Mekonyum Aspirasyonu ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Yapılan tıbbi tedavide annenin amniyon sıvısının içerisinde mekonyuma rastlanması durumunda bu sendromun olduğu anlaşılır. Bebeğin kalp atım hızının anormal olması da belirtileri arasında yer alır. Bir diğer semptomu ise bebeğin cilt renginin değişkenlik göstermedir veya ultrason görüntüleri mekonyum aspirasyon sendromu teşhisi koymada yardımcı olmaktadır.

İçerisinde mekonyum bulunan amniyotik sıvı normal gebelik süreci içerisinde olan annelerin ortalama %13’ünde görülür. Bu kişilerin %5’lik kısmında ise mekonyum aspirasyon sendromu gözlenir. 37. gebelik haftasından büyük bebeklerde %0,4 ile %1.8 arasında görülür. Yaklaşık %1’lik bölümünde yenidoğan yoğun bakım ünitesinde gözlemlenmesi gerektirir. Gebelik haftasının artmasıyla MAS riski artmaktadır. MAS daha çok matür veya postmatüre bebeklerde görülür. Matür bebek 38-42 hafta arasında doğan bebekler için kullanılan bir terimdir. Postmatüre bebek ise 42 haftalık veya daha sonraki haftalarda doğum gösteren bebekler için kullanılır. Geç doğum olarak bilinir.

Bazı durumlar MAS için risk oluşturmaktadır. Bu faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Annede şeker hastalığının varlığı
  • Bebekte görülen anormal kalp hızı 
  • Kalp hastalıkları
  • Beyin ve böbrek damarlarını etkileyen rahatsızlıklar
  • Fetüsün normal büyüme sınırları dışına çıkması 
  • Amniyotik sıvının yokluğu ya da az olması durumu 

Bebeğin akciğerine giden mekonyum olarak nitelendirdiğimiz kaka miktarı ne kadar fazla ise bebekte oluşacak problemin ciddiyeti o kadar fazladır. Yol açtığı komplikasyonlar sebebiyle de tehlike arz etmektedir. Fakat doktorun uyguladığı tedavi yöntemleriyle iyileşme gözlenmektedir.

Mekonyum Aspirasyonu ile İlgili Makeleler

Mekonyum Aspirasyonu

Mekonyum aspirasyonu sendromu halk arasında anne karnında bebeğin kakasını yemesi olarak bilinir. Oksijen tedavisi, sürfaktan tedavisi ve mekanik ventilasyon gibi tedavi yöntemleri vardır.

makaleyi incele