Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölümü Hakkında

Adres:

Kaptan Paşa, Kaptan Paşa Mah. Piyale Paşa Bulv, Okmeydanı Cad. No: 4 / İstanbul

Yol tarifi, adresi nerede?

Çocuk göğüs hastalıkları, çocuk hastalarda görülen akciğer rahatsızlıkları ile ilgilenen bir bölümdür. Çocuk göğüs hastalıkları uzmanları ise yine bu çocuk sağlığı ve rahatsızlıkları bölümü uzmanlarından, çocuk hastalardaki göğüs hastalıkları biriminde ihtisas yapıp ilgili birime dair diploma almış olan uzmanlardır.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk göğüs hastalıkları bölümünde farklı testler uygulanarak tedavi edilir. Ayrıca çocuk göğüs hastalıkları biriminde ihtiyaç olması hâlinde hastanelerin diğer bütün bölümleri ile bir iş birliği içerisinde hareket edilir. Bu noktada özellikle de biyokimya, genetik, patoloji, nükleer tıp ve başka tanı laboratuvarları ile bir arada çalışılarak hizmet verilmektedir.

Çocuk göğüs hastalıkları bölümünde, çocuk göğüs hastalıkları uzmanları görev alır. Bu uzmanlar, çocuk hastalarda meydana gelen çocuk göğüs rahatsızlıkları alanında uzmanlık diploması bulunan doktorlardır. Hastalıkların tedavisi amacıyla söz konusu bu ihtisas sahibi olan bölüm uzmanı doktorlar, hastalarından bazı testleri yapmasını talep edebilirler. Çocuk hastaların hastalığı ile sağlık sorunlarının tanı ve tedavisi amaçlı olarak uygulanabilen testler ise şu şekilde sıralanabilir; solunum fonksiyon testleri, gerekli kan testleri, mikrobiyolojik testler ve ter testi.

Göğüs rahatsızlıkları üzerine çocuk sağlığı ve hastalıkları araştırması yapan bu bölüm, her hastane bünyesinde yer alan bir bölüm değildir. Türkiye'deki hastanelere bakıldığında yalnızca üniversitesi hastaneleri ve eğitim araştırma hastaneleri olarak varlık gösteren kurumlarda bu bölümün bulunduğu görülmektedir. Bunun temel sebebi ise hem eğitimin oldukça uzun sürmesi hem de çocuk göğüs alanındaki hastalıkların uzmanlarının sayıca oldukça fazla olması gibi bir şekilde açıklanabilir.

Kaliteli, donanımlı ve iyi bir çocuk göğüs hastalıkları birimi kurulabilmesi adına o bölüm içerisinde çocuk göğüs hastalıkları uzmanı bulunması ve ihtiyaç duyulacak tanı araçlarının mevcut olması gerekir. Bu tıp alanında göğüs hastalıkları tanı ve teşhisine bağlı en önemli test ise solunum fonksiyon testleri olmaktadır. Uzman tarafından bunun haricinde başka testler de gerekli görülebilir. Dolayısıyla doktor tarafından gerek duyulabilecek olan pefmetre, ter testi ve kan testleri gibi diğer önemli testlerin de bulunması gerekir.

Hizmetler:

Akciğer Biyopsisi, Pulmoner Rehabilitasyon, Oskültasyon, Postural Drenaj, Ventilasyon, İnhalasyon, Oksimetre, Oksijen Tedavisi, Tahlil, Videotorakoskopi, Nefes Terapisi, Entübasyon, Tomografi

Hastalıklar:

Bebeğin Yabancı Cisim Yutması, Respiratuar Distres Sendromu, Bebeklerde Zatürre, Timoma, Kartagener Sendromu, Hırıltılı solunum, Akciğer Ağrısı, Akciğer iltihabı, Klima çarpması, Bronşiolit, Lejyoner hastalığı, Kalp spazmı, Akciğerde nodül, Krup, Plörezi, Silikozis, Hipoksi, Akciğer Enfeksiyonu, Geçmeyen öksürük, Alerjik astım, Kuru Öksürük, Atelektazi, Sarkoidoz, Pnömotoraks, Nefes darlığı, Astım, Bronşit, Akciğer kanseri

Anlaşmalı Kurumlar:

Ergo Sigorta, Axa Sigorta, Anadolu Sigorta, Allianz Sigorta, Acıbadem Sigorta, Groupama Sigorta, Mapfre Sigorta, Türkiye Büyük Millet Meclisi Mensupları, İş Bankası, Medilab Assist

Çocuk Göğüs Hastalıkları Doktorları