Periton Diyalizi, Gaita Testi, İdrar Tahlili, İdrar Kültürü, Kortizon İğnesi, TİT, İnsülin Direnci Testi, Şeker Yüklemesi, Homeopati, Hemogram

Hastalıklar:

Büyüme hormonu eksikliği, Kilo Verememe, Foliküler Lenfoma, Gece Yeme Sendromu, Tıkanma Sarılığı, Eozinofilik özofajit, Geçirgen Bağırsak Sendromu, Onikiparmak Bağırsağı Ülseri, Mide Polipleri, Lenfanjiom, Spastik Kolit, Castleman Hastalığı, Böbrek Üstü Bezi Kanseri, Florozis, Karaciğer İltihabı, Paratiroid Adenomu, Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma, Boyun Kanseri, Ani Tansiyon Yükselmesi, Takayasu Arteriti, Primer Sklerozan Kolanjit, PNH, Diyabetik Nefropati, FSH Düşüklüğü, Kostokondrit, Multinodüler Guatr, Bağırsakta Polip, Karaciğer Hemanjiomu, Poliarteritis Nodosa, Safra Reflüsü, Bağırsak Ülseri, Hiperparatiroidi, İnce Bağırsak Kanseri, Laktik Asidoz, Nöroendokrin Tümör, Gis Kanama, Bağırsak Üşütmesi, Sürekli Karın Ağrısı, Polimiyozit, Atrofik Gastrit, Niemann pick hastalığı, ALL Hastalığı, Sibo, Jigantizm, K vitamini eksikliği, Primer biliyer siroz, Safra Kusmak, Eozinofil yüksekliği, Soğuk Terleme, Dil Pası, Konjenital Adrenal Hiperplazi, Morbid obez, Portal hipertansiyon, Budd chiari, Burkitt lenfoma, Avuç içi yanması, Hemoglobinopati, Dil mantarı, Hipernatremi, Morfea, Hiperemi, Polikistik böbrek, Subakut tiroidit, Safra kesesi kanseri, Alport sendromu, Ewing sarkom, Malabsorbsiyon, Fabry Hastalığı, Herediter Sferositoz, Demir yüksekliği, Üremi, Akciğer Ağrısı, Kronik İnflamasyon, Displazi, Diyabetik nöropati, Herediter anjioödem, Hepatik ensefalopati, Otoimmün Hepatit, Koltuk Altında Şişlik, Malta Humması, Dudak Seyirmesi, Non hodgkin lenfoma, Megaloblastik anemi, Tiroid nodülü, Göbek deliği iltihabı, Pyelonefrit, RDW Düşüklüğü, Kwashiorkor, Göz Kararması, Cmv, Osteopeni, Lenfadenit, Tırnak Kırılması, KML, Pnömokonyoz, Polidipsi, İskemi, Meckel divertikülü, Lökopeni, Tetani

Tıbbi Tesis Tipi:

Muayenehane

Dahiliye Doktorları